Muuda keelt:

E-arve

Paragraphs

Elektroonilised arved muudavad Teie elu mugavamaks

Seadistage e-arved, et kõik Teie ettevõtetele laekuvad arved oleksid suunatud Teie internetipanka. E-arvete tasumine on eriti mugav, kuna maksesumma ja muu teave on juba täidetud ning Teil tuleb vaid makse kinnitada. Samuti saate seadistada püsimakseid – Teie e-arved makstakse alati automaatselt, täpselt ja õigel ajal.

  • Internetipanga kaudu saab arveid tasuta vastu võtta ja läbi vaadata
  • Veelgi mugavamaks arveldamiseks võite sõlmida püsimaksete lepingu
  • Paberarvete hulga vähendamisega aitate kaitsta loodust

Seadistage e-arved, et kõik Teie ettevõtetele laekuvad arved oleksid suunatud Teie internetipanka. E-arvete tasumine on eriti mugav, kuna maksesumma ja muu teave on juba täidetud ning Teil tuleb vaid makse kinnitada. Samuti saate seadistada püsimakseid – Teie e-arved makstakse alati automaatselt, täpselt ja õigel ajal.

Ülevaade

E-arve on elektrooniline dokument, mille saadab panka arve väljastaja (teenusepakkuja) ja mis asendab täielikult paberarvet. E-arveid saate tellida nende teenusepakkujate käest, kes annavad oma klientidele võimaluse makseinfot e-arve kujul saada. E-arvete panka saatmise eelduseks on kokkulepe Teie ja arve väljastaja vahel. Pank hoiab kõiki e-arveid 13 kuud, pärast seda need kustutatakse pangasüsteemist. Kui soovite oma arveid kauem säilitada, saate need lihtsalt internetipangast oma arvutisse salvestada.


E-arveid näete oma internetipangas – saate kõik arved kätte ühest kohast ja korraga, olenemata sellest, kus parasjagu viibite.
Teenus on turvaline, kuna e-arved on salvestatud Teie internetipanka ja kolmandatel isikutel pole neile juurdepääsu.


Arvete tasumine on lihtne ja mugav – makse alustamisel on maksekorraldus juba arve andmetega eeltäidetud. Saate regulaarsete e-arvete tasumiseks sõlmida ka püsimakse lepingu.


Saadame Teile internetipangas teavituse iga kord, kui saate e-arve. Lisaks saate tellida uute e-arvete teavitused ka mobiilirakendusse või SMS-i teel.

E-arveid saate tellida internetipanga menüüpunktis „Maksed“ -> E-arved. Kui Te ei saa e-arveid internetipangas tellida, siis registreeruge kohtumisele Teile sobivasse SEB pangakontorisse. Võtke kaasa isikut tõendav dokument.
 

E-arve püsimakse

E-arve püsimakse on mugavaim viis regulaarsete arvete tasumiseks. Teil on võimalus määrata, kas pank teeb Teie kontolt makse arve maksetähtpäeval, arve panka saabumise päevast ülejärgmisel päeval või mis tahes kindlal kuupäeval, kui arve väljastaja lubab sellist valikut. Arve summa võib iga kord erineda, kuid tasumine toimub Teie määratud limiidi piires.


Püsimakse teenusega on Teie arved alati õigel ajal makstud ja Te ei pea maksete tegemisele kulutama oma aega.

E-arve püsimakse on soodsam kehtivast pangasisesest ja riigisisesest maksest.
 

Hea teada


Hoolitsege selle eest, et Teie kontol oleks kokkulepitud maksepäeval hiljemalt kell 16 piisavalt raha. Kui arve maksetähtpäevaks ei ole kontole laekunud vajalikku summat või kui arve summa on lubatud limiidist suurem, siis jätame püsimakse tegemata või kanname üle summa, mis on kontol olemas, kui olete lubanud teha osalisi makseid.

Osalisi makseid lubades tuleb silmas pidada, et näiteks ajalehetellimust või kindlustust ei pikendata enne arve täielikku tasumist. Seega on teatud teenuste puhul mõistlik tasuda arve kohe täies mahus.

Soovitame tellida teavituse, mis informeerib Teid SMS-i või mobiilirakenduse teel, kui maksepäeval ei ole kontol piisavalt raha või kui arve summa on lubatud limiidist suurem.
E-arve püsimakse lepingu saate sõlmida internetipangas jaotises Maksed – E-arved. Kui te ei saa e-arve püsimakse lepingut internetipangas sõlmida, siis registreeruge kohtumisele mistahes SEB pangakontoris. Võtke kaasa isikut tõendav dokument.

Korduma kippuvad küsimused

Kõige mugavam on seda teha internetipangas. Logige sisse ja avage jaotis „Maksed“ -> „E-arved“. Seal saate esitada uue e-arve taotluse – otsige ettevõtet selle nime või registreerimiskoodi järgi ja seejärel täitke nõutavad andmed.. Teie kliendinumbri või teenuse ID leiate ettevõttega sõlmitud lepingust või varasematest arvetest. 

Kui te ei saa e-arveid internetipangas tellida, siis registreeruge kohtumisele SEB pangakontoris. Võtke kaasa isikut tõendav dokument.
 

Jah. Sellisel juhul saadetakse panka piiratud andmetega e-arve, mille alusel saab püsimakseid teha. Täieliku arve teenuse või kauba detailsete andmetega saadab teenusepakkuja teile muul kokkulepitud viisil (e-post, tavapost vm). 
Teenuse taotlemiseks registreeruge kohtumisele SEB pangakontoris. Võtke kaasa isikut tõendav dokument ja kliendinumber, mille leiate varasematest arvetest või ettevõttega sõlmitud lepingust. 

Pangakontoris või teenusepakkuja juures tuleb teil sel juhul teha e-arve avaldus, kus on näidatud, millise teenusepakkuja e-arved soovite suunata kellelegi teisele maksmiseks.
Selleks on teil vaja teada arve maksja isikukoodi ja tema SEB arvelduskonto numbrit. Edaspidi saadetakse talle teie e-arved piiratud kujul, kus detailsem info ostetud kauba või osutatud teenuse kohta puudub. Maksjal on võimalik talle saadetud arve alusel sõlmida e-arve püsimakse leping teie arvete tasumiseks.

Pange tähele, et mitte kõik ettevõtted ei ole sõlminud SEB-ga e-arve edastamise teenuse lepingut. Kui ettevõtte otsimine nime või registreerimisnumbri järgi ei andnud tulemusi, pole see ettevõte kahjuks e-arve teenuse jaoks veel saadaval.

E-arve maksed on täpselt samad mis tavalised tehingud, mis tähendab, et hinnakirjakohaselt rakendatakse samu tasusid.

Kui maksepäeval ei ole teie kontol piisavalt raha arve tasumiseks või kui e-arve summa ületab teie lubatud limiiti, kontrollib pangasüsteem arvelduskontot kuni arvel näidatud maksetähtpäevani ja teeb makse siis, kui raha kontole laekub. Kui teie kontol ei ole piisavalt raha, et teha e-arvel näidatud summas makse õigel ajal või kui te limiiti nimetatud tähtaja jooksul ei suurenda, jääb püsimakse tegemata. 


Kui olete lubanud oma kontolt teha osalisi makseid, kannab pank maksetähtpäeval arve saatjale üle summa teie kontol oleva raha piires, arvestades makse summast maha panga teenustasu. Osalist makset lubades tuleb silmas pidada, et näiteks ajalehetellimust, spordiklubi kuukaarti, ID-piletit või kindlustust ei pikendata enne arve täielikku tasumist. Seega on teatud teenuste puhul mõistlik osalist makset mitte lubada.

Jah, e-arveid saab muuta ja/või tühistada internetipangas või pangakontoris. Muuta on võimalik arvelduskonto numbrit, maksepäeva, päeva- ja kuulimiiti, lepingu lõppemise kuupäeva ning seda, kas osalised maksed on lubatud või mitte. Muudatus hakkab kehtima muudatuse tegemise hetkest, v.a maksepäeva muutmise korral. Maksepäeva muudatus hakkab kehtima järgmisele panka saabunud e-arve püsimaksele.

Kui teil on e-arve tasumiseks sõlmitud e-arve püsimakse leping, siis soovitame tühistada automaatse tasumise konkreetse arve eest. Kuna pank ei vastuta esitatud e-arve sisu eest, pöörduge küsimuste korral arve väljastaja ehk teenusepakkuja poole. Kui hiljem tekib vajadus see arve siiski tasuda, tuleb vormistada tavapärane panga- või riigisisene makse.

Pangas saate lõpetada vaid nende e-arvete tellimuse, mille esialgne tellimise avaldus tehti pangas pärast 1. juulit 2013. Varem tehtud tellimust ja teenusepakkuja juures vormistatud e-arvete tellimust pangas lõpetada ei saa, selleks tuleb pöörduda teenusepakkuja poole. Kui teie internetipanka tulevad e-arved ei ole väljastatud teie nimele, vaid olete ainult nende maksja, siis ei saa teie e-arvete tellimust lõpetada. Seda peab tegema konkreetse teenuse kasutaja ehk isik, kes e-arve teenuse on tellinud.

1. SEB erakliendi internetipank
liitumine tasuta
2. SEB ärikliendi internetipank
liitumine tasuta
lepingu muutmine
- panga töötaja poolt (1) 10 eurot
- administraatori poolt internetipangas tasuta
kuuhooldustasu tasuta
automaatne päring äriregistrisse 2,24 eurot
kuuhooldustasu mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi residendile 10 eurot
3. SEB mobiilirakendus
- liitumine tasuta
- makse vastava makse teenustasu elektroonilises kanalis
4. Muud teenused mobiiltelefonis
infopäringuteenused (vastavalt operaatori hinnakirjale)
- Telia 0,38 eurot
- Elisa 0,26 eurot
- TELE2 0,26 eurot
5. Kiirteavitamine
lepingu sõlmimine/muutmine/lõpetamine tasuta
teade SMS-iga 0,20 eurot teade
teade e-postiga tasuta
6. Püsikorraldus
lepingu sõlmimine/muutmine internetipangas tasuta
lepingu sõlmimine/muutmine pangakontoris 5 eurot
lepingu lõpetamine tasuta
makse vastava makse teenustasu elektroonilises kanalis
7. Määratud maksete lisamine tasuta
8. E-arve püsimakse
lepingu sõlmimine, muutmine, lõpetamine tasuta
pangasisene makse 0,08 eurot
Euroopa tavaline makse (2) 0,19 eurot
9. E-arve edastamine (3)
lepingu sõlmimine 60 eurot
lepingu muutmine 20 eurot
lepingu kuuhooldustasu 7 eurot
lepingu kuuhooldustasu koos e-arve edastamise programmi kasutamisega 12 eurot
e-arve vastuvõtmise tasu ühe edastatud arve kohta 0,15 eurot
ettevõtte kohane kujundusmall esmakordne ja/või iga järgnev 200 eurot
püsimakse lepingute ülekandmine vastavalt kokkuleppele
10. Digikassa
lepingu sõlmimine tasuta
kuuhooldustasu tasuta
makse kogumishoiusele tasuta
11. Pangalink
liitumine 65 eurot
tehingutasu 1% ostu summast, min 0,13 eurot, max 3,20 eurot tehing
- finantsvahendusettevõttele 1,28 eurot
lepingu muutmine 15 eurot
autentimine (3)
- liitumine 65 eurot
- lepingu muutmine 15 eurot
- autentimistasu 0,08 eurot tehing, min 20 eurot kuus
12. Maksekaartide teenindamine ettevõttes
liitumine tasuta
tehingute töötlemise tasu vastavalt lepingule
terminali ettevalmistus ja paigaldus kokkuleppel kliendiga tasuta
terminali ettevalmistus ja paigaldus hiljemalt järgmiseks pangapäevaks 75 eurot
terminali kuutasu vastavalt kokkuleppele
13. Trading Station
liitumine tasuta
14. Muud teenused
Turvaseadme väljastamine
- PIN-kalkulaator 15 eurot
PIN-kalkulaatori väljavahetamine 8 eurot
esmakordse Smart-ID väljastamine pangakontoris tasuta
korduva Smart- ID väljastamine pangakontoris (4), (5) 5 eurot
15. Väliskontode haldamine SEB Eesti ärikliendi internetipanga vahendusel
Baltic Online (SEB Baltikumi pankades asuvad väliskontod)
- teenusega liitumine (6) 15 eurot
- kliendi internetipanka on liidetud ainult SEB Läti või SEB Leedu konto(d) 10 eurot kuus
- kliendi internetipanka on liidetud nii SEB Läti kui SEB Leedu kontod 15 eurot kuus
- lepingumuudatused 10 eurot
16. SEB Baltic Gateway
Otsekanal
- liitumine 50 eurot
- konto väljavõtted (v.a päevasisene) ja/või müügikohtade aruanded 10 eurot kuus
- konto aruanded päeva jooksul (reaalajas kontoinfo) 25 eurot kuus
- maksete algatamine ja/või e-arvete edastamine 25 eurot kuus
- teiste pankade kontoinfo 10 eurot kuus
- digiallkirjastamine 0.10 eurot allkiri 
Operaatori kanal
- liitumine tasuta
Baasteenused: kontoväljavõtted (v.a päevasisene), teiste pankade kontoinfo, müügikohtade aruanded ja maksete algatamine 5 eurot kuus (7)
- kontoaruanded päeva jooksul (reaalajas kontoinfo) 10 eurot kuus
- e-arvete edastamine 10 eurot kuus
- digiallkirjastamine 0,10 eurot allkiri
Operaatori tasud
- liitumine 50 eurot
- kuutasu vastavalt kokkuleppele
17. E-arve portaal
- E-arvete portaali pakett Basic
- liitumine tasuta
- kuutasu (7) tasuta
- e-arve saatmine e-arve portaali* kasutajale, avaliku sektori asutusele ja SEB** internetipanka kuni 5 arvet kuus tasuta (8)
- E-arvete portaali pakett Premium
- liitumine tasuta
- kuutasu 7 eurot
- e-arve saatmine e-arve portaali* kasutajale, avaliku sektori asutusele, SEB** internetipanka ja mistahes krediidiasutuse rakenduse e-arve portaali võimaluste piires (3) kuni 30 arvet kuus tasuta, iga järgnev arve 0,24 eurot

(1) Tasuline on ainult pangatöötaja tehtud lepingu muudatus, mida saab administraatori õigustega isik teha ka ise ärikliendi internetipangas.
(2) E-arve püsimakseid tehakse ainult eurodes.
(3) Hinnale lisandub käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele.
(4) Välja arvatud alaealised.
(5) Hind sisaldab käibemaksu
(6)Hind ühe liidetava ettevõtte ja ühe riigi kohta.
(7) Ärikliendi paketti omavatele klientidele kuutasu ei rakendu. Alates 16.04.2024 sõlmitud Standard, Standard+, Premium, Premium+ ärikliendi paketti omavatele klientidele kuutasu ei rakendu.
(8) Pärast viie arve saatmist võimalus liituda E-arve portaali paketiga Premium.

* E-arve portaal tähendab AS-i SEB Pank poolt pakutavat tarkvara e-arve portaali lepingu tähenduses ning Unifiedpost AS-i poolt pakutavat arved.ee keskkonda.
** E-arve portaali Basic paketi raames saab e-arveid edastada SEB erakliendi internetipanka ja SEB ärikliendi internetipanka.