Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Eraklient

Deebetkaart

Deebetkaart

Kaardimakse on kiire, mugav ja turvaline

 • Saate kaarti viibates teha kuni 25-euroseid oste
 • Maksed Eestis ja välisriikides
 • Sularaha sisse- ja väljamaksed pangaautomaatides
 • SEB pakettides kuuhooldustasuta (v.a Gold ja Platinum kaardid)

Deebetkaardiga saate kasutada oma arvelduskontol olevat raha.

Kui Te ei ole veel SEB klient, siis esitage taotlus.

Kaardiga maksmine

 • Deebetkaardiga võite tasuda kaupade ja teenuste eest sularaha kasutamata nii Eestis kui ka välismaal. MasterCard deebetkaardiga saate maksta internetipoodides.
 • Kaardiga saate maksta kõigis ettevõtetes ja asutustes, mille aknal, uksel või kassal märkate Visa, MasterCardi, Maestro või Visa Electroni logo

Sularaha väljavõtmine

 • Deebetkaardiga võite pangaautomaadist sularaha välja võtta Eestis ja välismaal

Võttes välismaal sularaha välja muus valuutas kui eurodes, lisandub tehingule konverteerimistasu 1,5% tehingu summast. Täpsemat infot sularaha väljavõtmisega seonduvate tasude kohta leiate hinnakirjast.

Sularaha sissemakse

 • Paljud pangaautomaadid pakuvad lisaks sularaha väljamaksele ka sularaha sissemakse võimalust – need automaadid tunnete ära kirja „Sularaha sisse- ja väljamaksed“ järgi automaadil
 • Raha laekub koheselt Teie kontole, millega deebetkaart on seotud

Maksed ja kontoinfo

 • Pangaautomaatides saate deebetkaardiga teha määratud maksete hulka salvestatud makseid 
 • Pangaautomaatides saate vaadata konto- ning tehinguinfot

Personaalse kujunduse võimalus

 • Sobiva pildi kaardile võite valida meie loodud kujunduste või enda lemmikpiltide seast

Oma arvelduskontol oleva raha turvalisuse suurendamiseks määrake internetipangas kaardile väiksemad kasutuslimiidid ja valige üksnes vajalikud funktsioonid. 

Määrake limiidid vastavalt oma vajadusele
Deebetkaardile saate määrata päeva ja kuu kasutuslimiidid – summad, millest suuremas väärtuses tehinguid vastavas ajavahemikus teha ei saa. Kontol olevast summast väiksemad päevalimiidid ei lase kõrvalisel isikul varguse või kaardi kadumise korral Teie kontolt kogu raha kätte saada.

 • Sularaha päevalimiit on summa, mida saate ühe päeva jooksul pangaautomaadist välja võtta. Suurim sularaha päevalimiit saab olla 3500 eurot.
 • Ostutehingute ja maksete päevalimiit on summa, mille ulatuses võite ühe päeva jooksul maksta kaardiga või teha ülekandeid. Suurim ostutehingute ja maksete päevalimiit saab olla 6500 eurot.
 • Kuulimiit on summa, mille ulatuses saate ühes kuus kaardiga maksta, raha pangaautomaadist välja võtta ja ülekandeid teha. Kuulimiidi määramine ei ole kohustuslik.

Valige ainult vajalikud funktsioonid
Kaardi tellimisel saate valida endale vajalikud kaardi kasutusvõimalused

 • Sularaha: saate sularaha välja võtta
 • Ostutehingud: saate teha kaardimakseid
 • Maksed: saate teha ülekandeid määratud maksete hulka salvestatud saajatele
 • Kontojääk: saate näha kontojääki
 • Konto väljavõte: saate näha infot 8 viimase tehingu kohta
 • Internetis maksmine: osad deebetkaardid võimaldavad internetipoes maksmist
 • Välismaal kasutamine: saate maksta ja/või sularaha välja võtta välisriikides

Kui Te pangakaarti internetis ja välisriigis ostmiseks ei kasuta, siis neid funktsioone ärge valige. Vajadusel saate igal hetkel kaardi kasutusvõimalusi internetipangas muuta. Muudatused hakkavad kehtima koheselt.

Tutvun lähemalt deebetkaardi tingimustega

Tavakaardid  
1. MC deebet-viipekaart, VISA Electroni deebetkaart, MC deebetkaart (1)  
väljastamine  
- kontoga seotud esimene kaart tasuta
- kontoga seotud iga järgmine kaart 3 eurot (2)
pikenduskaart tasuta
asenduskaart 3 eurot
hooldustasu kuus 1 euro
2. MC Businessi deebetkaart, VISA Businessi deebetkaart  
väljastamine  
- kontoga seotud esimene kaart tasuta
- kontoga seotud iga järgmine kaart 3 eurot (2)
pikenduskaart tasuta
asenduskaart 3 eurot
hooldustasu kuus 1,50 eurot
3. VISA Goldi deebetkaart  
väljastamine  
- kontoga seotud esimene kaart tasuta
- kontoga seotud iga järgmine kaart 3 eurot (2)
pikenduskaart tasuta
asenduskaart 3 eurot
hooldustasu kuus 1,50 eurot
4. Pildikaart deebetkaart eraisikutele  
väljastamine, asendus-, pikenduskaart 3,20 eurot
hooldustasu kuus 1 euro
5. Pildikaart deebetkaart juriidilistele isikutele  
väljastamine, asendus-, pikenduskaart 5 eurot
hooldustasu kuus 1,50 eurot
ISIC ja ITIC kaardid  
1. ISIC Tudeng (Student)  
väljastamine, asendus-, pikenduskaart 6,33 eurot
kaardi kasutusõiguse pikendamine 4 eurot
hooldustasu kuus 0,50 eurot
2. ISIC Õpilane (Scholar)  
väljastamine, asendus-, pikenduskaart  
- kuni 20. eluaastani tasuta
- alates 20. eluaastast 6,33 eurot
kaardi kasutusõiguse pikendamine alates  20. eluaastast 4 eurot
hooldustasu kuus 0,50 eurot
3. ITIC Õpetaja (Teacher)  
väljastamine, asendus-, pikenduskaart 6,33 eurot
kaardi kasutusõiguse pikendamine 4 eurot
hooldustasu kuus 1 eurot
Muud kaardid  
1. Virtuaalkaart  
vormistamine 2 eurot
2. Postipanga kaart  
hooldustasu kuus tasuta
3. Ajutine kaart  
väljastamine 2,50 eurot

(1) Alates 02.10.2018 ei saa tellida MC deebetkaarti.
(2) Elektroonilistest kanalitest tellituna – tasuta.

Deebetkaartide üldised tehingu- ja teenustasud  
1. Tasumine äriettevõtetes (lisandub tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest) tasuta
postipanga kaardiga tehing ei ole lubatud
ajutise kaardiga tehing ei ole lubatud
2. Sularaha sissemakse SEB Eesti sularahaautomaatides  
- kuni 4000 eurot kalendrikuus kliendi (konto(de) omaniku) kohta deebet- ja/või krediitkaardiga tasuta
- kui summa ületab kalendrikuu jooksul kliendi (konto(de) omaniku) kohta 4000 eurot deebet- ja/või krediitkaardiga 0,3% sissemakstavast summast
3. Sularaha väljavõtmine SEB Eesti, SEB Läti, SEB Leedu sularahaautomaatides (1)  
juriidiline isik 0,19 eurot + 0,3% tehingusummast
eraisik  
- kuni 1000 eurot kalendrikuus kliendi (konto(de) omaniku) kohta tasuta
- kui summa ületab kalendrikuu jooksul kliendi (konto(de) omaniku) kohta 1000 eurot 0,3% tehingusummast
postipanga kaardiga 0,58 eurot tehing
4. Sularaha väljavõtmine Eestis ristkasutusega ühinenud pankade sularahaautomaatidest  
juriidiline isik 2 eurot + 2,5% tehingusummast
eraisik 1 euro + 2,5% tehingusummast
postipanga kaardiga tehing ei ole lubatud
ajutise kaardiga tehing ei ole lubatud
5. Sularaha väljavõtmine välismaal (lisandub tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest)  
juriidiline isik 2 eurot + 2,5% tehingusummast
eraisik 1 euro + 2,5% tehingusummast
postipanga kaardiga tehing ei ole lubatud
ajutise kaardiga tehing ei ole lubatud
6. Tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest (2)  
tehingu originaalvaluutaks on muu valuuta (v.a EUR) 1,5% tehingu summast
7. Saldopäring (saldo; viimased tehingud)  
SEB Eesti pangaautomaadist tasuta
teiste pankade pangaautomaatidest 0,40 eurot päring
8. Kaardi kasutuslimiidi muutmine  
pangakontoris 1,60 eurot
internetipangas tasuta
9. Pangakaartide tootmine kiirkorras 40 eurot
10. Deebetkaardi võlanõudekiri postiga 1,28 eurot
11. Leppetrahv blokeeritud kaardi kasutamise, limiidi ületamise või õigeaegselt tasumata summade eest 65 eurot
12. Kaardi leiutasu/konfiskeerimise hüvituse maksmine ja/või Hädaabi teenuse kasutamine vastavalt kuludele, kuni 130 eurot
13. Viivis konto tegelike rahaliste vahendite ületamise eest 0,2% päevas
14. Tehingu kviitungi päring  
tehing Eestis 4 eurot
tehing välismaal 8 eurot
15. Alusetu tagasinõue  
tehing Eestis 12 eurot
tehing välismaal 16 eurot
16. Kaardi saatmine postiga  
tähitud postiga (Eesti ja välismaa) 2,50 eurot
tavapostiga (Eesti ja välismaa) tasuta
17. Reisikindlustus Gold (VISA Goldi deebetkaardi valdajale) 69 eurot

(1) Postipanga ja ajutise kaardiga ei ole tehing lubatud SEB Läti ja SEB Leedu sularahaautomaatides.
(2) Nõuded kaardiga välisvaluutas tehtud toimingute kohta laekuvad pangale rahvusvahelistelt kaardiorganisatsioonidelt (Visa, Mastercard) nende määratud kursi alusel eurodesse konverteerituna.

Viipemakse aktiveerimine

Uue viipekaardiga tuleb esimene tehing teha sularahaautomaadis või kaupmehe juures kaardimakseterminalis tavapärasel viisil – kaart tuleb terminali sisestada ja tehing kinnitada PIN-koodiga.  Pärast esimest kiibitehingut aktiveeritakse viipemakse funktsioon ja saab teha viipemakseid.

Deebetkaardi viipemakse funktsiooni saab aktiveerida (ja deaktiveerida) internetipangas ja pangakontoris.

Viipemakse kasutamiseks peab olema lubatud kaardiga äriettevõtetes tasumine, viipemakse funktsioon sisselülitatud ja määratud sobiv viipemakse limiit.

Viipemakset saate teha

 • kui makseterminalil on samasugune viipe-märk nagu teie kaardilgi
 • kui ostusumma jääb alla 25 euro
 • asetades kaardi makseterminali viipe-märgi lähedale ja hoides seda, kuni terminal teeb piiksu
 • ka välismaal, kuid eri riikides võib viipemakseks lubatav summa olla erinev
 • kui summa on üle 25 euro või viipemakse ei toimi, tuleb jälgida makseterminali juhiseid ja sisestada PIN-kood.

Viipemakse turvalisus

 • Turvalisuse tagamiseks tuleb mõnikord tehing kinnitada PIN-koodiga
 • Makset tehes peab kaardi valdaja veenduma, et makseterminali ekraanil kuvatakse õige ostusumma
 • Ärge andke enda kaarti kellelegi – isegi mitte teenindaja kätte
 • Pangakaardi kadumisel või varguse korral tuleb see kohe blokeerida, helistades infotelefonil 665 5100

Kaupmehele

 • Viipemaksed aitavad kiirelt ja mugavalt klienti teenindada
 • Kliendil tuleb kaardiga terminalil oleva viipe märgi juures vaid viibata
 • Terminali ekraanile ilmuvad selged juhised, kas makse on tehtud, tagasi lükatud või on vaja sisestada PIN-kood

Kontaktid

 

 

 

 

 

 

Vestlus SEB klienditoega

 
S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.