Muuda keelt:
Image
Freight containers

Faktooring

 • Rahastamine lisatagatiseta
 • Muutke oma arved kohe rahaks
 • Ostjatega seotud makseriskide maandamine
 • Tarneahela finantseerimine ostude rahastamiseks
Paragraphs
Kuni

12 kuud

lepinguperiood

Kuni

120 päeva

ajatatud maksed ostjatele

Kuni

90%

summast tasutakse kohe

Alates

100 000

eurost

Sobiv faktooring teie ettevõttele

Siseriiklik

 • Suunatud kohalikule kaubandusele ja ostjatele 
 • Kiired väljamaksed ja parem rahavoog
 • Sissetulevate maksete ja võlgade haldamine

Eksport

 • Suunatud ekspordikaubandusele ja välisostjatele
 • Ostja krediidiriski hindamine rahvusvahelise krediidifirma poolt
 • Krediidiriski kindlustus

Tarneahela rahastamine

 • Tugevate ostjate võimalus suurendada käibekapitali ja pakkuda pikemaid maksetähtaegu
 • Ostjapõhine suhe SEB kaasamiseks tarneahelasse
 • Müüjad saavad suurendada oma kapitali kõrge ostja krediidireitingu alusel ja saada makse pärast seda, kui ostja on arved heaks kiitnud

Regressiõigusega faktooring, mille korral müüjad on kohustatud tasuma arve pärast 30 päeva möödumist, kui ostja pole panka makset teinud.

SEB koos usaldusväärse kindlustuspartneriga tegeleb võlgade sissenõudmisega, kui ostja jätab arve maksmata. Kindlustushüvitise saaja on SEB. Kindlustus ei hüvita vaidlustatud arveid. 
Müügilepingu võimalikult täpne vormistamine ja kogu osaliste vahelise suhtluse dokumenteerimine muudab võimalike vaidluste lahendamise lihtsamaks.

Kui olete juba sõlminud krediidikindlustuslepingu, kehtib nõude tagasiomandamise kohustus sõltumata kindlustusjuhtumist. Sellisel juhul tagastate SEB-le ettemakse, kui ostja on võlgu. 
Sellisel juhul on kõigis kindlustuslepingus nõutavates toimingutes vajalik järgida kindlustusandjaga kokku lepitud tingimusi. Kindlustushüvitise saaja on SEB.

Faktooringulimiidid ja programmi kuuluvad müüjad sõltuvad ostja otsusest.

Kuidas faktooring töötab?

 • Müüja väljastab arve ja saadab koopia SEB-le
 • SEB maksab arve ettemaksu teie arvelduskontole samal päeval
 • Ostja tasub arve SEB-le tähtpäeval
 • SEB maksab müüjale ettemaksu ja ostjalt saadud summa vahe

Lisainfo ja hinnakiri

Faktooringu avaldus (PDF)

Vajalikud dokumendid:

 • Täidetud taotlus faktooringu kasutamiseks
 • Pearaamatu teave (müügid ja ostud; peamised võlgnikud ja võlausaldajad)
 • Käive ostjate kaupa (viimane jooksev aasta)
 • Kommertslepingud maksjatega, kelle arveid soovite faktoorida
 • Eelmise majandusaasta auditeeritud aastaaruanne; viimase kvartali bilanss ja kasumiaruanne


Hinnakiri kehtiv alates 01.01.2021

Faktooringu üldised tehingu- ja teenustasud (1)  
1. Faktooringulepingu sõlmimine ja/või pikendamine Kokkuleppeline, min 200 eurot
2. Lepingulimiidi muutmine Kokkuleppeline, min 200 eurot
3. Arve käsitlustasu Kokkuleppeline
4. Maksjalimiidi lisamine / muutmine (krediidikindlustuseta maksjad) 35 eurot
5. Maksjalimiidi lisamine / muutmine (krediidikindlustusega maksjad) 55 eurot
6. Muude faktooringulepingu tingimuste muutmine (v.a lepingulimiidi muutmine ja/või pikendamine) 65 eurot
7. Mittestandardsete faktooringu aruannete ja tõendite koostamine 30 eurot tund, min 30 eurot

(1)Teenustasudele lisandub käibemaks käibemaksuseaduse kohaselt.

Taotlemine on lihtne

1.
Registreeruge nõustamisele, et leida sobiv lahendus.

2.
Saatke täidetud avaldus ja vajalikud dokumendid.

3.
Kui pakkumine sobib, allkirjastame teiega lepingu.

Muud võimalused käibekapitali rahastamiseks

Arvelduslaen

Paindlik võimalus lisaraha kasutamiseks, pakkudes võimalust viia ettevõtte konto käibekapitali rahastamiseks miinusesse.

Kaubanduse rahastamine

Ettevõtte tehingute rahastamine ja riskide juhtimine.

Käibekapitalilaen

Käibekapitali ajutise vajaduse või kulude katmiseks.

Kas leidsite sobiva lahenduse?

 • Meie kliendihaldurid aitavad leida teie ettevõttele sobivaima lahenduse.
 • Meie pühendunud ja professionaalset meeskonda saate usaldada.