Muuda keelt:

Miks on oluline mõelda 10x kasvu peale?

Patrick Van Der Pijl, Business Models Inc. juht, räägib, miks ettevõttel peab olema lihtsas keeles sõnastatud selge visioon ning mis juhtub, kui seda ei ole.

Kasvatamiseks #Ärikasv
  • Sõnastage ettevõtte selge visioon.
  • Kasutage vajadusel selleks mõeldud tööriistu.
  • Ilma visioonita ei ole võimalik saavutada laiaulatuslikku kasvu.
  • Eesti ettevõtete eesmärk peaks olema rahvusvaheline turg.

Kui ettevõtte eesmärgiks on kiirenev kasv, siis saab see toimuda vaid suurel turul. Eesti ettevõtted peaksid kohalikul turul oma ärimudelit testima ning siis rahvusvahelisele turule minema. Ent kõigepealt on vaja selgelt sõnastada ettevõtte visioon.

Sageli ei saada aru, kui palju aega ettevõte kaotab, kui visioon on sõnastamata. Kui meeskond ei tea, mille nimel tööd tehakse, ei saa ka tulemus ootustele vastata. Arvamus, et meeskonnale on visioon selge, on väga levinud, kuid ekslik.

Kuidas seada õiged eesmärgid? Van Der Pijli sõnul on õige visiooni sõnastamine tegelikult päris raske ning see on ettevõtte asutaja või juhi ülesanne. Ambitsioonid võivad olla mitmesugused, kuni oma toote-teenusega maailma vallutamise või muutmiseni välja. Tuleb aru saada, kuidas selgesti sõnastatud visioon mõjutab ärimudelit. Kui ettevõttel on näiteks soov rahvusvaheliselt kasvada, tuleb välja selgitada, milline ärimudel selleks kõige paremini sobib. Kui ambitsioonid on sõnastamata, ei jõuta kunagi soovitud tasemeni.

Visiooni ja ambitsioonide sõnastamiseks ning elluviimiseks on mitmeid tööriistu. Kui nimetada vaid paari, siis Cover Story Vision, Five Bold Steps on vahendid, mis aitavad visiooni ühele lehele kirja panna. Nii on kõigile selge, kuhu liigutakse.

Kui visioon kirjas, on järgmine samm ärimudeli testimine. Ettevõtja peab koduturul võimalikult kiiresti välja selgitama, kas kliendid üldse vajavad pakutavat toodet ning kas algsed eeldused olid õiged. Sellest saab õppida, et vajadusel muudatusi teha.

Vahel võib juhtuda, et ettevõtja kasutab visioonis ja sõnumites keelt, mida tema kliendid tegelikult ei räägi. Vaadake, et see oleks lihtsas keeles ning täiesti arusaadav nii meeskonnale kui ka klientidele. Jutustage oma lugu klientidele nii, et see neile korda läheb.

Sinu äri igaks etapiks

2
 

  Arendamiseks  

Tõhus ärijuhtimine – olemasolevate protsesside efektiivistamisest kuni uute protsesside juurutamiseni.

3
 

  Kasvatamiseks  

Turuliidrite kogemused kliendibaasi arendamise, kõrgtehnoloogiate kasutamise ja ärimudeli rakendamise kohta. 

Enesekindlus on iga äri peamine kapital

Ettevõtlusega aitab alustada SEB

Loen lähemalt