Muuda keelt:

LEI-kood

Paragraphs

LEI ehk Legal Entity Identifier on unikaalne tunnusnumber juriidilise isiku tuvastamiseks globaalses finantssüsteemis, mis põhineb ISO standardil 17442:. LEI kood väljastatakse ettevõttele ühekordselt, see on kordumatu ning koosneb 20 sümbolist. LEI-kood väljastatakse üheks aastaks. Sõltuvalt LEI-koodi väljastajast võib kliendil olla võimalik tasuda mitmeaastase LEI-koodi automaatse uuendamise eest.

Finantsinstitutsioonid ja järelvalveasutused kasutavad LEI koodi väärtpaberitehingute osapoolte tuvastamiseks.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/65/EL (MiFID 2) on alates 3. jaanuarist 2018 LEI koodi kasutamine kõigi tehingute puhul kaubeldavate väärtpaberitega Euroopa ettevõtetele kohustuslik ja ilma selleta ei saa juriidilised isikud väärtpaberitehingud teostada. LEI-koodi abil on võimalik tuvastada ülemaailmsetel finantsturgudel osalevaid juriidilisi isikuid mitmesugustel järelevalvelistel eesmärkidel.

Teil on vaja LEI koodi kaubeldavate instrumentidega (sh aktsiad, võlakirjad, ETF-id ja tuletisväärtpaberid) tehingute tegemiseks (ost ja müük nii kauplemiskohas kui kauplemiskoha väliselt).

LEI koodi saab taotleda internetist. Nimekiri organisatsioonidest, kes LEI koode väljastavad, on kättesaadav www.gleif.org. LEI koodi taotlemise ja omamisega seotud kulud kannab klient. LEI koodi saamiseks tuleb valida LEI operaator, luua tema veebilehel kasutajaprofiil ja esitada nõutavad andmed. LEI kood väljastatakse vajalike andmete ja kinnituste esitamise korral paari päeva kuni paari nädala jooksul.

Jah, LEI kood on tasuline ja pakutav hind on iga LEI koodi väljastaja juures erinev.

Ilma LEI koodita või kui see pole enam kehtiv, ei ole Teil võimalik kaubeldavate instrumentidega tehinguid teha. Investeerimisteenuse pakkuja raporteerimiskohustuse korrektseks täitmiseks peab tema juriidilisest isikust kliendi LEI-kood olema kehtiv.

LEI koodi nõue tuleb Euroopa finantsinstrumentide turgude direktiivist ja panga kohustus on tagada see, et kõikidel äriühingutel, kes börsitehinguid teevad, oleks olemas kehtiv LEI kood. Pank peab nõudma juriidilisest isikust kliendilt kogu teavet, mis on vajalik järelevalveasutusele tehingute kohta info esitamiseks. Selliseks teabeks on ka LEI kood. Kui juriidilisest isikust klient ei esita investeerimisteenuse pakkujale väärtpaberitehingust raporteerimiseks vajalikku teavet, muuhulgas LEI koodi, ei ole teenusepakkujal võimalik täita seadusest tulenevat raporteerimiskohustust.

Ilma LEI-koodi esitamata pole kliendil võimalik soetada börsil kauplevaid instrumente.

Pärast LEI koodi kättesaamist, tuleb minna internetipanka (Paigutamine/Investeerimine > Väärtpaberikontod) ja sisestada saadud LEI kood. pärast LEI koodi kättesaamist toimub selle aktiveerimine GLEIF süsteemis, mis võib võtta aega maksimaalselt 1 tööpäeva. Rohkem infot Gleif süsteemi kohta leiab: https://www.gleif.org/en