Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Eraklient

Reisikindlustus

Reisikindlustus

Reisil tekkivate ootamatute kulude katteks

 • Turvatunne ka kodust kaugel olles
 • Aastane reisikindlustus, mis kehtib kõikjal maailmas (v.a Eesti Vabariik)

PZU* reisikindlustus katab reisil ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud ravikulud (sh terrorismi tagajärjel tekkinud ravikulud), reisitõrke kulud, pagasi kahjustumise või kadumisega kaasnevad väljaminekud ning vastutuskindlustusega tagatud kulud.

Millistel tingimustel ja mida katab reisikindlustus seoses koroonaviirusega?

Oleme oma klientidele koostöös PZU-ga välja töötanud parimad reisikindlustuse paketid. Reisikindlustuse lepingu saate sõlmida erakliendi internetipangas ja igas SEB kontoris.

 • Gold-reisikindlustus

  Gold-reisikindlustuse lepingu saab sõlmida SEB klient, kellel on Eestis alaline elukoht ning MasterCard Gold või deebetkaart Gold või Platinum.

  Gold-reisikindlustuse eelised:

  • kehtib ühe aasta (üks reis võib kesta kuni 90 päeva);
  • kehtib kõikjal maailmas (v.a Eesti Vabariik);
  • kindlustuskaitse laieneb kindlustusvõtjaga koos reisivatele poliisile märgitud pereliikmetele:
    − abikaasale või elukaaslasele (isikule, kellega kindlustusvõtja on vabaabielus) ja
    − nende kahele alla 18-aastasele (või alla 22-aastasele, kui õpib statsionaarses õppes) lapsele;
  • kehtiva lepingu lõppemisel edastab PZU aegsasti pakkumise uueks perioodiks;
  • aastane kindlustusmakse on 89 eurot.
    
 • Silver-reisikindlustus

  Silver-reisikindlustuse lepingu saab sõlmida SEB klient, kellel on Eestis alaline elukoht.

  Silver-reisikindlustuse eelised:

  • kehtib üks aasta (üks reis võib kesta kuni 90 päeva);
  • kehtib kõikjal maailmas (v.a Eesti Vabariik);
  • kehtiva lepingu lõppemisel edastab PZU aegsasti pakkumise uueks perioodiks;
  • aastane kindlustusmakse on 89 eurot.
    
 • Child-reisikindlustus

  Child-reisikindlustuse lepingu saab sõlmida kehtiva Gold- või Silver-reisikindlustusega SEB klient oma alla 18-aastasele (või alla 22-aastasele, kui õpib statsionaarses õppes) lapsele, kellel on Eestis alaline elukoht. Child-reisikindlustus kehtib lapsele vaid juhul, kui laps reisib koos kindlustusvõtjaga.

  Child-reisikindlustus on vajalik

  • Gold-reisikindlustuse puhul alates kolmandast lapsest ja
  • Silver-reisikindlustuse puhul alates esimesest lapsest.
  Child-reisikindlustuse eelised:
  • kehtib üks aasta (üks reis võib kesta kuni 90 päeva);
  • kehtib kõikjal maailmas (v.a Eesti Vabariik);
  • aastane kindlustusmakse on 25 eurot.

Juhime tähelepanu, et Child-reisikindlustuse poliisi lõppemisel PZU ei edastata pakkumist uueks perioodiks. Uue kindlustuskaitse saamiseks tuleb sõlmida uus Child reisikindlustuse leping.

 

*PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. AS SEB Pank ja AS SEB Liising tegutsevad AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.

Kindlustusagent saab kindlustuse vahendamise eest agenditasu, mis sisaldub kindlustusmakses. PZU poolt agendile makstav reisikindlustuse vahendustasu on 21% kindlustusmaksest.

Reisikindlustusega hüvitatakse järgmised kulud:

 • arstiabi- ja ravimikulud, mis tekivad reisil ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi tõttu, sh terrorismi tagajärjel. Kui arsti ettekirjutusel tuleb haige toimetada erakorraliselt Eestisse, siis hüvitatakse ka sellega seotud kulutused;
 • reisi pikenemise kulud, kui kindlustatu ei saa meditsiiniabi kindlustusjuhtumi tõttu planeeritud ajal Eestisse naasta;
 • lähedase inimese reisikulud (kuni viis päeva) kindlustatu külastamiseks välismaal, kui on toimunud meditsiiniabi kindlustusjuhtum;
 • väljaminekud, mis tekivad:
  • reisi ärajäämisel ehk juhul, kui broneeritud ja makstud või väljaostetud reisi ei toimu. Sel juhul hüvitatakse väljaostetud või tagasivõtmatult tellitud ja väljaostmiskohustusega reisipaketi osa (nt majutus, lennukipiletid, autorent, kontserdipiletid, ekskursioonid) maksumus, mida kindlustatud isikul või kindlustusvõtjal ei ole õigus reisikorraldajalt või muult reisiga seotud teenusepakkujalt tagasi saada;
    
  • reisi katkemisel ehk juhul, kui isik katkestab juba alanud reisi ja pöördub Eestisse tagasi. Reis arvatakse alanuks hetkest, kui kindlustatud isik lahkub regulaartransporti kasutades oma kodust või töökohast, et suunduda sadamasse või lennu-, bussi- või rongijaama. Reisi katkemisel hüvitatakse kindlustatud isikule lisandunud sõidu- ja majutuskulud, mis on vajalikud, et jõuda tagasi Eestisse või reisi sihtpunkti;
    
  • reisile hilinemisel ehk juhul, kui kindlustatud isik hilineb regulaartransporti (v.a tiiburlaev) kasutades reisi algus- või transiitpunkti liiklusõnnetusse sattumise, transpordivahendi tehnilise rikke, ebasoodsate ilmastikuolude või kuriteo tõttu. Hüvitatakse põhjendatud lisakulud, mis on vajalikud reisile jõudmiseks või reisi jätkamiseks. Kui kindlustatu reis sisaldab ümberistumisi, siis korvatakse põhjendatud lisakulud, mis tekivad ühelt transpordivahendilt teisele minekuks vajaliku alternatiivse transpordivahendi kasutamisel, samuti majutuskulud. Hüvitatakse ka väljaminekud, mis tekivad dokumentide varguse tõttu reisile hilinemisel;
    
 • kulutused, mis tekivad ootamatutel põhjustel reisiplaani muutusest tingitud lennupileti vahetusel samasse sihtkohta. Samuti hüvitatakse kulutused, mis tekivad lennupiletite vahetusel seoses reisi ära jäämise ning lennust või jätkulennust maha jäämisega;
 • kulutused, mis tekivad väljalennu üle 12-tunnise hilinemise tõttu. Hüvitatakse hädavajalikud elamis-, transpordi- ja majutuskulud. Kindlustusandja hüvitab ühe kindlustusperioodi kohta ühe kindlustusjuhtumi;
 • kulutused, mis tekivad juhul, kui pagas kaob, hilineb või kahjustub;
 • kolmandatele isikutele ootamatult ja ettenägematult tekitatud varalised või isikukahjud, mille seadusjärgne hüvitamise kohustus on kindlustusvõtjal. Vastutuskindlustusega hüvitatakse ka õigusabi- ja kautsjonikulud.

Kehtiva reisikindlustuse korral teatage juhtunud õnnetusest esimesel võimalusel kindlustusandja telefonil (+372) 622 4545 (24 h), e-posti aadressil seb@pzu.ee või kodulehe www.pzu.ee kaudu.

 

*PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. AS SEB Pank ja AS SEB Liising tegutsevad AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.

Kindlustusagent saab kindlustuse vahendamise eest agenditasu, mis sisaldub kindlustusmakses. PZU poolt agendile makstav reisikindlustuse vahendustasu on 21% kindlustusmaksest.

Hüvitise piirmäärad liikide kaupa ühe kindlustusjuhtumi ja kindlustatud isikute kohta kokku (va juhul kui poliisile on märgitud teisiti)

  Gold Silver Child
Kindlustusjuhtum Täis-
kasvanu
Laps Oma-
vastutus
Täis-
kasvanu
Oma-
vastutus
Laps Oma-
vastutus
Ravikulud, sh 500 000 0 500 000 0 100 000 0
- meditsiiniliste abivahendite soetamise kulud 200 200 0 200 0 200 0
- stomatoloogiline esmaabi 200 200 0 200 0 200 0
Invaliidsushüvitus 10 000 2 000 0 10 000 0 2 000 0
Surmajuhtumihüvitis 10 000 2 000 0 10 000 0 2 000 0
Reisitõrge (reisi ärajäämine, katkemine või reisile hilinemine) 2 000 30 2 000 30 500 30
Lennupileti vahetus ükskõik mis põhjusel 150 0 150 0 50 0
Lennupileti vahetus, kui reis jääb ära või isik jääb lennust või jätkulennust maha 150 0 150 0 50 0
Väljalennu hilinemine üle 12 h (hüvitatakse üks väljalennu hilinemise kindlustusjuhtum ühe kindlustusperioodi kohta) 150 0 150 0 50 0
Pagasi kahjustumine või kadumine 1 000 30 1 000 30 250 30
Pagasi hilinemine üle 4 h 300 0 300 0 100 0
Ainsa reisidokumendi vargus või röövimine Mõistlikud välisriigis asendamise kulud 0 Mõistlikud välisriigis asendamise kulud 0 Mõistlikud välisriigis asendamise kulud 0
Vastutuskindlustus (isiku- ja varakahju kindlustusperioodil kokku) 10 000 30 10 000 30 2 500 30
Õigusabi (kindlustusperioodil kokku) 1 000 30 1 000 30 1 000 30
Kautsjon (kindlustusperioodil kokku) 3 000 30 3 000 30 1 000 30
Aastane kindlustusmakse eurodes 89 89 25

Kõikide hüvitiste ühe kindlustusperioodi piirmääraks on poliisil märgitud kindlustussumma: Gold- ja Silver-reisikindlustuse puhul on kindlustussummaks 500 000 eurot ning Child-reisikindlustuse puhul 100 000 eurot.

Kui korraga saab vigastada mitu kindlustatud isikut (Gold-reisikindlustuse puhul) või toimub mitu kindlustusjuhtumit, siis ei hüvita kindlustusandja Gold- ja Silver-reisikindlustuse puhul üle 500 000 euro ning Child-reisikindlustuse puhul üle 100 000 euro.

 

*PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. AS SEB Pank ja AS SEB Liising tegutsevad AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.

Kindlustusagent saab kindlustuse vahendamise eest agenditasu, mis sisaldub kindlustusmakses. PZU poolt agendile makstav reisikindlustuse vahendustasu on 21% kindlustusmaksest.

Tutvuge enne pakkumuse küsimist ning kindlustuslepingu sõlmimist reisikindlustuse kindlustusteenuse teabedokumendiga, mis annab ülevaate kindlustusteenusest, selle tingimustes sätestatud piirangutest ja välistustest ja reisikindlustuse tingimustega R100/2016. Vajaduse korral pidage nõu asjatundjaga SEB klienditeeninduse numbril 665 5100.

Kindlustusandjal on õigus otsustada, kas sõlmida kindlustusleping lepingu sõlmimist taodelnud isikuga või mitte. Kohustusliku vastutuskindlustuse puhul on kindlustusandja kohustatud lepingu sõlmima, kui isik vastab kindlustusandja tüüptingimustes või seaduses sätestatud tingimustele.


*PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. AS SEB Pank ja AS SEB Liising tegutsevad AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.

Kindlustusagent saab kindlustuse vahendamise eest agenditasu, mis sisaldub kindlustusmakses. PZU poolt agendile makstav reisikindlustuse vahendustasu on 21% kindlustusmaksest.

Kontaktid

 • Uue lepingu sõlmimine
  SEB klienditugi
  665 5100
   

  Olemasolevad lepingud
  PZU klienditugi
  622 4545

 • E-post

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.