Muuda keelt:
Image
women eating breakfast and using her tablet

SEB Investeerimiskursus algajatele: Investeerimise põhitõed

Investeerimise ABC

Paragraphs

Finantsinstrumendid ja nendega seotud riskid

Iga investor soovib maksimeerida investeerimisest saadavat tulu. Siiski on alati oht, et investeerimisest tulenev väljund võib olla ka negatiivne, mis tähendab, et investeerimise tulemuseks oleks sellisel juhul kahjum.
Investeerimise ABC (PDF)

SEB investeerimisalased finantsinstrumendid on jagatud viieks riskikategooriaks.

Finantsinstrumendid liigitatakse nende tüübi, keerukuse ja investeerimisriski järgi. Väga madala riskitasemega finantsinstrumendil on tavaliselt lihtne struktuur, samal ajal kui kõrge riskiga finantsinstrumentidel on üldjuhul keeruline struktuur.
Väärtpaberite liigitamine (PDF)

Media

Aktsiad

Aktsia on väärtpaber, mis annab võimaluse ettevõttesse investeerida osaluse omandamise kaudu ja saada nii osa ettevõtte väärtuse kasvust ning jaotatavast kasumist. Ajalooliselt on aktsiaturud pakkunud kõige kõrgemat tootlust. Aktsiaid on peamiselt kahte tüüpi: lihtaktsiad ja eelisaktsiad.

Võlakirjad

Võlakirjad on võlainstrumendid, millega investor annab laenu majandusüksusele kindlaksmääratud perioodiks ujuva või fikseeritud intressimääraga. Võlakirju kasutavad ettevõtted, omavalitsused, osariigid ja suveräänsed valitsused raha kogumiseks ning mitmesuguste projektide ja tegevuste rahastamiseks.

ETFid ehk turul kaubeldavad fondid

Turul kaubeldav fond (ETF) sarnaneb investeerimisfondiga, sest kujutab endast väärtpaberite või muu alusvara kogumit. Ent erinevalt tavalisest investeerimisfondist kaubeldakse ETF-idega börsil, samamoodi nagu aktsiatega. ETF-id on kuluefektiivne viis investeerida konkreetse regiooni või sektori aktsiatesse või hoopis mõnda toorainesse (nt kuld, nafta). ETF-idel puuduvad erinevalt tavafondidest sisenemis- ja väljumistasud. Kauplemisel kehtivad aktsiatehingute teenustasud. ETF-i osakutega on võimalik kaubelda üksnes asjaomase börsi lahtiolekuajal.

Investeerimisfondid

Investeerimisfond on investoritelt kogutud raha arvel moodustatud ühiste investeeringute portfell, mille valitsemise eesmärk on teenida investoritele tulu fondi vara paigutustelt eri väärtpaberitesse, hoiustesse või muudesse finantsinstrumentidesse.

Tuletisinstrument

Tuletisinstrument on väärtpaber või leping, mille väärtus tuleneb teise, alusvaraks nimetatud väärtpaberi, vara, aktsiaindeksi, intressimäära või tooraine hinnaliikumisest. Tuletisleping võib nii sisaldada kui mitte sisaldada alusvara üleandmist.

Investeerimiskonto


Investeeringutelt saadud tulu maksustamise lihtsustamiseks soovitame kasutada tavalise arvelduskonto asemel investeerimiskontot.

Investeerimiskonto eelised:

  • Investeerimiseks mõeldud raha saab hoida oma arvelduskontolt eraldi
  • Mugav ülevaade oma investeeringutest ja nendega seotud tehingutest
  • Mugavam investeerimistulu ülevaade ja maksustamisprotsess


Avan investeerimiskonto internetipangas Loen lähemalt

Tulumaksukohustus


Investeeringutest tulenev kasum maksustatakse üksikisiku tulumaksuga. Kui kapitali kasum on suurem kui 1000 eurot, tuleb kapitalikasum deklareerida kord kvartalis. Kui aga väärtpaberitehingutest saadav kogukasum ei ületa 1000 eurot aastas, tuleb deklaratsioon esitada kord aastas.

Investeerimiskontot kasutades peate tulu deklareerima ja tulumaksu maksma ainult siis, kui investeerimiskontolt raha väljavõtmise summa ületab investeerimiskontole tehtavate sissemaksete summat.

Vastutus tulude deklareerimise ja maksude maksmise eest lasub investoril.

Investeerimisfondidest teenitava tulu maksustamise ülevaade (PDF)

Lisateavet investeerimistulude ja iga-aastase tuludeklaratsiooni esitamise kohta leiab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.