Muuda keelt:
Image
Field and trucks

Akreditiiv

Paragraphs

Akreditiiv

Akreditiiv annab kindlustunde mõlemale tehingupoolele – eksportijale ja importijale. Müüja saab olla kindel, et talle makstakse kokkulepitud dokumentide eest, kui kaubad on saadetud või teenused on osutatud. Ostja saab olla kindel, et müüjale ei tehta makset, kui kaupu või teenuseid ei pakutud akreditiivi kohaselt.
Akreditiiv on kasulik juhul, kui teil on uus rahvusvaheline äripartner või kui teie koostööpartner soovib seda tüüpi tehinguid. Akreditiiv on eraldi tehing ega sõltu kaubandus- ega muudest lepingutest. Kõik akreditiivtehinguga seotud pangad töötavad ainult dokumentidega, mitte kaupade või teenustega, millega on dokumendid seotud. Akreditiivtehinguid saab teha erinevate makseviisidega ning võimalik on valida oma tehingu jaoks sobivaim makse.

Kas olete müüja (eksportija)?

 • Ostja avab akreditiivi ja saadab selle teie (müüja) panka. Teie kontrollite, kas tingimused on vastuvõetavad.
 • Saate kauba eest tasu õigel ajal. Kui esitate pangale akreditiivi tingimustele vastavad dokumendid, maksab ostja pank teile akreditiivis määratud summa.
 • Akreditiiviga saate rahavoogu paremini juhtida. Võite pakkuda ostjale edasilükatud makset ja pank pakub teile allahindlust.
 • Akreditiivi saab kinnitada, et katta panga makserisk.

Kas olete ostja (importija)?

 • Väldite ettemakseid
 • Saate kauba kätte lubatud ajal ja müüja peab raha saamiseks täitma ka kõik muud lepingu tingimused
 • Kui makseviis on akreditiiv, võite pangalt taotleda laenu
 • Müüja saab ajatatud maksega suurendada ostja käibekapitali
 • Pakume koostöös EIS-ga võimalust saada lisatagatist (garantiid) ettevõtetele, kes vajavad paremat juurdepääsu rahastamisele.

Title
Kuidas akreditiiv töötab?

Description
 

 1. Ostja ja müüja sõlmivad ostu-müügilepingu, milles lepivad kokku, et tasumine toimub akreditiiviga.

 2. Ostja esitab oma pangale avalduse akreditiivi avamiseks nende tingimuste järgi, milles ta müüjaga kokku leppis.

 3. Ostja pank teeb ostja usaldusväärsusest lähtudes otsuse akreditiivi avamise kohta ning edastab selle müüja panka.

 4. Müüja pank teatab akreditiivi avamisest müüjale, kes kontrollib akreditiivi tingimuste vastavust ostu-müügi kokkuleppele.

 5. Müüja paneb kauba teele lepingus kokkulepitud tingimuste järgi. Seejärel esitab müüja oma pangale akreditiivis nõutud dokumendid.

 6. Kui dokumendid vastavad akreditiivi tingimustele, saadab pank need omakorda ostja pangale, kes teeb dokumentide vastu makse. Kui müüja pank saab raha kätte, kannab ta selle müüja kontole.

 7. Ostja maksab oma pangale ja vastutasuks saab kaubaga kaasas olevad dokumendid endale.

1.
Registreeruge nõustamisele
2.
Võtame teiega ühendust ja nõustame vastavalt vajadusele
3.
Saatke täidetud taotlus aadressile info@seb.ee
4.
Lepingu allkirjastamine
Impordiakreditiiv
1. Lepingu sõlmimine ja/või muutmine vastavalt kokkuleppele
2. Akreditiivi avamise ja/või edasilükatud makse tasu rahalise ettemaksuga 1% akreditiivi summast aastas, min 95 eurot
3. Akreditiivi avamise ja/või edasilükatud makse tasu ilma rahalise ettemaksuta määratakse iga taotleja kohta individuaalselt, min 95 eurot iga kuu või selle osa eest
4. Dokumentide või nende projektide käsitlemine ja makse tasu (arvestatakse igakordsel dokumentide komplekti kontrollimisel) 0,15% dokumentide summast, min 95 eurot
5. Akreditiivi või selle muudatuse näidise koostamine 70 eurot
6. Muudatuse tasu (välja arvatud summa suurendamine ja/või kehtivusaja pikendamine) 70 eurot
7. Akreditiivi summa suurendamine ja/või kehtivusaja pikendamine avamise ja/või edasilükatud makse tasu
8. Veatasu (akreditiivi tingimustele mittevastavate dokumentide esitamisel, maksab tavapäraselt akreditiivi saaja) 95 eurot
9. Informatsiooni edastamise ja käsitlemise tasu vastavalt kuludele, min 10 eurot
10. Makse teostamine teise panka (maksab tavapäraselt akreditiivi saaja) 32 eurot
11. Viivis (arvestatakse ükskõik milliselt võlgnevuselt maksetähtpäevast kuni tegeliku maksmise päevani) 0,5% päevas
12. Teistele krediidiasutustele osutatavad teenused tasu määratakse iga tehingu puhul eraldi
Ekspordiakreditiiv
1. Teatamise tasu 70 eurot
2. Kinnitamise tasu vastavalt avaja panga riskile, min 95 eurot
3. Akreditiivi või selle muudatuse näidise koostamine vastavalt kuludele, min 70 eurot
4. Dokumentide kontroll ja eelkontroll (arvestatakse igakordsel dokumentide komplekti kontrollimisel) 0,15% dokumentide summast, min 95 eurot
5. Maksmistasu dokumentide summa väljamaksmisel enne akreditiivi maksepäeva 0,1% väljamakstavast summast, min 70 eurot
6. Edasilükatud makse tasu 70 eurot
7. Laekumise loovutamise tasu 150 eurot
8. Intress (arvestatakse kliendile makstud dokumentide summalt alates kliendile maksmise päevast kuni AS-ile SEB Pank avaja pangalt laekumise päevani, minimaalselt 10 kalendripäeva eest) määratakse iga kliendi puhul eraldi
9. Muudatusest teatamine 70 eurot
10. Keeldumis- ja/või tühistamistasu 70 eurot
11. Edasikandmise tasu (kliendil tuleb kanda ka muud tasud vastavalt ekspordiakreditiivi hinnakirjale) 0,25% edasikantud akreditiivi summast, min 95 eurot
12. Informatsiooni edastamise ja käsitlemise tasu vastavalt kuludele, min 10 eurot
13. Viivis (arvestatakse ükskõik milliselt võlgnevuselt maksetähtpäevast kuni tegeliku maksmise päevani) 0,5% päevas
14. Teistele krediidiasutustele osutatavad teenused tasu määratakse iga tehingu puhul eraldi

Akreditiivide käsitlemisel lähtutakse Rahvusvahelise Kaubanduskoja väljaandest nr 600 "Akreditiivide käsitlemise ühtlustatud tavad ja praktika" ("Uniform Customs and Practice for Documentary Credits"), Pariis 2007.
NB! Teise panga kasutamisel võivad lisanduda vastava panga teenustasud. Täiendavate teenuste osutamisel ja/või töömahukate tehingute puhul jätab AS SEB Pank endale õiguse võtta teenustasusid lisaks hinnakirjale.

Muud võimalused kaubandustegevuse rahastamiseks

Faktooring

Muutke oma arved rahaks. Pakkuge oma klientidele pikemaid maksetähtaegu käibekapitali või müügimahtu vähendamata.

Dokumentaalne inkasso

Maksevorm, mida müüja/ostja saab kasutada oma positsiooni tugevdamiseks kauplemistehingus.

Pangagarantii

Garantii tagab, et SEB maksab teie kaubanduspartneritele kindlaksmääratud olukordades.

Muud võimalused käibekapitali rahastamiseks

Arvelduslaen

Paindlik võimalus lisaraha kasutamiseks, pakkudes võimalust viia ettevõtte konto käibekapitali rahastamiseks miinusesse.

Käibekapitalilaen

Käibekapitali ajutise vajaduse või kulude katmiseks.

Kas leidsite sobiva lahenduse?

 • Meie kliendihaldurid aitavad leida teie ettevõttele sobivaima lahenduse.
 • Meie pühendunud ja professionaalset meeskonda saate usaldada.