Muuda keelt:

Hüvitise piirmäärad liikide kaupa ühe kindlustusjuhtumi ja kindlustatud isikute kohta kokku

Paragraphs

(va juhul kui poliisile on märgitud teisiti)

Hüvitise liik Täiskasvanu Laps Omavastutus
Ravikulud 500,000 500,000 0
Stomatoloogiline esmaabi 200 200 0
Invaliidsushüvitis 19,000 19,000 0
Surmajuhtumihüvitis 15,000 3,200 0
Reisi ärajäämine 3,200 3,200 0
Reisi katkemine 2,000 2,000 0
Reisile hilinemine 2,000 2,000 0
Reisile hilinemine dokumentide varguse tõttu (hüvitatakse üks kindlustusjuhtum kindlustusperioodi kohta) 600 600 0
Lennupileti vahetus ükskõik mis põhjusel ennem lennule registreerimist 150 150 0
Lennupileti vahetus seoses reisi ärajäämise, lennust või jätkulennust maha jäämisega 300 300 0
Väljalennu hilinemine rohkem kui 4h (hüvitatakse maksimaalselt 1 väljalennu hilinemise juhtum kindlustusperioodi kohta) 150 150 0
Väljalennu hilinemine rohkem kui 24h (hüvitatakse maksimaalselt 1 väljalennu hilinemise juhtum kindlustusperioodi kohta) 300 300 0
Pagasi kahjustumine või kadumine 2,000 1,000 50
Pagasi hilinemine üle 4h (põhjendatud kulutused esmatarbekaupadele) 300 300 0
Ainsa reisidokumendi vargus või röövimine 300 300 0
Vastutuskindlustus (isiku ja varakahju kindlustusperioodil kokku) 30,000 30,000 60
Õigusabikulu (kindlustusperioodil kokku) 3,000 3,000 60
Kautsjon (kindlustusperioodil kokku) 5,000 5,000 60

Kõikide hüvitiste piirmääraks kindlustusperioodi jooksul on poliisil märgitud kindlustussumma 500 000 eurot.

Kui korraga saab kahjustada mitu kindlustatud isikut või toimub mitu kindlustusjuhtumit, ei hüvitata rohkem kui 500 000 eurot.