Muuda keelt:

Piirangud teatud Vene Föderatsiooni krediidiasutuste väärtpaberitega kauplemisel

Paragraphs

Euroopa Liidu Nõukogu kehtestas 31. juulil 2014.a määrusega nr 833/2014 sanktsioonid teatud Vene Föderatsiooni krediidiasutuste  ja nende Euroopa Liidust väljaspool registreeritud tütarettevõtjate emiteeritud väärtpaberite märkimisele ja nendega kauplemisele (s.o väärtpaberite ost, müük või vahetamine). 8. septembril 2014.a täiendas Euroopa Liidu Nõukogu määrusega nr 960/2014 piiratud väärtpaberite nimekirja teatud nafta- ja sõjatööstuse ettevõtjatega.

Kauplemispiirangud kehtivad järgmiste isikute suhtes:

 • Sberbank (pärast 1. augustit 2014.a emiteeritud väärtpaberid)
 • VTB Bank (pärast 1. augustit 2014.a emiteeritud väärtpaberid)
 • Gazprombank (pärast 1. augustit 2014.a emiteeritud väärtpaberid)
 • Vnesheconombank (pärast 1. augustit 2014.a emiteeritud väärtpaberid)
 • Rosselkhozbank (pärast 1. augustit 2014.a emiteeritud väärtpaberid)
 • Rosneft (pärast 12. septembrit 2014.a emiteeritud väärtpaberid)
 • Transneft (pärast 12. septembrit 2014.a emiteeritud väärtpaberid)
 • Gazprom Neft (pärast 12. septembrit 2014.a emiteeritud väärtpaberid)
 • OPK Oboronprom (pärast 12. septembrit 2014.a emiteeritud väärtpaberid)
 • United Aircraft Corporation (pärast 12. septembrit 2014.a emiteeritud väärtpaberid)
 • Uralvagonzavod (pärast 12. septembrit 2014.a emiteeritud väärtpaberid)

Täiendavalt eelnimetatud isikutele on piiratud kauplemine nende isikute väljaspool Euroopa Liitu asutatud tütarettevõtjate emiteeritud väärtpaberitega. Väärtpaberite all on mõeldud kaubeldavaid aktsiaid, võlakirju, rahaturuinstrumente tähtajaga enam kui 30 päeva, märkimisõigusi jm kaubeldavaid õigusi.

Järgides Euroopa Liidu Nõukogu piiravaid meetmeid ei osuta AS SEB Pank klientidele eelnimetatud emitentide pärast ülalnimetatud kuupäevi emiteeritud väärtpaberitega seoses investeerimisteenuseid, st ei täideta väärtpaberitehingu korraldusi nende väärtpaberite märkimiseks, ostmiseks, müümiseks, vahetamiseks või muudeks toiminguteks.

Määruse eestikeelne tekst ja selle muudatused on kättesaadavad järgnevate linkide kaudu:

Määrus nr 833/2014 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32014R0833
Määrus nr 960/2014 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32014R0960
Määrus nr 1290/2014 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32014R1290