Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Eraklient

Investeerimise kuukiri

Märts

Finantsturgudel tulususe kasv peatus. Maailma aktsiaturgudel aasta algusest kestnud tõus peatus veebruari lõpus. Ehkki majandusandmed on endiselt paljulubavad ja maailma majanduskasvult oodatakse pärast piirangute lõdvendamist taastumist, on investorite ärevus viimastel nädalatel suurenenud. Selle on tinginud võlakirjade tulususte tõus ja kerkinud inflatsiooniprognoosid, mis on tekitanud investorites hirmu, et keskpangad on sunnitud oma rahapoliitikat karmistama ja baasintressi tõstma. Võlakirjade tulususte tõus ei alandanud ainult võlakirjade hinda, vaid kahjustas ka aktsiaturge, iseäranis kasvuaktsiate osas, mille hinnad on tundlikud intressimäära muutuste suhtes. Ehkki inflatsiooni kiirenemiseks on mitmeid põhjuseid (majanduste taasavamine, nõudluse kasv, toormehindade tõus, laiaulatuslikud majandust stimuleerivad paketid), on inflatsiooni võimalik tõus lähikuudel tõenäoliselt siiski lühiajaline, seda baasefekti mõju tõttu, mis peaks aasta lõpuks kaduma.  Samuti on COVID-19 pandeemial olnud tõsisemad pikaajalised majanduslikud tagajärjed (kõrgem töötuse määr, suurenenud pankrottide arv, rohkem ebakindlust tuleviku suhtes), mis ei tohiks lubada inflatsioonil kasvutempot tõsta.
Võimaliku intressimäärade tõusu kartes pööravad turud märtsis maailma keskpankade sõnavõttudele hoolikalt tähelepanu. Tõenäoliselt püüavad keskpangad finantsturge rahustada, kinnitades, et järgnevatel aastatel pole plaani rahapoliitilist kurssi muuta ning intressimäärad püsivad nullilähedased või isegi negatiivsed. Eelnevalt ennustati, et USA intressimäärad jäävad kuni 2023. aastani samale tasemele, seega on USA Föderaalreservi märtsi teadaanne määrava tähtsusega: finantsturud jälgivad hoolega iga sõna Föderaalreservi esimehe J. Powelli kõnes, et aimu saada, kas hiljutine tulususte tõus mõjutab ka keskpanga poliitikat.
Lisaks keskpankade poliitikale sõltuvad maailma majanduse areng ja finantsturgude meeleolu suuresti ka pandeemilisest olukorrast. Vaktsineerimine kogub hoogu – praeguse seisuga on USA-s vaktsineeritud umbes 15 protsenti ja Ühendkuningriigis ligikaudu 30 protsenti elanikkonnast. Euroopa Liidus on see näitaja oluliselt väiksem, siin on vaktsineeritud vaid veidi üle 5 protsendi elanikest. Kui selline tempo jätkub, siis saavutab Ühendkuningriik kriitilise 70 protsendi piiri maiks, USA septembriks ja Euroopa Liit alles 2023 aastaks. Samas eeldatakse, et vaktsiinitootjad peaksid peagi saama üle häiretest tarneahelas ja Euroopas peaks protsess seejärel kiirenema, mis annab ka siin tulevikuks lootusrikkama väljavaate.

Investeerimise kuukiri märts 2021 (inglise keeles)

Veebruar

Investorid keskenduvad jätkuvalt pandeemiajärgsele maailmale. Vaatamata kogu maailmas toimuvale vaktsineerimisele ja paljudes riikides rakendatud rangetele piirangumeetmetele ei ole riigid veel majandusi avanud – seda on takistanud viiruse uued mutatsioonid ning kõrge nakatumise ja surmade määr. Vaktsineerimine kogub aga üha enam hoogu ja hoolimata probleemidest vaktsiinitarnetega, on suhteliselt lühikese ajaga vaktsineeritud üle 100 miljoni inimese. Kui vaatame finantsturgude arengut, siis on näha, et riskidele vaatamata on investorid lähituleviku osas positiivselt meelestatud. Nii kerkisid jaanuaris jätkuvalt ka paljude kõrge riskitasemega varaklasside hinnad, pikendades nii muljetavaldavat kolmekuist kasvuperioodi. Samas langesid turvaliste investeeringutena tuntud riigivõlakirjade hinnad, kuna nende tulusus ei olnud investoritele atraktiivne ning vajadus turvaliste investeeringute järele langes. VIX indeks, mida tuntakse kui investorite „hirmuindeksit“, on langenud madalamaile tasemele alates eelmise aasta veebruarist, kui COVID-19 viirus Euroopas levima hakkas. Investorite positiivset meelestatust toetavad jätkuvalt keskpankade ja valitsuste majandust stimuleerivad meetmed. Valitsused ja keskpangad kulutasid 2020. aastal erinevatele stimuleerivatele meetmetele üle 21 triljoni dollari (24% 2019.aasta globaalsest SKT-st), seega annavad nad endast kindlasti kõik võimaliku, et seda raha ei raisataks.
Kuna karantiin kestab oodatust kauem, peame olulisi märke majanduse taastumisest veel vähemalt mõned kuud ootama. Maailmamajanduselt oodatakse aasta teises pooles, pärast piirangute tühistamist, taastumist. Lisaks suurenesid 2020. aastal paljudes riikides inimeste säästud ja pärast piirangute tühistamist on oodata tarbimise järsku kasvu. Vaatamata suurtele viirusega kaasnevatele riskidele eeldatakse, et turgude meelestatus püsib järgnevatel kuudel positiivne, mis soosib kõrge riskitasemega investeeringuid, eeskätt aktsiaid.

Investeerimise kuukiri veebruar 2021 (inglise keeles)

Jaanuar

Pandeemia aasta lõppes investorite positiivse meeleoluga ja aktsiaturgude uute rekorditega. Paljude kõrge riskiga varaklasside tootluse tõus detsembris pani punkti aastale, mis oli investorite jaoks pärast finantskriisi keerukaim. Aasta viimasel kuul kerkis  MSCI World aktsiaindeks peaaegu 2%, mis tegi aastaseks tõusuks kokku 6,3%; arenevate turgude aktsiaindeks MSCI Emerging Markets tõusis detsembris aga 5% ning kogu aasta jooksul  8,5%.  Viimastel nädalatel on turgudel valitsenud positiivne meeleolu, seda vaatamata teisele või lausa kolmandale viiruselainele, millega paljud riigid praegu silmitsi seisavad ja mis on tinginud äärmiselt karmide piirangute kehtestamise. Finantsturgudel on aga näha, et vaktsiiniuudiste valguses näevad investorid juba pandeemiajärgset maailma ja eeldavad, et naaseme kiiresti tavapärase elu juurde. Turgude optimismile andsid hoogu ka suuremad keskpangad ja valitsused, mis majandust jätkuvalt toetasid ja lubasid seda ka edaspidi teha. Ehkki USA-s on täiendavate stimuleerivate meetmete üle peetavad läbirääkimised juba mõnda aega takerdunud ning investoritele survet avaldanud, allkirjastas ametist lahkuv USA president Trump 20. detsembril lõpuks 900 miljardi dollari suuruse koroona päästepaketi, mis aitab inimestel ja ettevõtetel praeguse majanduslanguse üle elada. Karantiinile vaatamata on ettevõtete kasumiprognoosid praegu väga kõrged: näiteks USA tööstusettevõtete indeks ISM Manufacturing tõusis detsembris 57.1 punktini, mis tähendab, et tööstusettevõtetelt eeldatakse rohkem tellimusi ja suuremat käivet ja kasumit.

Investeerimise kuukiri jaanuar 2021 (inglise keeles)

 

Eelnev teave on informatiivse iseloomuga. Seda teavet ei tohi käsitleda investeerimisalase soovituse andmise või nõustamisena ega toote või teenuse pakkumisena. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame põhjalikult analüüsida kavandatud investeeringu finantsilisi, juriidilisi, regulatiivseid, raamatupidamislikke ja maksualaseid küsimusi, samuti hinnata investeeringuga seotud riske ning investeeringu asjakohasust ja sobivust. Vajadusel soovitame küsida põhjalikumat selgitust AS-i SEB Pank nõustajalt ja maksualastes küsimustes vastava ala spetsialistilt. Üldine teave nii investeerimise kui ka väärtpaberite kohta on kättesaadav AS-i SEB Pank veebilehel.

Detsember

Vaktsiini kasutuselevõtuga näeme pandeemia lõppu. November oli aktsiaturgude jaoks üks kõigi aegade parimaid kuid – seda peamiselt tänu headele uudisele, mis on seotud COVID-19 vaktsiiniootustega. Tegu on väga olulise uudisega, kuna kogu maailm võitleb praegu viiruse ulatusliku teise lainega. Peagi algava 2021. aasta väljavaated hõlmavad  piirangute lõpetamist ja majandustegevuse taastumist õigeaegselt saabunud vaktsiini abil. Kevadest alates on turud taastunud, seda peamiselt tänu stimuleerivale raha- ja fiskaalpoliitikale, ent tänu vaktsiinidele on nüüd ka pandeemia lõppu paista. Turgudel ollakse praegu väljavaadete osas optimistlikud ning vaktsiini mõju ja majanduse jõudsat taastumist 2021. aastal võetakse üha vähem arvesse. Aktsiatega kaubeldakse praegu suhteliselt kõrgetel hinnatasemetel ja pessimistlike investorite hinnangul on need üsna kallid. Samas on märgata, et võrreldes teiste varaklasside, eriti riigivõlakirjadega, eelistatakse pigem aktsiaid. Enneolematu 2020. aasta nõudis enneolematuid meetmeid ning kuna keskpangad ja valitsused nägid majanduse stimuleerimiseks palju vaeva, kukkusid tootlused rekordiliselt madalale tasemele ja valitsuste võlamaht kerkis enneolematult kõrgeks. Seega meie hinnangul kuniks COVID-19 ei ole seljatatud, jätkub valitsuste ja keskpankade tugi ka 2021. aastaks.

Investeerimise kuukiri detsember 2020 (inglise keeles)

November

COVID-19 teine laine pidurdab majanduse taastumist vaktsiini saabumiseni. Majanduse ning finantsturgude arengus on viimasel ajal esiplaanil olnud koroonaviiruse pandeemia ja USA presidendivalimised. Septembris jätkus Põhja-Ameerika ja Lääne-Euroopa turgudel taastumine ning ka saabuv statistika oktoobri osas on toonud peamiselt positiivseid üllatusi. Puhtalt finantsstatistikast lähtuvalt on meil seega alust olukorda helgemates värvides näha. Samas kui COVID-19 teine laine peaks üha tõsisemaks muutuma, võib ka meie tulevikupilt muutuda. Piiranguid ja sulgemisi on üha rohkem, seda iseäranis Lääne-Euroopas. Viiruse levik on suurenenud ka USAs, ent uued piirangud on olnud peamiselt piirkondlikud. OECD-riikide (Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon) SKT langeb, kõige rohkem euroalas ja Ühendkuningriigis. Tänu uutele majandust stimuleerivatele meetmetele ja headele väljavaadetele peagi algava vaktsineerimise osas võime loota, et SKT järgmisel kevadel taastub, ent äärmuslikke rahapoliitilisi meetmeid on jätkuvalt tarvis.

Investeerimise kuukiri november 2020 (inglise keeles)

September

Majanduse taastumine keerulises keskkonnas. Viimane suvekuu oli viies järjestikune kuu, mil kogu maailma aktsiahinnad pärast märtsi järsku ja suurt langust taastusid. Kuigi teine kvartal oli raske ning tänane majanduskeskkond on endiselt keeruline, näeme me kolmandas kvartalis märke majanduse taastumisest. Majanduste taasavamine on osutunud peaaegu sama keeruliseks kui nende sulgemine, ent viimastel kuudel on majapidamiste ja ettevõtete seas näha tugevat tahet normaalsusesse naasta. Uute COVID-19 puhangute ohtu ei tohiks alahinnata, ent usume, et tulevasi puhanguid ohjatakse „nutikate“ piirangutega, mis vähendavad nende mõju majandusele. Oleme viirust pärssiva ravimi ja vaktsiini turule toomise ootuses. Juhul, kui puhangud tulevikus jätkuksid, ei oleks nõnda nende mõju majandusele pikas perspektiivis nii ränk. Valitsuste ja keskpankade enneolematult ulatuslik kriisiabi (kokku ligikaudu 20 triljonit USD) aitas majanduse taas rajale ning hoidis nõudlust kõrgema riskiga varaklasside järele. Valgus tunneli lõpus on muutunud tugevamaks ning on  lootust kauaoodatud taastumiseks. See, kuhu lõpuks jõuame, sõltub ettevõtete, majapidamiste, poliitikute ja keskpankade juhtide reageeringutest praegusele äärmuslikule olukorrale.

Investeerimise kuukiri september 2020 (inglise keeles)

August

Viiruse jätkuvast levikust olenemata on aktsia hinnad lähenemas ajaloolisele tasemele. Juuli tõi veel enam tõendeid, et majandustegevus on pärast majanduse avanemist ja piirangute tühistamist elavnenud. Samas esines juulis majanduse taastumises ka pause, seda eriti USAs. Juuli algusest hakkas enamikes piirkondades uute nakatumiste arv tõusma. Kuu lõpus nakatumiste kasv USAs küll aeglustus, ent Euroopas ja Jaapanis jätkus kasv, ehkki sealne nakatumise tase on oluliselt madalam kui USAs. Positiivsed tulemused vaktsiinide esimeste katsete osas andsid lootust vaktsiini saabumiseks. Peamised keskpangad ei teatanud täiendavatest stimuleerivatest meetmetest, kuna turul on niigi juba likviidsuse üleküllus ning intressimäärad alampiiride lähedasel tasemel. Valitsustele on samas avaldatud survet pakkuda täiendavat eelarvepõhist toetust. USA kongressis arutati, millises mahus toetus peaks olema, keskendudes tööturule. Samal ajal leppisid Euroopa Liidu liidrid kokku 750 miljardi euro suuruses Covid-19 toetuspaketis. Euroopa Liit kavatseb esimest korda oma ajaloo jooksul ühiselt suure laenu võtta. Kokkuvõtteks võib juuli kohta siiski öelda, et aktsiahinnad tõusid neljandat kuud järjest, hoolimata kõigi aegade kõige kehvematest ettevõtete 2. kvartali majandustulemustest, uutest viirusepuhangutest, osalistest piirangutest ning jätkuvatest pingetest USA-Hiina suhetes. Teisalt on ettevõtete majandustulemused jätkuvalt positiivselt üllatanud (90% USA ettevõtetest ületas prognoose). Seega oleme kõrge riskiga varaklasside, nagu aktsiate suhtes jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud.

Investeerimise kuukiri august 2020 (inglise keeles)

Juuni

Kas majandus käivitub pärast järsku seisakut taas? Mai oli teine järjestikune kuu, mil aktsiad pärast märtsi järsku langust taastusid. Loomulikult avaldas turgudel jätkuvalt peamist mõju COVID-19 pandeemia, kusjuures üha enam keskenduti riigipiiride avamisele, piirangute leevendamisele ja selle võimalikule mõjule majandusele. Turgude volatiilsus oli võrreldes aprilliga väiksem, mis annab märku sellest, et ehkki investorite seas on pinge langenud, hoiavad nad olukorra muutumisel valvsalt silma peal. Positiivsena võib välja tuua, et koroonaviiruse levik on paljudes riikides stabiliseerunud, ent vaatamata statistika paranemisele on endiselt liiga vara täie kindlusega öelda, milliseks rahvatervise prognoosid kujunevad. Uute puhangute risk on suur ning tekitab endiselt muret. Jätkatakse masstestimise ja uute tehnoloogiliste lahenduste (nt tervisekontrollide läbiviimine ja inimeste liikumise seire, et tuvastada kõige suurema puhanguriskiga piirkonnad) ning muude meetmetega, et viiruse levikut kontrolli all hoida ja võimalikult ruttu tavapärase igapäevaelu juurde naasta. Käesolevas kuukirjas jagame oma prognoose makromajandusliku keskkonna ja muude turge mõjutavate tegurite osas.

Investeerimise kuukiri juuni 2020 (inglise keeles)

Mai

Lootus avatuma majanduse taastumiseks vähendas pinget turgudel, ent ebakindlus püsib. Pärast märtsikuist šokki ja suurt langust oli aprillis aktsiaturgudel tugev taastumine. Ka turgude volatiilsus vähenes märtsi äärmuslike näitajatega võrreldes märkimisväärselt. Koroonaviiruse levik jätkus kogu maailmas, ent mõnedes riikides oli juba näha märke leviku aeglustumisest. Riigid plaanivad oma majandusi järk-järgult avama hakata ning mõnedki on sellega juba algust teinud. Samal ajal on valitsused ja keskpangad rakendanud ulatuslikke stimuleerivad meetmeid, et majanduse seiskumisest tingitud kahju leevendada ning on sellega turgudele positiivsust süstinud. Ettevõtete esimese kvartali majandustugevused olid eelmise aastaga võrreldes oluliselt kehvemad, ent siiski pisut paremat, kui kardeti. Koroonaviiruse pandeemia peamine mõju on nähtav alles ettevõtete teise kvartali tulemustes, mis avaldatakse suvel. Vaatamata turgude taastumisele aprillis püsib maailma majanduse kasvu osas endiselt suur ebakindlus järgmisteks kvartaliteks. Palju sõltub sellest, millises ulatuses ja kui edukalt õnnestub majandustel avaneda. Viimasel ajal on tekkinud mure Covid-19 võimaliku teise laine osas. Turgudel on ka edaspidi oodata ebakindlust.

Investeerimise kuukiri mai 2020 (inglise keeles)

Aprill

Valguskiir äkitselt saabunud pimeduses. 2020. aasta esimene kvartal on nüüdseks seljataga ning enamike investorite jaoks osutus see raskeks perioodiks. Ehkki oli juba enne teada, et olime majandustsükli hilises faasis, ei suutnud keegi aasta alguses ennustada, et suur osa maailmamajandusest COVID-19 pandeemia tõttu täielikult seiskub. Enam ei arutata, kas käesolev aasta toob kaasa majanduslanguse või mitte, nüüd proovitakse ennustada, kui sügav see saab olema ning kui pikalt see kestab. Samas näib, et nii COVID-19 pandeemia kui ka otsustajate ja turuosaliste reaktsioon sellele on jõudmas uude etappi. Lühiajaliste probleemide ulatus on kõigile selge, ent nüüd pööratakse üha enam tähelepanu selle, millal olukord taastub ning kuidas taastumine välja näeb. Vaatamata meie ümber aset leidvatele tõsistele sündmustele ning paljude jaoks traagilistele tagajärgedele, julgeme siiski ettevaatlikult prognoosida majanduse paranemist 2020. aasta lõpus – seda juhul, kui finantsturud selginenud väljavaadetele positiivselt reageerivad.

Investeerimise kuukiri aprill 2020 (inglise keeles)

Märts

Veebruaris keskendusid turud kaubandusprobleemide asemel viirushaiguse COVID-19 puhangule. Veebruari viimasel nädalal olime tunnistajaks ühele kõigi aegade kiireimale langusele aktsiaturgudel, kuna sai teatavaks, et viirus levib laialdaselt väljaspool Hiinat ning ähvardab kaasa tuua pandeemia, mis võib tõsiselt mõjutada majanduskasvu ja ettevõtete kasumeid üle kogu maailma. Keskpangad ja teised riigiasutused on uudist kuuldes kasutusele võtnud vastumeetmeid. Aktsiahinnad on sellele aga mitmeti reageerinud. Nüüdseks on selge, et viirusepuhang mõjutab 2020. aasta esimeses kvartalis nii Hiina kui vähemal määral ka kogu maailma majanduskasvu. Küsimus on vaid selles, kui sügav saab langus olema ning kui kaua läheb aega tootmise taastumiseni tavapärases mahus. Väljavaate muudavad keerukaks mitmed tegurid. Esmalt ei osata loomulikult praegu ennustada, kui kaua viiruse kiire levik väljaspool Hiinat jätkub. Seega on raske prognoosida ka keskpankade ja valitsuste reaktsioonide ulatust ning seda, kuidas tegevuste koordineerimine võimalikult tõhusa tulemuseni viiksid. Oleme nõus, et järsu majanduslanguse risk on kerkinud, ent näeme kõige tõenäolisema stsenaariumina siiski seda, et see ei pruugi kaasa tuua majandussurutist. Aktsiate osas peame lähitulevikus leppima üha suuremate aktsiahindade kõikumistega. Kui me näeme COVID-19 leviku stabiliseerumist, siis on aktsiainvesteeringutel märkimisväärseid eeliseid, võttes arvesse kogu maailmas rakendatavat stimuleerivat rahapoliitikat. Investorid ei olnud valmis 2019. aasta 4. kvartali aktsiaralli ajal aktsiaid soetama ning tõenäoliselt on see neile vastumeelt ka 2020. 2. kvartali aktsiaralli käigus, mis leiab aset siis, kui COVID-19 vaibuma hakkab. Kui peaks juhtuma, et COVID-19 jätkuvalt levib ning lääne ettevõtted ja valitsused on sunnitud ettevõtteid ja teenuseid sulgema, siis  tõenäoliselt toob see kaasa ka aktsiate täiendava languse.

Investeerimise kuukiri märts 2020 (inglise keeles)

Jaanuar

2019. aastal olid aktsiaturud äärmiselt tugevad – mida käesoleval aastal oodata? Vaatamata maailma majanduskasvu pidurdumisele, tööstussektori aeglustumisele, ettevõtete kasumite kasvuprognooside alandamisele, Brexitiga seotud pingetele ja USA-Hiina kaubanduskonfliktile oli 2019. aasta aktsiaturgude jaoks äärmiselt edukas. 2019. aasta pingetest tingituna rakendasid keskpangad stimuleerivaid meetmeid, mis vähendasid turgude hirme. Samuti olid aasta lõpuks kaubanduspinged vähenenud ning on olnud esialgseid märke sellest, et majandusnäitajad on põhjas ära käinud. Langenud on ka majandussurutise risk. Kõik mainitud tegurid on turgudele optimismi süstinud. Probleemiks on aga see, et aktsiaturg on juba ennustanud kasvu taastumist. Küsimus seisneb ainult selles, kas kasvu taastumine on tingitud 2019. heast tootlusest või piisab sellest ka aktsiaturgude täiendavaks tõusuks. Meie hinnangul on tõenäoline viimane variant. Aktsiatele ei ole praegu võrdväärseid alternatiive ning keskpankade stimuleerivad meetmed avaldavad mõju kogu 2020. aasta vältel. Kõike seda arvesse võttes ning silmas pidades, et USA sisemajandus on endiselt tugevas seisus, prognoosime me 2020. aasta esimeseks pooleks kasvu kiirenemist. Oluline on tähele panna, et tegu on prognoosiga, kuna tunnistajaks ei ole me sellele veel olnud. Jätkuvalt nõrk tööstussektor ja halbade üllatuste naasmine makromajanduse vallas teevad meid samas mõnevõrra ettevaatlikuks. Samuti on rohkelt kahtlusi käimasoleva majandustsükli jätkusuutlikkuse ja viimase aja finantskasu osas. Kokkuvõttes säilitame neutraalse riskipositsiooni. Prognoosime tulevikuks küll majanduskasvu taastumist, ent pärast 2019. aasta suhtarvudest tingitud aktsiarallit tahame seda enne reaalselt näha, kui hakkame sellest lähtuvalt paigutusi muutma. Kuna 2002. aastast alates on aktsiate hinnatasemed olnud kõrgeimal tasemel, on meil praeguses olukorras tarvis majanduskasvu, paraku aga pole me meie hinnangul hetkel veel seal. Seega säilitame vaatamata majanduse tugevale prognoosile ja vähenenud majandussurutise riskile, neutraalse positsiooni.

Investeerimise kuukiri jaanuar 2020 (inglise keeles)

 

Eelnev teave on informatiivse iseloomuga. Seda teavet ei tohi käsitleda investeerimisalase soovituse andmise või nõustamisena ega toote või teenuse pakkumisena. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame põhjalikult analüüsida kavandatud investeeringu finantsilisi, juriidilisi, regulatiivseid, raamatupidamislikke ja maksualaseid küsimusi, samuti hinnata investeeringuga seotud riske ning investeeringu asjakohasust ja sobivust. Vajadusel soovitame küsida põhjalikumat selgitust AS-i SEB Pank nõustajalt ja maksualastes küsimustes vastava ala spetsialistilt. Üldine teave nii investeerimise kui ka väärtpaberite kohta on kättesaadav AS-i SEB Pank veebilehel.
S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.