Muuda keelt:
Image
Forest

Pangagarantii

 • Vähendab ostu-müügikohustuste täitmata jätmisega seotud riski
 • Nõude korral maksab pank
Paragraphs

Pangagarantii

Pangagarantii on panga kohustus maksta garantiisaajale garantiikirjas kindlaks määratud rahasumma, kui tagatavat kohustust ei täideta

Pank tagab garantiitehingus ainult rahalise tagatise. Kui lepingulisi kohustusi ei täideta, saab garantiisaaja küll oma raha, kuid pank ei sekku lepingu täitmisse, sest ostu-müügileping ei ole pangagarantiiga õiguslikult seotud.

Garantiikirja alusel esitatud nõuded tasub pank garantiisaaja nõudmisel. Tagatava kohustuse rikkumist ei pea garantiisaaja pangale tõendama.

Lisaks lepingu täitmata jätmisega seotud riski maandamisele aitab garantii luua äripartnerite vastastikust usaldust.

Garantii

Pakkumusgarantii

hankijale (hanke korraldajale), kui pakkuja võtab pakkumise tagasi ja/või keeldub pakutud tingimustel lepingut allkirjastamast

Täitmisgarantii

kauba või teenuse ostjale, kui müüja ei täida oma kohustusi, nt ei saada kaupa ostjale 

Ettemaksegarantii

ostjale, kes maksab kaupade või teenuste eest ettemakseid, kui müüja ei tarni kaupasid või ei paku teenuseid

Maksegarantii

kaupade või teenuste müüjale, kui ostja ei maksa tarnitud kauba või teenuse eest 

Garantiiaja garantii

kaupade või teenuste ostjale, kui müüja ei täida garantiikohustusi

Tollikäendus

Garantii, et pank maksab maksuvõlgnevused Maksu- ja Tolliametile

Kuidas pangagarantii töötab?

 • Ostja ja müüja sõlmivad ostu-müügilepingu, milles lepivad kokku, et ostja maksmiskohustuse täitmise tagab ostja panga garantii.
 • Ostja esitab oma pangale avalduse garantii väljastamiseks müüja kasuks.
 • Pärast kauba saatmist esitab müüja ostjale nõutavad dokumendid ja palub neil kauba eest tasuda.
 • Kui ostja maksab müüjale kokkuleppe kohaselt, siis garantii aegub.
 • Kui ostja jätab nõutud summa tasumata, esitab müüja panka nõude, milles nõuab garantiikirja alusel tasumata summa väljamaksmist.
 • Ostja pank maksab nõutud summa müüjale välja.

AS-i SEB Pank poolt väljastatav garantiikiri

 

1. Lepingu sõlmimine ja/või muutmine

vastavalt kokkuleppele

2. Garantiikirja väljastamise tasu limiidilepingu alusel

95 eurot

3. Garantiitasu

määratakse protsendimäärana iga taotleja kohta individuaalselt lähtuvalt kliendi riskist ja garantii kehtivusest, min 95 eurot

4. Erisõnastusega garantiikirja väljastamise tasu

150 eurot

5. Garantiikirja või selle muudatuse näidise koostamine

70 eurot

6. Maksmine garantiikirja alusel esitatud nõudel

0,1% nõude summast, min 150 eurot

7. Garantiikirja muudatuse tasu (summa suurendamisel ja kehtivusaja pikendamisel lisandub vastav garantiitasu)

95 eurot

8. Garantiikirja tühistamine

70 eurot

9. Viivis (arvestatakse ükskõik milliselt võlgnevuselt maksetähtpäevast kuni tegeliku maksmise päevani)

0,5% päevas

10. Informatsiooni edastamise ja käsitlemise tasu (lisanduvad välisgarantiidele)

vastavalt kuludele, min 10 eurot

11. Dokumentide või nende projektide käsitlemine ja makse tasu

0,15% dokumentide summast, min 95 eurot

12. Teistele krediidiasutustele osutatavad teenused

tasu määratakse iga tehingu puhul eraldi

AS-i SEB Pank kliendile saabunud garantiikiri

 

1. Teatamine

70 eurot

2. Muudatuse teatamine

70eurot

3. Kliendi taotlusel maksenõude esitamine garantii väljastanud pangale

100 eurot

4. Garantiikirja, selle muudatuse või nõude näidise koostamine

vastavalt kuludele, min 70 eurot

5. Garantiikirja autentsuse kontrollimine

70 eurot

6. Garantiikirja tühistamise teatamine teise panka

70 eurot

7. Informatsiooni edastamise ja käsitlemise tasu

vastavalt kuludele, min 10 eurot

8. Dokumentide või nende projektide käsitlemine ja makse tasu

0,15% dokumentide summast, min 95 eurot

9. Teistele krediidiasutustele osutatavad teenused

tasu määratakse iga tehingu puhul eraldi

NB! Teise panga kasutamisel võivad lisanduda vastava panga teenustasud.
Täiendavate teenuste osutamisel ja/või töömahukate tehingute puhul jätab AS SEB Pank endale õiguse võtta teenustasusid lisaks hinnakirjale.

 

Vajalikud dokumendid:

 • täidetud taotlus;
 • leping (täitmisgarantii) või arved (maksegarantii), mille tasumise tagamiseks garantiikirja väljastamist taotletakse;
 • lõppenud majandusaasta aruanne ning käimasoleva majandusaasta viimane vahearuanne;
 • kinnisvaratagatise puhul hindamisakt;
 • kui te pole SEB klient, on vaja avada arvelduskonto.

Taotlemine on lihtne

Registreeruge nõustamisele
Võtame teiega ühendust ja nõustame
Saatke täidetud taotlus aadressile info@seb.ee
Kui otsus on tehtud, allkirjastame teiega lepingu

Koostöö EIS-ga

Pakume koos EIS-ga käendust ettevõtetele, mis vajavad finantseerimisel lisatagatist.

Muud võimalused käibekapitali rahastamiseks

Faktooring

Muutke oma arved rahaks. Pakkuge oma klientidele pikemaid maksetähtaegu käibekapitali või müügimahtu vähendamata.

Akreditiiv

Ülemaailmselt kauplevale ettevõttele.

 • Importijatele vähendab see tarnetega seotud riski, kuna pank maksab ainult juhul, kui müüja näitab ette kokkulepitud dokumendid 
 • Eksportijatele tagab see maksed ostjalt.

Dokumentaalne inkasso

Maksevorm, mida müüja/ostja saab kasutada oma positsiooni tugevdamiseks kauplemistehingus.

Kas leidsite sobiva lahenduse?

 • Meie kliendihaldurid aitavad leida teie ettevõttele sobivaima lahenduse.
 • Meie pühendunud ja professionaalset meeskonda saate usaldada.