Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

  • Avaleht
  •  SEB
  • SEB ühiskonnas
  • Vastutustundlik investeerimine

Vastutustundlik investeerimine

SEB püüab pakkuda laiapõhjalisi ja konkurentsivõimelisi investeerimisvõimalusi, mille investeerimisprotsessides ja tootetingimustes on juba arvestatud jätkusuutlikkuse riskide ja mõjudega.

SEB järgib SEB grupi jätkusuutlikkusriskidega arvestamise poliitikat investeerimisotsuste tegemisel ja investeerimisnõustamisel.


Teave jätkusuutlikkusriskide arvestamise kohta

SEB arvestab jätkusuutlikkusriskidega oma investeerimisotsustes, mida tehakse väärtpaberiportfelli valitsemise teenuse pakkumisel, samuti investeerimis- ja kindlustusnõustamisel, jälgides põhimõtteid, mis on kirjeldatud poliitikas.

Jätkusuutlikkusrisk on igasugune negatiivne finantsmõju risk finantsvara väärtusele. Negatiivne mõju võib tekkida ettevõtja ebasoodsa mõju tõttu jätkusuutlikkusele või muudest jätkusuutlikkust mõjutavatest teguritest (näiteks üleujutused, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, haiguste levik jne).

SEB eesmärk on, et nõustamisteenuste kaudu pakutavad ja panga poolt valitsetavates väärtpaberiportfellides kasutatavate finantsinstrumentide haldamine toimuks kooskõlas rahvusvaheliste standarditega. Seega on oluline, et investeerimisfondide pakkujad oleksid allkirjastanud ÜRO vastutustundliku investeerimise põhimõtted ja neil kehtiksid jätkusuutlikkusriskide alased eeskirjad.

SEB pakub muuhulgas fonde, mida haldavad SEB Investment Management AB ja AS SEB Varahaldus. Fondide kokkupuudet jätkusuutlikkusriskide ja jätkusuutlikkuse ahelmõjuga analüüsitakse ja juhitakse arvestamise, kaasamise ja välistamise strateegia kaudu.

Otse võlainstrumentidesse investeerides arvestab SEB emitendi jätkusuutlikkusriskidega. Emitente analüüsitakse SEB välistamiskriteeriumite/välistatud sektorite põhimõtteid jälgides.


Teave jätkusuutlikkusele avalduva ebasoodsa mõju arvestamise kohta

SEB arvestab portfellivalitsemisel, investeerimisnõustamisel või kindlustusnõustamisel kehtivaid jätkusuutlikkuse nõudeid, sh võimalikku avalduvat ebasoodsat mõju jätkusuutlikkusele.

Ebasoodne mõju jätkusuutlikkusele on olukord, kus ettevõtja tegevusel on negatiivne mõju jätkusuutlikkust mõjutavatele teguritele.


Jätkusuutlikkusriskide ja ebasoodsa mõju arvestamise põhimõtted jätkusuutlikkusele

SEB-l on jätkusuutlikkuse poliitikate raamistik, mis näeb ette investeerimisotsuste tegemise põhimõtted. Nende poliitikate hulka kuuluvad näiteks nii jätkusuutliku ettevõtluse poliitika, kui ka keskkonnapoliitika ja inimõiguste poliitika.

SEB on seadnud jätkusuutlikkusega seotud investeerimispiiranguid valdkondadesse, mis on seotud vastuoluliste relvade, fossiilkütuste, hasartmängude ja tubakaga.

Samuti on SEB eesmärk, et investeerimisnõustamisel pakutavad ja portfellivalitsemisel kasutatavad finantsinstrumendid oleksid hallatud vastavalt rahvusvahelistele standarditele. Seega on oluline, et pakutavate investeerimisfondide fondivalitsejad oleksid allkirjastanud ÜRO vastutustundliku investeerimise põhimõtted ja neil oleks kehtestatud jätkusuutlikkuse eeskirjad. SEB portfellivalitsemise mudelportfellid ei sisalda otseinvesteeringuid ettevõtjate aktsiatesse, seega pole SEB vastu võtnud kaasamispoliitikat.

SEB peab rahvusvahelistes kokkulepetes, mis aitavad ettevõtetel tegutseda jätkusuutlikumal viisil, osalemist ja nende toetamist väga oluliseks. SEB järgib olulisi rahvusvahelisi jätkusuutlikkusega seotud algatusi ja käitumisnorme, sealhulgas kuid mitte ainult Pariisi kliimalepet, ÜRO säästva arengu eesmärke ja ÜRO vastutustundlike investeeringute põhimõtteid.

SEB jätkusuutliku ettevõtluse poliitikas kirjeldatakse rahvusvahelisi leppeid ja rahvusvahelisi raamistikke, millest SEB juhindub.


Tasustamise põhimõtted seoses jätkusuutlikkusriskide arvestamisega

SEB töötasupoliitika arvestab jätkusuutlikkusriskidega.


Täiendav teave

SEB Investment Management AB jätkusuutlikkusriskide arvestamise põhimõtted SEB Life and Pension Baltic SE vastutustundlike investeeringute alane teave AS SEB Varahaldus vastutustundlike investeeringute alane informatsioon

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.