Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Eraklient

E-arve

E-arve

Elektroonilised arved muudavad Teie elu mugavamaks

  • Pääsete arvetele internetipangas ligi ööpäev läbi
  • Arved on kaitstud internetipanga paroolidega
  • Püsimakse lepinguga on e-arvete tasumine veelgi lihtsam
  • E-arveid saate tellida tasuta
  • Elektroonilised arved säästavad loodust

Tellides e-arve, saate edaspidi kõik oma arved kätte ühest kohast ja korraga, olenemata sellest, kus Te parasjagu viibite. E-arvete tasumine on eriti mugav: arve juurest pääsete kohe eeltäidetud maksekorraldusele, samuti saate sealsamas sõlmida regulaarsete arvete tasumiseks e-arve püsimakse lepingu.

E-arve on arve väljastaja (teenusepakkuja) poolt panka saadetav elektrooniline dokument, mis asendab täielikult paberarvet. E-arveid saate tellida nende teenusepakkujate käest, kes annavad oma klientidele võimaluse makseinfot e-arve kujul saada. E-arvete panka saatmise eelduseks on kokkulepe Teie ja arve väljastaja vahel.

Pank hoiab kõiki e-arveid 13 kuud, pärast seda need kustutatakse pangasüsteemist. Kui soovite säilitada oma arveid kauem, saate need lihtsalt internetipangast oma arvutisse salvestada.

E-arveid näete oma internetipangas. Nii saate kõik arved kätte ühest kohast ja korraga, olenemata sellest, kus parasjagu viibite.

Teenus on turvaline. Teie arved ei satu võõrastesse kätesse, sest nad on kaitstud internetipanga paroolidega.

Arvete tasumine on lihtne ja mugav. Makse alustamisel on maksekorraldus juba arve andmetega eeltäidetud. Sealsamas saate regulaarsete e-arvete tasumiseks sõlmida ka püsimakse lepingu.

Võite tellida kiirteavituse. See annab panka saadetud e-arvetest hea ülevaate. Te ei pea ülevaate saamiseks internetipanka sisse logima, sest teavitus saadetakse e-posti või SMS-i teel. Loen lähemalt.

E-arveid saate tellida ja tellimust lõpetada SEB internetipanga menüüs „Arveldamine” või lähimas SEB kontoris.

E-arve püsimakse on mugavaim viis regulaarsete arvete tasumiseks. Teil on võimalus määrata, kas pank teeb Teie kontolt makse

  • arve maksetähtpäeval;
  • arve panka saabumise päevast ülejärgmisel päeval või
  • mis tahes kindlal kuupäeval, mida arve väljastaja võimaldab valida.

Arve summa võib iga kord erineda, tasumine toimub Teie määratud limiidi piires. Püsimaksega saate tasuda arvete eest siis, kui teenusepakkujal on sõlmitud pangaga või operaatorteenust pakkuva ettevõttega e-arve edastamise leping. E-arve püsimaksega võite tasuda näiteks elektri, internetiühenduse, lasteaia vm teenuse eest.

Püsimakse teenusega on Teie arved alati õigel ajal makstud ja Te ei pea maksete tegemisele kulutama oma aega. E-arve püsimakse on soodsam kehtivast pangasisesest ja riigisisesest maksest. Teenus kuulub ka kõikidesse SEB erakliendi pakettidesse ja on paketi kasutajale tasuta.

Hea teada

Hoolitsege selle eest, et Teie kontol oleks kokkulepitud maksepäeval hiljemalt kell 16 piisavalt raha. Kui arve maksetähtpäevaks ei ole kontole laekunud vajalikku summat või kui arve summa on lubatud limiidist suurem, siis jätame püsimakse tegemata või kanname üle summa, mis on kontol olemas, juhul kui olete lubanud teha osalist makset.

Osalist makset lubades tuleb silmas pidada, et näiteks ajalehe tellimust, spordiklubi kuukaarti, ID-piletit või kindlustust ei pikendata enne, kui arve on täielikult tasutud. Seega on teatud teenuste puhul mõistlik tasuda arve kohe täies mahus.

Soovitame tellida teavituse, mis informeerib Teid SMS-i või e-posti teel, kui maksepäeval ei ole kontol piisavalt raha või kui arve summa on lubatud limiidist suurem.

E-arve püsimakse lepingu saate sõlmida SEB internetipangas, valides menüüst „Arveldamine”, või lähimas SEB kontoris.

Mida pean tegema, kui ma soovin sõlmida e-arve püsimakse lepingu?
Enne e-arve püsimakse lepingu sõlmimist peate olema tellinud teenusepakkuja e-arved SEB Panka. Selleks tuleb vormistada e-arve avaldus teenusepakkuja juures, internetipangas või pangakontoris. Seejärel on Teil võimalik sõlmida e-arve püsimakse leping.
Kui püsimakse leping on küll sõlmitud, aga e-arve avaldust ei ole tehtud, siis arveid panka ei saadeta ning e-arvete automaatset tasumist ei toimu.

Kas e-arve püsimakse lepingut saan sõlmida ka siis, kui mul ei ole internetipanga lepingut?
Jah. Sel juhul saadetakse panka piiratud andmetega e-arve, mille alusel saab automaatseid püsimakseid teha. Täieliku arve teenuse või kauba detailsete andmetega saadab teenusepakkuja Teile muul kokkulepitud viisil (e-post, tavapost vm).

Mida teha, kui olen kellegagi kokku leppinud, et tema hakkab maksma e-arveid minu eest?
Pangakontoris või teenusepakkuja juures tuleb Teil sel juhul teha e-arve avaldus, kus on näidatud, millise teenusepakkuja e-arved soovite suunata kellelegi teisele maksmiseks.
Selleks on Teil vaja teada arve maksja isikukoodi ja tema SEB arvelduskonto numbrit. Edaspidi saadetakse talle Teie e-arved piiratud kujul, kus detailsem info ostetud kauba või osutatud teenuse kohta puudub. Maksjal on võimalik talle saadetud arve alusel sõlmida e-arve püsimakse leping Teie arvete tasumiseks.

Kuidas ma saan teada, kas teenusepakkuja, kelle e-arveid soovin püsimaksega tasuda, on sõlminud pangaga e-arvete edastamise lepingu?
Kui lähete internetipanka sõlmima e-arve püsimakse lepingut, sisestage teenusepakkuja ärinimi või registrikood lepingu sõlmimise vormil olevale otsinguväljale. Kui otsing vastet ei anna, siis ei ole teenusepakkujal pangaga e-arvete edastamise lepingut sõlmitud.

Kui palju maksab e-arve püsimakse?
E-arve püsimakse teenustasu on tavalise panga- või riigisisese makse teenustasust poole soodsam. Mis tahes SEB erakliendi paketi kasutajale on e-arve püsimaksed tasuta.

Kui kaua kontrollib pank minu arvelduskontot, juhul kui maksepäeval ei ole piisavalt raha?
Kui maksepäeval ei ole Teie kontol piisavalt raha arve tasumiseks või kui e-arve summa ületab Teie lubatud limiiti, kontrollib pangasüsteem arvelduskontot kuni arvel näidatud maksetähtpäevani ja teeb makse siis, kui raha kontole laekub. Kui Teie kontol nimetatud tähtaja jooksul e-arvel näidatud summas makse tegemiseks raha ei ole või kui Te limiiti nimetatud tähtaja jooksul ei suurenda, jääb püsimakse tegemata.

Kui olete lubanud oma kontolt teha osalist makset, kannab pank maksetähtpäeval arve saatjale üle summa Teie kontol oleva raha piires, arvestades makse summast maha panga teenustasu. Osalist makset lubades tuleb silmas pidada, et näiteks ajalehe tellimust, spordiklubi kuukaarti, ID-piletit või kindlustust ei pikendata enne, kui arve on täielikult tasutud. Seega on teatud teenuste puhul mõistlik osalist makset mitte lubada.

Kuidas ma saan muuta oma e-arve püsimakse lepingut?
E-arve püsimakse lepingut saab muuta nii internetipangas kui ka pangakontoris. Muuta on võimalik arvelduskonto numbrit, maksepäeva, päeva- ja kuulimiiti, lepingu lõppemise kuupäeva ning seda, kas osalised maksed on lubatud või mitte. Muudatus hakkab kehtima selle tegemise hetkest, v.a juhul, kui vahetatakse maksepäeva. Maksepäeva muudatus hakkab kehtima järgmisele panka saabunud e-arve püsimaksele.

Mida ma pean tegema, kui ma ei soovi esitatud e-arvet tasuda?
Kui Teil on e-arve tasumiseks sõlmitud e-arve püsimakse leping, siis soovitame tühistada konkreetse arve automaatse tasumise. Kuna pank ei vastuta esitatud e-arve sisu eest, pöörduge küsimuste korral arve väljastaja ehk teenusepakkuja poole. Kui hiljem tekib vajadus siiski see arve tasuda, siis tuleb vormistada tavapärane panga- või riigisisene makse.

Kuidas ma saan loobuda e-arvete panka tellimisest?
Pangas saate lõpetada vaid nende e-arvete tellimuse, mille esialgne tellimise avaldus on tehtud pangas alates 1. juulist 2013. Varem tehtud tellimust ja teenusepakkuja juures vormistatud e-arvete tellimust pangas lõpetada ei saa, selleks tuleb pöörduda teenusepakkuja poole.

Kui Teie internetipanka tulevad e-arved ei ole väljastatud Teie nimele, vaid olete ainult nende maksja, siis ei saa Teie e-arvete tellimust lõpetada. Seda peab tegema konkreetse teenuse kasutaja ehk isik, kes e-arve teenuse on tellinud.

1. SEB erakliendi internetipank  
liitumine tasuta
2. SEB ärikliendi internetipank  
liitumine tasuta
lepingu muutmine  
- panga töötaja poolt (1) 10 eurot
- administraatori poolt internetipangas tasuta
kuuhooldustasu tasuta
automaatne päring äriregistrisse 2,24 eurot
kuuhooldustasu mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi residendile 10 eurot
3. SEB mobiilirakendus  
- liitumine tasuta
- makse vastava makse teenustasu elektroonilises kanalis
4. Muud teenused mobiiltelefonis  
infopäringuteenused (vastavalt operaatori hinnakirjale)  
- Telia 0,38 eurot
- Elisa 0,26 eurot
- TELE2 0,26 eurot
5. Kiirteavitamine  
lepingu sõlmimine/muutmine/lõpetamine tasuta
teade SMS-iga 0,20 eurot teade
teade e-postiga tasuta
6. Püsikorraldus  
lepingu sõlmimine/muutmine tasuta
lepingu lõpetamine tasuta
makse vastava makse teenustasu elektroonilises kanalis
7. Määratud maksete lisamine tasuta
8. E-arve püsimakse  
lepingu sõlmimine, muutmine, lõpetamine tasuta
pangasisene makse 0,08 eurot
Euroopa tavaline makse (2) 0,19 eurot
9. E-arve edastamine (3)  
lepingu sõlmimine 60 eurot
lepingu muutmine 20 eurot
lepingu  kuuhooldustasu 7 eurot
lepingu kuuhooldustasu koos e-arve edastamise programmi kasutamisega 12 eurot
e-arve vastuvõtmise tasu ühe edastatud arve kohta 0,15 eurot
ettevõtte kohane kujundusmall esmakordne ja/või iga järgnev 200 eurot
10. Digikassa  
lepingu sõlmimine tasuta
kuuhooldustasu tasuta
makse kogumishoiusele tasuta

 

11. Pangalink  
liitumine 65 eurot
tehingutasu 1% ostu summast, min 0,13 eurot, max 3,20 eurot tehing
- finantsvahendusettevõttele 1,28 eurot
lepingu muutmine 15 eurot
autentimine (3)  
- liitumine 65 eurot
- lepingu muutmine 15 eurot
- autentimistasu 0,08 eurot tehing, min 20 eurot kuus

 

12. Maksekaartide teenindamine ettevõttes  
liitumine tasuta
tehingute töötlemise tasu vastavalt lepingule
terminali ettevalmistus ja paigaldus kokkuleppel kliendiga tasuta
terminali ettevalmistus ja paigaldus hiljemalt järgmiseks pangapäevaks 75 eurot
terminali kuutasu vastavalt kokkuleppele
13. Pangaliides  
lepingu sõlmimine 65 eurot
kuuhooldustasu min 50 eurot
14. Trading Station  
liitumine tasuta
15. Muud teenused  
Turvaseadme väljastamine  
- PIN-kalkulaator 15 eurot
- klaviatuuriga ID-kaardi lugeja 17 eurot
PIN-kalkulaatori väljavahetamine  8 eurot
esmakordse Smart-ID väljastamine pangakontoris  tasuta
korduva Smart- ID väljastamine pangakontoris (4), (5) 5 eurot
16. Väliskontode haldamine SEB Eesti ärikliendi internetipanga vahendusel
Baltic Online (SEB Baltikumi pankades asuvad väliskontod)  
- teenusega liitumine (6) 15 eurot
- kliendi internetipanka on liidetud ainult SEB Läti või SEB Leedu konto(d) 10 eurot kuus
- kliendi internetipanka on liidetud nii SEB Läti kui SEB Leedu kontod 15 eurot kuus
- lepingumuudatused 10 eurot

 

17. SEB Baltic Gateway  
Otsekanal  

- liitumine

50 eurot

- teenuste kuutasud

 

- konto väljavõtted (v.a päevasisene) ja/või müügikohtade aruanded

10 eurot

- konto aruanded päeva jooksul (reaalajas kontoinfo)

25 eurot

- maksete algatamine ja/või e-arvete edastamine

25 eurot

Operaatori kanal

 

Pakett 1 - konto väljavõtted (v.a päevasisene), müügikohtade aruanded ja maksete algatamine

 

- liitumine

tasuta

- kuutasu (7)

5 eurot

Pakett 2 - konto väljavõtted, konto aruanded päeva jooksul, müügikohtade aruanded, maksete ja e-arvete edastamine

 

- liitumine

25 eurot

- kuutasu

25 eurot

Operaatori tasud

 

- liitumine

50 eurot

- kuutasu

vastavalt kokkuleppele

(1) Tasuline on ainult pangatöötaja tehtud lepingu muudatus, mida saab administraatori õigustega isik teha ka ise ärikliendi internetipangas.
(2) E-arve püsimakseid tehakse ainult eurodes.
(3) Hinnale lisandub käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele.
(4) Välja arvatud alaealised.
(5) Hind sisaldab käibemaksu
(6)Hind ühe liidetava ettevõtte ja ühe riigi kohta.
(7) Ärikliendi pakette omavatele klientidele kuutasu ei rakendu.

* E-arve portaal tähendab AS-i SEB Pank poolt pakutavat tarkvara e-arve portaali lepingu  tähenduses ning Fitek AS-i poolt pakutavat arved.ee keskkonda.
** Basic paketi raames saab e-arveid edastada SEB erakliendi internetipanka ja SEB ärikliendi internetipanka.

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.