Muuda keelt:
Image
woman siitng on fence talking to man near black house

Juhi oma pensionivara ise

Paragraphs

2021. aastast muutub tulevikuks kogumine võimalusterohkemaks

Ärge otsusega rutake

Võtke aega ja kaaluge erinevaid võimalusi. Muudatusi oma kogumises on võimalik teha jooksvalt igal ajal
Uued kogumisalternatiivid

Liituge süsteemiga, kus ise maksad 2% ja riik täiendavalt 4% või jätkake kogumist oma raha ise investeerides
Soodsad väljamakse lahendused pensioniikka jõudes

Väljavõetavale rahale rakendub soodsam tulumaksumäär
Suurem vabadus oma makseid peatada ja sambast lahkuda

Ärge unustage, et vabadusega kaasneb vastutus tagada ise endale väärikas pension

Uuendasime Teie personaalset pensionilehte

 • Parim ülevaade Teie pensionivaradest
 • Kalkulaator aitab arvutada Teie pensioni suuruse
 • Väärtuslikud nõuanded sobivaima kogumislahenduse leidmiseks
 • Võimalus kiirelt ja mugavalt oma kogumislahendustes muudatusi teha

SEB pensioni investeerimiskonto

SEB pensioni investeerimiskontol on võimalik ise investeerimisotsuseid teha, kaotamata seejuures II samba eeliseid.

 • Lai investeerimisvõimaluste valik
 • Mugav lahendus juba kogenud investorile ja kasulikud nõuanded investeerimisega alustajale
 • Võimalus koostada jälgimisnimekiri endale huvipakkuvatest väärtpaberitest

SEB pensioni investeerimiskontol on võimalik ise investeerimisotsuseid teha, kaotamata seejuures II samba eeliseid.

Olulised kuupäevad, mida pensionireformiga seoses arvesse võtta

Alates 1. jaanuarist 2021 on Teil võimalus esitada avaldus kas II samba raha väljavõtmiseks või sissemaksete peatamiseks. Väljamaksed hakkavad toimuma alles alates septembrist 2021. Ärge otsusega kiirustage! Muudatusi oma pensioniplaanis saate teha ka edaspidi.

 
 

Jaanuar

Ühinege II sambaga

Alates 2021. aastast on enne 1983. aastat sündinutel ja neil, kes ei ole veel II sambaga liitunud, võimalik alustada sinna kogumist, esitades selleks valikuavalduse. See tähendab, et Teie brutopalgast läheb pensionikontole 2% ning riik lisab sinna Teie eest makstava sotsiaalmaksu arvelt kaks korda sama palju ehk 4%.

Kõik 1983. aastal ja hiljem sündinud liituvad kohustuslikus korras II sambaga, kui nad ei ole esitanud enne liitumist avaldust II samba maksete tasumisest vabastamiseks.

 

1. jaanuar – 31. märts

II sambasse kogujatel on võimalus esitada avaldus

1. jaanuarist kuni märtsikuu lõpuni on pensioni II sambasse kogujatel esimene võimalus esitada avaldus kas II samba raha väljavõtmiseks või sissemaksete tasumisest vabastamiseks. Mõlemat valikut tasub aga tõsiselt kaaluda.

 

31. märts

Aeg esitatud avalduse tühistamiseks

Kui esitasite II samba sissemaksete tasumisest vabastamise avalduse perioodil jaanuarist märtsini, siis avalduse tagasi võtmiseks esitage maksete tasumise avaldus enne 31. märtsi.

 

1. aprill

Kaaluge ise investeerimise võimalust

1. aprillist 2021 on võimalik avada pensioni investeerimiskonto (PIK) ning esitada vahetusavaldus II sambasse kogutud summa täielikuks või osaliseks suunamiseks antud lahendusse. Aprillist juulikuu lõpuni tehtud vahetusavaldused realiseeritakse ja varad liiguvad PIKi septembris.

Vaatan veel pensionireformiga seotud olulisi kuupäevi

Mida edasi teha?

1.
Võtke aega ja planeerige oma tulevik targalt

2.
Terviknõustamise käigus saame teie pensioniplaani koos üle vaadata

3.
Valige endale sobiv lahendus

Miks kindlustada oma tulevik SEB-s?

 • Meie fondijuhtidel on üle 20 aasta investeerimiskogemust. Tugev teadmistepagas aitab hallata teie pensioniraha nii headel aegadel kui ka halbadel.
 • SEB investeerib vastutustundlikesse ettevõtetesse. Nii toetate ka teie keskkonnasõbralikku ja jätkusuutlikku mõtteviisi
 • Internetipangas saate parima ülevaate oma pensionikogumisest. Videokohtumise teel saame koos teie pensioniplaani üle vaadata.

Vaatame Teie pensioni kogumise üle

Võtke minuga ühendust

Media
Media
Media
Media

Pensionireformi teataja pakub kasulikku lugemist

 • Kuidas pensioniks koguda
 • Kuidas II samba raha ise investeerida
 • Alternatiive pensioniraha investeerimiseks

Eeltoodud teavet ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamise, investeerimissoovituse ega toote või teenuse pakkumisena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumise või soovitusena lepingu sõlmimiseks. Maksusüsteemi õigusaktid võivad muutuda. Maksustamine oleneb isikuga seonduvatest asjaoludest, sealhulgas tema residentsusest jms. Enne investeerimisotsuse tegemist palun tutvuge hoolikalt toote kohta avalikustatud teabega, sh tingimuste ja fondi prospektiga. SEB toodete kohta leiate teabe SEB kodulehelt www.seb.ee, teiste fondide kohta www.pensionikeskus.ee. Vajadusel registreeruge nõustamisele SEB kodulehel www.seb.ee.