Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Äriklient

Faktooring

Faktooring

Prognoositav rahavoog faktooringu abil

 • Lihtne ja kiire rahastamine ning arvehaldus
 • Tagatiseks faktooritavad arved
 • Makseriske maandab krediidikindlustus

Faktooring võimaldab Teil pakkuda oma klientidele pikemaid maksetähtaegu parandades sealjuures Teie likviidsust. Faktooringut kasutades loovutate ostjatele esitatud müügiarved SEB-le ja saate vastu tervikliku teenuse - arvete rahastamise, arvete haldamise ja ostjate makseriski maandamise krediidikindlustusega.

Faktooring sobib Teie ettevõttele, kui puutute äritegevuse käigus kokku järgmiste teemadega

 • Ostjad suurendavad tellimusi ja soovivad pikemaid maksetähtaegu.
  Pikem maksetähtaeg võib olla oluline müügieelis. Faktooring võimaldab Teil ostjatega kokku leppida pikemates maksetähtaegades.
 • Maksetähtaega ootavate arvete tõttu ei saa Te oma raha kasutada.
  Faktooring võimaldab kiiret rahastamist. Avansilise osa arvest kanname Teie arvelduskontole enamasti päeval, mil arve meieni jõuab.
 • Täiendava finantseeringu saamiseks ei ole sobivaid tagatisi.
  Faktooringu puhul on finantseeringu tagatiseks üldjuhul ostjate laekumata arved.
 • Müügi haldamine ja ostjate kontrollimine ei ole piisavalt tõhus.
  Faktooringuga kaasnev arvete halduseteenus aitab Teil kokku hoida ressursse, mis kuluvad laekumiste jälgimisele ning pidevale rahavoogude kavandamisele. Faktooringufirma kaasamine kolmanda osapoolena võib parandada ostjate maksedistsipliini.
 • Ostjate maksevõimet on raske hinnata.
  Maksetähtajaga müük tähendab Teile alati riski, et ostja muutub maksejõuetuks. Krediidikindlustusega faktooring võimaldab välismaiste ostjate makseriski vähendada. Teie omavastutus on üldjuhul 10%.

Faktooringuga pakutavad teenused

 • Rahastamine
  Avansiline osa arvest laekub Teie arvelduskontole enamasti päeval, mil arve meieni jõuab. Tänu sellele saate raha kasutada kohe pärast müüki ja samas pakkuda klientidele pikemat maksetähtaega.
 • Arvete haldamine
  Arvete väljamakseid, ostjatelt laekumist ja laekumiste sidumist arvetega jälgib ning haldab SEB. Iga sooritatud väljamakse kohta leiate ärikliendi internetipangast detailse raporti.
 • Ostjatega seotud makseriskide hindamine ja maandamine
  Maksetähtajaga müük suurendab alati riski, et ostja on maksetähtpäeva saabumise ajaks muutunud maksejõuetuks. Krediidikindlustusega faktooring võimaldab seda riski vähendada.

SEB pakub faktooringulahendusi

 • Faktooring on ostjatele esitatud arvete rahastamine ning arvete haldamine. Teie tagate ostjate maksekohustust 100% ulatuses. Kui ostja osutub maksevõimetuks, kohustute ostja eest arve tasuma. Välismaistele ostjatele esitatud arvete rahastamise eelduseks on Teie poolt sõlmitud krediidikindlustusleping.
 • Krediidikindlustusega ekspordifaktooring on välismaistele ostjatele esitatud arvete rahastamine ning arvete haldamine koos SEB vahendatava krediidikindlustusega. Krediidikindlustusega faktooringu puhul on Teie omavastutus 10% arve summast. Juhul kui olete sõlminud krediidikindlustuslepingu ise, pakume vaid rahastamist ja arvete haldamist.

Faktooringulepingu limiit ja maksjalimiit

Faktooringulepingus lepitakse kokku rahastatavate arvete kogulimiit (lepingulimiit) ning igale ostjale eraldi maksjalimiit. Lepingu- ja maksjalimiit on summa, milleni SEB rahastatud ning maksjatelt või ühelt maksjalt laekumata arvete kogusumma ulatuda saab.

Teie esitate lepingus toodud ostjate kõik arved SEB-le. Vaba lepingulimiidi või vaba maksjalimiidi puudumisel jäävad järgnevad arved väljamakse ootele kuni limiidi vabanemiseni.

Soovime, et lepingusse oleks kaasatud võimalikult palju ostjaid, et saaksime rahastajana riske hajutades pakkuda Teile faktooringuks paremaid tingimusi

Faktooringu tavatingimused
Lepingulimiit minimaalselt 100 000 eurot
Avansimäär 70%–90%
Lepingu tähtaeg kuni 12 kuud, kokkuleppel on võimalik tähtaega pikendada
Lepingutasu kuni 1% lepingulimiidist, vähemalt 160 eurot
Intressimäär intressimäär oleneb tehingu valuutast, Teie finantsseisust ja tehingu riskantsusest
Arve käsitlustasu 0,1%–1% arve summast
Maksetähtaeg sõltub kommertslepingus kokkulepitud tingimustest

 

Enne faktooringu taotlemist soovitame Teil kõigepealt leppida ostjatega kokku müügitehingu tingimused.

Faktooringu taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • Taotlus SEB vormil
 • Kommertslepingud maksjatega (müügi-, töövõtulepingud jne), mille alusel esitatavaid arveid soovite faktoorida
 • Eelmise majandusaasta auditeeritud aastaaruanne ja viimase kvartali bilanss ning kasumiaruanne
 • Vajadusel täiendavad dokumendid (rahavoo prognoos, äriplaan, lepingud olulisemate hankijatega jms)

Faktooringulepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid

 • Ettevõtte esindaja pass või ID-kaart
 • Vajaduse korral volitusi tõendav dokument

Kui olete SEB-ga faktooringulepingu sõlminud, tuleb Teil meile edaspidi esitada iga lepingujärgse ostja kõik arved. Müügiprotsess ja raha laekumine toimub järgmiselt.

Faktooring - Müügiprotsess ja raha laekumine

 1. Müüte kauba või osutate teenuse faktooringulepingus fikseeritud ostjale.
 2. Võtate arvele ostja kinnituse.
 3. Edastate arve SEB-le.
 4. Avansilise osa arvest tasub SEB Teie arvelduskontole enamasti juba samal päeval, kui arve jõuab SEB-le.
 5. Ostja tasub arve SEB-le.
 6. SEB tasub Teile avansilise osa ja ostjalt laekunud summa vahe, millest SEB peab kinni intressi.

Ülevaate oma faktooringutehingutest saate SEB ärikliendi internetipanga kaudu.

Faktooringuarvele esitatavad nõuded

SEB-le tuleb edastada kõik ostjale esitatavad arved, kaasa arvatud kreeditarved. Oluline on jälgida, et

 • arve vastab kehtivate õigusaktide nõuetele
 • arvele on märgitud maksetähtpäev või maksetingimus
 • arve nähtavale kohale on lisatud märkus, milles teavitatakse ostjat nõude loovutamisest ja tasumise kohustusest SEB arvelduskontole
 • arvele võetud ostja kinnitus (v.a ekspordiarved)
 • ekspordiarvele on lisatud kauba veodokument, millel on vedaja kinnitus
 • teenusega seotud arvele on lisatud töö või teenuse üleandmise-vastuvõtmise akt

Krediidikindlustusega faktooringut pakub SEB eelkõige välisostjatega seotud riskide vähendamiseks. Oleme sõlminud oma kindlustuspartneriga krediidikindlustuslepingu, mille raames pakume Teile võimalust maandada faktooringulepinguga ostjate makseriski.

Kui ostja jätab faktooringuga rahastatud arve tasumata, tegeleme sissenõudemenetlusega koostöös oma kindlustuspartneriga. Kindlustushüvitise saajaks on SEB. Teie varasemalt saadud avansilist makset meile tagastama ei pea, Teie kuludeks jäävad vaid lepingujärgsed tasud (intress, käsitlustasu jm.) ja omavastutuse summa.

Vaidlustatud arveid kindlustus ei hüvita. Ostja ja müüja omavahelised vaidlused kauba kvaliteedi ning müügilepingu täitmise üle tuleb pidada Teil oma ostjatega ise. Vaidluse puhul tuleb kasuks võimalikult täpne müügileping ja pooltevahelise suhtlemise dokumenteerimine.

Kui Teil on kehtiv krediidikindlustusleping juba sõlmitud, pakub SEB välismaiste ostjate arvete rahastamist analoogselt riigisisese faktooringuga. Sel juhul maksate ostja võlgnevuse korral avansilise makse SEB-le tagasi ning kindlustuslepingupõhistes toimingutes peate järgima kindlustusseltsiga kokkulepitud tingimusi.

Hinnakiri kehtiv alates 01.12.2018

Teenuse kirjeldus Maksumus eurodes
Faktooringu üldised tehingu- ja teenustasud (1)  
Faktooringulepingu sõlmimine ja/või pikendamine Kokkuleppeline, min 200 eurot
Lepingulimiidi muutmine Kokkuleppeline, min 200 eurot
Arve käsitlustasu Kokkuleppeline
Maksjalimiidi lisamine / muutmine (krediidikindlustuseta maksjad)

25 eurot

Maksjalimiidi lisamine / muutmine (krediidikindlustusega maksjad) 30 eurot
Muude faktooringulepingu tingimuste muutmine (v.a lepingulimiidi muutmine ja/või pikendamine) 65 eurot
Mittestandardsete faktooringu aruannete ja tõendite koostamine 30 eurot tund, min 30 eurot

Hinnakirja kehtestajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.

(1) Teenustasud sisaldavad käibemaksu käibemaksuseaduse kohaselt.

Baasintressimäärad

Kehtivad seisuga 05.12.2019
1 kuu EURIBOR® -0,4530
3 kuu EURIBOR® -0,3950
6 kuu EURIBOR® -0,3360
12 kuu EURIBOR® -0,2690
EONIA® -0,4550
€STR -0,5400
Panga baasintress (PBI) 0,0000
EURIBOR® määrade ajalugu
EONIA® määrade ajalugu
€STR määrade ajalugu
Baasintressimäärade info

Euribori (benchmark) ja Eonia (benchmark) haldur on Euroopa Rahaturu Instituut (European Money Markets Institute (EMMI)).
Panga baasintressi haldab ja määrab AS SEB Pank.
Halduri määratav baasintressi määr võib ajas väheneda või suureneda. See muutus mõjutab lepingulist intressi. Kui lepingujärgsel baasintressi fikseerimise päeval on baasintressi uus määr võrreldes varasemaga näiteks suurenenud, siis suurenevad ka intressimaksed.

 

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.