Muuda keelt:

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

Paragraphs

AS-i SEB Pank ja temaga samasse gruppi kuuluvate juriidiliste isikute (edaspidi meie) suurim väärtus on usaldusväärsed kliendisuhted. Teie parimaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogume ja säilitame teie ja teiega suhtlevate teiste isikute andmeid kooskõlas õigusaktidega.

25. maist 2018 reguleerib andmekaitse nõudeid isikuandmete kaitse üldmäärus (ingl keeles lühend GDPR). Kõnealune määrus ei muuda isikuandmete töötlemise üldpõhimõtteid, kuid lisab mõned uued reeglid, nagu isikuandmete töötlemine põhjendatud huvi alusel ning andmetöötleja kohustus teavitada Andmekaitse Inspektsiooni ja andmesubjekti isikuandmete töötlemisel esinenud turvanõuete rikkumisest. Töötleme isikuandmeid kooskõlas määrusega järgmiste põhimõtete järgi:

 • Kaitseme meie kätte usaldatud isikuandmeid volitamata töötlemise eest. Isikuandmete kogumisel lähtume õigusaktidest ning andmeid kogume üksnes ulatuses, mis on vajalikud õigusaktidest tulenevate kohutuste täitmiseks ning lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti klientide parimaks teenindamiseks.
 • Andmete töötlemise põhimõtted on täpsemalt kirjas SEB Eesti ettevõtete kliendiandmete töötlemise korras.
 • Rakendame nii organisatsioonilisi kui tehnilisi meetmeid isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks.
 • Meie töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.
 • Me ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamiseks on õiguslik alus (nt vastav kohustus tuleneb seadusest, täidame lepingust tulenevat kokkulepet või andmete väljastamiseks on isiku nõusolek).
  SEB isikuandmete volitatud töötlejad
 • Toodete ja teenuste reklaamikampaania käigus võime Teile saata SEB Panga Gruppi kuuluvate ettevõtjate või harva ka muude lepingupartnerite pakkumisi. Teil on igal ajal õigus keelduda reklaamipakkumisest, teavitades sellest meid.
  SEB koostööparterid
  SEB liisingu koostööpartnerid
 • Säilitame isikuandmeid oma andmebaasides ning Teil on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele. Samuti on Teil igal ajal õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.
 • Õigete andmete olemasolu meie infosüsteemides tagab sujuvama ja kiirema teeninduse. Isikuandmeid saate vaadata ja ebaõiged andmed parandada SEB internetipangas või pöördudes meie poole.  
 • Salvestame kõikide sidevahendite (nt telefon, internetipank, e-post) teel antud korraldusi ning vajadusel kasutame neid salvestisi teie korralduste ja toimingute tõestamiseks ja/või taasesitamiseks.
 • Küsimuste korral andmete töötlemise osas helistage meile telefonil 665 5100, saatke kiri aadressile andmekaitse@seb.ee või oma internetipangast.