Change language:
Pilt
Forest

Pangagarantii

 • Vähendab ostu-müügikohustuste täitmata jätmisega seotud riski
 • Nõude korral maksab pank
Paragraphs

Pangagarantii

Pangagarantii on panga kohustus maksta garantiisaajale garantiikirjas kindlaks määratud rahasumma, kui tagatavat kohustust ei täideta

Pank tagab garantiitehingus ainult rahalise tagatise. Kui lepingulisi kohustusi ei täideta, saab garantiisaaja küll oma raha, kuid pank ei sekku lepingu täitmisse, sest ostu-müügileping ei ole pangagarantiiga õiguslikult seotud.

Garantiikirja alusel esitatud nõuded tasub pank garantiisaaja nõudmisel. Tagatava kohustuse rikkumist ei pea garantiisaaja pangale tõendama.

Lisaks lepingu täitmata jätmisega seotud riski maandamisele aitab garantii luua äripartnerite vastastikust usaldust.

Garantii

Pakkumusgarantii

hankijale (hanke korraldajale), kui pakkuja võtab pakkumise tagasi ja/või keeldub pakutud tingimustel lepingut allkirjastamast

Täitmisgarantii

kauba või teenuse ostjale, kui müüja ei täida oma kohustusi, nt ei saada kaupa ostjale 

Ettemaksegarantii

ostjale, kes maksab kaupade või teenuste eest ettemakseid, kui müüja ei tarni kaupasid või ei paku teenuseid

Maksegarantii

kaupade või teenuste müüjale, kui ostja ei maksa tarnitud kauba või teenuse eest 

Garantiiaja garantii

kaupade või teenuste ostjale, kui müüja ei täida garantiikohustusi

Tollikäendus

Garantii, et pank maksab maksuvõlgnevused Maksu- ja Tolliametile

Kuidas pangagarantii töötab?

 • Ostja ja müüja sõlmivad ostu-müügilepingu, milles lepivad kokku, et ostja maksmiskohustuse täitmise tagab ostja panga garantii.
 • Ostja esitab oma pangale avalduse garantii väljastamiseks müüja kasuks.
 • Pärast kauba saatmist esitab müüja ostjale nõutavad dokumendid ja palub neil kauba eest tasuda.
 • Kui ostja maksab müüjale kokkuleppe kohaselt, siis garantii aegub.
 • Kui ostja jätab nõutud summa tasumata, esitab müüja panka nõude, milles nõuab garantiikirja alusel tasumata summa väljamaksmist.
 • Ostja pank maksab nõutud summa müüjale välja.

Lisainfo

Välisgarantii taotlus internetipangas või PDF-failis.
Riigisisese garantii taotlus internetipangas või PDF-failis.

Vajalikud dokumendid:

 • täidetud taotlus;
 • leping (täitmisgarantii) või arved (maksegarantii), mille tasumise tagamiseks garantiikirja väljastamist taotletakse;
 • lõppenud majandusaasta aruanne ning käimasoleva majandusaasta viimane vahearuanne;
 • kinnisvaratagatise puhul hindamisakt;
 • kui te pole SEB klient, on vaja avada arvelduskonto.

Taotlemine on lihtne

Registreeruge nõustamisele
Võtame teiega ühendust ja nõustame
Saatke täidetud taotlus aadressile info@seb.ee
Kui otsus on tehtud, allkirjastame teiega lepingu

Koostöö KredExiga

Pakume koos KredExiga lisatagatist (käendust) ettevõtetele, mis vajavad paremat ligipääsu finantseerimisvõimalustele.

Muud võimalused käibekapitali rahastamiseks

Faktooring

Muutke oma arved rahaks. Pakkuge oma klientidele pikemaid maksetähtaegu käibekapitali või müügimahtu vähendamata.

Akreditiiv

Ülemaailmselt kauplevale ettevõttele.

 • Importijatele vähendab see tarnetega seotud riski, kuna pank maksab ainult juhul, kui müüja näitab ette kokkulepitud dokumendid 
 • Eksportijatele tagab see maksed ostjalt.

Dokumentaalne inkasso

Maksevorm, mida müüja/ostja saab kasutada oma positsiooni tugevdamiseks kauplemistehingus.

Kas leidsite sobiva lahenduse?

 • Meie kliendihaldurid aitavad leida teie ettevõttele sobivaima lahenduse.
 • Meie pühendunud ja professionaalset meeskonda saate usaldada.