Muuda keelt:
Image
Metal_manufacturing_business

Seadmeliising

 • Tootmisseadmed ja ehitustehnika 
 • Põllumajandus- ja metsandustehnika
 • Meditsiiniseadmed
 • Erinevad tööstusseadmed
Paragraphs

15 000 eurot

Minimaalne finantseeritav summa

Kuni

7 aastat

Tähtaeg

Alates

10%

Sissemakse

Seadmeliisingu kalkulaator

Taotlemine on lihtne

1.
Esitage liisingutaotlus

2.
Saadame Teile pakkumise
1–2 tööpäeva jooksul

3.
Liisingulepingu allkirjastamine

Liisingueseme kindlustamine

 • Liisinguesemel peab olema kehtiv kindlustuskaitse
 • Kehtiv varakindlustust tõendav dokument tuleb edastada SEB Liisingule
 • Teeliikluses osaleval liisinguesemel peab olema sõlmitud ka kohustuslik liikluskindlustuse leping

Hinnakiri kehtiv alates 01.09.2022

Lepingu sõlmimine  
1. Liisingulepingu sõlmimine Alates 1% liisingueseme hinnast, min 225 eurot
2. Uue liisingulepingu sõlmimine lõppeva lepingu jääkväärtusele 1% liisingueseme hinnast, min 160 eurot
Lepingu tingimuste muutmine  
1. Lepingu muutmine, sh liisinguperioodi muutmine, maksegraafiku muutmine, lepingu üleandmine uuele liisinguvõtjale, muud lepingu muudatused 1% tasumata jääkmaksumuselt (1), min 160 eurot
2. Eraisiku kapitalirendi tüüpi liisingulepingu osalise ennetähtaegse täitmise tõttu lepingu muutmine juhul, kui muid tingimusi ei muudeta Lepingu muutmise tasu ei ole (fikseeritud intressi korral tuleb tasuda intressivahetasu)
3. Kehtiva liisingulepingu maksepäeva muutmine kliendi soovil 30 eurot, esmakordne muutmine tasuta
4. Lepingu ennistamine 160 eurot
5. Kehtivale liisingulepingule fikseeritud intressimäära kehtestamine 50 eurot
Võlateatis liisinguvõtjale (2)  
1. Meeldetuletus võla kohta Tasuta
2. Võlanõudekiri 5 eurot
Volikirjad, aktid, tõendid, arved ja muud (2)  
1. Lihtkirjalik volikiri, sh volikiri Maanteeameti e-teeninduses registrikande muutmiseks 12 eurot
Liisingulepingu lõppemisel / ennetähtaegsel lõpetamisel esimene volikiri tasuta
2. Notariaalne volikiri 90 eurot
3. Registriandmete muutmine liisinguperioodi jooksul 12 eurot, lisandub riigilõiv.
Liisingulepingu lõppemisel / ennetähtaegsel lõpetamisel omanikuvahetuse algatamine tasuta
4. Parkimistingimuste, liikluseeskirja või muu õigusakti rikkumisest tuleneva nõude (sh sõiduki teisalduskulude nõude) menetlemine 36 eurot, lisanduvad tekkinud kulud
5. Vara allkasutusse andmise nõusolek 42 eurot
6. Vara väljaostuarve tühistamine / muutmine kliendi soovil 12 eurot
7. Kliendi poolt esitatud saldoteatise kinnitamine Tasuta
8. Standardse tõendi või nõusoleku, lepingu koopia, kordusarve (vanem kui üks kuu), kütusekaardi väljavõtte või saldokinnituse väljastamine kliendi soovil 12 eurot
9. Mittestandardse tõendi, nõusoleku, väljavõtte või aruande väljastamine kliendi soovil; kliendi poolt esitatud perioodi käivete teatise kinnitamine 50 eurot
10. Liisingueseme müük kolmandale isikule 50 eurot
11. Liisingueseme kasutamise tasu tähtaegselt tagastamisega viivitamisel 50 eurot päev
12. Lisatagatise (käenduse, garantii) vabastamine 100 eurot
Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine (2)  
1. Eraisiku Kasutusrendi liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine Lepingu tingimuste kohaselt
2. Eraisiku Kapitalirendi liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine Lepingu tingimuste kohaselt
3. Juriidilise isiku Kasutusrendi liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine Kui lepingust ei tulene teisiti, on ennetähtaegse täitmise tasu 2,5% tasumata jääkmaksumuselt (1), min 225 eurot, millele lisandub käibemaks (3)
4. Juriidilise isiku Kapitalirendi liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine Kui lepingust ei tulene teisiti, on ennetähtaegse täitmise tasu 2,5% tasumata jääkmaksumuselt (1), min 225 eurot (3)

(1) Tasumata jääkmaksumus on tasumata osamaksete, käibemaksu(laenu) jäägi ja jääkväärtuse kogusumma.
(2) Teenustasud sisaldavad käibemaksu käibemaksuseaduse kohaselt.
(3) Fikseeritud intressi korral lisandub täiendavalt intressivahetasu krediidi ennetähtaegsest tagasimaksest tekkinud kulu ulatuses.

Veel liisinguvõimalusi

Sõidukiliising

 • Uued ja kasutatud sõidukid
 • Väikesed kommertssõidukid

Kommertssõidukiliising

 • Veokid, haagised ja eritransport
 • Bussid ja väikebussid
 • Muud kommertssõidukid
 • Uued ja kasutatud sõidukid

Veel finantseerimisvõimalusi

Investeerimislaen

Laiendage oma äritegevust ja soetage põhivara
käibekapitali kasutamata.

Finantseering põllumajandusettevõtetele

Erinevad finantseerimisvõimalused põllumajandussektori ettevõtete kasvu toetamiseks.

Kas leidsite sobiva lahenduse?

Meie nõustajad aitavad leida teie ettevõttele sobiva lahenduse.