Muuda keelt:
Image
Woman writes at the table

Audiitorpäring

Audiitorpäring on dokument, mis väljastatakse audiitorile ettevõtte raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks. Audiitorpäringu taotlus hõlmab andmeid kõikide kliendi ja SEB Grupi (mh AS-i SEB Pank, AS-i SEB Liising ja AS-i Rentacar) vahel sõlmitud lepingute kohta.

Paragraphs

Title
Kuidas esitada audiitorpäringu taotlust?

Description
Audiitorpäringu taotluse saab panka esitada ettevõtte juhatuse liige või allkirjaõiguslik isik:

  1. SEB ärikliendi internetipanga menüüpunktist „Lisateenused/Seaded → Audiitorpäring“.

  2. Esitades pangale nõuetekohaselt allkirjastatud taotlusvormi (vt audiitorpäringu taotluse näidist).

Audiitorpäringu väljastamine


Taotlusele vastame ärikliendi internetipanga kaudu võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul. 

Oluline teave

  • Vastust ei saadeta automaatselt audiitorile.
  • Kui klient pole pangaga ärikliendi internetipanga lepingut sõlminud, siis saadetakse ettevõtte e-posti aadressile krüpteeritud digiallkirjaga dokument.
  • Vastuse saatmiseks e-posti aadressile on vajalik saaja nimi, isikukood ja e-posti aadress. 
  • Krüpteeritud vastust saab dekrüpteerida ainult konkreetne isik oma ID-kaardiga.
     
1. Koopia pangadokumendist ja selle edastamine (1) 3 eurot dokument
2. Dokumendi arhiivipäring (1, 2) 30 eurot dokument
3. Tõendi, kinnituse väljastamine ja edastamine (1)  
- konto olemasolu ja konto seisu kohta (saldokinnitus) 9 eurot
- tõend äriregistrile (osakapitali kohta) 9 eurot
- tõend intressidelt kinni peetud tulumaksu kohta (3) 9 eurot
- tõend kohustuste olemasolu/puudumise kohta 9 eurot
- tehingu kinnitamine (pitser maksekorraldusele) 3 euro
- soovituskiri teisele pangale esitamiseks (4) 9 eurot
- tõend kaarditehingu toimumise kohta 9 eurot
4. Vastused päringutele  
- audiitorfirmadele 25 eurot, kontsernide korral 25eurot liikme kohta
- ärikliendi lepingute ja saldode päring (likvideerijatele) 30 eurot
- tõendid ja vastused infopäringutele, mis eeldavad  erilahendusi (5) 30 eurot tund, min 30 eurot
5. Võlateatis  
meeldetuletus võla kohta tasuta
võlanõudekiri 5 eurot
6. Dokumentide ja pangatarvikute (pangakaart, ID-kaardi lugeja, PIN-kalkulaator jne) edastamine kulleriga vastavalt kullerteenust osutava ettevõtte poolt SEB-le kehtestatud hinnakirjale
7. Dokumentide ja pangatarvikute (ID-kaardi lugeja, PIN-kalkulaator) edastamine tähitud postiga  
- Eestisse 5 eurot
- välismaale 10 eurot
8. Pensioniplaani leping  
lepingu sõlmimine tasuta
hooldustasu aastas tasuta
9. Kontopandi seadmise tasu 180 eurot
10. Makstud tasude ülevaade erakliendi internetipangas ja pangakontoris (6) tasuta
11. Kliendi esindaja või konto kasutaja tuvastamine Läti või Leedu SEB vahendusel (7) 150 eurot (8)
12. Rahvusvahelisse gruppi kuuluva juriidilise isiku haldurtasu (9) hind kokkuleppel (8)

(1) Hinnale lisandub edastustasu:
tavapost Eestisse – 2 euro;
tavapost välismaale – 5 eurot.
(2) Hind sisaldab dokumendist koopia tegemise tasu.
(3) Teenustasu kehtib pangakontorist väljastatavale tõendile. Internetipangas automaatselt väljastatav tõend on kliendile tasuta (elektrooniliselt tuludeklaratsioonile lisamiseks).
(4) Pangal on õigus soovituskirja väljastamisest keelduda.
(5) Infopäringute vastuste ja tõendite koostamine, mida hinnakirjas eraldi välja toodud pole. Pangal on õigus erilahendust vajavate tõendite vm dokumentide koostamise tellimuse vastuvõtmisest keelduda.
(6) Dokument eraklientidele, mis sisaldab infot arvelduskonto ja kaardikontoga seotud tüüpiliste makseteenuste eest makstud teenustasudest, valitud perioodil teenitud intressist ning arvelduslaenu limiidi kasutamise eest arvestatud intressist. Võimalikud perioodid on eelmine kalendriaasta ja käimasolev aasta.
(7) Tasu võetakse iga isiku tuvastamise eest.
(8) Hinnale lisandub käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele.
(9) Tasu rakendub juriidilisele isikule, kes on ise või kelle emaettevõtja on SEB AB klient.