Muuda keelt:
Image
Woman watching mobile phone in the kitchen

Kiirteavitamise ja infopäringu teenus

 • Oled pidevalt kursis oma kontol toimuvaga
 • Teade muudatustest kontol jõuab Sinu mobiiltelefonile või e-postkasti
 • SMS-iga kontoinfo küsimine
   
Paragraphs

Kiire ja lihtne ülevaade rahaasjadest

Ole kursis oma kontoseisu ja raha liikumisega. Kiirteavitamine on teenus, mis hoiab Sind kursis kontoseisu ja raha liikumisega. Ülevaate saamiseks ei pea Sa internetipanka või sularahaautomaadi juurde minema. Teade tehingust jõuab Sinuni SMSi või e-kirja teel.

SMS-infopäringud annavad Sulle võimaluse mistahes hetkel saada teavet kontojäägi, viimaste tehingute ning krediitkaardi vaba jäägi ja tehingute kohta.

Kiirteavitamine

Kiirteavitusega saad ise valida kontod, krediitkaardid ja hoiused, mille kohta soovid infot.

Teavituse võid tellida järgmiste sündmuste kohta:

 • Laekumine kontole alates Sinu määratud summast
 • Väljaminek kontolt või krediitkaardilt alates SInu määratud summast
 • E-arve saabumine internetipanka
 • Tegemata jäänud püsikorralduse makse (nii tavakorralduse kui ka e-arve alusel)
 • E-arve püsimakse ületab Sinu kehtestatud limiiti (makse toimumiseks suurenda limiiti enne maksetähtpäeva)
 • E-arve püsimakse, püsikorralduse, hoiuse või kiirteavitamise lepingu lõppemine

Lisaks anname e-kirja teel teada, kui Sul tekib panga ees võlgnevusi.

Kiirteavitamise saad tellida SEB internetipanga menüüst „Lisateenused/seaded" või lähimast SEB kontorist. Kiirteavitamise teenus SMSi teel on tasuline.

Infopäringud

SMS-infopäringuid saad kasutada juhul, kui Sul on sõlmitud kiirteavituse ja infopäringu teenuse leping.

Mobiilile saab tellida teavitusi konto jäägi, konto väljavõtte, krediitkaardi vaba jäägi ja krediitkaardi tehingute kohta, samuti valuutakursside infot.
Päringu tegemiseks saada numbrile 1221 SMS, milles on võtmesõna ja vajadusel ka päringu täpsustus:

Päringu liik Võtmesõnad Päringu täpsustus Selgitus
Konto jääk S või SALDO samuti B või BALANCE konto lühinimi või number Kui Sa päringus kontot ei määra, saad infot lepingus näidatud põhikonto kohta.
Konto väljavõte T või TEHINGUD samuti ST või STATEMENT konto lühinimi või number Vastuseks saad infot nelja viimase tehingu kohta. Kui Sa päringus kontot ei määra, saad infot lepingus näidatud põhikonto kohta.
Krediitkaardi vaba jääk K või KAARTsamuti C või CARD kaardi neli viimast numbrit Kui Sa valuutat ei määra, saate infot USD, GBP, RUB ja SEK kohta.
Krediitkaardi tehingud K T või KAART TEHINGUD, samuti C S või CARD STATEMENT kaardi neli viimast numbrit Vastuseks saad info kolme viimase tehingu kohta.
Valuutakursid VAL, also RATE valuuta kolmetäheline kood (vaadake valuutakoode täpsemalt) Kui Sa valuutat ei määra, saad infot USD, GBP, RUB ja SEK kohta.

Näide: SALDO(tühik)EE101010010011223344 või K(tühik)T(tühik)1234

Vastuse saad SMS-iga mobiilile.

Tingimused

1. SEB erakliendi internetipank
liitumine tasuta
2. SEB ärikliendi internetipank
liitumine tasuta
lepingu muutmine
- panga töötaja poolt (1) 10 eurot
- administraatori poolt internetipangas tasuta
kuuhooldustasu tasuta
automaatne päring äriregistrisse 2,24 eurot
kuuhooldustasu mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi residendile 10 eurot
3. SEB mobiilirakendus
- liitumine tasuta
- makse vastava makse teenustasu elektroonilises kanalis
4. Muud teenused mobiiltelefonis
infopäringuteenused (vastavalt operaatori hinnakirjale)
- Telia 0,38 eurot
- Elisa 0,26 eurot
- TELE2 0,26 eurot
5. Kiirteavitamine
lepingu sõlmimine/muutmine/lõpetamine tasuta
teade SMS-iga 0,20 eurot teade
teade e-postiga tasuta
6. Püsikorraldus
lepingu sõlmimine/muutmine internetipangas tasuta
lepingu sõlmimine/muutmine pangakontoris 5 eurot
lepingu lõpetamine tasuta
makse vastava makse teenustasu elektroonilises kanalis
7. Määratud maksete lisamine tasuta
8. E-arve püsimakse
lepingu sõlmimine, muutmine, lõpetamine tasuta
pangasisene makse 0,08 eurot
Euroopa tavaline makse (2) 0,19 eurot
9. E-arve edastamine (3)
lepingu sõlmimine 60 eurot
lepingu muutmine 20 eurot
lepingu kuuhooldustasu 7 eurot
lepingu kuuhooldustasu koos e-arve edastamise programmi kasutamisega 12 eurot
e-arve vastuvõtmise tasu ühe edastatud arve kohta 0,15 eurot
ettevõtte kohane kujundusmall esmakordne ja/või iga järgnev 200 eurot
püsimakse lepingute ülekandmine vastavalt kokkuleppele
10. Digikassa
lepingu sõlmimine tasuta
kuuhooldustasu tasuta
makse kogumishoiusele tasuta
11. Pangalink
liitumine 65 eurot
tehingutasu 1% ostu summast, min 0,13 eurot, max 3,20 eurot tehing
- finantsvahendusettevõttele 1,28 eurot
lepingu muutmine 15 eurot
autentimine (3)
- liitumine 65 eurot
- lepingu muutmine 15 eurot
- autentimistasu 0,08 eurot tehing, min 20 eurot kuus
12. Maksekaartide teenindamine ettevõttes
liitumine tasuta
tehingute töötlemise tasu vastavalt lepingule
terminali ettevalmistus ja paigaldus kokkuleppel kliendiga tasuta
terminali ettevalmistus ja paigaldus hiljemalt järgmiseks pangapäevaks 75 eurot
terminali kuutasu vastavalt kokkuleppele
13. Trading Station
liitumine tasuta
14. Muud teenused
Turvaseadme väljastamine
- PIN-kalkulaator 15 eurot
PIN-kalkulaatori väljavahetamine 8 eurot
esmakordse Smart-ID väljastamine pangakontoris tasuta
korduva Smart- ID väljastamine pangakontoris (4), (5) 5 eurot
15. Väliskontode haldamine SEB Eesti ärikliendi internetipanga vahendusel
Baltic Online (SEB Baltikumi pankades asuvad väliskontod)
- teenusega liitumine (6) 15 eurot
- kliendi internetipanka on liidetud ainult SEB Läti või SEB Leedu konto(d) 10 eurot kuus
- kliendi internetipanka on liidetud nii SEB Läti kui SEB Leedu kontod 15 eurot kuus
- lepingumuudatused 10 eurot
16. SEB Baltic Gateway
Otsekanal
- liitumine 50 eurot
- konto väljavõtted (v.a päevasisene) ja/või müügikohtade aruanded 10 eurot kuus
- konto aruanded päeva jooksul (reaalajas kontoinfo) 25 eurot kuus
- maksete algatamine ja/või e-arvete edastamine 25 eurot kuus
- teiste pankade kontoinfo 10 eurot kuus
- digiallkirjastamine 0.10 eurot allkiri 
Operaatori kanal
- liitumine tasuta
Baasteenused: kontoväljavõtted (v.a päevasisene), teiste pankade kontoinfo, müügikohtade aruanded ja maksete algatamine 5 eurot kuus (7)
- kontoaruanded päeva jooksul (reaalajas kontoinfo) 10 eurot kuus
- e-arvete edastamine 10 eurot kuus
- digiallkirjastamine 0,10 eurot allkiri
Operaatori tasud
- liitumine 50 eurot
- kuutasu vastavalt kokkuleppele
17. E-arve portaal
- E-arvete portaali pakett Basic
- liitumine tasuta
- kuutasu (7) tasuta
- e-arve saatmine e-arve portaali* kasutajale, avaliku sektori asutusele ja SEB** internetipanka kuni 5 arvet kuus tasuta (8)
- E-arvete portaali pakett Premium
- liitumine tasuta
- kuutasu 7 eurot
- e-arve saatmine e-arve portaali* kasutajale, avaliku sektori asutusele, SEB** internetipanka ja mistahes krediidiasutuse rakenduse e-arve portaali võimaluste piires (3) kuni 30 arvet kuus tasuta, iga järgnev arve 0,24 eurot

(1) Tasuline on ainult pangatöötaja tehtud lepingu muudatus, mida saab administraatori õigustega isik teha ka ise ärikliendi internetipangas.
(2) E-arve püsimakseid tehakse ainult eurodes.
(3) Hinnale lisandub käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele.
(4) Välja arvatud alaealised.
(5) Hind sisaldab käibemaksu
(6)Hind ühe liidetava ettevõtte ja ühe riigi kohta.
(7) Ärikliendi paketti omavatele klientidele kuutasu ei rakendu. Alates 16.04.2024 sõlmitud Standard, Standard+, Premium, Premium+ ärikliendi paketti omavatele klientidele kuutasu ei rakendu.
(8) Pärast viie arve saatmist võimalus liituda E-arve portaali paketiga Premium.

* E-arve portaal tähendab AS-i SEB Pank poolt pakutavat tarkvara e-arve portaali lepingu tähenduses ning Unifiedpost AS-i poolt pakutavat arved.ee keskkonda.
** E-arve portaali Basic paketi raames saab e-arveid edastada SEB erakliendi internetipanka ja SEB ärikliendi internetipanka.