Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Eraklient

Investeerimise kuukiri

Juuli

Keskpangad räägivad lõdvemast rahapoliitikast. Käesoleva aasta teine kvartal on läbi saanud. Ehkki mai oli kõrge riskiga varadele kehvem kuu, võib tänu tugevamatele juuni näitajatele öelda, et kokkuvõttes oli tegu hea kvartaliga, mis andis aastale hea stardi, seda nii aktsia- kui võlakirjainvestorite jaoks. Juunis toimunud turgude tõusu põhjustasid peamiselt keskpangad. USA Föderaalreserv ja Euroopa Keskpank, kes olid tunnistajaks nõrgematele majandusandmetele, ohustatud kaubandusväljavaadetele ja jätkuvalt madalale inflatsioonile, andsid märku, et kavatsevad rakendada stimuleerivaid meetmeid. Turu praegused hinnatasemed peegeldavad ootust, et keskpankade stimuleerivate meetmete toel majanduskasv jätkub. Aeg näitab, kas antud meetmetest piisab, et kõigi aegade enim kestnud majanduskasv jätkuks, Jääme endiselt oma põhiprognoosi juurde ning eeldame, et maailmamajanduse kasv kiireneb kolmandas kvartalis - seda tänu Hiina stimuleerivatele fiskaal- ja rahandusmeetmetele, kaubanduslepetes avanenud täiendavatele võimalustele ning Föderaalreservi ja Euroopa Keskpanga võimalikele stimuleerivatele meetmetele. Samas võtame arvesse, et nii Euroopas, USAs kui Hiinas toimunud tootmissektori languse tõttu ei pruugi see stsenaarium enam nii tõenäoline olla. Taktikalises plaanis hoiame kõrge riskiga varaklasside, nagu aktsiate riskitaseme alakaalus. Samuti jälgime hoolikalt turgudel toimuvat ja oleme valmis riskipositsioonides muudatusi tegema.

Investeerimise kuukiri juuli 2019 (inglise keeles)

Mai

USA ja Hiina vaheline kaubanduskonflikt on võtnud halvema pöörde kui turud eeldasid. Pärast tugevat esimest kvartalit jätkasid kõrgema riskiga varaklassid ka aprillis tõusujoones. Käesoleva aasta taastumise põhjuseks on keskpankade vastutulelik poliitika, prognoositav Hiina majanduskasvu taastumine ning USA-Hiina kaubanduskõneluste lõpulejõudmine. Lisaks toetasid turge ettevõtete esimese kvartali tugevad majandustulemused. Mai algas aktsiaturgude jaoks aga kehvalt – selle peamisteks põhjusteks olid aktsiaturu juba niigi hea tootlus jaanuarist aprilli lõpuni ning USA ja Hiina kaubanduskonflikt, mis on võtnud oodatust halvema pöörde. See tekitab täiendavalt muresid, sest samas on näha ka maailma majanduskasvu aeglustumas, ehkki me ei näe praegu märke sellest, et tegu oleks erakordse või drastilise aeglustumisega. USA, Hiina ja euroala esialgsed 2019. aasta esimese kvartali SKT-näitajad on samuti oodatust mõnevõrra paremad. Taktikaliselt oleme veidi alandanud kõrge riskitasemega varaklasside, nagu aktsiate, riskitaset neutraalselt tasemelt alakaalu tasemele. Aprilliga võrreldes on makronäitajad praegu veidi kehvemad. Ennustame endiselt, et majanduskasvu aeglustumine peaks järgnevatel kuudel peatuma ning et lõpuks jõutakse ka kaubandusleppeni, ent mööname, et mõlema teguriga seotud riskid on kasvamas. Seetõttu jälgime hoolikalt turgudel toimuvat ning oleme valmis oma riskipositsioone vastavalt vajadusele muutma.

Investeerimise kuukiri mai 2019 (inglise keeles)

Aprill

2019. aasta esimene kvartal oli aktsiaturgudel edukas – mida ülejäänud aastast oodata? 2019. aasta esimene kvartal on nüüdseks seljataga ning saame seega selgelt öelda, et see on kaasa toonud uue optimismipuhangu – aktsiad on kogu maailmas tõusuteel. Eelmise aasta viimases kvartalis toimunud aktsiate müügilaine põhjusteks olid peamiselt mure USA ja Hiina kaubandussõja võimaliku teravnemise pärast, hirm, et kõrgemad intressimäärad võivad USA majandust kahjustada, ning samuti üldisem mure globaalse majanduskasvu aeglustumise pärast. Mitmes mõttes pani 2018. aasta nõrk neljas kvartal aluse aktsiaturgude taastumiseks 2019. aasta esimeses kvartalis. Selle aasta aktsiahindade tõusu põhjusteks on paljuski turu ootus, et keskpangad eesotsas USA Föderaalreserviga on kannatlikumad ega kiirusta rahapoliitikat karmistama; samuti on USA ja Hiina vahelised läbirääkimised edenenud ning kokkulepet võiks oodata järgmise paari kuu jooksul. Hiljuti oleme olnud tunnistajaks makroandmete paranemisele. Turgude taastumise jätkumiseks peaks maailma majanduskasv paranema ning niigi ajalooliselt väga kaua kestnud majanduse laienemine jätkuma. Selles osas olid 2019. aasta esimese kvartali andmed vastuolulisemad. Meie üldise turuvaate kohaselt aeglustub majanduskasv 2019. aastal. Strateegilises vaates oleme kõrge riskitasemega varade (näiteks aktsiate) osakaale oma investeerimisportfellides vähendanud neutraalsele osakaalule. Samuti jälgime hoolikalt turgudel toimuvat ning oleme valmis vastavalt reageerima.

Investeerimise kuukiri aprill 2019 (inglise keeles)

Märts

Aktsiaturge toetavad suhteliselt stabiilsed  fundamentaalnäitajad, ent ebakindlus võib aktsiahindade volatiilsuse riski tõsta. Veebruaris oli õhkkond aktsiaturgudel jätkuvalt positiivne: aktsiahinnad kerkisid kõigis regioonides teist kuud järjest. Investorite optimismil oli mitu põhjust: USA-Hiina konstruktiivsed kaubandusläbirääkimised, USA Föderaalreservi märksa leebem hoiak ning stimuleerivate meetmete rakendamine Hiinas. Majanduse jätkuvat tugevust näitasid ka hiljuti USAs avaldatud majandusandmed. Mujal maailmas avaldatud majandusandmed ei olnud samas nii positiivsed. Kapitalikulude langus aeglustab tööstustegevust. Tarbijate kulutused tunduvad samas tõusvat, seda tänu soodsale olukorrale tööturgudel. Meie üldise turuvaate kohaselt on majanduskasv 2019. aastal aeglasem kui 2017. ja 2018. aastal, ent leiame, et tegu on järk-järgulise aeglustumisega. Säilitame kõrge riskiga varaklasside, näiteks aktsiate kerge ülekaalu. Samas jälgime tähelepanelikult turgudel toimuvat ning oleme valmis muudatusi tegema.

Investeerimise kuukiri märts 2019 (inglise keeles)

Veebruar

Majanduse kasvutempo aeglustub, ent see ei tähenda üleilmse majandussurutise peatset saabumist. Jaanuar oli paljudel maailma aktsiaturgudel väga edukas kuu. Nii arenenud kui arenevate turgude tootluseks oli üle 7%. Näiteks USAs oli aktsiaturu indeksil S&P500-l edukaim jaanuar alates 1987. aastast, sealhulgas indeks taastus suures osas detsembri langusest. Taastumise põhjusteks olid muuhulgas USA keskpanga leebem toon rahapoliitika karmistamise osas ning USA-Hiina kaubandusläbirääkimised. Meie üldise vaate kohaselt majanduskasv aeglustub 2019. aastal võrreldes 2017. ja 2018. aastaga, ent me arvame, et tegu on järk-järgulise aeglustumisega ning turg on USA kasvuväljavaadete osas liiga pessimistlik ja pelgab majanduslanguse tekkimise riski. Arvame, et järgnevatel kuudel toetab aktsiaid turgude positiivsemaks muutuv meelestatus. Säilitame kõrgema riskiga varaklasside, nagu aktsiate, kerge ülekaalu, kuna rahapoliitiline keskkond on praegu soodsam ja USA olulised makromajanduslikud näitajad taastusid jaanuaris. Samas jälgime hoolikalt turgudel toimuvat ja oleme valmis vajadusel muudatusi tegema.

Investeerimise kuukiri veebruar 2019 (inglise keeles)

Jaanuar

2018. aasta viimases kvartalis olid finantsturud väga turbulentsed ning aasta lõppes hindade suure kõikumisega. Investorid on pidanud toime tulema USA keskpanga intressimäärade tõusu, euroala ettevõtlussektori kindlustunde järsu vähenemise, Hiina nõrgeneva majanduskasvu ning suurenevate geopoliitiliste probleemidega (kaasa arvatud Brexit, Itaalia poliitiline olukord ning jätkuv kaubanduskonflikt USA ja Hiina vahel). 

Maailma finantsturgudel oli eelmine aasta kõige nõrgem aasta pärast 2008. aasta finantskriisi. Enamik suuremaid börse olid languses (vt allolevat tabelit) ning võlakirjaturgude suurenevad tulususte vahed (valitsuste ja ettevõtete võlakirjad vahel) muutsid ettevõtete võlakirjadesse investeerinud investorite elu keerulisemaks. Samas oli 2018. aasta üle mitme aasta parim nii ettevõtete kasvu kui kasumite osas, ehkki viimast tendentsi toetasid USA maksukärped.

Pole kahtlust, et majandustsükli tipp on nüüdseks ületatud. Aeglustumise märke on näha nii euroalas kui Hiinas. Samas osutavad langusele ka mitmed näitajad, nagu USA ostujuhtide indeksid. Sarnaselt enamikele vaatlejatele ootame, et käesoleval aastal jääb globaalne majanduskasv 2018. aastale pisut alla, ent see ei tähenda, et sellega peaks kaasnema majandussurutis. Aastane majanduskasv jääb kogu maailmas rahuldavale 3,5% tasemele. Nimetatud suhteliselt tugevat prognoosi toetab näiteks USA hea tööturustatistika.

Enamik inimesi küsib praegu, kas kasv hakkab aeglaselt stabiliseeruma ning langeb pisut või leiab aset märkimisväärsem langus selgelt madalamale kasvutasemele. Kui tõeks saab esimene variant ning majanduskasv jääb mõistlikule tasemele, siis on aktsiaturgude langus viimastel kuudel tõenäoliselt ülereageerimine ning aktsiahinnad peaksid taas kerkima. Fundamentaalselt õigustatud hinnatasemete osas toetab seda stsenaariumit ka tõsiasi, et hinnatasemed on langenud mõistlikule tasemele, seda eriti siis, kui praegused ettevõtete kasumiprognoosid õigeks osutuvad. Kui aga aeglustumine toimub järsemalt, siis tuleb ettevõtete kasumite prognoose senisest rohkem alandada, mis viitab aktsiaturu langusele.

Viimastel nädalatel on aktsiaturgude toetuseks tulnud mitmeid positiivseid signaale. USA Föderaalreserv on andnud märku, et on valmis baasintressi tõstmisega ettevaatlikum olema, kui kasv ja/või finantsturud jätkuvalt nõrgenevad. USA ja Hiina kaubandussõjas kasutatav toon on positiivsemaks muutunud, seda ilmselt põhjusel, et nii investorite mured majanduse pärast kui ka aktsiaturgude langus on väidetavalt otseselt kaubandussõjast tingitud. Kummagi poole huvides ei ole pikas perspektiivis sellist mõju avaldada.

Ettevõtted hakkavad praegu avaldama 2018. aasta 4. kvartali majandustulemusi. Kuna ootusi (ja prognoose) on juba mõnevõrra alandatud, siis võib tulemustes olla ruumi positiivseteks üllatusteks. Teisalt võivad ettevõtted oma prognoosides ise ettevaatlikumad olla, kuna tellimuste statistika on nõrgem ja majandus üldises plaanis tekitab muret. Prognoosime suurt volatiilsust ja märkimisväärseid aktsiahinna kõikumisi juhtudel, kus kasumid investoreid üllatavad, seda nii positiivselt kui negatiivselt, kuid pole sugugi iseenesestmõistetav, et aktsiaturgudel tervikuna suured liikumised aset hakkavad leidma.

Säilitame riskantsete varaklasside, näiteks aktsiate, kerge ülekaalu, ent praeguses ebakindluses oleme valmis riski vähendama, kui ettevõtte majandustulemused selleks põhjust annavad.

Investeerimise kuukiri jaanuar 2019 (inglise keeles)

 

Eelnev teave on informatiivse iseloomuga. Seda teavet ei tohi käsitleda investeerimisalase soovituse andmise või nõustamisena ega toote või teenuse pakkumisena. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame põhjalikult analüüsida kavandatud investeeringu finantsilisi, juriidilisi, regulatiivseid, raamatupidamislikke ja maksualaseid küsimusi, samuti hinnata investeeringuga seotud riske ning investeeringu asjakohasust ja sobivust. Vajadusel soovitame küsida põhjalikumat selgitust AS-i SEB Pank nõustajalt ja maksualastes küsimustes vastava ala spetsialistilt. Üldine teave nii investeerimise kui ka väärtpaberite kohta on kättesaadav AS-i SEB Pank veebilehel.

Detsember

Turud on endiselt väga volatiilsed. Sarnaselt eelnevatele kuudele domineerisid turgudel ka novembris geopoliitilised sündmused. USA vahevalimiste tulemused vastasid üldiselt turgude ootustele. Samuti ei ole ka novembrikuus kadunud kaubandussõjaga seotud pinged. USA ja Hiina andisid G20 tippkohtumisel märku pingete leevenemisest, ent jätkuvalt on teemasid, mille osas ühiste kokkulepete leidmine on keerukas. Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel sõlmiti väljaastumiseleping, mis on Brexitis viinud mõningate edusammudeni. Selge ei ole veel Ühendkuningriigi parlamendi seisukoht kokkuleppe osas. Jätkuvalt esines pingeid Brüsseli ja Itaalia vahel Itaalia eelarvedefitsiidi osas. Viimasel ajal tundub siiski, et Itaalia valitsuse ja Euroopa Liidu arutelud on muutunud sisukamaks, mis võib olla kompromissi märk. Kuna geopoliitilised probleemid hoiavad riskivalmiduse endiselt madalal tasemel, ei suutnud aktsiaturud eelmisel kuul oktoobri märkimisväärsest langusest toibuda. Kui aga peame silmas, et kohese majandussurutise risk on madal, majanduskasv näib endiselt stabiilne ja ettevõtete fundamentaalnäitajad heal tasemel, siis viitavad praegused hinnatasemed sellele, et maailma turgude aktsiad pakuvadjätkuvalt võimalust mõõdukast kasvust kasu lõigata. Riski osas säilitame jätkuvalt pigem positiivse prognoosi, sh oleme teadlikud, turgude volatiilsuse jätkumisest.

Investeerimise kuukiri detsember 2018 (inglise keeles)

November

Turu järsule korrektsioonile järgnes taastumine; fundamentaalnäitajad endiselt head. Oktoober on olnud turgudel siiani selle aasta kõige volatiilsem kuu, meenutades väga veebruaris toimunut. Aktsiaturud langesid oktoobris üsna märkimisväärselt. Huvitaval kombel ei olnud sellisele suurele finantsturgude liikumisele ühest selget põhjust. Võimalikeks põhjusteks võib pidada kaubandussõdadest tingitud pingeid, Föderaalreservi karmistuvat rahapoliitikat, muret majandustsükli tõusufaasi hilises osas olemise pärast, Brexitit ja Itaalia eelarvekriisi. Teisalt on majanduse fundamentaalnäitajad jätkuvalt head, töötuse määr langeb kogu maailmas ning ettevõtete 3. kvartali majandustulemused olid tugevad, seda iseäranis USAs. Kõikide nimetatud tegurite koosmõju aitab maailmamajandusel kasvukursil püsida. Tundub, nagu oleksid investorid viimasel ajal hakanud aktsiaturgude poole vaatama, kuna sealsed hinnatasemed pakuvad neile pärast müügilainet taas huvi. Meie riskivaade on jätkuvalt pisut positiivsem, ent me ei välista turgudel kõrgemat volatiilsust kuni aasta lõpuni.

Investeerimise kuukiri november 2018 (inglise keeles)

Oktoober

Strateegiline väljavaade on endiselt positiivne, ent turuosalised on negatiivsete uudiste suhtes tundlikumad. Sügise alguses on kauplemismahud ja volatiilsus finantsturgudel kasvanud. Üheks suuremaks probleemiks on hetkel jätkuvalt kaubandussõjad, kuid peagi hakkavad ettevõtted avaldama kolmanda kvartali majandustulemusi, millele koondub ka investorite tähelepanu. Seetõttu ei ole me nii mures kaubandussõdadele suunatud negatiivse tähelepanu osas ja tõstame oma riskitaluvuse neutraalselt tasemelt pisut kõrgemale. Samas on oluline rõhutada, et üha enam investoreid pöörab tähelepanu juba järgmisele majandustsükli faasile. Kuna me praegu oleme hilise majanduskasvu faasis, siis järgmiseks faasiks on langusfaas, mis toob kaasa nõrgema kasvu ja võimalikud aktsiaturgu negatiivselt mõjutavad tegurid. Kerkib küsimus, millal liigutakse järgmisesse faasi ja see muudab turuosalised negatiivsete uudiste suhtes tundlikumaks. Samas üldiselt oleme 1-2 aastase perioodi suhtes optimistlikud ja näeme mõningast potentsiaali aktsiaturul, kuid paraku kaasneb sellega ka kõrgem volatiilsus, mida oktoober juba on näidanud.

Investeerimise kuukiri oktoober 2018 (inglise keeles)

September

Viimane suvekuu ja septembri algus olid finantsturgudel suhteliselt närvilised. Enamuse riskantsete varade (sh aktsiate) hinnad langesid. Ainsa erandina saab välja tuua USA aktsiaturu, kus aktsiate hindu tõukasid kõrgemale inflatsioonimurede puudumine ja erakordselt tugev makromajanduslik taust. Kaubanduskonflikt oli endiselt turgude jaoks üheks suuremaks murekohaks ning kõige valusamalt said selle tõttu kannatada arenevate turgude aktsiad. Augusti keskel otsustasime vähendada meie poolt juhitavate varade kogumites üldist riskitaset neutraalsele tasemele. Endiselt eksisteerivad võimalikud negatiivsed tegurid, mis augustis selle sammu põhjustasid. Sügisel jätkuvad peamised teemad: USA kaubandussõda Hiina, Euroopa Liidu, Kanada ja teiste riikidega; rahapoliitika normaliseerimine; tugev surve arenevatele turgudele; Brexiti lepe; Itaalia eelarveküsimused; G20 tippkohtumine ja muud sündmused. Kõige rohkem kardame aga seda, et turgude fookusesse tõuseb taas USA ja Hiina kaubandussõda, mis peaks aktsiahindu alandama. Vaatamata meie taktikaliselt ettevaatlikumale hoiakule soovime rõhutada, et makromajanduslik keskkond on jätkuvalt soodne ning meie 12-kuu väljavaade soosib endiselt aktsiaid kui varaklassi. Oktoobris keskenduvad investorid peamiselt ettevõtete kolmanda kvartali majandustulemustele, mis meie hinnangul võib soodustada investorite valmidust kõrgemaid riske võtta.

Investeerimise kuukiri september 2018 (inglise keeles)

August

Vähem muret kaubandussõja pärast ja ettevõtete tugevad teise kvartali majandustulemused. Juulis olid jätkuvalt üheks olulisemaks teemaks kaubanduspinged, ent siiski liikus turgude põhitähelepanu ettevõtete 2. kvartali majandustulemustele. Tulemused olid väga head, seda eriti USAs, kus juulis ületas prognoose peaaegu 90% ettevõtetest. See viis arenenud riikide aktsiaturud tõusuteele. Majanduskasv näib endiselt heal tasemel, mille tõestuseks on ettevõtete majandustulemused, kuid aasta teises pooles tuleb turgudel silmitsi seista mitme võimaliku poliitilise riskiga. Meie üldine väljavaade on aga jätkuvalt positiivne, ehkki lähenemine riskile on nüüdsest pisut tasakaalustatum.

Investeerimise kuukiri august 2018 (inglise keeles)

Juuli

Maailmakaubandusega seotud pinged jätkuvad. Juunis toimus maailma aktsiaturgudel mõnetine langus, kuna riskivalmidusele mõjusid jätkuvalt negatiivselt eskaleeruvad kaubandusarutelud USA ja ülejäänud maailma vahel. Üleilmse kaubanduspoliitika väljavaated on väga segased, kuna pinged võivad veelgi teravneda. See on peamine põhjus, miks oleme otsustanud oma riskitaluvust veidi vähendada. Samas oleme riski suhtes siiski pigem positiivselt kui negatiivselt meelestatud. Meie hinnangul on üldine tendents turgudel jätkuvalt konstruktiivne ning ilmselt parem, kui see, millega turgudel praegu arvestatakse. Üleilmne majanduskasv on jätkuvalt jõuline ning meie hinnangul on majandussurutise oht väga madal.

Investeerimise kuukiri juuli 2018 (inglise keeles)

Juuni

Turud olid mais taas väga volatiilsed, seda suuresti poliitilise riski kasvu tõttu. Peamiselt olid selle põhjusteks globaalsete kaubandussõdade jätkuv eskaleerumine, Itaalia valimised ning sealne uus populistlik valitsus, jätkuv ebakindlus Põhja-Korea tuumarelvadest loobumise osas ja Iraani tuumakriisid. Vaatamata poliitilistele pingetele on makromajanduslik keskkond siiski suhteliselt toetav. Maailmamajandus kasvab endiselt jõudsal sammul ning see globaalse kasvu tugev jätkumine oli näha ka ettevõtete avaldatud majandustulemustes. Inflatsioon on jätkuvalt kontrolli all ning seega näib, et intressimäärade tõstmine leiab aset järk-järgult. Oleme riski suhtes jätkuvalt positiivselt meelestatud.

Investeerimise kuukiri juuni 2018 (inglise keeles)

Mai

Turgudel mängisid jätkuvalt olulist rolli geopoliitilised uudised, eriti võimalik USA ja Hiina vaheline kaubandussõda. Siiski on viimasel ajal pinged vähenenud. Globaalse majanduskasvu seisukohast olid 2018. aasta esimesed kuud väga positiivsed. Samas hakkas kasvuhoog märtsis aeglustuma ja see suundumus jätkus aprillis. Siiski on kasv endiselt tugev. Arusaam, et inflatsiooniga seotud riskid on suurenemas, mõjutab võlakirjade hindu üle maailma ja USA 10-aastase riigivõlakirja tootlus oli esmakordselt üle nelja aasta põgusalt 3% tasemel. Lisaks ebakindlusele küsimuses, milline on Iraani roll rahvusvahelises kogukonnas, tõusis nafta hind aprilli jooksul 7% võrra. Selle tulemusena olid toormed eelmisel kuul parima tootlusega varaklass. Esimese kvartali aruandlusperiood on nüüd täies hoos. Veel hellitavad ettevõtted lootusi, et aktsiahinnad muutuvad stabiilsemaks ja et turu tähelepanu keskpunkt nihkub varasematelt kaubandussõja teemalistelt aruteludelt mujale. Oleme riski suhtes endiselt positiivselt häälestatud.

Investeerimise kuukiri mai 2018 (inglise keeles)

Aprill

Pinged maailmakaubanduses põhjustavad ebastabiilsust aktsiaturul. Hiljutised tariife ja kaubandustõkkeid puudutavad uudised USAst ja Hiinast on olnud finantsturgudel üheks põhiliseks kõneaineks, tuues kaasa ulatusliku ebastabiilsuse aktsiaturgudel. Mure investorite seas kasvab, sest kaubandussõja pikaajaliseks tulemuseks võib olla suurenevast inflatsioonist tingituna aeglasem kasv, töökohtade vähenemine ja kõrgemad intressimäärad. Samas näeme praegu, et kaubandussõja kartus on siiski veidi vähenenud. Üldiselt ei ole käesoleva aasta esimeses kvartalis kindlasti puudu olnud ei sündmusi vallandavatest uudistest ega kõrgest volatiilsusest. Suurema volatiilsuse tõttu on investorid müünud varasid, mis kuni veebruarini olid näidanud head tootlust. Läheb tavaliselt aega, enne kui seda tüüpi volatiilsus finantsturusüsteemis taandub. Seega valitseb meie hinnangul ebakindlus veel mõnda aega. Kuid majanduse põhinäitajad – tugev globaalne kasv ja vastutulelik rahapoliitika – ei muutunud piisavalt, et õigustada negatiivsemat aktsiaturgude väljavaadet kogu ülejäänud aastaks. Me alandasime veidi oma riski osakaalu, kuid säilitame aktsiate ülekaalu.

Investeerimise kuukiri aprill 2018 (inglise keeles)

Märts

Pärast rohkem kui aasta kestnud aktsiaturgude järjekindlat ülespoole rühkimist tõusis volatiilsus veebruari alguses ootamatult tasemeteni, mida viimati nähti aastal 2015, kui turg oli mures Hiina tugevuse ja stabiilsuse pärast. Seekord on rahutuse taga mitmetel turgudel kasvav inflatsioon ja intressimäärad koos suhteliselt ülehinnatud väärtustega. Samas paistavad peamised tegurid head välja – makromajandusstatistika näitab jätkuvalt kõrgeid tasemeid (siiski ilma tõusuta), majanduskasv on endiselt tugev ja ettevõtete sissetulekud kasvamas heas tempos. Viimased uudised Itaalia valimiste kohta või ebakindlus võimalike kaubandussõdade suhtes ei põhjusta volatiilsuse edasist tõusu. Me säilitame aktsiate ülekaalu.

Investeerimise kuukiri märts 2018

Veebruar

Aasta algas aktsiahindade järsu tõusuga, samas kui ka võlakirjade tootlused on kogu maailmas hakanud kiirelt tõusma. Esmalt tõlgendati seda kui head märki, mis annab tunnistust maailmamajanduse tugevast kasvust. See seisukoht sai kinnitust sissetulekute aruandeperioodi alguses, mis näitas sissetulekute täiendavat kasvu 4. kvartalis. Aktsiate hinnad tõusid samal ajal siiski veelgi kiiremini, mis ajas aktsiate hinnatasemed nende fundamentaalselt õigustatud hinnatasemetest kõrgemaks ning see muutis turu korrektsioonide suhtes tundlikuks. Kõnealune asjaolu oli üks aktsiaturu ootamatu languse põhjustest, mille hiljuti vallandas mure, et parem maailmamajanduse olukord paneb keskpanku oma meetmetest loobuma ja alustama kitsendusmeetmetega oodatust varem, tuues kaasa intressimäärade tõusu. Tulevikuvaates on siiski mitmeid märke sellest, et tagasilöök aktsiaturul on ajutine. Globaalne kasv tundub tugev ja on vähe märke sellest, et inflatsioon hoogustub. Me säilitame aktsiate ülekaalu.

Investeerimise kuukiri veebruar 2018

Jaanuar

2017 oli finantsinvesteeringute seisukohalt hea aasta – enamike varade väärtus kasvas. Globaalsete (MSCI World aktsiaindeksi) aktsiate hinnad tõusid ligi 22% (mõõdetuna USA dollarites). Ka uus aasta on näidanud tugevat algust tänu positiivsetele meeleoludele pärast USA maksureformi elluviimist ja jätkuvalt kindlatele majandusnäitajatele. Maailmamajanduse kasv peaks jätkuma heas tempos. Nii regionaalses kui majandusharude lõikes on tõus üleüldine ja käes tundub olevat küpse kasvu periood. Inflatsioon peaks püsima kontrolli all, tuues kaasa piiratud ja aeglase intressimäärade ja -tulude kasvu. Riskide, näiteks poliitilise riski realiseerumine võib muuta seda väljavaadet ja pikemas perspektiivis on mureks majanduslik ebavõrdsus, kuid lähikvartalitel on siiski ülekaalus positiivsed jõud. Arvestades praegust seisu, kus majandus kasvab ja aktsiaturgude väljavaated on suhteliselt head, säilitame aktsiate ülekaalu.

Investeerimise kuukiri jaanuar 2018


Eelnev teave on informatiivse iseloomuga. Seda teavet ei tohi käsitleda investeerimisalase soovituse andmise või nõustamisena ega toote või teenuse pakkumisena. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame põhjalikult analüüsida kavandatud investeeringu finantsilisi, juriidilisi, regulatiivseid, raamatupidamislikke ja maksualaseid küsimusi, samuti hinnata investeeringuga seotud riske ning investeeringu asjakohasust ja sobivust. Vajadusel soovitame küsida põhjalikumat selgitust AS-i SEB Pank nõustajalt ja maksualastes küsimustes vastava ala spetsialistilt. Üldine teave nii investeerimise kui ka väärtpaberite kohta on kättesaadav AS-i SEB Pank veebilehel www.seb.ee/investorkaitse

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.