Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Eraklient

ISIC ja ITIC kaardid

ISIC ja ITIC kaardid

ISIC kaart:

 • Tõestab teie akadeemilist staatust
 • Saate osa tuhandetest soodustustest
 • Ühistranspordis kasutatav ühiskaardina
 • Võimalik kasutada mobiilseteks viipemakseteks

Aprillis hakkab SEB väljastama uusi ISIC ja ITIC kaarte maisist tehtud toorikul, mis sisaldab 82% vähem plastikut võrreldes tavalise pangakaardiga.

Enne aprilli tellitud kaardid väljastatakse tavaplastikust toorikul.

Pangakaart – Mastercard deebet-viipekaart

 • igapäevasteks pangatehinguteks
 • internetis ostude eest tasumiseks
 • kuni 25-euroste ostude tasumiseks viibates.


ISIC (üli)õpilaspilet ja ITIC Õpetaja kaart

 • akadeemilise staatuse tõendamiseks kogu maailmas
 • sisaldab lisaks nimele ja allkirjale ka teie sünniaega, fotot ja kooli nime
 • kasutatav kooli sööklas, raamatukogus, printimisel kui ka läbipääsusüsteemides (kus see võimalus on loodud)
 • soodustuste saamiseks tuhandetes kohtades Eestis ja välismaal

Loen lähemalt ISIC- ja ITIC-kaardi soodustustest
Liitun ISIC-kaardi uudiskirjaga

ISIC-kaardi soodustuste mobiilirakendus ISIC Benefits

 • Google Play
 • App Store


Ühiskaart

 • ühistranspordi piletisüsteemis sõiduõiguse ning -soodustuse tõendamiseks.

Kaardi registreerimine: sisestage oma isikukood pilet.ee keskkonnas ISIC kaartide lehel. Sisestatud isikukoodiga seotud ja MinuKooli andmebaasis leiduvad aktiivsed kaardid seotakse Piletisüsteemiga. Kaardile saab osta pileteid isikukoodi alusel www.pilet.ee ning tõendada oma sõidusoodustuse õigust.

Piletisüsteemis registreeritud kaarti võib kasutada kuni selle kehtivuse lõppemiseni, v.a juhul, kui kasutaja üliõpilas- või õpetajastaatus lõpeb varem või kui kasutaja sulgeb oma pangakaardi enne sellele trükitud kehtivusperioodi lõppu. Sellisel juhul kaart deaktiveeritakse ja teade selle kohta edastatakse automaatselt ka piletisüsteemile. Oma kehtivate ja aktiveeritud kaartide loetelu leiate piletisüsteemi sisse logides.

* Kui välistudengile on väljastatud Eesti isikukood pärast kaardi saamist (kaardile on kantud välismaine isikukood või sünniaeg), tuleb transpordikaardina kasutamiseks tellida uus kaart, millele on kantud Eesti isikukood.
 

 

ISIC ja ITIC kaarte väljastame koostöös Eesti Üliõpilaskondade Liiduga (EÜL).

ISIC Tudengi kaarti saavad kõik vähemalt 16-aastased

 • täis- ja osakoormusega õppivad üliõpilased
 • kaugõppes õppivad üliõpilased
 • akadeemilisel puhkusel olevad üliõpilased
 • avatud ülikoolis õppivad üliõpilased, kes õpivad bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus- või magistriõppe kinnitatud õppekaval

ISIC Tudengi kaarti ei saa: eksternid, internid, residendid.


Kaardi tellimine

 • internetipangast, kui olete SEB klient
 • kodulehel, kui te ei ole SEB klient. Siis avatakse teile konto kontoris pangakaardi kättesaamisel.

Kaardi tellimiseks on vaja

 • isikuandmeid
 • dokumendiformaadis värvifoto faili

Pangakontoris kaardi tellimisel tuleb kaasa võtta

 • isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart või juhiluba)
 • dokumendiformaadis värvifoto
 • kehtiv üliõpilaspilet (selle puudumisel kooli tõend oma üliõpilasstaatuse kinnitamiseks)

Kaardi kättesaamisel pangakontorist tuleb esitada:

 • isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart või juhiluba)
 • kehtiv üliõpilaspilet (selle puudumisel kooli tõend oma üliõpilasstaatuse kinnitamiseks)

18-25-aastastel on võimalik liituda SEB Noortepaketiga.
Noortepaketi kuutasu on 0,32 eurot, see sisaldab kuutasuta ISIC-kaarti ja teenustasuta makseid.

Kaardi tellimine 6-17 aastasele

 • vanema internetipangast, kui seote lapse kaardi vanema kontoga
 • lapse internetipangast*, kui soovite siduda kaardi lapse kontoga
 • kodulehel, kui te ei ole SEB klient. Siis avatakse teile konto kontoris pangakaardi kättesaamisel.

* internetipanga lepingu saab sõlmida lapsele alates 7. eluaastast

Kaardi tellimine alates 18. eluaastast

 • internetipangast, kui olete SEB klient
 • kodulehel, kui te ei ole SEB klient. Siis avatakse teile konto kontoris pangakaardi kättesaamisel.
 

Kaardi tellimiseks on vaja

 • isikuandmeid (tellides kuni 18-aastasele nii vanema kui lapse isikuandmeid)
 • dokumendiformaadis värvifoto faili

ISIC Õpilase pangakaarti saavad taotleda kõik vähemalt 6-aastased üld- või kutsehariduskoolide õpilased.

Kui lapsel ei ole internetipanka, kuid soovite lapsele eraldi kontot, saate kaardi tellida pangakontoris.

Pangakontoris kaardi tellimisel tuleb kaasa võtta

 • isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart või juhiluba) (kuni 18-aastasele tellides nii vanema kui lapse dokument)
 • dokumendiformaadis värvifoto
 • kehtiv õpilaspilet (selle puudumisel kooli tõend õpilasstaatuse kinnitamiseks)

Kaardi kättesaamine pangakontorist

 • 6-14-aastase lapse kaardi saab kätte vanem.
 • 15-17-aastane laps peab ise kontoris isikut tõendama, kuid vanem allkirjastab pangakaardi lepingu.
 • Kaasa tuleb võtta:
  • isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart või juhiluba) (kuni 18-aastase kaardi kättesaamisel nii vanema kui lapse dokument)
  • kehtiv õpilaspilet (selle puudumisel kooli tõend õpilasstaatuse kinnitamiseks)

ITIC Õpetaja kaardi omanikuks võite saada siis, kui

 • teete pedagoogilist tööd (haridusseaduse mõistes) Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloaga haridusasutuses või hoolekandeasutuses ning pedagoogilise töö koormus on vähemalt 18 tundi nädalas või määratud täiskohana;
 • olete Eesti Haridustöötajate Liidu liige.

ITIC Õpetaja kaardi saajaks võivad olla järgmised haridusasutuste töötajad

 • üldhariduskoolid: õpetajad, direktor, õppealajuhatajad, huvijuht jt õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud*
 • kutseõppeasutused: pedagoogid (õppealal töötavad isikud*, direktor)
 • kõrgkoolid: õppejõud (professorid, dotsendid, lektorid, assistendid ja õpetajad), teadustöötajad (teadurid ja vanemteadurid)
 • koolieelsed lasteasutused: pedagoogid (juhataja, juhataja asetäitja õppe- ja kasvatusalal, õpetajad, eripedagoogid)
 • huvikoolid: muusika- ja kunstikoolid; keeltekoolid; spordikoolid; tehnika-, loodus-, loome- ja huvialamajad ning -keskused; teised haridusasutused, millel on haridusministeeriumi koolitusluba, aga mis ei ole eelnevas loetelus
 • pedagoogid*, koolijuhid

* Pedagoogidena mõistetakse järgmisi pedagoogikaspetsialiste ja õppe- ning kasvatusalal töötavaid isikuid: õpetaja, õppejõud, logopeed, eripedagoog, koolipsühholoog, kasvataja, metoodik, ringijuht, huvijuht, treener-õpetaja, klaverisaatja, instruktor.


Kaardi tellimine

 • internetipangast, kui olete SEB klient
 • kodulehel, kui te ei ole SEB klient. Siis avatakse teile konto kontoris pangakaardi kättesaamisel.

Kaardi tellimiseks on vaja

 • isikuandmeid
 • dokumendiformaadis värvifoto faili

Pangakontoris kaardi tellimisel tuleb kaasa võtta

 • isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart või juhiluba)
 • dokumendiformaadis värvifoto
 • koolist väljastatud tõend, mis kinnitab töötamist pedagoogilisel tööl ja töökoormuse suurust või Eesti Haridustöötajate Liidu usaldusisiku poolt väljastatud tõend, mis kinnitab kuuluvust EHL liikmete hulka

Kaardi kättesaamisel pangakontorist tuleb esitada:

 • isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart või juhiluba)
 • koolist väljastatud tõend, mis kinnitab töötamist pedagoogilisel tööl ja töökoormuse suurust või Eesti Haridustöötajate Liidu usaldusisiku poolt väljastatud tõend, mis kinnitab kuuluvust EHL liikmete hulka

Deebetkaardi lepingu tingimused

Tavakaardid  
1. Mastercardi deebetkaart, Visa Classicu deebetkaart, Visa Electroni deebetkaart (1)  
kaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (2) 3 eurot
kaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses,  sularahaautomaadis tasuta
pikenduskaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (2) 3 eurot
pikenduskaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis tasuta
asenduskaart 3 eurot
hooldustasu kuus 1 euro
2. Mastercardi Businessi deebetkaart, Visa Businessi deebetkaart  
väljastamine  
- kontoga seotud esimene kaart tasuta
- kontoga seotud iga järgmine kaart 3 eurot (2)
pikenduskaart tasuta
asenduskaart 3 eurot
hooldustasu kuus 2 eurot
3. Visa Goldi deebetkaart  
kaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (2) 3 eurot
kaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses,  sularahaautomaadis tasuta
pikenduskaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (2) 3 eurot
pikenduskaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis tasuta
asenduskaart 3 eurot
hooldustasu kuus 1,50 eurot
4. Pildikaart deebetkaart eraisikutele  
kaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (2) 5 eurot
kaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis 3,50 eurot
pikenduskaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (2) 5 eurot
pikenduskaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis 3,50 eurot
asenduskaart 5 eurot
hooldustasu kuus 1 euro
5. Pildikaart deebetkaart juriidilistele isikutele  
väljastamine, asendus-, pikenduskaart 5 eurot
hooldustasu kuus 2 eurot
ISIC ja ITIC kaardid  
1. ISIC Tudeng (Student)  
väljastamine, asendus-, pikenduskaart 7,50 eurot
kaardi kasutusõiguse pikendamine 6 eurot
hooldustasu kuus 1 euro
2. ISIC Õpilane (Scholar)  
väljastamine, asendus-, pikenduskaart  
- kuni 20. eluaastani tasuta
- alates 20. eluaastast 7,50 eurot
kaardi kasutusõiguse pikendamine alates  20. eluaastast 6 eurot
hooldustasu kuus 1 euro
3. ITIC Õpetaja (Teacher)  
väljastamine, asendus-, pikenduskaart 7,50 eurot
kaardi kasutusõiguse pikendamine 6 eurot
hooldustasu kuus 1 euro
Muud kaardid  
1. Virtuaalkaart  
vormistamine 2 eurot
 2. Ajutine kaart  
väljastamine 3 eurot

(1) Alates 08.01.2019 ei saa tellida Visa Electroni deebetkaarti. 
(2) Kontorisse tellitud kaart aktiveeritakse alati pangakontori töötaja poolt kaardi väljastamisel.

Deebetkaartide üldised tehingu- ja teenustasud  
1. Tasumine äriettevõtetes (lisandub tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest) tasuta
ajutise kaardiga tehing ei ole lubatud
2. Sularaha sissemakse SEB Eesti sularahaautomaatides (1)  
- kuni 4000 eurot kalendrikuus kliendi (konto(de) omaniku) kohta deebet- ja/või krediitkaardiga tasuta
- kui summa ületab kalendrikuu jooksul kliendi (konto(de) omaniku) kohta 4000 eurot deebet- ja/või krediitkaardiga 0,3% sissemakstavast summast
3. Sularaha väljavõtmine SEB Eesti, SEB Läti, SEB Leedu sularahaautomaatides (2)  
juriidiline isik 0,19 eurot + 0,3% tehingusummast
eraisik  
- kuni 1000 eurot kalendrikuus kliendi (konto(de) omaniku) kohta tasuta
- kui summa ületab kalendrikuu jooksul kliendi (konto(de) omaniku) kohta 1000 eurot 0,3% tehingusummast
4. Sularaha väljavõtmine Eestis ristkasutusega ühinenud pankade sularahaautomaatidest  
juriidiline isik 2 eurot + 2,5% tehingusummast
eraisik 1 euro + 2,5% tehingusummast
ajutise kaardiga tehing ei ole lubatud
5. Sularaha väljavõtmine välismaal (lisandub tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest)  
juriidiline isik 2 eurot + 2,5% tehingusummast
eraisik 1 euro + 2,5% tehingusummast
ajutise kaardiga tehing ei ole lubatud
6. Tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest (3)  
tehingu originaalvaluutaks on muu valuuta (v.a EUR) 1,5% tehingu summast
7. Saldopäring (saldo; viimased tehingud)  
SEB Eesti pangaautomaadist tasuta
teiste pankade pangaautomaatidest 0,40 eurot päring
8. Kaardi kasutuslimiidi muutmine  
pangakontoris 2,50 eurot
internetipangas tasuta
9. Pangakaartide tootmine kiirkorras 40 eurot
10. Deebetkaardi võlanõudekiri postiga 1,28 eurot
11. Leppetrahv blokeeritud kaardi kasutamise, limiidi ületamise või õigeaegselt tasumata summade eest 65 eurot
12. Kaardi leiutasu/konfiskeerimise hüvituse maksmine ja/või Hädaabi teenuse kasutamine vastavalt kuludele, kuni 130 eurot
13. Viivis konto tegelike rahaliste vahendite ületamise eest 0,2% päevas
14. Tehingu kviitungi päring  
tehing Eestis 4 eurot
tehing välismaal 8 eurot
15. Alusetu tagasinõue  
tehing Eestis 12 eurot
tehing välismaal 16 eurot
16. Kaardi saatmine postiga  
tavapostiga Eestisse tasuta
tähitud postiga Eestisse 2,50 eurot
tavapostiga välismaale 6 eurot
16. Sularahaautomaadist pangakaardi väljavõtmine ja tagastamine (4) 30 eurot

(1) Maksimaalne sissemakse limiit kalendrikuus erakliendi (konto(de) omaniku) kohta on 10 000 eurot, ärikliendi (konto(de) omaniku) kohta 15 000 eurot.
(2) Ajutise kaardiga ei ole tehing lubatud SEB Läti ja SEB Leedu sularahaautomaatides.
(3) Nõuded kaardiga välisvaluutas tehtud toimingute kohta laekuvad pangale rahvusvahelistelt kaardiorganisatsioonidelt (Visa, Mastercard) nende määratud kursi alusel eurodesse konverteerituna.
(4) Konfiskeeritud kaarte tagastatakse pangakontori lahtiolekuaegadel. Tagastatakse ainult teiste pankade pangakaarte.

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.