Muuda keelt:

Aktsiad

Paragraphs

Aktsiad annavad võimaluse investeerida ettevõttesse, saades vastutasuks osa ettevõtte väärtuse kasvust ja jaotatud kasumist (dividendid). Aktsiad sobivad investorile, kes on valmis võtma suuremat finantsriski.

Aktsiate omandamine võib olla pikaajaline investeering, et saada tulu ettevõtte välja makstud dividendidelt, kui ka lühiajaline investeering, et saada tulu aktsiahindade kõikumisest.

Alustan tehingut

Eelised

  • Sobib kogenud investorile
  • Võimalus investeerida otse erinevatesse ettevõtetesse
  • Võimalus osta paljudelt suurtelt börsidelt nii Baltikumi kui ka muude välisriikide ettevõtete aktsiaid

Hind

Investeerimistoodete hinnad sõltuvad suuresti turust, kuhu kavatsete investeerida. Pidage siiski silmas järgmisi tasusid:

  • väärtpaberikonto avamine
  • maakleritasu ostmisel või müümisel
  • igakuine hoidmistasu
  • mõnes riigis võidakse kohaldada finantstehingute maksu
Väärtpaberikonto Eraisik Juriidiline isik
Avamine ja sulgemine
1. Pangasisese väärtpaberikonto avamine tasuta tasuta
2. Balti väärtpaberikonto avamine internetipangas tasuta,
pangakontoris 3 eurot
internetipangas tasuta,
pangakontoris 3 eurot
3. Balti väärtpaberikonto üleviimine teise kontohalduri juurde (21) 15 eurot 15 eurot
4. Balti väärtpaberikonto ületoomine teise kontohalduri juurest tasuta tasuta
5. Pandikonto avamine - 35 eurot
6. Konto sulgemine tasuta tasuta
7. Lapse eriliigiline konto (4) tasuta -
SEB väljastatavad väljavõtted (11)
1. Pangasaalist saadud väljavõte 4 eurot 4 eurot
2. Regulaarne pangasisese väärtpaberikonto kuuväljavõte e-postiga tasuta tasuta
3. Börsitehingu kinnitus pangasaalist tasuta tasuta
Balti keskdepositooriumi väljastatavad väljavõtted (11)
1. Väärtpaberikonto avamisteatis posti teel 1 euro 1 euro
2. Regulaarsete väljavõtete tellimine Balti keskdepositooriumist (7) 1,60 eurot 1,60 eurot
3. Päeva-, dekaadi-, kuu- kvartali- ja aastatehingute väljavõte
- posti teel Eesti piires 4 eurot 4 eurot
- posti teel välismaale 6 eurot 6 eurot
- e-postiga 0,30 eurot 0,30 eurot
Väärtpaberite maaklertasu (1, 2, 15, 16, 23) Eraisik ja juriidiline isik
1. Eesti, Läti, Leedu (Nasdaq Tallinn, Riga, Vilnius) aktsiad Internetipangas tasuta, pangakontoris 0,1%, min 1 euro
2. Eesti, Läti, Leedu (Nasdaq Tallinn, Riga, Vilnius) võlakirjad 0,1%, min 1 euro
3. Norra, Rootsi (Nasdaq Stockholm), Soome, Taani, Austria, Belgia, Itaalia, Hispaania, Hollandi, Portugali, Prantsusmaa, Saksamaa (Xetra), Šveitsi aktsiad 0,14%, min 9 eurot
4. Suurbritannia, Iirimaa aktsiad (8) 0,14%, min 9 eurot
5. USA aktsiad 0,14%, min 9 eurot (aga mitte vähem kui 0,015 USD aktsia kohta)
6. Kanada aktsiad 0,14%, min 9 eurot (aga mitte vähem kui 0,025 CAD aktsia kohta)
7. Rootsi (Spotlight) 0,4%, min 9 eurot
8. Poola, Tšehhi, Ungari, Venemaa aktsiad 0,25%, min 25 eurot
9. Muud aktsiad kokkuleppe kohaselt
10. Börsi oksjonikeskkonna kaudu läbiviidavad aktsiate ostu-ja müügipakkumised ning emissioonid 0,3%, min 1 euro
11. Kauplemiskonto vastava riigi maaklertasu
12. Mikroinvesteerimine 0,5% (ilma miinimumtasuta)
Väärtpaberikonto kuuhooldustasu (1, 6, 22) Eraisik
Balti ja välisväärtpaberid tasuta
Väärtpaberikonto kuuhooldustasu (1, 3, 6, 11, 14, 22) Juriidiline isik
Balti väärtpaberid
1. Tühja Balti väärtpaberikonto kuuhooldustasu 4,80 eurot
2. Ainult Eesti mittekaubeldavad väärtpaberid (v.a fondiosakud) (10) 4,80 eurot
Balti ja välisväärtpaberid  
- Portfell suurusega kuni 100 000 eurot tasuta
- Portfell üle 100 000 euro kuni 2 100 000 eurot 0,004%
- Portfell üle 2 100 000 euro 80 eurot + 0,001%

Börsil kaubeldavaid fondiosakuid (ETF) käsitletakse kui aktsiaid.

Väärtpaberite arveldustasu (1) Eraisik ja juriidiline isik
Arveldustasu (aktsiad) (2, 16) rakendub turuvälistele väärtpaberiülekannetele
1. Põhja-Euroopa aktsiad (Norra, Rootsi, Soome, Taani, Saksamaa), USA aktsiad 14 eurot
2. Austria, Ungari, Venemaa aktsiad 45 eurot
3. Belgia, Itaalia, Hispaania, Hollandi, Portugali, Prantsusmaa, Šveitsi, Tšehhi, Kanada aktsiad 28 eurot
4. Poola aktsiad (9) 28 eurot
5. Iirimaa aktsiad (8) 28 eurot
6. Suurbritannia aktsiad (8) 20 eurot
7. Muude riikide aktsiad 75 eurot või kokkuleppe kohaselt
8. Kauplemiskonto vastava riigi arveldustasu
Arveldustasu (võlakirjad) (2, 16)
1. Norra, Rootsi, Soome, Taani, Saksamaa, eurovõlakirjad (XS algusega ISIN) 20 eurot
2. Austria, Belgia, Iirimaa, Hispaania, Hollandi, Portugali, Prantsusmaa, Suurbritannia, Šveitsi, Tšehhi, Ungari, Kanada võlakirjad 28 eurot
3. Itaalia võlakirjad (20) 28 eurot
4. Poola võlakirjad (9) 28 eurot
5. Venemaa võlakirjad 75 eurot
6. USA võlakirjad (20) 20 eurot
7. Muude riikide võlakirjad 75 eurot
8. SEB Panga levitatavad struktureeritud välisvõlakirjad (13) 20 eurot
9. SEB Panga vahendatavad struktureeritud välisvõlakirjad vastava riigi arveldustasu
Fonditehingud (19) Arveldustasu Kuuhooldustasu (3, 11) Haldustasu (24)
SEB Investment Management AB U-ja F-klassi rahaturufondid ja lühiajaliste võlakirjade fondid (17, 25)
Ost/müük/ vahetamine/ ost fondsäästmise püsikorraldusega tasuta tasuta 0,01%
Muud SEB Investment Management AB U-ja F-klassi võlakirjafondid (17)
Ost/müük/ vahetamine/ ost fondsäästmise püsikorraldusega tasuta tasuta 0,025%
Ülejäänud SEB Investment Management AB U-ja F-klassi fondid (17, 27)
Ost/müük/ vahetamine/ ost fondsäästmise püsikorraldusega tasuta tasuta 0,035%
Muud SEB Investment Management AB fondid (17)
1. Ost 3,20 eurot tasuta -
2. Müük 3,20 eurot tasuta -
3. Vahetamine tasuta tasuta -
4. Ost fondsäästmise püsikorraldusega tasuta tasuta -
Muud Eestis registreeritud fondid (1, 17)
1. Ost 3,20 eurot Eraisikule – tasuta; juriidilisele isikule – kohaldatakse Balti ja välisväärtpaberite kuuhooldustasu -
2. Müük 3,20 eurot Eraisikule – tasuta; juriidilisele isikule – kohaldatakse Balti ja välisväärtpaberite kuuhooldustasu -
Muud tehingutasud
Balti keskdepositooriumi väärtpaberid ja muud Eesti väärtpaberid
1. Makse vastu tehing määratud vastaspoolega 3,20 eurot
2. Makseta tehing määratud vastaspoolega 4,80 eurot
3. Tehing Balti keskdepositooriumi ja välisdepositooriumi vahel 20 eurot
4. Väärtpaberite märkimine (19) tasuta
5. Börsitehingu kinnitamine 3,20 eurot
6. Pandi registreerimine 15 eurot
7. Panditud väärtpaberite kanne 15 eurot
Välisväärtpaberid
1. SEB Eesti sisene ülekanne 4,80 eurot
2. Tehing määratud vastaspoolega (maksega, makseta) vastava riigi arveldustasu
3. Välisväärtpaberite märkimine (19) vastava riigi arveldustasu
4. Struktureeritud võlakirjade märkimine (19) 3,20 eurot
5. Vabatahtlikud korporatiivsündmused (12) vastava riigi arveldustasu
6. Tehingu tingimuste muutmine või korralduse tühistamine (ainult kokkuleppel pangaga) min arveldustasu või tegelikud kulud
Muud teenused (11, 18)
1. Roboinvestori portfelli haldustasu (26) 0,041% kuus
2. Osalemine aktsionäride koosolekul kokkuleppel pangaga
3. Tulumaksu ennetamine Baltikumi väärtpaberite puhul 10 eurot
4. Tulumaksu ennetamine välisväärtpaberite puhul (18) 20 eurot + tegelikud kulud
5. Enam kinnipeetud tulumaksu tagasitaotlemine Baltikumi väärtpaberite puhul 20 eurot + tegelikud kulud
6. Enam kinnipeetud tulumaksu tagasitaotlemine välisväärtpaberite puhul (18) 100 eurot + tegelikud kulud
7. Lapse eriliigilise konto menetlustasu (5) tasuta

(1) Balti väärtpabereid hoitakse Balti väärtpaberikontol ja välisväärtpabereid hoitakse pangasisesel kontol.
(2) Lisandub välispankade võetud teenustasu, mis ületab SEB Eesti tehingutasu.
(3) Juriidilise isiku väärtpaberikonto hooldustasu arvutatakse üks kord kuus väärtpaberikontodel hoitavate väärtpaberite viimase pangapäeva summaarse väärtuse alusel. Väärtpaberite väärtuse arvutamisel lähtub pank fondiosakute puhul fondiosaku puhasväärtusest (NAV), võlakirjade puhul nominaalväärtusest, kaubeldavate aktsiate puhul turuväärtusest või pangale viimasest teadaolevast hinnast.
Ülejäänud väärtpaberite puhul lähtub pank väärtpaberi nimiväärtusest või väärtpaberi arvestuslikust nimiväärtusest. Kui infotarnesüsteemis puudub info nimiväärtuse kohta puudub, arvestatakse nimiväärtuseks 1.
Väärtpaberikonto hooldustasu ja väljavõtte tasu arvestatakse maha kliendi väärtpaberikontoga seotud rahakontolt kord kuus hiljemalt järgmise kalendrikuu 15. kuupäevaks. Mitme väärtpaberikontoga juriidilisel isikult võetakse hooldustasu vanema väärtpaberikontoga seotud rahakontolt.
(4) Perekonnaseadusest tulenev alaealise või piiratud teovõimega täisealise, kellele on seatud eestkoste (edaspidi lapse), nimel avatud väärtpaberikonto väärtpaberitehingute tegemiseks vanema või eestkostja vara arvel.
(5) Lapse eriliigilise kontoga seotud väärtpaberitehingute menetlemine, mis nõuab täiendavat analüüsi selgitamaks tehingute lubatavust lapse eriliigilisel kontol (varasemalt lapsevanema või eestkostja vara arvel soetatud väärtpaberid, klientidevahelised väärtpaberitehingud jms.). Maksimaalne menetlemise aeg 5 tööpäeva.
(6) ADR (American Depositary Receipt) ja GDR (Global Depositary Receipt) väärtpaberite puhul võivad lisanduda hoidmisega seotud otsekulud, mida pank debiteerib kliendilt sõltuvalt konkreetse ADRi või GDRi tingimustes toodust, kas kord kuus, kvartalis, poolaastas või aastas. Teenustasule lisatakse käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele.
(7) Üks kord kalendriaastas väljastab Balti keskdepositoorium väärtpaberikonto omajale igakordse taotluse alusel tasuta väärtpaberikonto saldoteatise.
(8 ) Suurbritannia ja Iirimaa väärtpaberite ostutehingutele lisandub üldjuhul Stamp Duty,  mis on Suurbritannias 0,5% ja Iirimaal 1%.
(9) Teatud Poola väärtpaberi tehingute puhul (nt maakleri vahenduseta tehtud turuväline tehing) võib lisanduda Stamp Duty 1% tehingusummalt. Stamp Duty peab tasuma ja vajaliku dokumentatsiooni esitama väärtpaberite ostja otse Poola maksuametile.
(10) Kui kliendi portfellis hoitakse nii kaubeldavaid kui ka mittekaubeldavaid (v.a fondiosakud) Balti keskdepositooriumis registreeritud Eesti väärtpabereid, siis Eesti mittekaubeldavaid (v.a fondiosakud) väärtpabereid portfelli väärtuse hulka ei arvestata.
(11) Teenustasule lisatakse käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele. Kuuhooldustasule käibemaksu ei lisandu, kui väärtpaberikontol on ainult investeerimisfondide seaduses sätestatud investeerimisfondi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi investeerimisfondi osakud või aktsiad.
(12) Vabatahtlikel korporatiivsündmustel osalejate tehingutasudele lisanduvad võimalikud out of pocket fees (nt notarikulud, transpordikulud), mis jagatakse korporatiivsündmusel osalejate vahel proportsionaalselt nende väärtpaberite kogusele.
(13) Struktureeritud võlakirjad, mille emitentideks on krediidiasutused ja mille esmasemissiooni on pank kliendile tutvustanud.
(14) Kuuhooldustasust vabastatakse Balti keskdepositooriumilt saadud andmete põhjal kontod, millel hoitakse ainult pankrotis või likvideerimisel olevate Eesti äriühingute väärtpabereid. Kuuhooldustasu ei arvestata juhul, kui terve kalendrikuu jooksul on väärtpaberikontol hoitud vaid pankrotis või likvideerimisel olevaid Eesti äriühingute väärtpabereid.
(15) Maakleritehingute teenustasu protsent arvutatakse tehingusummast.
(16) Tehingule võib lisanduda vastava riigi finantstehingute maks (nt Prantsusmaa emitendi väärtpaberi ostutehingu puhul 0,3% tehingusummast ja Hispaania ostutehingu puhul 0,2% ostusummast).
(17) Väärtpabereid hoitakse pangasisesel väärtpaberikontol.
(18) Teatud riikide välisväärtpaberite puhul ei pruugi pank pakkuda tulumaksu ennetamist ja enam makstud tulumaksu tagasitaotlemist.
(19) Tehingule võib lisanduda vastava väärtpaberi pakkumisdokumentides reguleeritud tasu.
(20) Võlakirjatehingute tegemise eelduseks on vajaliku maksudokumentatsiooni esitamine. Selleks palume pangaga enne tehingu tegemist ühendust võtta.
(21) Kehtib, kui kontol on kuni viie erineva ISIN-koodiga väärtpaberid. Kuuenda ja iga järgneva erineva ISIN-koodiga väärtpaberipositsioonide üleviimise eest lisandub makseta väärtpaberitehingu tasu.
(22) Balti väärtpaberid (v.a fondiosakud) – Eesti, Läti, Leedu. Välisväärtpaberid (v.a fondiosakud): Norra, Rootsi, Soome, Taani, Austria, Belgia, Iirimaa, Itaalia, Hispaania, Holland, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Šveits, Poola, Tšehhi, Ungari, Venemaa, Kanada, USA, Muud riigid.
(23) Tasud kehtivad korraldustele, mis on esitatud internetipangas või pangakontoris.
(24) SEB Investment Management U- ja F-klassi fondide haldustasu arvutatakse iga päeva lõpu vastavate fondiosakute väärtuse (NAV) summaarselt jäägilt. Haldustasu võetakse kord kuus, hiljemalt 20-ndal kuupäeval eelmise kuu eest ja väärtpaberikontoga seotud arvelduskontolt.
(25) SEB Short Bond Fund U-klass kuulub sellesse gruppi.
(26) Tasu võetakse hiljemalt 10-ndal kuupäeval eelmise kuu eest portfelli valitsemise teenusega seotud rahakontolt. Teenustasule lisatakse käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele
(27) SEB Asienfond ex. Japan C- ja E-klass kuuluvad sellesse gruppi.

Enne finantsteenuse lepingu allkirjastamist soovitame teil hoolikalt läbi lugeda teenuse tingimused ja vajaduse korral konsulteerida panga töötajatega.

See leht sisaldab reklaamiteavet. Seda ei saa tõlgendada kui soovitust, käsku või kutset kasutada kirjeldatud investeerimisteenuseid ning see ei ole ühegi tehingu alus ega osa. Tuletame teile meelde, et investeerimisega kaasnevad riskid. Teie vastutate oma investeerimisotsuste eest. Enne otsuse tegemist peaksite põhjalikult tutvuma valitud teenuste/toodete ja nendega seotud riskidega.