Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Äriklient

Akreditiiv

Akreditiiv

Akreditiivtehing vähendab mõlema poole riske

 • Ostja saab taotleda rahastamist
 • Käsitlemine rahvusvaheliste reeglite järgi

Akreditiiv on ostja ehk akreditiivi avaja panga kohustus maksta müüjale ehk akreditiivi saajale välja akreditiivi summa, kui müüja täidab akreditiivis määratud tingimused.

Pangad käsitlevad akreditiive kooskõlas Rahvusvahelise Kaubanduskoja väljaande nr 600 (UCP 600), „Akreditiivide käsitlemise üldistatud tavad ja praktika”, 2007. a redaktsiooniga.

Akreditiivi eelised, kui olete müüja

 • Saate kauba eest tasu kätte õigel ajal. Kui esitate pangale akreditiivi tingimustele vastavad dokumendid, maksab ostja pank Teile akreditiivis määratud summa kindlasti välja. Müüja ei sõltu ostja majanduslikust ega maksja asukohariigi poliitilisest olukorrast, vaid üksnes panga omast.
 • Akreditiiviga saate rahavooge paremini juhtida. Kinnitatud akreditiivi alusel võite anda ostjale pikema maksetähtaja ja samas ise makse endale sobival hetkel diskonteerida. 

Akreditiivi eelised, kui olete ostja

 • Väldite ettemakset
 • Saate kauba kätte lubatud ajal ja müüja peab raha saamiseks täitma ka kõik muud lepingu tingimused
 • Kui makseviisiks on akreditiiv, võite pangalt taotleda laenu

Kinnitatud akreditiiv (confirmed)
Kui akreditiivi saaja pank lisab akreditiivile oma kinnituse, tähendab see, et pank võtab endale akreditiivi avaja panga kohustusega sarnase kohustuse maksta müüjale, kui see täidab akreditiivi tingimused.

Kohe makstav akreditiiv (payable at sight)
Müüja saab raha kätte pärast seda, kui kinnitaja pank (selle puudumisel avaja pank) on kontrollinud esitatud dokumente, leidnud need olevat vastavuses akreditiivi tingimustega ja kandnud akreditiivi summa teataja panga kontole.

Edasilükatud maksega akreditiiv (deferred payment)
Edasilükatud maksega akreditiiv võimaldab ostjal kauba eest tasuda siis, kui dokumentide esitamisest või transpordidokumendi väljaandmise kuupäevast on möödunud kokkulepitud ajavahemik.

Edasikantav akreditiiv (transferable letter of credit)
Edasikantava akreditiivi võib saaja edasi avada teise saaja kasuks. Seda liiki akreditiivi kasutatakse juhul, kui esimene saaja on vahendaja.

Uuenev akreditiiv (revolving letter of credit)
Uuenev akreditiiv ei kaota kehtivust pärast selle tingimuste täitmist, vaid uueneb akreditiivis määratud ajavahemiku jooksul, ning seda saab kasutada regulaarselt toimuvate ostu-müügitehingute puhul. Uueneva akreditiivi kohustuse suuruseks on kogu akreditiivi maksimaalne summa.

Ootel akreditiiv (standby letter of credit)
Ootel akreditiiv on akreditiivi vormis ja rahvusvaheliselt tunnustatud akreditiivide käsitlemise reegleid järgides väljastatud garantiikiri. Ootel akreditiiv, nii nagu ka garantiikiri, ei ole maksevahend, vaid tagab saajale makse juhul, kui ostja ei täida oma akreditiivis näidatud kohustust. SEB käsitleb ootel akreditiivi garantiina.

 1. Ostja ja müüja sõlmivad ostu-müügilepingu, milles lepivad kokku, et tasumine toimub akreditiiviga.
 2. Ostja esitab oma pangale avalduse akreditiivi avamiseks nende tingimuste järgi, milles ta müüjaga kokku leppis. Tingimuste hulgas on näiteks kauba nimetus, hind, maksetähtaeg ja dokumendid, mis müüja peab esitama.
 3. Ostja pank teeb ostja usaldusväärsusest lähtudes otsuse akreditiivi avamise kohta.
 4. Positiivse otsuse korral avab pank akreditiivi ning edastab selle müüja soovitud panka.
 5. Müüja pank teatab akreditiivi avamisest müüjale, kes kontrollib akreditiivi tingimuste vastavust ostu-müügi kokkuleppele. Kui akreditiiv ei vasta kokkuleppele, võib müüja paluda akreditiivi tingimuste muutmist. Kuna akreditiiv on tagasikutsumatu, saab seda muuta või tühistada ainult mõlema poole nõusolekul.
 6. Müüja paneb kauba teele lepingus kokkulepitud tingimuste kohaselt. Seejärel esitab müüja oma pangale akreditiivis nõutud dokumendid.
 7. Kui dokumendid vastavad akreditiivi tingimustele, saadab pank need omakorda ostja pangale, kes teeb dokumentide vastu makse.
 8. Pärast seda tasub ostja oma pangale, mille vastu saab dokumendid ja ligipääsu kaubale.

Enne akreditiivi taotlemist soovitame Teil müüjaga kokku leppida tehingu tingimused, sh tarnetingimused ja -aeg, maksetingimused ja -tähtaeg, kauba kohta vormistatavad dokumendid, kauba kogus ning maksumus.

Taotluse esitamiseks on mitu võimalust
Täitke taotlus internetipangas või PDF-vormil.

Taotluse PDF-fail saatke koos muude vajalike dokumentidega aadressile .

Kui soovite nõustamist pangakontoris, võtke ühendust meie ärikliendihalduriga või saatke meile e-kiri aadressil .

Võimalik on taotleda akreditiivi avamist ühekordseks tehinguks või akreditiivi limiidi kinnitamist korduvateks tehinguteks. Akreditiivitehingute tagatiseks võib olla kinnisvara, vallasvara, rahaline deposiit vms.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • taotlus SEB vormil;
 • koopia ostu-müügilepingust või arvest.

Akreditiivi muutmine
Juba avatud akreditiivi muutmiseks palume Teil täita muutmise taotlus internetipangas või PDF-vormil

Taotluse PDF-fail saatke koos muude vajalike dokumentidega aadressile .

Dokumentide esitamine ekspordi akreditiivi alusel:
Dokumentide esitamiseks ekspordiakreditiivi alusel palun täitke taoltus PDF-vormil, printige välja, allkirjastage ning edastage panka koos esitatavate dokumentidega.

Impordiakreditiiv
1. Lepingu sõlmimine ja/või muutmine vastavalt kokkuleppele
2. Akreditiivi avamise ja/või edasilükatud makse tasu rahalise ettemaksuga 1% akreditiivi summast aastas, min 95 eurot
3. Akreditiivi avamise ja/või edasilükatud makse tasu ilma rahalise ettemaksuta määratakse iga taotleja kohta individuaalselt, min 95 eurot iga kuu või selle osa eest
4. Dokumentide või nende projektide käsitlemine ja makse tasu (arvestatakse igakordsel dokumentide komplekti kontrollimisel) 0,15% dokumentide summast, min 95 eurot
5. Akreditiivi või selle muudatuse näidise koostamine 70 eurot
6. Muudatuse tasu (välja arvatud summa suurendamine ja/või kehtivusaja pikendamine) 70 eurot
7. Akreditiivi summa suurendamine ja/või kehtivusaja pikendamine avamise ja/või edasilükatud makse tasu
8. Veatasu (akreditiivi tingimustele mittevastavate dokumentide esitamisel, maksab tavapäraselt akreditiivi saaja) 95 eurot
9. Informatsiooni edastamise ja käsitlemise tasu vastavalt kuludele, min 10 eurot
10. Makse teostamine teise panka (maksab tavapäraselt akreditiivi saaja) 32 eurot
11. Viivis (arvestatakse ükskõik milliselt võlgnevuselt maksetähtpäevast kuni tegeliku maksmise päevani) 0,5% päevas
12. Teistele krediidiasutustele osutatavad teenused tasu määratakse iga tehingu puhul eraldi
Ekspordiakreditiiv
1. Teatamise tasu 70 eurot
2. Kinnitamise tasu vastavalt avaja panga riskile, min 95 eurot
3. Akreditiivi või selle muudatuse näidise koostamine vastavalt kuludele, min 70 eurot
4. Dokumentide kontroll ja eelkontroll (arvestatakse igakordsel dokumentide komplekti kontrollimisel) 0,15% dokumentide summast, min 95 eurot
5. Maksmistasu dokumentide summa väljamaksmisel enne akreditiivi maksepäeva 0,1% väljamakstavast summast, min 70 eurot
6. Edasilükatud makse tasu 70 eurot
7. Laekumise loovutamise tasu 150 eurot
8. Intress (arvestatakse kliendile makstud dokumentide summalt alates kliendile maksmise päevast kuni AS-ile SEB Pank avaja pangalt laekumise päevani, minimaalselt 10 kalendripäeva eest) määratakse iga kliendi puhul eraldi
9. Muudatusest teatamine 70 eurot
10. Keeldumis- ja/või tühistamistasu 70 eurot
11. Edasikandmise tasu (kliendil tuleb kanda ka muud tasud vastavalt ekspordiakreditiivi hinnakirjale) 0,25% edasikantud akreditiivi summast, min 95 eurot
12. Informatsiooni edastamise ja käsitlemise tasu vastavalt kuludele, min 10 eurot
13. Viivis (arvestatakse ükskõik milliselt võlgnevuselt maksetähtpäevast kuni tegeliku maksmise päevani) 0,5% päevas
14. Teistele krediidiasutustele osutatavad teenused tasu määratakse iga tehingu puhul eraldi

Akreditiivide käsitlemisel lähtutakse Rahvusvahelise Kaubanduskoja väljaandest nr 600 "Akreditiivide käsitlemise ühtlustatud tavad ja praktika" ("Uniform Customs and Practice for Documentary Credits"), Pariis 2007.
NB! Teise panga kasutamisel võivad lisanduda vastava panga teenustasud. Täiendavate teenuste osutamisel ja/või töömahukate tehingute puhul jätab AS SEB Pank endale õiguse võtta teenustasusid lisaks hinnakirjale.

Baasintressimäärad

Kehtivad seisuga 16.09.2021
1 kuu EURIBOR® -0,5590
3 kuu EURIBOR® -0,5450
6 kuu EURIBOR® -0,5220
12 kuu EURIBOR® -0,4930
EONIA® -0,4830
€STR -0,5670
Panga baasintress (PBI) 0,0000
SEB baasintress 0,0000
EURIBOR® määrade ajalugu
EONIA® määrade ajalugu
€STR määrade ajalugu
SEB baasintress määrade ajalugu
Baasintressimäärade info

Euribori (benchmark) ja Eonia (benchmark) haldur on Euroopa Rahaturu Instituut (European Money Markets Institute (EMMI)).
Panga baasintressi haldab ja määrab AS SEB Pank.
Halduri määratav baasintressi määr võib ajas väheneda või suureneda. See muutus mõjutab lepingulist intressi. Kui lepingujärgsel baasintressi fikseerimise päeval on baasintressi uus määr võrreldes varasemaga näiteks suurenenud, siis suurenevad ka intressimaksed.

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.