Muuda keelt:
Soovitame

Kuidas panna kokku esimene meeskond?

Alustaval ettevõtjal pole enamasti nii palju võimalusi, et hakata kohe korralikku palka maksma, seega on vaja korralikult läbi mõelda, keda oma meeskonda kaasata.

Alustamiseks #Äriidee
  • Mõelge läbi, millised tegevused on olulised teie äri käivitamiseks ja käigus hoidmiseks.
  • Otsustage, milliseid inimesi on meeskonda vaja ja mis teenust võiks sisse osta.
  • Sõlmige alati konkreetsed kokkulepped ning pange paika ühine missioon.

Alustaval ettevõtjal pole enamasti nii palju võimalusi, et hakata kohe korralikku palka maksma, seega on vaja korralikult läbi mõelda, keda oma meeskonda kaasata. Võib-olla on lihtsam alustada projektipõhiselt ja palgata inimesi vaid vajadusel. Lisaks on võimalik igasuguseid teenuseid sisse osta, näiteks logodisain ja kodulehe tegemine. Siin võiks abiks olla näiteks sellised keskkonnad nagu upwork.com ja fiverr.com.

Idufirma loomise puhul võib eristada kahte faasi: esiteks idee ja ärimudeli väljatöötamine, teiseks lahenduse leidmine ja tegeliku teenuse ülesehitamine ning käigus hoidmine. Enne teist etappi võiksite tiimiga omavahelised kokkulepped üle vaadata ja täpsustada, kes on valmis edasi panustama. Iga töötajaga, kes tahab töö eest tasu või osalust saada, tuleks paika panna, millises ulatuses ja mis vastutusalas ta panustab ning kuidas seda tasustatakse. Noor ettevõte alustab ikka tavaliselt suure entusiasmiga ja kui alguses raha ei tule, tehaksegi tööd puhtalt kõrgest motivatsioonist. Kui aga hakkab raha tulema, tekib küsimus, kuidas seda ausalt jagada.

Kui ettevõte on alles testperioodis, võiks kuluefektiivsuse mõttes proovida üksinda tegutseda ning alles seejärel teisi kaasata. Võib selguda, et ka siis pole vaja esialgu rohkem töötajaid kui kontseptsiooni arendajaid ja turundusinimesi. Eelkõige otsige meeskonda töötajaid, kes teeksid ettevõttes neid ärikriitilisi ja tähtsaid asju, mida te ise ei oska või ei taha teha. Kui palgata inimene, kelle oskused on ettevõttes juba olemas, pole sellel eriti suurt lisandväärtust.

Sinu äri igaks etapiks

2
 

  Arendamiseks  

Tõhus ärijuhtimine – olemasolevate protsesside efektiivistamisest kuni uute protsesside juurutamiseni.

3
 

  Kasvatamiseks  

Turuliidrite kogemused kliendibaasi arendamise, kõrgtehnoloogiate kasutamise ja ärimudeli rakendamise kohta. 

Enesekindlus on iga äri peamine kapital

Ettevõtlusega aitab alustada SEB

Loen lähemalt