Muuda keelt:
Paragraphs

Ettevõtte sõidukite kindlustus

Saate kindlustada ettevõttele kuuluvad veoautod, bussid, haagised, mootorrattad ja ATV-d

Kindlustuspakkumus sisaldab kaskokindlustuse pakkumust ning liikluskindlustuse pakkumust. 

 

Kaskokindlustus katab kahjud, mille põhjuseks on:

 • liiklusõnnetus;
 • loodusõnnetus;
 • tulekahju (sh suits, tahm ja kustutustööd);
 • vandalism;
 • vara või selle osade vargus või rööv;
 • liisingväärtuse kindlustus.
   

Liikluskindlustuse korral hüvitatakse:

 • vara- ja isikukahju, mille sõiduki valdaja on põhjustanud liiklusõnnetuses teistele isikutele 

Koostöös PZU Kindlustusega

PZU Kindlustus on Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu tunnustatud kindlustuspartner.

Ettevõtte sõidukite kaskokindlustus

Kindlustatud ese

Kindlustatud ese on poliisil märgitud sõiduk kindlustusjuhtumieelses komplektsuses. Sõiduki sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud eriseadmed (tõste-, külmutus-ja soojendusseadmed jms) on kindlustatud koos sõidukiga, kui kindlustuslepingus pole kokku lepitud teisiti. Eriseadmete väärtus peab sisalduma sõiduki kindlustussummas. Kindlustussumma on kindlustuspoliisil määratud kindlustusandja maksimaalne väljamaksusumma. Kindlustusväärtus on sõiduki turuhind Eestis. Kindlustussumma ei vähene väljamakstud kindlustushüvitise võrra.

Sõiduki lisavarustus

Lisavarustuseks loetakse sõidukile statsionaarselt paigaldatud meelelahutus-, multimeedia-, navigatsiooni-, side- ja olmeseadmeid, lisalaternaid, sõiduki väljanägemist ning aerodünaamikat muutvaid elemente, valuvelgi, lisakaitseraudu, taksoseadmeid jms. Pärast sõiduki esmamüüki paigaldatud lisavarustuse hüvitispiir on 1000 eurot.

Esiklaas

Esiklaasi parandamise ja vahetamise korral on omavastutus 10% kahjust. Bussidel rakendatakse klaasikahju korral põhiomavastutust.

Teele tõstmine ja transport

Kindlustusjuhtumi tõttu vajalikud ja põhjendatud sõiduki teele tõstmise kulud ning lähimasse või PZU Kindlustuse määratud remondi- või hoiukohta toimetamise kulud hüvitatakse 1500 euro ulatuses.

Liikluskindlustus

Liikluskindlustuse leping on kohustuslik sõiduki valdaja vastutuskindlustus.

Liiklusavarii või muu liikluskindlustuse juhtumi korral hüvitatakse vara- ja isikukahju, mille on põhjustanud sõiduki valdaja liiklusõnnetuses teistele isikutele. 

Liikluskindlustuse leping annab kindlustuskaitse Euroopa Majanduspiirkonna riikides ja teistes rohelise kaardi riikides. Eestis kindlustusandjate välja antud rohelised kaardid ei kehti Venemaal ja Valgevenes alates 1. juunist 2023. a

Liikluskindlustuse lepingu saab sõlmida tähtajaga kuni 1 aasta ning võimalik on valida automaatselt pikeneva lepingu või automaatselt mittepikeneva lepingu vahel.

Kindlustuslepingu sõlmimine

1.
Küsige kindlustuspakkumist SEB kodulehel

2.
Võtame ühendust kindlustuspakkumuse tegemiseks

3.
PZU edastab kindlustusdokumendid ja arve kindlustusmakse tasumiseks

Kas leidsite sobiva lahenduse?

Kui on küsimusi uue kindlustuslepingu sõlmimise kohta, helistage SEB klienditoele +372 665 5100
Kui on küsimusi olemasoleva kindlustuslepingu kohta, helistage PZU klienditoele +372 622 4545

Mida teha kahjujuhtumi korral?

 • Vajadusel teavitage Päästeametit 112
 • Teatage kahjust PZU kodulehel:

Kaskokindlustuse kahjuteade Liikluskindlustuse kahjuteade