Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Eraklient

Investeerimise kuukiri

Detsember

Vaktsiini kasutuselevõtuga näeme pandeemia lõppu. November oli aktsiaturgude jaoks üks kõigi aegade parimaid kuid – seda peamiselt tänu headele uudisele, mis on seotud COVID-19 vaktsiiniootustega. Tegu on väga olulise uudisega, kuna kogu maailm võitleb praegu viiruse ulatusliku teise lainega. Peagi algava 2021. aasta väljavaated hõlmavad  piirangute lõpetamist ja majandustegevuse taastumist õigeaegselt saabunud vaktsiini abil. Kevadest alates on turud taastunud, seda peamiselt tänu stimuleerivale raha- ja fiskaalpoliitikale, ent tänu vaktsiinidele on nüüd ka pandeemia lõppu paista. Turgudel ollakse praegu väljavaadete osas optimistlikud ning vaktsiini mõju ja majanduse jõudsat taastumist 2021. aastal võetakse üha vähem arvesse. Aktsiatega kaubeldakse praegu suhteliselt kõrgetel hinnatasemetel ja pessimistlike investorite hinnangul on need üsna kallid. Samas on märgata, et võrreldes teiste varaklasside, eriti riigivõlakirjadega, eelistatakse pigem aktsiaid. Enneolematu 2020. aasta nõudis enneolematuid meetmeid ning kuna keskpangad ja valitsused nägid majanduse stimuleerimiseks palju vaeva, kukkusid tootlused rekordiliselt madalale tasemele ja valitsuste võlamaht kerkis enneolematult kõrgeks. Seega meie hinnangul kuniks COVID-19 ei ole seljatatud, jätkub valitsuste ja keskpankade tugi ka 2021. aastaks.

Investeerimise kuukiri detsember 2020 (inglise keeles)

November

COVID-19 teine laine pidurdab majanduse taastumist vaktsiini saabumiseni. Majanduse ning finantsturgude arengus on viimasel ajal esiplaanil olnud koroonaviiruse pandeemia ja USA presidendivalimised. Septembris jätkus Põhja-Ameerika ja Lääne-Euroopa turgudel taastumine ning ka saabuv statistika oktoobri osas on toonud peamiselt positiivseid üllatusi. Puhtalt finantsstatistikast lähtuvalt on meil seega alust olukorda helgemates värvides näha. Samas kui COVID-19 teine laine peaks üha tõsisemaks muutuma, võib ka meie tulevikupilt muutuda. Piiranguid ja sulgemisi on üha rohkem, seda iseäranis Lääne-Euroopas. Viiruse levik on suurenenud ka USAs, ent uued piirangud on olnud peamiselt piirkondlikud. OECD-riikide (Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon) SKT langeb, kõige rohkem euroalas ja Ühendkuningriigis. Tänu uutele majandust stimuleerivatele meetmetele ja headele väljavaadetele peagi algava vaktsineerimise osas võime loota, et SKT järgmisel kevadel taastub, ent äärmuslikke rahapoliitilisi meetmeid on jätkuvalt tarvis.

Investeerimise kuukiri november 2020 (inglise keeles)

September

Majanduse taastumine keerulises keskkonnas. Viimane suvekuu oli viies järjestikune kuu, mil kogu maailma aktsiahinnad pärast märtsi järsku ja suurt langust taastusid. Kuigi teine kvartal oli raske ning tänane majanduskeskkond on endiselt keeruline, näeme me kolmandas kvartalis märke majanduse taastumisest. Majanduste taasavamine on osutunud peaaegu sama keeruliseks kui nende sulgemine, ent viimastel kuudel on majapidamiste ja ettevõtete seas näha tugevat tahet normaalsusesse naasta. Uute COVID-19 puhangute ohtu ei tohiks alahinnata, ent usume, et tulevasi puhanguid ohjatakse „nutikate“ piirangutega, mis vähendavad nende mõju majandusele. Oleme viirust pärssiva ravimi ja vaktsiini turule toomise ootuses. Juhul, kui puhangud tulevikus jätkuksid, ei oleks nõnda nende mõju majandusele pikas perspektiivis nii ränk. Valitsuste ja keskpankade enneolematult ulatuslik kriisiabi (kokku ligikaudu 20 triljonit USD) aitas majanduse taas rajale ning hoidis nõudlust kõrgema riskiga varaklasside järele. Valgus tunneli lõpus on muutunud tugevamaks ning on  lootust kauaoodatud taastumiseks. See, kuhu lõpuks jõuame, sõltub ettevõtete, majapidamiste, poliitikute ja keskpankade juhtide reageeringutest praegusele äärmuslikule olukorrale.

Investeerimise kuukiri september 2020 (inglise keeles)

August

Viiruse jätkuvast levikust olenemata on aktsia hinnad lähenemas ajaloolisele tasemele. Juuli tõi veel enam tõendeid, et majandustegevus on pärast majanduse avanemist ja piirangute tühistamist elavnenud. Samas esines juulis majanduse taastumises ka pause, seda eriti USAs. Juuli algusest hakkas enamikes piirkondades uute nakatumiste arv tõusma. Kuu lõpus nakatumiste kasv USAs küll aeglustus, ent Euroopas ja Jaapanis jätkus kasv, ehkki sealne nakatumise tase on oluliselt madalam kui USAs. Positiivsed tulemused vaktsiinide esimeste katsete osas andsid lootust vaktsiini saabumiseks. Peamised keskpangad ei teatanud täiendavatest stimuleerivatest meetmetest, kuna turul on niigi juba likviidsuse üleküllus ning intressimäärad alampiiride lähedasel tasemel. Valitsustele on samas avaldatud survet pakkuda täiendavat eelarvepõhist toetust. USA kongressis arutati, millises mahus toetus peaks olema, keskendudes tööturule. Samal ajal leppisid Euroopa Liidu liidrid kokku 750 miljardi euro suuruses Covid-19 toetuspaketis. Euroopa Liit kavatseb esimest korda oma ajaloo jooksul ühiselt suure laenu võtta. Kokkuvõtteks võib juuli kohta siiski öelda, et aktsiahinnad tõusid neljandat kuud järjest, hoolimata kõigi aegade kõige kehvematest ettevõtete 2. kvartali majandustulemustest, uutest viirusepuhangutest, osalistest piirangutest ning jätkuvatest pingetest USA-Hiina suhetes. Teisalt on ettevõtete majandustulemused jätkuvalt positiivselt üllatanud (90% USA ettevõtetest ületas prognoose). Seega oleme kõrge riskiga varaklasside, nagu aktsiate suhtes jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud.

Investeerimise kuukiri august 2020 (inglise keeles)

Juuni

Kas majandus käivitub pärast järsku seisakut taas? Mai oli teine järjestikune kuu, mil aktsiad pärast märtsi järsku langust taastusid. Loomulikult avaldas turgudel jätkuvalt peamist mõju COVID-19 pandeemia, kusjuures üha enam keskenduti riigipiiride avamisele, piirangute leevendamisele ja selle võimalikule mõjule majandusele. Turgude volatiilsus oli võrreldes aprilliga väiksem, mis annab märku sellest, et ehkki investorite seas on pinge langenud, hoiavad nad olukorra muutumisel valvsalt silma peal. Positiivsena võib välja tuua, et koroonaviiruse levik on paljudes riikides stabiliseerunud, ent vaatamata statistika paranemisele on endiselt liiga vara täie kindlusega öelda, milliseks rahvatervise prognoosid kujunevad. Uute puhangute risk on suur ning tekitab endiselt muret. Jätkatakse masstestimise ja uute tehnoloogiliste lahenduste (nt tervisekontrollide läbiviimine ja inimeste liikumise seire, et tuvastada kõige suurema puhanguriskiga piirkonnad) ning muude meetmetega, et viiruse levikut kontrolli all hoida ja võimalikult ruttu tavapärase igapäevaelu juurde naasta. Käesolevas kuukirjas jagame oma prognoose makromajandusliku keskkonna ja muude turge mõjutavate tegurite osas.

Investeerimise kuukiri juuni 2020 (inglise keeles)

Mai

Lootus avatuma majanduse taastumiseks vähendas pinget turgudel, ent ebakindlus püsib. Pärast märtsikuist šokki ja suurt langust oli aprillis aktsiaturgudel tugev taastumine. Ka turgude volatiilsus vähenes märtsi äärmuslike näitajatega võrreldes märkimisväärselt. Koroonaviiruse levik jätkus kogu maailmas, ent mõnedes riikides oli juba näha märke leviku aeglustumisest. Riigid plaanivad oma majandusi järk-järgult avama hakata ning mõnedki on sellega juba algust teinud. Samal ajal on valitsused ja keskpangad rakendanud ulatuslikke stimuleerivad meetmeid, et majanduse seiskumisest tingitud kahju leevendada ning on sellega turgudele positiivsust süstinud. Ettevõtete esimese kvartali majandustugevused olid eelmise aastaga võrreldes oluliselt kehvemad, ent siiski pisut paremat, kui kardeti. Koroonaviiruse pandeemia peamine mõju on nähtav alles ettevõtete teise kvartali tulemustes, mis avaldatakse suvel. Vaatamata turgude taastumisele aprillis püsib maailma majanduse kasvu osas endiselt suur ebakindlus järgmisteks kvartaliteks. Palju sõltub sellest, millises ulatuses ja kui edukalt õnnestub majandustel avaneda. Viimasel ajal on tekkinud mure Covid-19 võimaliku teise laine osas. Turgudel on ka edaspidi oodata ebakindlust.

Investeerimise kuukiri mai 2020 (inglise keeles)

Aprill

Valguskiir äkitselt saabunud pimeduses. 2020. aasta esimene kvartal on nüüdseks seljataga ning enamike investorite jaoks osutus see raskeks perioodiks. Ehkki oli juba enne teada, et olime majandustsükli hilises faasis, ei suutnud keegi aasta alguses ennustada, et suur osa maailmamajandusest COVID-19 pandeemia tõttu täielikult seiskub. Enam ei arutata, kas käesolev aasta toob kaasa majanduslanguse või mitte, nüüd proovitakse ennustada, kui sügav see saab olema ning kui pikalt see kestab. Samas näib, et nii COVID-19 pandeemia kui ka otsustajate ja turuosaliste reaktsioon sellele on jõudmas uude etappi. Lühiajaliste probleemide ulatus on kõigile selge, ent nüüd pööratakse üha enam tähelepanu selle, millal olukord taastub ning kuidas taastumine välja näeb. Vaatamata meie ümber aset leidvatele tõsistele sündmustele ning paljude jaoks traagilistele tagajärgedele, julgeme siiski ettevaatlikult prognoosida majanduse paranemist 2020. aasta lõpus – seda juhul, kui finantsturud selginenud väljavaadetele positiivselt reageerivad.

Investeerimise kuukiri aprill 2020 (inglise keeles)

Märts

Veebruaris keskendusid turud kaubandusprobleemide asemel viirushaiguse COVID-19 puhangule. Veebruari viimasel nädalal olime tunnistajaks ühele kõigi aegade kiireimale langusele aktsiaturgudel, kuna sai teatavaks, et viirus levib laialdaselt väljaspool Hiinat ning ähvardab kaasa tuua pandeemia, mis võib tõsiselt mõjutada majanduskasvu ja ettevõtete kasumeid üle kogu maailma. Keskpangad ja teised riigiasutused on uudist kuuldes kasutusele võtnud vastumeetmeid. Aktsiahinnad on sellele aga mitmeti reageerinud. Nüüdseks on selge, et viirusepuhang mõjutab 2020. aasta esimeses kvartalis nii Hiina kui vähemal määral ka kogu maailma majanduskasvu. Küsimus on vaid selles, kui sügav saab langus olema ning kui kaua läheb aega tootmise taastumiseni tavapärases mahus. Väljavaate muudavad keerukaks mitmed tegurid. Esmalt ei osata loomulikult praegu ennustada, kui kaua viiruse kiire levik väljaspool Hiinat jätkub. Seega on raske prognoosida ka keskpankade ja valitsuste reaktsioonide ulatust ning seda, kuidas tegevuste koordineerimine võimalikult tõhusa tulemuseni viiksid. Oleme nõus, et järsu majanduslanguse risk on kerkinud, ent näeme kõige tõenäolisema stsenaariumina siiski seda, et see ei pruugi kaasa tuua majandussurutist. Aktsiate osas peame lähitulevikus leppima üha suuremate aktsiahindade kõikumistega. Kui me näeme COVID-19 leviku stabiliseerumist, siis on aktsiainvesteeringutel märkimisväärseid eeliseid, võttes arvesse kogu maailmas rakendatavat stimuleerivat rahapoliitikat. Investorid ei olnud valmis 2019. aasta 4. kvartali aktsiaralli ajal aktsiaid soetama ning tõenäoliselt on see neile vastumeelt ka 2020. 2. kvartali aktsiaralli käigus, mis leiab aset siis, kui COVID-19 vaibuma hakkab. Kui peaks juhtuma, et COVID-19 jätkuvalt levib ning lääne ettevõtted ja valitsused on sunnitud ettevõtteid ja teenuseid sulgema, siis  tõenäoliselt toob see kaasa ka aktsiate täiendava languse.

Investeerimise kuukiri märts 2020 (inglise keeles)

Jaanuar

2019. aastal olid aktsiaturud äärmiselt tugevad – mida käesoleval aastal oodata? Vaatamata maailma majanduskasvu pidurdumisele, tööstussektori aeglustumisele, ettevõtete kasumite kasvuprognooside alandamisele, Brexitiga seotud pingetele ja USA-Hiina kaubanduskonfliktile oli 2019. aasta aktsiaturgude jaoks äärmiselt edukas. 2019. aasta pingetest tingituna rakendasid keskpangad stimuleerivaid meetmeid, mis vähendasid turgude hirme. Samuti olid aasta lõpuks kaubanduspinged vähenenud ning on olnud esialgseid märke sellest, et majandusnäitajad on põhjas ära käinud. Langenud on ka majandussurutise risk. Kõik mainitud tegurid on turgudele optimismi süstinud. Probleemiks on aga see, et aktsiaturg on juba ennustanud kasvu taastumist. Küsimus seisneb ainult selles, kas kasvu taastumine on tingitud 2019. heast tootlusest või piisab sellest ka aktsiaturgude täiendavaks tõusuks. Meie hinnangul on tõenäoline viimane variant. Aktsiatele ei ole praegu võrdväärseid alternatiive ning keskpankade stimuleerivad meetmed avaldavad mõju kogu 2020. aasta vältel. Kõike seda arvesse võttes ning silmas pidades, et USA sisemajandus on endiselt tugevas seisus, prognoosime me 2020. aasta esimeseks pooleks kasvu kiirenemist. Oluline on tähele panna, et tegu on prognoosiga, kuna tunnistajaks ei ole me sellele veel olnud. Jätkuvalt nõrk tööstussektor ja halbade üllatuste naasmine makromajanduse vallas teevad meid samas mõnevõrra ettevaatlikuks. Samuti on rohkelt kahtlusi käimasoleva majandustsükli jätkusuutlikkuse ja viimase aja finantskasu osas. Kokkuvõttes säilitame neutraalse riskipositsiooni. Prognoosime tulevikuks küll majanduskasvu taastumist, ent pärast 2019. aasta suhtarvudest tingitud aktsiarallit tahame seda enne reaalselt näha, kui hakkame sellest lähtuvalt paigutusi muutma. Kuna 2002. aastast alates on aktsiate hinnatasemed olnud kõrgeimal tasemel, on meil praeguses olukorras tarvis majanduskasvu, paraku aga pole me meie hinnangul hetkel veel seal. Seega säilitame vaatamata majanduse tugevale prognoosile ja vähenenud majandussurutise riskile, neutraalse positsiooni.

Investeerimise kuukiri jaanuar 2020 (inglise keeles)

 

Eelnev teave on informatiivse iseloomuga. Seda teavet ei tohi käsitleda investeerimisalase soovituse andmise või nõustamisena ega toote või teenuse pakkumisena. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame põhjalikult analüüsida kavandatud investeeringu finantsilisi, juriidilisi, regulatiivseid, raamatupidamislikke ja maksualaseid küsimusi, samuti hinnata investeeringuga seotud riske ning investeeringu asjakohasust ja sobivust. Vajadusel soovitame küsida põhjalikumat selgitust AS-i SEB Pank nõustajalt ja maksualastes küsimustes vastava ala spetsialistilt. Üldine teave nii investeerimise kui ka väärtpaberite kohta on kättesaadav AS-i SEB Pank veebilehel.

Detsember

Kas rekordilised aktsiahinnad kestavad aasta lõpuni? Aktsiaturgudele pakuvad jätkuvalt tuge märgid makromajanduslike näitajate stabiliseerumisest. Üldiselt võib öelda, et pessimistlik meeleolu turgudel on viimase paari kuu jooksul optimistlikumaks muutunud. Sellele aitasid kaasa lootused kaubanduskonflikti võimaliku lahenduse osas. Samuti on turgudele toeks keskpankade signaalid leebemast rahapoliitikast, ehkki Föderaalreserv teatas pärast oktoobrikuist baasintressi kärpimist, et ootab ära, millises suunas majandus edaspidi areneb. Pika tähtajaga võlakirjade tulusused on pärast käesoleva aasta järsku langust tõusnud, ent jäävad siiski äärmiselt madalatele tasemetele. Aktsiaturgude tõusu ühe põhjusena võib veel nimetada investeerimisalternatiivide puudumist. Maailma majanduskasv aeglustub, kuid me prognoosime pehmet maandumist ning leiame, et  majandussurutise tõenäosus 2020. aastal on vähenenud. Sellest  tulenevalt suurendame pisut oma riskitaluvust ning viime aktsiate osakaalu neutraalsele tasemele. Ent soodsad majandustingimused võivad muutuda ning tulenevalt kõrgetest hinnatasemetest ning ettevõtete kehvast kasumist võib aktsiaturgude potentsiaal langeda, siis jälgime turgudel toimuvat hoolikalt ning jääme pigem liigsete riskide võtmise osas  ettevaatlikuks.

Investeerimise kuukiri detsember 2019 (inglise keeles)

November

Oktoober osutus kõrge riskiga varaklassidele, nagu aktsiad, ootamatult heaks kuuks – põhjustena võib välja tuua stabiilsemad makromajanduslikud tingimused, edenevad kaubanduskõnelused ning kardetust paremad ettevõtete kasumid. Kui Euroopa Liit nõustus Brexiti kuni 31.01.2020 edasi lükkama, vähenes oht, et Euroopa Liidust väljutakse leppeta. Maailma keskpankade hoiak on jätkuvalt leebe ning USA Föderaalreserv kärpis käesoleval aastal kolmandat korda intressimäära. USA ja Euroopa sisemajanduse kogutoodangu kasv ei aeglustu enam nii kiires tempos. Samas leiame, et oktoobri makromajanduslikes andmetes nähtud stabiliseerumine ei ole piisavalt tugev ega ühtlane, et usuksime kasvu peatsesse märkimisväärsesse taastumisse. Uudisvoog on aga pigem positiivne ning potentsiaalsete negatiivsete riskide nimekiri lühenenud. Seetõttu on meie hinnangul märkimisväärse korrektsiooni risk langenud ja suurendame pisut oma riskitaluvust. Samas hoiame riskitaluvuse kõrge riskiga varaklasside, nagu aktsiate, suhtes endiselt mõningases alakaalus.

Investeerimise kuukiri november 2019 (inglise keeles)

Oktoober

Tähelepanu keskpunktis on kaubanduskõnelused, Brexit ja ettevõtete 3. kvartali majandustulemused. Pärast kõrge riskiga varaklassidele keerukaks osutunud suve, eriti augustikuud, naasid investorid puhkuselt optimistlikumas meeleolus ning viisid aktsiad septembris tõusuteele. Aktsiahindade tõus on vaatamata kehvenenud majandusandmetele jätkunud ning tugineb positiivsetele uudistele, nagu keskpankade stimuleerivad meetmed ning lootus kaubanduskõneluste edenemisele USA ja Hiina vahel. Tõusu põhjuseks on aga ka tõsiasi, et aktsiatele ei ole praegu häid alternatiive, kuna võlakirjade madala tootluse tõttu on võlakirjaturgudel hetkel keerukas tulu teenida. Oktooberi algus tõi  aktsiaturgudel kaasa järsu volatiilsuse tõusu, mis tuletab meelde, et oktoober on statistiliselt aasta volatiilseim kuu. Investorid keskenduvad praegu USA ja Hiina kaubandusläbirääkimiste tulemustele ja ettevõtete 3. kvartali majandustulemustele. Järgnevatel kuudel peaks maailmamajandust toetama stimuleerivad raha- ja fiskaalmeetmed, ent vaevalt suudavad need meetmed negatiivseid tegureid täielikult kompenseerida ning seega prognoosime majanduse jätkuvat aeglustumist. Leiame endiselt, et langusriski tõttu tasuks ettevaatlik olla. Prognoosime, et 4. kvartaliks võib volatiilsus kasvada. Taktikalises vaates hoiame kõrge riskiga varaklasside, nagu aktsiate riskitaseme mõningases alakaalus. Samuti hoiame turgudel toimuval hoolega silma peal ning oleme valmis oma riskitasemetes muudatusi tegema.

Investeerimise kuukiri oktoober 2019 (inglise keeles)

September

Paljudele murekohtadele vaatamata on turud praegu stabiilsed. Suvi on lõpusirgel, ent investorite jaoks sai rahulik suvepuhkus läbi juba augusti alguses – viimane suvekuu oli finantsturgudel väga volatiilne. Augusti alguses olime tunnistajaks kaubanduspingete teravnemisele, kui USA teatas oma plaanist kehtestada tariife ka neile Hiina importkaupadele, mille osas eelnevalt tariifid ei kehtinud. Vastuseks USA tegevusele kuulutas Hiina välja lisatariifid. Kuigi augusti lõpus muutus mõlema riigi toon mõnevõrra rahulikumaks,  oli äritegevusele ja investorite meelestatusele kahju juba tehtud. Kaubanduspingete taas teravnemine ning selle üha kasvavad majanduslikud tagajärjed tõid augustis maailma aktsiaturgudel kaasa kasumivõtmise laine. Vaatamata kaubandussõja ägenemisele ja teistele murekohtadele, nagu nõrgenenud majandusandmed, poliitiline ebakindlus, pinged võlakirjaturgudel ja meedias kajastatud võimalik majandussurutise oht, algas september finantsturgudel suhteliselt rahulikult ning on jätkunud samas vaimus. Järgnevatel kuudel peaks maailmamajandust toetama uued stimuleerivad raha- ja fiskaalpoliitilised meetmed, ent vaevalt suudavad need meetmed kõiki negatiivseid tegureid kompenseerida – seega peaks majanduskasv jätkuvalt aeglustuma. Leiame endiselt, et tähelepanelik tasub olla langusriskide suhtes. Oleme kõrge riskiga varaklassidesse, nagu aktsiate osas mõningases, kuid siiski mitte täielikus, alakaalus. Kui olukord paraneb/ halveneb, siis võib meie järgmiseks sammuks olla muuta oma vaadet aktsiaturgudele vastavalt kas optimistlikumaks/ettevaatlikumaks.

Investeerimise kuukiri september 2019 (inglise keeles)

Juuli

Keskpangad räägivad lõdvemast rahapoliitikast. Käesoleva aasta teine kvartal on läbi saanud. Ehkki mai oli kõrge riskiga varadele kehvem kuu, võib tänu tugevamatele juuni näitajatele öelda, et kokkuvõttes oli tegu hea kvartaliga, mis andis aastale hea stardi, seda nii aktsia- kui võlakirjainvestorite jaoks. Juunis toimunud turgude tõusu põhjustasid peamiselt keskpangad. USA Föderaalreserv ja Euroopa Keskpank, kes olid tunnistajaks nõrgematele majandusandmetele, ohustatud kaubandusväljavaadetele ja jätkuvalt madalale inflatsioonile, andsid märku, et kavatsevad rakendada stimuleerivaid meetmeid. Turu praegused hinnatasemed peegeldavad ootust, et keskpankade stimuleerivate meetmete toel majanduskasv jätkub. Aeg näitab, kas antud meetmetest piisab, et kõigi aegade enim kestnud majanduskasv jätkuks, Jääme endiselt oma põhiprognoosi juurde ning eeldame, et maailmamajanduse kasv kiireneb kolmandas kvartalis - seda tänu Hiina stimuleerivatele fiskaal- ja rahandusmeetmetele, kaubanduslepetes avanenud täiendavatele võimalustele ning Föderaalreservi ja Euroopa Keskpanga võimalikele stimuleerivatele meetmetele. Samas võtame arvesse, et nii Euroopas, USAs kui Hiinas toimunud tootmissektori languse tõttu ei pruugi see stsenaarium enam nii tõenäoline olla. Taktikalises plaanis hoiame kõrge riskiga varaklasside, nagu aktsiate riskitaseme alakaalus. Samuti jälgime hoolikalt turgudel toimuvat ja oleme valmis riskipositsioonides muudatusi tegema.

Investeerimise kuukiri juuli 2019 (inglise keeles)

Mai

USA ja Hiina vaheline kaubanduskonflikt on võtnud halvema pöörde kui turud eeldasid. Pärast tugevat esimest kvartalit jätkasid kõrgema riskiga varaklassid ka aprillis tõusujoones. Käesoleva aasta taastumise põhjuseks on keskpankade vastutulelik poliitika, prognoositav Hiina majanduskasvu taastumine ning USA-Hiina kaubanduskõneluste lõpulejõudmine. Lisaks toetasid turge ettevõtete esimese kvartali tugevad majandustulemused. Mai algas aktsiaturgude jaoks aga kehvalt – selle peamisteks põhjusteks olid aktsiaturu juba niigi hea tootlus jaanuarist aprilli lõpuni ning USA ja Hiina kaubanduskonflikt, mis on võtnud oodatust halvema pöörde. See tekitab täiendavalt muresid, sest samas on näha ka maailma majanduskasvu aeglustumas, ehkki me ei näe praegu märke sellest, et tegu oleks erakordse või drastilise aeglustumisega. USA, Hiina ja euroala esialgsed 2019. aasta esimese kvartali SKT-näitajad on samuti oodatust mõnevõrra paremad. Taktikaliselt oleme veidi alandanud kõrge riskitasemega varaklasside, nagu aktsiate, riskitaset neutraalselt tasemelt alakaalu tasemele. Aprilliga võrreldes on makronäitajad praegu veidi kehvemad. Ennustame endiselt, et majanduskasvu aeglustumine peaks järgnevatel kuudel peatuma ning et lõpuks jõutakse ka kaubandusleppeni, ent mööname, et mõlema teguriga seotud riskid on kasvamas. Seetõttu jälgime hoolikalt turgudel toimuvat ning oleme valmis oma riskipositsioone vastavalt vajadusele muutma.

Investeerimise kuukiri mai 2019 (inglise keeles)

Aprill

2019. aasta esimene kvartal oli aktsiaturgudel edukas – mida ülejäänud aastast oodata? 2019. aasta esimene kvartal on nüüdseks seljataga ning saame seega selgelt öelda, et see on kaasa toonud uue optimismipuhangu – aktsiad on kogu maailmas tõusuteel. Eelmise aasta viimases kvartalis toimunud aktsiate müügilaine põhjusteks olid peamiselt mure USA ja Hiina kaubandussõja võimaliku teravnemise pärast, hirm, et kõrgemad intressimäärad võivad USA majandust kahjustada, ning samuti üldisem mure globaalse majanduskasvu aeglustumise pärast. Mitmes mõttes pani 2018. aasta nõrk neljas kvartal aluse aktsiaturgude taastumiseks 2019. aasta esimeses kvartalis. Selle aasta aktsiahindade tõusu põhjusteks on paljuski turu ootus, et keskpangad eesotsas USA Föderaalreserviga on kannatlikumad ega kiirusta rahapoliitikat karmistama; samuti on USA ja Hiina vahelised läbirääkimised edenenud ning kokkulepet võiks oodata järgmise paari kuu jooksul. Hiljuti oleme olnud tunnistajaks makroandmete paranemisele. Turgude taastumise jätkumiseks peaks maailma majanduskasv paranema ning niigi ajalooliselt väga kaua kestnud majanduse laienemine jätkuma. Selles osas olid 2019. aasta esimese kvartali andmed vastuolulisemad. Meie üldise turuvaate kohaselt aeglustub majanduskasv 2019. aastal. Strateegilises vaates oleme kõrge riskitasemega varade (näiteks aktsiate) osakaale oma investeerimisportfellides vähendanud neutraalsele osakaalule. Samuti jälgime hoolikalt turgudel toimuvat ning oleme valmis vastavalt reageerima.

Investeerimise kuukiri aprill 2019 (inglise keeles)

Märts

Aktsiaturge toetavad suhteliselt stabiilsed  fundamentaalnäitajad, ent ebakindlus võib aktsiahindade volatiilsuse riski tõsta. Veebruaris oli õhkkond aktsiaturgudel jätkuvalt positiivne: aktsiahinnad kerkisid kõigis regioonides teist kuud järjest. Investorite optimismil oli mitu põhjust: USA-Hiina konstruktiivsed kaubandusläbirääkimised, USA Föderaalreservi märksa leebem hoiak ning stimuleerivate meetmete rakendamine Hiinas. Majanduse jätkuvat tugevust näitasid ka hiljuti USAs avaldatud majandusandmed. Mujal maailmas avaldatud majandusandmed ei olnud samas nii positiivsed. Kapitalikulude langus aeglustab tööstustegevust. Tarbijate kulutused tunduvad samas tõusvat, seda tänu soodsale olukorrale tööturgudel. Meie üldise turuvaate kohaselt on majanduskasv 2019. aastal aeglasem kui 2017. ja 2018. aastal, ent leiame, et tegu on järk-järgulise aeglustumisega. Säilitame kõrge riskiga varaklasside, näiteks aktsiate kerge ülekaalu. Samas jälgime tähelepanelikult turgudel toimuvat ning oleme valmis muudatusi tegema.

Investeerimise kuukiri märts 2019 (inglise keeles)

Veebruar

Majanduse kasvutempo aeglustub, ent see ei tähenda üleilmse majandussurutise peatset saabumist. Jaanuar oli paljudel maailma aktsiaturgudel väga edukas kuu. Nii arenenud kui arenevate turgude tootluseks oli üle 7%. Näiteks USAs oli aktsiaturu indeksil S&P500-l edukaim jaanuar alates 1987. aastast, sealhulgas indeks taastus suures osas detsembri langusest. Taastumise põhjusteks olid muuhulgas USA keskpanga leebem toon rahapoliitika karmistamise osas ning USA-Hiina kaubandusläbirääkimised. Meie üldise vaate kohaselt majanduskasv aeglustub 2019. aastal võrreldes 2017. ja 2018. aastaga, ent me arvame, et tegu on järk-järgulise aeglustumisega ning turg on USA kasvuväljavaadete osas liiga pessimistlik ja pelgab majanduslanguse tekkimise riski. Arvame, et järgnevatel kuudel toetab aktsiaid turgude positiivsemaks muutuv meelestatus. Säilitame kõrgema riskiga varaklasside, nagu aktsiate, kerge ülekaalu, kuna rahapoliitiline keskkond on praegu soodsam ja USA olulised makromajanduslikud näitajad taastusid jaanuaris. Samas jälgime hoolikalt turgudel toimuvat ja oleme valmis vajadusel muudatusi tegema.

Investeerimise kuukiri veebruar 2019 (inglise keeles)

Jaanuar

2018. aasta viimases kvartalis olid finantsturud väga turbulentsed ning aasta lõppes hindade suure kõikumisega. Investorid on pidanud toime tulema USA keskpanga intressimäärade tõusu, euroala ettevõtlussektori kindlustunde järsu vähenemise, Hiina nõrgeneva majanduskasvu ning suurenevate geopoliitiliste probleemidega (kaasa arvatud Brexit, Itaalia poliitiline olukord ning jätkuv kaubanduskonflikt USA ja Hiina vahel). 

Maailma finantsturgudel oli eelmine aasta kõige nõrgem aasta pärast 2008. aasta finantskriisi. Enamik suuremaid börse olid languses (vt allolevat tabelit) ning võlakirjaturgude suurenevad tulususte vahed (valitsuste ja ettevõtete võlakirjad vahel) muutsid ettevõtete võlakirjadesse investeerinud investorite elu keerulisemaks. Samas oli 2018. aasta üle mitme aasta parim nii ettevõtete kasvu kui kasumite osas, ehkki viimast tendentsi toetasid USA maksukärped.

Pole kahtlust, et majandustsükli tipp on nüüdseks ületatud. Aeglustumise märke on näha nii euroalas kui Hiinas. Samas osutavad langusele ka mitmed näitajad, nagu USA ostujuhtide indeksid. Sarnaselt enamikele vaatlejatele ootame, et käesoleval aastal jääb globaalne majanduskasv 2018. aastale pisut alla, ent see ei tähenda, et sellega peaks kaasnema majandussurutis. Aastane majanduskasv jääb kogu maailmas rahuldavale 3,5% tasemele. Nimetatud suhteliselt tugevat prognoosi toetab näiteks USA hea tööturustatistika.

Enamik inimesi küsib praegu, kas kasv hakkab aeglaselt stabiliseeruma ning langeb pisut või leiab aset märkimisväärsem langus selgelt madalamale kasvutasemele. Kui tõeks saab esimene variant ning majanduskasv jääb mõistlikule tasemele, siis on aktsiaturgude langus viimastel kuudel tõenäoliselt ülereageerimine ning aktsiahinnad peaksid taas kerkima. Fundamentaalselt õigustatud hinnatasemete osas toetab seda stsenaariumit ka tõsiasi, et hinnatasemed on langenud mõistlikule tasemele, seda eriti siis, kui praegused ettevõtete kasumiprognoosid õigeks osutuvad. Kui aga aeglustumine toimub järsemalt, siis tuleb ettevõtete kasumite prognoose senisest rohkem alandada, mis viitab aktsiaturu langusele.

Viimastel nädalatel on aktsiaturgude toetuseks tulnud mitmeid positiivseid signaale. USA Föderaalreserv on andnud märku, et on valmis baasintressi tõstmisega ettevaatlikum olema, kui kasv ja/või finantsturud jätkuvalt nõrgenevad. USA ja Hiina kaubandussõjas kasutatav toon on positiivsemaks muutunud, seda ilmselt põhjusel, et nii investorite mured majanduse pärast kui ka aktsiaturgude langus on väidetavalt otseselt kaubandussõjast tingitud. Kummagi poole huvides ei ole pikas perspektiivis sellist mõju avaldada.

Ettevõtted hakkavad praegu avaldama 2018. aasta 4. kvartali majandustulemusi. Kuna ootusi (ja prognoose) on juba mõnevõrra alandatud, siis võib tulemustes olla ruumi positiivseteks üllatusteks. Teisalt võivad ettevõtted oma prognoosides ise ettevaatlikumad olla, kuna tellimuste statistika on nõrgem ja majandus üldises plaanis tekitab muret. Prognoosime suurt volatiilsust ja märkimisväärseid aktsiahinna kõikumisi juhtudel, kus kasumid investoreid üllatavad, seda nii positiivselt kui negatiivselt, kuid pole sugugi iseenesestmõistetav, et aktsiaturgudel tervikuna suured liikumised aset hakkavad leidma.

Säilitame riskantsete varaklasside, näiteks aktsiate, kerge ülekaalu, ent praeguses ebakindluses oleme valmis riski vähendama, kui ettevõtte majandustulemused selleks põhjust annavad.

Investeerimise kuukiri jaanuar 2019 (inglise keeles)

 

Eelnev teave on informatiivse iseloomuga. Seda teavet ei tohi käsitleda investeerimisalase soovituse andmise või nõustamisena ega toote või teenuse pakkumisena. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame põhjalikult analüüsida kavandatud investeeringu finantsilisi, juriidilisi, regulatiivseid, raamatupidamislikke ja maksualaseid küsimusi, samuti hinnata investeeringuga seotud riske ning investeeringu asjakohasust ja sobivust. Vajadusel soovitame küsida põhjalikumat selgitust AS-i SEB Pank nõustajalt ja maksualastes küsimustes vastava ala spetsialistilt. Üldine teave nii investeerimise kui ka väärtpaberite kohta on kättesaadav AS-i SEB Pank veebilehel.
S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.