Muuda keelt:
Paragraphs

Muutuvad AS-i SEB Pank hinnakiri ja tingimused

1. septembril 2022 jõustuvad AS-i SEB Pank hinnakirja ning üldtingimuste, ärikliendi internetipanga, deebet- ja krediitkaardi lepingutingimuste muudatused. Vaatamata kiirele hinnatõusule jäävad SEB igapäevapanganduse toodete ja teenuste tasud elektroonilistes kanalites samale tasemele. 

Hinnakirja muudatused

Hinnatõusukeskkonnast hoolimata soovime hoida meie teenuste hindasid stabiilsetena. Seetõttu jätame kõigis meie elektroonilistes kanalites – mobiilirakenduses ja internetipangas – teostatavad igapäevapanganduse teenuste tasud samale tasemele. Peatselt jõustuvas hinnakirjas tõusevad mõned pangakontoris tehtavate maksete tasud, mistõttu soovitame kasutada meie ööpäevaringselt töötavaid elektroonilisi kanaleid, kus tasud ei tõuse.

Üldised tehingu- ja teenustasud Praegu kehtiv Alates 01.09.2022
Kaardi saatmine postiga
- tähitud postiga Eestisse 2,50 eurot 5 eurot
- tavapostiga välismaale 6 eurot 10 eurot
Mastercard Businessi deebetkaart Praegu kehtiv Alates 01.09.2022
- kaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 3 eurot 5 eurot
- pikenduskaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 3 eurot 5 eurot

(1) Kontorisse tellitud kaart aktiveeritakse alati pangakontori töötaja poolt kaardi väljastamisel.

Väljaminev makse pangakontoris Praegu kehtiv Alates 01.09.2022
1. Pangasisene makse
- eurodes 2,30 eurot 5 eurot
- välisvaluutas 3 eurot 5 eurot
2. Euroopa makse
- tavaline makse (sh välkmakse) 3,50 eurot 5 eurot
Juriidiline isik Praegu kehtiv Alates 01.09.2022
Makse- ja e-raha asutuste kontode haldamise kuutasu 500 eurot 700 eurot
Väärtpaberikonto (juriidiline isik) Praegu kehtiv Alates 01.09.2022
Balti väärtpaberikonto avamine 25 eurot internetipangas tasuta, pangakontoris 3 eurot
Juriidiline isik Praegu kehtiv Alates 01.09.2022
Kliendi esindaja või konto kasutaja identimine Läti või Leedu SEB vahendusel (1) Pole kehtestatud 150 eurot (2)

(1) Tasu võetakse iga isiku tuvastamise eest
(2) Hinnale lisandub käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele

  Praegu kehtiv Alates 01.09.2022
1. Valikuavaldus
- valikuavalduse esitamine volikirja alusel 4,79 eurot 3 eurot
2. Fondiosakute vahetamise avaldus
- avalduse esitamine volikirja alusel 6,39 eurot 3 eurot
3. Pärimisavaldus
- päritud fondiosakute tagasimüük 22,37 eurot 22 eurot
- päritud fondiosakute kanne pärija pensionikontole 6,39 eurot 3 eurot
- päritud fondiosakute tagasimüük ja kanne pärija pensionikontole 22,37 eurot 22 eurot
4. Väljamaksete avaldused pensionieas
- ühekordse väljamakse avaldus Pangakontor 4,79 eurot 
SEB Internetipank 3,52 eurot
Pangakontor 3 eurot
SEB Internetipank 3 eurot
- osalise väljamakse avaldus pensionifondidest Pole kehtestatud Pangakontoris ja internetipangas tasuta
- väljamakse avaldus pensioni investeerimiskontolt Pole kehtestatud Pangakontoris ja internetipangas tasuta
- fondipensioni avaldus Pangakontor 6,39 eurot
SEB Internetipank 5,11 eurot
Pangakontor 5 eurot
SEB Internetipank 5 eurot
  Praegu kehtiv Alates 01.09.2022
Väljamakseavaldused
- Täiendava fondipensioni avamise avalduse esitamine SEB internetipangas Pole kehtestatud 3,20 eurot
Kuutasud Praegu kehtiv Alates 01.09.2022
1. SEB Privaatpanganduse kuutasu likviidsete varadega (min 200 000 eurot) kliendile (1) 35 eurot 39 eurot
2. SEB Privaatpanganduse paketi kuutasu likviidsete varadega (min 200 000 eurot) kliendile (1) 55 eurot 62 eurot
Kaarditasud Praegu kehtiv Alates 01.09.2022
Mastercard World Elite'i krediitkaart (koos Priority Passi kaardiga ja reisikindlustusega World Elite)
- kaardi väljastamise tasu (koos Hädaabi-teenusega, ka pikendamisel) 35 eurot 39 eurot
- hooldustasu kuus 35 eurot 39 eurot
- asenduskaardi väljastamine 15 eurot 19 eurot
- lisakaart 35 eurot 39 eurot
Väljaminev makse privaatpanganduse kaudu Praegu kehtiv Alates 01.09.2022
1. Pangasisene makse
- eurodes 2,30 eurot tasuta
- välisvaluutas 3 eurot tasuta
2. Euroopa makse
- tavaline makse (sh välkmakse) 3,50 eurot tasuta

(1) Hind sisaldab käibemaksu vastavalt käibemaksuseadusele.

Lepingu tingimuste muutmine Praegu kehtiv Alates 01.09.2022
Kehtivale liisingulepingule fikseeritud intressimäära kehtestamine 1% tasumata jääkmaksumuselt, min 160 eurot 50 eurot
Volikirjad, aktid, tõendid, arved ja muud Praegu kehtiv Alates 01.09.2022
Mittestandardse tõendi, nõusoleku, väljavõtte või aruande väljastamine kliendi soovil; kliendi poolt esitatud perioodi käivete teatise kinnitamine 30 eurot 50 eurot

Tingimuste muudatused

SEB Panga üldtingimustes on täiendatud panga õigust kehtestada kliendipõhiseid piiranguid teenuste kasutamisele rahapesu, terrorismi rahastamise ja rahvusvaheliste sanktsioonidega seotud riskide juhtimiseks ja maandamiseks, samuti õigust piirata teenuste pakkumist või kasutamist ja lõpetada kliendisuhe, kui klient ei järgi oma tegevuses rahvusvahelisi sanktsioone.

AS SEB Pank üldtingimused alates 1. septembrist 2022


Deebet- ja krediitkaardi lepingutingimustes on täpsustatud mõisteid ja sõnastusi ning korrigeeritud tingimuste struktuuri. Lisaks on krediitkaardi tingimustes täpsustatud krediidilimiidi ja kaardi blokeerimise tingimusi ning võimalusi maksta mobiilirakendusest krediitkaardi digitaalse versiooniga.

Krediitkaardi lepingu tingimused alates 1. septembrist 2022
Rahvusvahelise deebetkaardi lepingu tingimused alates 1. septembrist 2022


Internetipanga tingimustesse on lisatud sätted, mis täpsustavad ärikliendi internetipanga kasutajate ligipääsuõiguste eemaldamist.

Ärikliendi internetipanga kasutustingimused alates 1. septembrist 2022


Kõikide, sealhulgas uuendatud SEB toodete ja teenuste tingimustega saab tutvuda SEB tingimuste lehel.

Kui olete muudatustega nõus, siis ei ole Teil vaja midagi teha: sel juhul hakkavad 1. septembril 2022 Teie lepingu(te)le kehtima uus hinnakiri ja uued tingimused. Kui Te ei ole hinnakirjas või tingimustes toodud muudatustega nõus, siis on Teil õigus pangaga sõlmitud leping(ud) hiljemalt 31. augustil 2022 lõpetada.