Muuda keelt:
Image
The man is working on a laptop

Teenus Baltimaade rahavoogude juhtimiseks

 • Vajalik vaid ühe Balti riigi SEB ärikliendi internetipanga leping
 • Võimalus algatada ülekandeid Eesti, Läti ja Leedu SEB arvelduskontodelt ühe Balti riigi ärikliendi internetipanga vahendusel

Baltic Online

Paragraphs

Baltic Online on lihtne ja mugav teenus, mis võimaldab Teil edendada äri ning korraldada reaalajas oma ettevõtte rahaasju kõigis Baltimaades. Selleks et lisada ärikliendi internetipanka Lätis või Leedus asuvaid SEB kontosid, pöörduge oma kliendihalduri poole.

Baltic Online’i eelised

 • Vajate vaid ühte SEB ärikliendi internetipanga lepingut.
 • Teil on reaalajas tsentraalne ülevaade Baltikumi SEB pankade kontodest SEB Eesti ärikliendi internetipanga kaudu.
 • Võite jälgida ja käsutada enda ning oma tütarettevõtete kõiki Baltikumi SEB pankades asuvaid kontosid reaalajas.
 • Saate teha ülekandeid kolme Balti riigi SEB kontodelt SEB Eesti ärikliendi internetipanga vahendusel.
 • Saate koondada Baltikumi ettevõtete maksete tegemise ja laekumiste jälgimise ühte riiki.

Baltic Online’i võimalused

 • Saate näha teistes Balti riikides asuvaid SEB arvelduskontosid ja võite teha nendelt ülekandeid. Näiteks SEB Eesti äriklient võib kohaliku internetipanga kaudu näha Lätis ja Leedus asuvaid SEB arvelduskontosid ning teha nendelt ülekandeid.
 • Võite volitada teisi Balti riikides asuvaid ettevõtteid nägema ja kasutama Eestis asuvaid SEB arvelduskontosid.
 • Baltic Online’i teenusega liitudes näete kohe viimase kolme kuu finantsajalugu.

Baltic Online’i kasutajatele saab anda õiguse

 • vaadata konto jääki;
 • vaadata laekumisi;
 • vaadata tehtud makseid;
 • teha ülekandeid.

Teenuse funktsionaalsus Teie ärikliendi internetipangas

Ülevaade arvelduskontodest

SEB Eesti ärikliendi internetipangas on nähtavad ka SEB Läti ja Leedu arvelduskontod.

Teavitused konto tehingutest

Iga kontol toimunud liikumise kohta saadab pank, kus konto asub, kasutajale automaatse teavituse.
Lisatud on ka konto väljavõtte teenus.

Maksejuhiste algatamine

Ka Läti ja Leedu SEB pangas asuvatelt arvelduskontodelt, mis on käsutatavad kohalikus ärikliendi internetipangas, on võimalik algatada nii riigisiseseid, SEPA kui ka rahvusvahelisi makseid.

Vigastest maksejuhistest teavitamine

Ebaõnnestunud maksejuhiste kohta saadetakse internetipanga postkasti teavitus koos vea põhjusega.

Hinnastamise põhimõtted

 • Lepingu sõlmimise, muutmise ja kuuhoolduse tasu võetakse vastavalt hinnakirjale ettevõttelt, kes käsutab Balti SEB arvelduskontosid oma kohalikus ärikliendi internetipangas. Neid tasusid maksab näiteks emaettevõte, kes näeb tütarettevõtte kontosid oma ärikliendi internetipangas.
 • Teenustasud maksete eest võetakse konto asukohapangas. Näiteks tütarettevõtte kontolt algatatud maksejuhiste eest maksab teenustasu vastav tütarettevõte, kes on Baltic Online’i teenuse raames volitanud oma kontode käsutamise emaettevõttele.


Baltic Online’i teenustasud leiate hinnakirja jaotisest „Muud teenused”: vaadake täpsemalt alajaotis „Väliskontode haldamine SEB Eesti ärikliendi internetipanga vahendusel” ja seejärel pealkiri „Baltic Online (SEB Baltikumi pankades asuvad väliskontod)”.

1. SEB erakliendi internetipank
liitumine tasuta
2. SEB ärikliendi internetipank
liitumine tasuta
lepingu muutmine
- panga töötaja poolt (1) 10 eurot
- administraatori poolt internetipangas tasuta
kuuhooldustasu tasuta
automaatne päring äriregistrisse 2,24 eurot
kuuhooldustasu mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi residendile 10 eurot
3. SEB mobiilirakendus
- liitumine tasuta
- makse vastava makse teenustasu elektroonilises kanalis
4. Muud teenused mobiiltelefonis
infopäringuteenused (vastavalt operaatori hinnakirjale)
- Telia 0,38 eurot
- Elisa 0,26 eurot
- TELE2 0,26 eurot
5. Kiirteavitamine
lepingu sõlmimine/muutmine/lõpetamine tasuta
teade SMS-iga 0,20 eurot teade
teade e-postiga tasuta
6. Püsikorraldus
lepingu sõlmimine/muutmine internetipangas tasuta
lepingu sõlmimine/muutmine pangakontoris 5 eurot
lepingu lõpetamine tasuta
makse vastava makse teenustasu elektroonilises kanalis
7. Määratud maksete lisamine tasuta
8. E-arve püsimakse
lepingu sõlmimine, muutmine, lõpetamine tasuta
pangasisene makse 0,08 eurot
Euroopa tavaline makse (2) 0,19 eurot
9. E-arve edastamine (3)
lepingu sõlmimine 60 eurot
lepingu muutmine 20 eurot
lepingu kuuhooldustasu 7 eurot
lepingu kuuhooldustasu koos e-arve edastamise programmi kasutamisega 12 eurot
e-arve vastuvõtmise tasu ühe edastatud arve kohta 0,15 eurot
ettevõtte kohane kujundusmall esmakordne ja/või iga järgnev 200 eurot
püsimakse lepingute ülekandmine vastavalt kokkuleppele
10. Digikassa
lepingu sõlmimine tasuta
kuuhooldustasu tasuta
makse kogumishoiusele tasuta
11. Pangalink
liitumine 65 eurot
tehingutasu 1% ostu summast, min 0,13 eurot, max 3,20 eurot tehing
- finantsvahendusettevõttele 1,28 eurot
lepingu muutmine 15 eurot
autentimine (3)
- liitumine 65 eurot
- lepingu muutmine 15 eurot
- autentimistasu 0,08 eurot tehing, min 20 eurot kuus
12. Maksekaartide teenindamine ettevõttes
liitumine tasuta
tehingute töötlemise tasu vastavalt lepingule
terminali ettevalmistus ja paigaldus kokkuleppel kliendiga tasuta
terminali ettevalmistus ja paigaldus hiljemalt järgmiseks pangapäevaks 75 eurot
terminali kuutasu vastavalt kokkuleppele
13. Trading Station
liitumine tasuta
14. Muud teenused
Turvaseadme väljastamine
- PIN-kalkulaator 15 eurot
PIN-kalkulaatori väljavahetamine 8 eurot
esmakordse Smart-ID väljastamine pangakontoris tasuta
korduva Smart- ID väljastamine pangakontoris (4), (5) 5 eurot
15. Väliskontode haldamine SEB Eesti ärikliendi internetipanga vahendusel
Baltic Online (SEB Baltikumi pankades asuvad väliskontod)
- teenusega liitumine (6) 15 eurot
- kliendi internetipanka on liidetud ainult SEB Läti või SEB Leedu konto(d) 10 eurot kuus
- kliendi internetipanka on liidetud nii SEB Läti kui SEB Leedu kontod 15 eurot kuus
- lepingumuudatused 10 eurot
16. SEB Baltic Gateway
Otsekanal
- liitumine 50 eurot
- konto väljavõtted (v.a päevasisene) ja/või müügikohtade aruanded 10 eurot kuus
- konto aruanded päeva jooksul (reaalajas kontoinfo) 25 eurot kuus
- maksete algatamine ja/või e-arvete edastamine 25 eurot kuus
- teiste pankade kontoinfo 10 eurot kuus
- digiallkirjastamine 0.10 eurot allkiri 
Operaatori kanal
- liitumine tasuta
Baasteenused: kontoväljavõtted (v.a päevasisene), teiste pankade kontoinfo, müügikohtade aruanded ja maksete algatamine 5 eurot kuus (7)
- kontoaruanded päeva jooksul (reaalajas kontoinfo) 10 eurot kuus
- e-arvete edastamine 10 eurot kuus
- digiallkirjastamine 0,10 eurot allkiri
Operaatori tasud
- liitumine 50 eurot
- kuutasu vastavalt kokkuleppele
17. E-arve portaal
- E-arvete portaali pakett Basic
- liitumine tasuta
- kuutasu (7) tasuta
- e-arve saatmine e-arve portaali* kasutajale, avaliku sektori asutusele ja SEB** internetipanka kuni 5 arvet kuus tasuta (8)
- E-arvete portaali pakett Premium
- liitumine tasuta
- kuutasu 7 eurot
- e-arve saatmine e-arve portaali* kasutajale, avaliku sektori asutusele, SEB** internetipanka ja mistahes krediidiasutuse rakenduse e-arve portaali võimaluste piires (3) kuni 30 arvet kuus tasuta, iga järgnev arve 0,24 eurot

(1) Tasuline on ainult pangatöötaja tehtud lepingu muudatus, mida saab administraatori õigustega isik teha ka ise ärikliendi internetipangas.
(2) E-arve püsimakseid tehakse ainult eurodes.
(3) Hinnale lisandub käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele.
(4) Välja arvatud alaealised.
(5) Hind sisaldab käibemaksu
(6)Hind ühe liidetava ettevõtte ja ühe riigi kohta.
(7) Ärikliendi paketti omavatele klientidele kuutasu ei rakendu. Alates 16.04.2024 sõlmitud Standard, Standard+, Premium, Premium+ ärikliendi paketti omavatele klientidele kuutasu ei rakendu.
(8) Pärast viie arve saatmist võimalus liituda E-arve portaali paketiga Premium.

* E-arve portaal tähendab AS-i SEB Pank poolt pakutavat tarkvara e-arve portaali lepingu tähenduses ning Unifiedpost AS-i poolt pakutavat arved.ee keskkonda.
** E-arve portaali Basic paketi raames saab e-arveid edastada SEB erakliendi internetipanka ja SEB ärikliendi internetipanka.