Muuda keelt:

Kahjuteade

Paragraphs
Mis juhtus?
Mis juhtus?
Tööõnnetusega seotud amet
Seotud liiklusõnnetusega
Palun kirjeldage
Palun kirjeldage
Palun kirjeldage haigust ja selle kulgu
Palun kirjeldage tervisekahjustusi. Võimalusel lisage diagnoosi RHK-kood
Kas olite selle juhtumi tagajärjel ka töövõimetuslehel?

Palun pöörake tähelepanu, et laenukaitse töövõime kaotuse hüvitise saamiseks peab töövõimetusleht kestma üle 30 päeva 

Kas töövõimetusleht kestab eeldatavasti üle 30 päeva?
Eeldatav töövõimetuslehe kestvus
Palun pöörake tähelepanu, et õnnetusjuhtumi päevarahade hüvitise saamiseks peab ajutine töövõimetus kestma vähemalt 14 päeva, laenukaitse kindlustuse töövõime kaotuse puhul peab töövõimetusleht kestma üle 30 päeva 

Kellega juhtus?

Kas kindlustatul on töökoht?

Taotluse esitamisega kinnitan esitatud andmete õigsust ja täielikkust. Olen teadlik, et SEB Life & Pension Baltic SE Eesti filiaal töötleb taotluses ja kahjukäsitluse käigus saadud andmeid seaduses ja SEB isikuandmete töötlemise tingimustes toodud põhimõtete alusel. SEB isikuandmete töötlemise tingimustega saab tutvuda siin: