Muuda keelt:

Intressimäära vahetustehing

Paragraphs

Leping sõlmitakse intressimaksete vahetamiseks kokkulepitud regulaarsusega kindlaks määratud perioodil, muutes muutuva intressimäära (nt 3 kuu euribor, 6 kuu euribor) fikseeritud intressimääraks või vastupidi. Tavaliselt tasub üks pool fikseeritud intressimäära ning teine muutuva intressimäära.

Vältige turukõikumisi tulevikus

  • Võimalus fikseerida muutuvat intressimäära
  • Võimalus kavandada pikaajaliselt intressikulusid ja rahavooge
  • Minimaalne tehingu summa on 1 miljon eurot

Seotud riskid

Peamine risk on seotud turumäärade muutustega, sest mõlemad pooled peavad täitma tehinguga võetud kohustusi.

Näiteks kui turumäärad alanevad, siis intressimäära vahetustehingu puhul kannaks fikseeritud intressimäära maksev pool kahju, kuid kui turumäärad tõusevad, siis kannaks kahju vastaspool.

Need tehingud tehakse börsiväliselt. Seetõttu võib turu teatud tingimustel fikseeritud intressimäära või intressimäära vahetustehingute turuväärtus olla volatiilsem. Kui sõlmitud vahetustehing müüakse turul või kui sulgemiseks kasutatakse tasaarvestustehingut, võib tehingu turuväärtus olla tehingu poolele ebasoodne.

Näited

Oletame, et sõlmisite intressimäära vahetuslepingu 1. jaanuaril 2021

Põhitingimused

Tehingu summa 1 miljon eurot
Aegumiskuupäev 5 aastat
Fikseeritud intressimäär 0.6%
Muutuv intressimäär 6 kuu euribor
Intressimaksete vahetamise regulaarsus 1 x poolaastas

1. juulil on 6 kuu euribor 0.50%

Pank tasub teile 1 000 000 x 0,50 % x 180 / 360 = 2500 eurot
Teie tasute pangale 1 000 000 x 0,60 % x 180 / 360 = 3000 eurot
Lõpptulemus Teie maksate pangale 500 eurot

1. jaanuaril on 6 kuu euribor 0.80%

Pank tasub teile 1 000 000 x 0,80 % x 180 / 360 = 4000 eurot
Teie tasute pangale 1 000 000 x 0,60 % x 180 / 360 = 3000 eurot
Lõpptulemus Pank maksab teile 1000 eurot

Sama põhimõte kehtib ka muude maksete arvutamisele kuni tehingu lõpuleviimiseni ehk 1. jaanuarini 2026.

Lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust


Helistage meile:
Klienditugi +372 665 5100
Marketsi müügiosakond, kell 9–17 telefonil +372 665 6610

Kirjutage meile: markets@seb.ee

Finantsinstrumentide turgude direktiiv

Finantsinvesteeringute teenuste osutamist reguleeriv finantsinstrumentide turgude direktiiv (MiFID) on Euroopa Liidus ja Euroopa Majandusühenduses (EMÜ) kehtinud 2007. aastast. MiFID-i nõuded on suunatud suurema investorikaitse tagamisele ja finantsturgudel toimuvate väärtpaberitehingute suurema läbipaistvuse edendamisele.

3. jaanuaril 2018 jõustusid finantsinstrumentide turgude direktiivi 2014/65/EL (MiFID) uued nõuded, mis mõjutavad igat väärtpaberitehinguid tegevat investorit

 

Tuletisinstrumentide kohta toodud andmed, näited ja informatsioon on mõeldud ainult teavitamiseks. Informatsiooni koostamisel pole lähtutud teie teadmistest konkreetsete finantsinstrumentide kohta või kogemustest nendega, samuti ei teata teie investeerimiseesmärke või rahalist riskitaluvust, kui teostate oma investeerimiseesmärkidele vastavat tehingut. Seetõttu ei saa siin toodud teavet pidada isiklikuks investeerimissoovituseks, tuletisinstrumentide alaseks nõustamiseks või investeeringuanalüüsiks, konkreetse finantsinstrumendi ostu- või müügikäsuks või -kutseks ning see ei ole ühegi tehingu alus ega osa.