Muuda keelt:
Paragraphs

Portfellide valitsemise teenus

Kui valid portfelli valitsemise teenuse, investeeritakse Sinu vahendid meie investeerimisspetsialistide kujundatud väärtpaberiportfelli, mis on koostatud turul kättesaadavate kulutõhusate ja hajutatud börsil kaubeldavate fondide (ETFide) baasil. Kõik otsused portfelli kohta teeme meie, pank. 

Roboinvestor juhendab Sind ning valib Sinu eesmärkide, eelistuste ja finantsolukorra põhjal sobiva portfelli. Teile sobiva portfelli valimiseks palume, et jagaksite meiega täpseid ja ajakohaseid andmeid oma investeerimise eelistuste ja rahaasjade kohta (nimetatud ka kui investorandmed).

Lisateavet portfelli sobivuse hindamise kohta leiate altpoolt.

Kasutades oma nutitelefonis olevat SEB mobiilirakendust, saad teha regulaarseid või ühekordseid investeeringuid või võtta välja kõik oma investeeringud või osa nendest. 

Me usume, et investeerimine on pikaajaline tegevus. Sa ei tohiks investeerida raha, mida võid vajada mõne aja pärast või isegi järgmisel aastal. Mida kauem saad oma investeeringuid hoida, seda väiksem on tõenäosus esialgse investeeringu kaotamiseks. Suuremale oodatavale tulule vastab suurem risk kaotada investeeritud summa või osa sellest.  

Investeeringute ennetähtaegne või kiire müük suurendab investeeringu kaotuse riski. Seetõttu veendu, et Sul on alati ootamatute elusündmuste puhuks piisavalt täiendavaid sääste. 

Roboinvestori portfellide põhiomadused

Soovitame investeerida investeerimiskonto kaudu, kuid enne otsuse tegemist palume hoolikalt tutvuda ja arvesse võtta maksustamise alajaotuses toodud aspekte. Enne roboinvestori kasutamise alustamist peaksid internetipangas avama investeerimiskonto, valima maksete tegemiseks investeerimiskonto ja tagama, et investeerimissumma oleks igal investeerimispäeval Sinu investeerimiskontol olemas ning igal aastal deklareerima sissemaksed ja väljamaksed oma investeerimiskontolt.

Kui otsustad investeerimiseks rahakontona kasutada arvelduskontot, on Sul kohustus deklareerida kõik väärtpaberitega tehtud tehingud (sealhulgas panga poolt portfelli valitsemise lepingu alusel tehtud tehingud), samuti igasugune tulu iga-aastases tuludeklaratsioonis, ja maksta tulumaksu. Soovitame investeeringute deklareerimisel kasutada SEB deklareerimise abimeest.

 • Investeerimisriski hajutatakse, kasutades laia varaklassi ja geograafilist asukohta hõlmavaid indeksfonde. 
 • Investeerimisportfellid vaadatakse perioodiliselt üle ja tasakaalustatakse uuesti, et säilitada iga kliendi jaoks valitud riskitase. 
 • Investeerige kasvõi ainult 50 eurot portfelli, mis võib sisaldada kuni 10 börsil kaubeldavat fondi. 
 • Hinnakujundus on kohandatud sagedastele väikestele investeeringutele: kohaldatakse ainult portfellihaldustasu (vt hinnakirja), vahendustasusid ei võeta, tehingu - või portfelli tasakaalustamise tasu ei ole.
 • ETFi jooksvat tasu võtab fondivalitseja ja see kajastub ETFi hinnas.
 • Meie portfellid ei maksa dividende.  
 • Roboinvestori portfellid investeerivad ETFidesse, mis investeerivad ettevõtetesse, mis võtavad arvesse keskkonna-, sotsiaal- või juhtimisega (ESG) seotud nõudeid. 
 • Kauplemiskorraldusi täidetakse kord nädalas teisipäeviti. Võib esineda erandlikke olukordi, näiteks juhul kui teisipäeval on pühad riigis või turul kus tehinguid täidetakse või kui esineb turuhäireid või muid ootamatuid asjaolusid, sellistel juhtudel võidakse teostada tehingud järgmisel kauplemispäeval. Arveldused võtavad lisaks kaks tööpäeva, seetõttu võib investeerimisportfellist raha väljavõtmisel kuluda kuni 8 tööpäeva raha Teie kontole kandmiseks.  

Portfelli sobivuse ümberhindamine

Uuendage oma investorandmeid regulaarselt 
 

 • Soovime Teie portfelli sobivust regulaarselt hinnata. Seetõttu palume, et uuendaksite meile edastatud investorandmeid vähemalt kord aastas või investorandmete olulise muutumise korral viivitamatult, et saaksime hinnata, kas portfell Teile endiselt sobib. 
 • Investorandmeid saab väga lihtsalt muuta SEB mobiilirakenduses rubriigis „Investeeringud“. 
 •  Me valitseme portfelli viimaste andmete alusel, mille olete meile konkreetse portfelli jaoks edastanud ja kinnitanud. Need andmed võivad olla aegunud ja viia ebaõigele hindamise tulemusele, seega on investorandmete uuendamine väga oluline. 
 • Kui Te ei uuenda oma investorandmeid viie aasta jooksul, peame Teiega sõlmitud lepingu lõpetama ja Teie portfelli kuuluvad väärtpaberid müüma, kuna meil ei ole võimalik hinnata, kas portfell Teile sobib. 

Ümberhindamise tulemus 
 

 • Kui olete oma investorandmeid uuendanud, hindame nende alusel, kas portfell endiselt sobib Teile või vajab muutmist. 
 • Kui olemasolev portfell Teile enam ei sobi, soovitame Teile vajalikke portfelli muudatusi  ja palume need kinnitada, allkirjastades SEB mobiilirakenduses uue portfelli koosseisu dokumendi. Teil on 21 päeva pakutud muudatuste kinnitamiseks. 
 • Kui Te pakutud muudatusi ei kinnita, lõpetame Teiega sõlmitud lepingu ja müüme portfelli kuuluvad väärtpaberid, kuna portfell ei ole enam Teile sobiv. 
 • Kui kinnitate pakutud muudatused, uuendame kõik vajalikud andmed, et teha vastavad muudatused Teie portfellis  ja tulevastes regulaarsetes investeeringutes (kui neid on). 

Investeerimiseks ja korralduse täitmiseks kasutatavad kontod

Roboinvestori ETF portfelli valitsemise teenust kasutades tuleb valida arvelduskonto või investeerimiskonto, mida kasutatakse portfelli sissemaksete tegemiseks. Täiendavalt avame sihtotstarbelise portfelli investeerimiskonto ja väärtpaberikonto, mida Sa ei saa ise kasutada, kuid mis on vajalikud ETF-i portfelli valitsemise teenuse osutamiseks. 

Investeeringu tegemisel kantakse vahendid esmalt Sinu valitud arveldus- või investeerimiskontolt portfelli investeerimiskontole. Väärtpaberite ostutehingud arveldatakse portfelli investeerimiskontolt. Portfelli kuuluvad väärtpabereid hoitakse portfelli väärtpaberikontol. 

Portfellist raha väljavõtmisel müüakse sobiv arv väärtpabereid ja väärtpaberite müügitehingud arveldatakse portfelli investeerimiskontolt. Seejärel kantakse väärtpaberite müügist saadud raha Teie valitud arveldus- või investeerimiskontole. 

Igakuise portfelli haldustasu katteks vajalikud vahendid kantakse esmalt Teie valitud arveldus- või investeerimiskontolt portfelli investeerimiskontole ning seejärel võetakse maha portfelli investeerimiskontolt. 

Maksustamine

Investeeringute tegemisel tuleb arvestada kaasnevate maksustamise aspektidega, esitada nõutavad andmed tuludeklaratsioonis ja maksukohustuse tekkimisel tasuda tulumaksu. Avame poolt portfelli valitsemise teenuse käigus teile investeerimiskonto.  

Mida peab maksustamise vaates silmas pidama roboinvestori ETFi portfelli valitsemise teenust kasutades: 

Igal juhul peate portfelli investeerimiskonto deklareerima investeerimiskontona ja esitama tuludeklaratsioonis sisse-ja väljamaksete andmed, kui soovite saada osa selle investeerimiskontoga kaasnevatest maksustamise eelistest. 

Kui valite investeerimiseks arvelduskonto 

Rahaülekandeid arvelduskonto ja portfelli investeerimiskonto vahel käsitletakse portfelli investeerimiskonto sissemaksete või väljamaksetena. Selle võimaluse kasutamiseks peate igal aastal esitama portfelli investeerimiskonto sisse-ja väljamaksete andmed oma tuludeklaratsioonis. Sellisel juhul, kui portfelli investeerimiskontolt tehtud väljamaksed (sh portfelli haldustasu maksed pangale) ületavad sinna tehtud sissemakseid, tuleb tasuda tulumaks sissemakseid ületavalt summalt. 

Maksu tasumise edasilükkamiseks soovitame kasutada portfelli rahakontoks investeerimiskontot ja järgida hoolikalt tehingute deklareerimise nõudeid. 

Kui valite seotud rahakontoks investeerimiskonto 

Sellisel juhul ei loeta rahaliste vahendite ülekandmist rahakontoks oleva investeerimiskonto ja portfelli investeerimiskonto vahel investeerimiskonto sisse-  või väljamakseteks. Portfellist raha väljavõtmisel või teenuse lõpetamisel kantakse raha teie määratud kontole, palume siis tähele panna, et see oleks teie investeerimiskonto, millelt on võetud raha investeeringute tegemiseks. Sellisel juhul ei teki teil portfelli rahaks tegemisest tulumaksu tasumise kohustust. Küll aga peate igal aastal deklareerima sissemaksed ja väljamaksed oma investeerimiskontolt. Kui te nõutud andmeid tuludeklaratsioonil ei esita, siis võite kaotada selle maksueelise ja olla olukorras, kus tulumaksu tuleb maksta igalt kasumiga müügilt (sh siis, kui pank teeb muudatusi portfelli koosseisus ja juhul, kui te ise võtate portfellist raha välja).  

Juhime tähelepanu, et kui kasutate investeeringute tegemiseks investeerimiskontot, tuleb tulumaksu tasuda alles siis, kui investeerimiskontolt väljavõetud rahasumma ületab sinna sissemakstud summa. Selleks peate igal aastal esitama sisse-ja väljamaksete andmed oma tuludeklaratsioonis.

Portfellid

Konservatiivne strateegia: Portfolio Conservative

Madala riskiga portfell.  Portfelli väärtus võib kõikuda 7,91% aastas¹.

Selle strateegia alusel investeeritakse portfell järgmistes vahemikes:

 • 19–25% ELis, USAs ja Aasias registreeritud äriühingute aktsiatesse. 
 • 75–81% teie portfellist moodustavad ELi, USA, arenevate turgude valitsuste ja ettevõtete emiteeritud võlakirjad. 


Näide kulude ja tasude kohta (PDF)
 

Tasakaalustrateegia: Portfolio Balanced

Keskmise riskiga portfell. Portfelli väärtus võib kõikuda 14,03% aastas¹. Selle strateegia alusel investeeritakse portfell järgmistes vahemikes: 

 • 42–50% ELis, USAs ja Aasias registreeritud äriühingute aktsiatesse. 
 • 50–58% teie portfellist moodustavad ELi, USA, arenevate turgude valitsuste ja ettevõtete emiteeritud võlakirjad. 


Näide kulude ja tasude kohta (PDF)
 

Kasvustrateegia: Portfolio Growth

Keskmise riskiga portfell. Portfelli väärtus võib kõikuda 19,08% aastas¹.  Selle strateegia alusel investeeritakse portfell järgmistes vahemikes: 

 • 65–75% ELis, USAs ja Aasias registreeritud äriühingute aktsiatesse. 
 • 25–35% teie portfellist moodustavad ELi, USA, arenevate turgude valitsuste ja ettevõtete emiteeritud võlakirjad. 


Näide kulude ja tasude kohta (PDF)
 

Maksimaalse kasvu strateegia: Portfolio Maximum Growth

Kõrge riskiga portfell.  Portfelli väärtus võib kõikuda 25,60% aastas¹. Selle strateegia alusel investeeritakse portfell järgmistes vahemikes: 

 • 100% USAs, ELis ja Aasias registreeritud ettevõtete aktsiatesse. 


Näide kulude ja tasude kohta (PDF)

1arvutatud VAR-riskihindamismeetodil, 95%-lise statistilise usaldatavusega, mis põhineb kümne aasta ajaloolistel andmetel.