Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Eraklient

Tähtajaline hoius

Tähtajaline hoius

Kõige kindlam lahendus raha hoiustamiseks

  • Hoiuse pikkus 1 nädalast 3 aastani
  • Hoiuse automaatse pikendamise võimalus

Tähtajaline hoius sobib kindla summa paigutamiseks kindlaks ajaperioodiks ühest nädalast kuni kolme aastani. Hoiusetähtaja lõppedes kannab pank hoiustatud summa koos intressidega Teie poolt määratud arvelduskontole. Hoiuse perioodi jooksul ei ole võimalik teha täiendavaid sisse- ega väljamakseid.

Tähtajalise hoiuse omadused

  • Tähtajalise hoiuse saate avada eurodes, USA dollarites, Rootsi kroonides ja Suurbritannia naelades.
  • Hoiustamise tähtaeg võib olla ühest nädalast kolme aastani ning seda võite pikendada automaatselt. Hoiuperioodi kestel täiendavaid makseid teha ei saa.
  • Hoiustamisperioodi lõppemisel kannab pank hoiustatud summa koos intressiga Teie määratud kontole.

Tähtaja automaatne pikendamine
Võite seada tingimuse, et hoius pikeneb automaatselt uuesti samaks ajavahemikuks, mille peale sõlmisite esialgse lepingu. Pidage silmas, et automaatsel pikenemisel saab uueks hoiuse intressimääraks pikendamise hetkel kehtiv intressimäär ja hoiusele hakkavad kehtima pikenemise ajal kehtivad tingimused.
Tähtaja automaatse pikendamise käsust saate soovi korral loobuda.

Ennetähtaegne lepingu lõpetamine
Kui lõpetate tähtajalise hoiuse lepingu enne tähtpäeva, siis pank intressi ei maksa. Pank lõpetab lepingu ennetähtaegselt kolme tööpäeva jooksul sellekohase korralduse saamist. Vastavalt tähtajalise hoiuse lepingu tingimustele on pangal õigus nõuda hoiustajalt hoiuse ennetähtaegse lõpetamisega pangale tekitatud kulu hüvitamist.

Intressimäärad on informatiivsed. Hoiuse lepingu sõlmimisel kehtivad intressimäärad võivad siin toodust erineda.

Internetipangas kehtivad intressimäärad

EUR

Tähtajaline hoius EUR
Tähtaeg 100 - 1 999  2 000 - 5 999  6 000 - 29 999  30 000 - 99 999 
7 päeva           0,00% 
14 päeva           0,00% 
21 päeva           0,00% 
1 kuu           0,00% 
2 kuud           0,00% 
3 kuud           0,00% 
4 kuud           0,00% 
5 kuud           0,00% 
6 kuud           0,00% 
7 kuud           0,00% 
8 kuud           0,00% 
9 kuud           0,00% 
10 kuud           0,00% 
11 kuud           0,00% 
1 aasta           0,00% 
2 aastat           0,00% 
3 aastat           0,00% 

USD

Tähtajaline hoius USD
Tähtaeg 200 - 1 999  2 000 - 7 999  8 000 - 39 999  40 000 - 99 999 
7 päeva           0,00% 
14 päeva           0,00% 
21 päeva           0,00% 
1 kuu           0,00% 
2 kuud           0,00% 
3 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
4 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
5 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
6 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
7 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
8 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
9 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
10 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
11 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
1 aasta  0,05%  0,05%  0,05%  0,05% 
2 aastat  0,05%  0,05%  0,05%  0,05% 
3 aastat  0,05%  0,05%  0,05%  0,05% 

SEK

Tähtajaline hoius SEK
Tähtaeg 2 000 - 14 999  15 000 - 59 999  60 000 - 299 999  300 000 - 599 999 
7 päeva           0,00% 
14 päeva           0,00% 
21 päeva           0,00% 
1 kuu           0,00% 
2 kuud           0,00% 
3 kuud           0,00% 
4 kuud           0,00% 
5 kuud           0,00% 
6 kuud           0,00% 
7 kuud           0,00% 
8 kuud           0,00% 
9 kuud           0,00% 
10 kuud           0,00% 
11 kuud           0,00% 
1 aasta           0,00% 
2 aastat           0,00% 
3 aastat           0,00% 

GBP

Tähtajaline hoius GBP
Tähtaeg 200 - 1 999  2 000 - 7 999  8 000 - 39 999  40 000 - 99 999 
1 kuu           0,00% 
2 kuud           0,00% 
3 kuud           0,00% 
4 kuud           0,00% 
5 kuud           0,00% 
6 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
7 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
8 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
9 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
10 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
11 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
1 aasta  0,05%  0,05%  0,05%  0,05% 
2 aastat  0,05%  0,05%  0,05%  0,05% 
3 aastat  0,05%  0,05%  0,05%  0,05% 

Kontoris kehtivad intressimäärad

EUR

Tähtajaline hoius EUR
Tähtaeg 100 - 1 999  2 000 - 5 999  6 000 - 29 999  30 000 - 99 999 
7 päeva           0,00% 
14 päeva           0,00% 
21 päeva           0,00% 
1 kuu           0,00% 
2 kuud           0,00% 
3 kuud           0,00% 
4 kuud           0,00% 
5 kuud           0,00% 
6 kuud           0,00% 
7 kuud           0,00% 
8 kuud           0,00% 
9 kuud           0,00% 
10 kuud           0,00% 
11 kuud           0,00% 
1 aasta           0,00% 
2 aastat           0,00% 
3 aastat           0,00% 

USD

Tähtajaline hoius USD
Tähtaeg 200 - 1 999  2 000 - 7 999  8 000 - 39 999  40 000 - 99 999 
7 päeva           0,00% 
14 päeva           0,00% 
21 päeva           0,00% 
1 kuu           0,00% 
2 kuud           0,00% 
3 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
4 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
5 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
6 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
7 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
8 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
9 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
10 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
11 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
1 aasta  0,05%  0,05%  0,05%  0,05% 
2 aastat  0,05%  0,05%  0,05%  0,05% 
3 aastat  0,05%  0,05%  0,05%  0,05% 

SEK

Tähtajaline hoius SEK
Tähtaeg 2 000 - 14 999  15 000 - 59 999  60 000 - 299 999  300 000 - 599 999 
7 päeva           0,00% 
14 päeva           0,00% 
21 päeva           0,00% 
1 kuu           0,00% 
2 kuud           0,00% 
3 kuud           0,00% 
4 kuud           0,00% 
5 kuud           0,00% 
6 kuud           0,00% 
7 kuud           0,00% 
8 kuud           0,00% 
9 kuud           0,00% 
10 kuud           0,00% 
11 kuud           0,00% 
1 aasta           0,00% 
2 aastat           0,00% 
3 aastat           0,00% 

GBP

Tähtajaline hoius GBP
Tähtaeg 200 - 1 999  2 000 - 7 999  8 000 - 39 999  40 000 - 99 999 
1 kuu           0,00% 
2 kuud           0,00% 
3 kuud           0,00% 
4 kuud           0,00% 
5 kuud           0,00% 
6 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
7 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
8 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
9 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
10 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
11 kuud  0,01%  0,01%  0,01%  0,01% 
1 aasta  0,05%  0,05%  0,05%  0,05% 
2 aastat  0,05%  0,05%  0,05%  0,05% 
3 aastat  0,05%  0,05%  0,05%  0,05% 

 

Tingimused

HOIUSTAJA TEABELEHT

Põhiteave hoiuste tagamise kohta
SEB Pangas olevad hoiused on kaitstud Tagatisfondi hoiuste tagamise osafondiga
Hoiuste tagamise piirmäär

100 000 euro väärtuses hoiustaja kohta SEB Pangas

Lisaks on füüsilise isiku elamukinnisvara müügist saadud raha tagatud kuni
70 000 euro ulatuses 6 kuu jooksul pärast müügitehingut.

Kui teil on SEB Pangas rohkem hoiuseid Kõik hoiused, mis on teil SEB Pangas, liidetakse kokku. 100 000 eurost piirmäära kohaldatakse teie hoiuste kogusummale.
Kui teil on ühine hoius mõne teise isiku või teiste isikutega 100 000 eurost piirmäära kohaldatakse iga hoiustaja kohta eraldi
Hüvitamise aeg krediidiasutuse maksejõuetuse või muu vastava sündmuse korral 7 tööpäeva
Hüvitamise vääring euro
Kontakt Tagatisfond
aadress: Roosikrantsi 2, Tallinn 10119
telefon: (+372) 611 0730
e-postiaadress:
Lisateave www.tf.ee
Üldjuhul on Tagatisfondi hoiuste tagamise osafondiga hõlmatud kõik füüsilised isikud, tavaettevõtjad ja muud jaehoiustajad. Teatavate hoiuste suhtes kohaldatavad erandid on märgitud Tagatisfondi veebilehel www.tf.ee
Teie taotluse korral annab SEB Pank teile teavet ka selle kohta, kas konkreetne finantstoode on tagatud või mitte. Kui hoiused on tagatud, kinnitab SEB Pank seda ka konto väljavõttel.

 

Investeeringute hüvitamise tingimuste ja korra kohta, samuti hüvitamisele mittekuuluvate investeeringute kohta täpsemalt SEB investorikaitse lehel või Tagatisfondi kodulehel.

1. Milline hoius mulle sobib?
Pakume kahte tüüpi hoiustamist: tähtajaline hoius ja kogumishoius. Milline neist Teile sobib, oleneb sellest, kui suurt summat ja kui pikaks ajaks soovite hoiustada ning kui kiiresti tahate raha hoiuselt uuesti kätte saada. Need on põhilised küsimused, mida tuleks endale enne hoiuse avamist esitada.

  • Tähtajalise hoiuse puhul hoiustate oma säästud kindlaks perioodiks. Mida pikem on hoiustamisaeg, seda suurem on tõenäoliselt teenitav intress. Hoiust on võimalik avada tähtajaga üks nädal kuni kolm aastat. Hoiusele ei saa teha lisasissemakseid ja hoiustatud summat ei saa enne tähtaja möödumist kasutada. Hoiuse tähtaega on võimalik automaatselt pikendada.
  • Kogumishoius on paindlik. Võite teha sissemakseid nii sageli, kui soovite, ja sellega oma hoiusesummat pidevalt kasvatada. Hoiuselt saate raha välja võtta kohe, kui selleks tekib vajadus. Kui teatate raha väljavõtmise soovist meile kolm tööpäeva ette, siis on väljamakse tasuta. Kui vajate hoiustatud summat enne kolme tööpäeva möödumist, lisandub teenustasu.


2. Millises valuutas saan tähtajalise hoiuse avada?
Tähtajalise hoiuse võite avada eurodes, USA dollarites, Rootsi kroonides või Suurbritannia naelades.

3. Kui suur peab olema tähtajalise hoiuse sissemakse?
Minimaalne hoiustamissumma oleneb hoiuse valuutast. Näiteks eurode puhul on minimaalseks summaks 100 eurot. Täpsema info minimaalse summa kohta leiate intressimäärade tabelist.

4. Kuidas toimub tähtajalisele hoiusele intressi arvestamine?
Intressi arvestamisel lähtume 360-päevasest aastast ja tehingu tegelikust päevade arvust. Seega arvestame intressi hoiustatava summa kontole kandmise päevast kuni tähtaja lõpuni. Tähtajalise hoiuse intressimäära suuruse fikseerime lepingu sõlmimisel. Intressi arvutamine oleneb hoiustamispäevade hulgast.


Ühe päeva intressi saate arvutada:


Kui soovite teada teenitava intressi suurust, siis korrutage ühe päeva intress hoiuse päevade arvuga (NB! Kuu pikkus hoiuse päevade arvestusel on 30 kalendripäeva, aasta pikkus 365 kalendripäeva).

5. Mida tähendab tähtajalise hoiuse automaatne pikenemine?
Kui olete valinud tähtajalisele hoiusele automaatse pikenemise, siis hoiustamisperioodi lõppemisel pikendame seda automaatselt eelmise tähtajaga võrdse ajavahemiku võrra. Teil on võimalik valida kahe pikendamisviisi vahel.

  • Hoiuse tähtaja pikendamine koos intressi hoiustamisega: kanname hoiuperioodi eest arvestatud intressi tähtaja lõppedes automaatselt pikenenud hoiusele, suurendades selle võrra hoiusel olevat summat.
  • Hoiuse tähtaja pikendamine ilma intressi hoiustamiseta: kanname hoiuperioodi eest teenitud intressi Teie arvelduskontole.

Uue hoiuse intressimääraks saab pikendamise hetkel kehtiv intressimäär.

Kui soovite tähtajalise hoiuse automaatse pikenemise lõpetada, saate seda teha internetipangas, muutes aktiivse hoiuse tingimusi, või lähimas SEB pangakontoris.

6. Kuidas ma leian tähtajalise hoiuse intressimäära sellisele summale, mis on suurem kui intressimäära tabelis?
Sellisel juhul tuleb Teil pöörduda lähimasse SEB pangakontorisse.

7. Kas sissemaksete tegemine on limiitidega piiratud?
Hoiusele sissemaksete tegemine ei ole kuidagi piiratud. Internetipangas hoiusele tehtava ülekande tõttu internetipanga päeva- ega kuulimiit ei vähene.

8. Kuidas on minu hoius tagatud, kui pangaga peaks midagi juhtuma?
Hoiuseid tagab Tagatisfond, kes on valmis hüvitama koos hoiuse peatamise päevaks kogunenud intressiga iga hoiustaja kohta ühes krediidiasutuses hoiuseid kuni 100 000 euro ulatuses. Täpsema info leiate Tagatisfondi kodulehelt www.tf.ee.  

9. Kuidas maksustatakse alates 1. jaanuarist 2018 intresse?
Alates 1. jaanuarist 2018 muutus intresside maksustamine. Tulumaksuga maksustatakse igasugune residendist füüsilisele isikule makstav intress ja intressi väljamaksja on kohustatud väljamaksel 20% tulumaksu kinni pidama.

10. Kuidas peetakse intressidelt kinni tulumaks? Kas mul on võimalik ka intressitulu maksukohustust edasi lükata?
Kui residendist eraisiku hoius on seotud arvelduskontoga, peab pank hoiuselt teenitud intressi väljamakselt kinni tulumaksu. Seda isegi juhul kui hoius avati investeerimiskontolt, kuid intressi väljamaksmisel on hoius seotud arvelduskontoga.
Maksukohustuse edasilükkamiseks peate hoiuse avama investeerimiskontolt. Samuti peate hoiuse lõpetamisel kandma hoiusumma ja intressi investeerimiskontole.
Tulumaksuseaduse kohaselt peab klient maksukohustuse edasilükkamiseks panka teavitama, et kõnealune intress on saadud investeerimiskonto raha eest soetatud finantsvaralt. Meie pangas saate anda sellise teavituse investeerimiskonto avamisel korraga kõikide nende finantsvarade kohta, millelt saadud tulu Te edaspidi investeerimiskontole kannate.

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.