Muuda keelt:

Kahjuteade

Paragraphs

Kahjuteate kiiremaks käsitlemiseks täitke vorm võimalikult täpselt

Mis juhtus?

Kirjeldage juhtumit

Millist tüüpi õnnetus juhtus?
Vigastus juhtus:
Tööõnnetusega seotud amet
Seotud liiklusõnnetusega
Mis, kus ja kuidas juhtus?
Milline kehaosa on vigastatud? Võimalusel lisage diagnoosi RHK-kood.
Kirjeldage haigust ja selle kulgu. Võimalusel lisage diagnoosi RHK-kood.
Sisestage raviasutus ja arsti nimi, kes on teadlik kindlustatud isiku tervislikust seisundist seoses õnnetusega.
Sisestage raviasutus ja arsti nimi, kes on teadlik kindlustatud isiku tervislikust seisundist seoses haigusega.
Kas olite õnnetuse tagajärjel haiguslehel?
Haigusleht on ajutise töövõimetuse korral tervishoiutöötaja välja kirjutatud töövõimetusleht, mis vabastab inimese töö- ja teenistuskohustuse täitmisest.
Kas olite haiguse tõttu haiguslehel?
Haigusleht on ajutise töövõimetuse korral tervishoiutöötaja välja kirjutatud töövõimetusleht, mis vabastab inimese töö- ja teenistuskohustuse täitmisest.
Eeldatav haiguslehe kestus
Õnnetusjuhtumi päevaraha hüvitist makstakse alates haiguslehe esimesest päevast, seda tingimusel, et haigusleht kestab vähemalt 14 päeva. Laenukaitse kindlustuse töövõime kaotuse hüvitist makstakse alates haiguslehe 31. päevast.

Laenukaitse kindlustuse töövõime kaotuse hüvitist makstakse alates haiguslehe 31. päevast.

Kas haigusleht kestab eeldatavasti üle 30 päeva?

Kindlustatu andmed

Kas kindlustatul on töökoht?

Kindlustatu andmed

Kontaktandmed

Soodustatud isiku andmed

Hüvitise maksmine

Hüvitise saaja (kindlustusvõtja või kindlustatu)

1. Kahjuteate esitamisega nõustun oma isiku- ja terviseandmete edastamisega kindlustusandja SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaalile, kes on nende andmete vastutav töötleja.

2. Olen teadlik, et minu andmeid kasutatakse selleks, et: 
- saada riigiasutustelt ja teistelt tervishoiuasutustelt rohkem üksikasju kahjuteate kohta
- saada õiguskaitseasutustelt kindlustusjuhtumiga seotud andmeid
- täita kindlustusandja kohustusi oma edasikindlustusandja ees
- täita kindlustusandja kindlustusõiguses sätestatud kohustusi. 

3. Mul on juurdepääs isikuandmete töötlemise ja minu õiguste kohta käivale teabele SEB privaatsuspoliitikas, mis on kättesaadav aadressil  seb.ee.

4. Kinnitan, et esitatud andmed on õiged ja täpsed.