Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Äriklient

Seadmeliising

Seadmeliising

Seadmed liisinguga

 • Tööstus- ja tootmisseadmed
 • Ehitus-, lao- ja põllumajandustehnika
 • Personaalne kliendihaldur
 • Professionaalne tugi ja asjaajamine

Seadmeliisinguga saate soetada tootmisvahendeid ning teenuse osutamiseks vajalikke seadmeid ja masinaid, tasudes nende eest osade kaupa liisinguperioodi jooksul.

Seadmeliisinguga saate soetada alljärgnevaid uusi ja kasutatud seadmeid

 • tootmisseadmed ja -liinid
 • kaubakäsitlustehnika
 • põllumajandustehnika
 • meditsiinitehnika
 • ehitustehnika
 • metsa ümbertöötlemise tehnika
 • kontoritehnika ja IT-süsteemid
 • muud seadmed

Seadmeliisingu tavatingimused

Lõplikud liisingutingimused selguvad konkreetset vara ja klienti arvesse võttes. Liisingupakkumise saamiseks pöörduge oma kliendihalduri poole või esitage liisingutaotlus.

SEB seadmeliisingu tavatingimused
Sissemakse alates 10% vara maksumusest
Lepingutasu tehingu keerukusest ja vara eripärast olenevalt alates 0,5% liisinguvara hinnast, kuid vähemalt 225 eurot
Finantseeritav summa alates 10 000 eurot, ilma käibemaksuta
Liisinguperioodi kestvus kuni 84 kuud
Võimalik sõlmida jääkväärtusega liisingleping, mille jääk tasutakse viimase liisingumaksega.


Liisitavale seadmele esitatavad nõuded

 • Seadme majanduslik eluiga on liisinguperioodist pikem.
 • Seadmele peab olema võimalik teostada liisinguperioodi jooksul hooldust ja remonti.
 • Seade peab olema kindlustatav.
 • Seade peab olema identifitseeritav (näiteks seerianumber)
et

Taotluse esitamiseks on mitu võimalust.

 • Täitke elektrooniline taotlus internetipangas või kodulehel .
 • Täitke liisingutaotlus SEB koostööpartnerist seadmemüüja juures , kes aitab Teid liisinguga seotud asjaajamisel ning vajalike dokumentide vahendamisel SEB-le.
  Liisingutaotlus pdf failina
 • Kui soovite nõustamist pangakontoris, saatke meile teade . Kliendihaldur võtab Teiega ühendust ning lepib kokku nõustamisaja.

Liisingu taotlemisel tuleb esitada järgmised dokumendid

Liisinguga soetatud vara peab olema kindlustatud kogu liisinguperioodi kestel. Ettevõtte varakindlustuse ja tehnilise riski kindlustuse kohta leiate lisainfot alajaotusest „Ehitusmasinad ja ettevõtte varakindlustus”.

Nõuded liisinguvara kindlustuslepingule

 • Kindlustusandja peab olema SEB poolt aktsepteeritud kindlustusselts.
 • Vara peab olema kogu liisinguperioodi vältel kindlustatud vähemalt turuväärtusele vastava summa ulatuses.
 • Kindlustusleping tuleb sõlmida väikseima omavastutusega, mida kindlustusandja võimaldab.
 • Kindlustuslepingus tuleb soodustatud isikuks märkida AS SEB Liising.
 • Kindlustuslepingu tingimustega tuleb tagada hüvitise täies ulatuses väljamaksmine vara varguse, röövimise, tulekahju, veekahju, loodusõnnetuse, liiklusõnnetuse ning võimalike muude kahjujuhtumite toimumisel tekkida võiva kahju korral.
 • Kindlustusmakse peab olema tasutud õigeaegselt vastavalt kindlustuslepingule.
 • Kindlustusleping peab olema sõlmitud aastaseks perioodiks.

Kindlustuse kehtivuse tõendamiseks esitage palun SEB-le uue kindlustuspoliisi koopia hiljemalt viis päeva enne kehtiva kindlustuspoliisi lõppu. Saate selle saata e-posti aadressil või faksiga numbril 665 5103

Liisingulepingu muutmine

Lepingus muudatuste tegemiseks esitage lihtkirjalik avaldus. Avalduse esitamiseks saatke pangale kiri internetipangas või . Lepingu muudatustega kaasnevad teenustasud leiate hinnakirjast.

Liisingumaksed

Liisingumaksete tasumiseks esitatud arveid on võimalik kätte saada internetipangast, e-posti teel või paberarvena. Andke meile oma valikust teada .

Liisingumaksete mugavaks tasumiseks soovitame e-arve püsimakse teenust.

Liisingu andmed internetipangas

Internetipangast leiate andmed oma kehtiva liisingulepingu ja maksegraafiku kohta.

Liisingu lõpetamine kapitalirendi korral

 • Liisinguperiood lõpeb koos viimase liisingumakse tasumisega. Kui kõik liisingumaksed on tasutud, saadame Teile liisingulepingu lõpetamise akti.
 • Kui olete sõlminud kapitalirendilepingu jäägiga, tasute jääkmaksumuse koos viimase liisingumaksega. Liisinguperioodi lõpus on võimalik taotleda liisinguperioodi pikendamist jääkmaksumuse tasumiseks osade kaupa. Taotluse esitamiseks saatke SEB-le kiri internetipangast või .

Hinnakiri kehtiv alates 20.11.2017

Teenuse kirjeldus Maksumus eurodes
1. Lepingu sõlmimine  
Lepingu sõlmimine, sh liisingulepingu ja teenusliisingulepingu sõlmimine 1% liisingueseme hinnast*, min 225 eurot
Sama kliendiga kapitalirendi lepingu sõlmimine kasutusrendi tähtaegsel lõppemisel 1% lõppeva lepingu tasumata jääkmaksumuselt **, min 160 eurot
2. Lepingu tingimuste muutmine  
Lepingu muutmine, sh liisinguperioodi muutmine, maksegraafiku muutmine, lisatagatise (käendus, garantii) vabastamine, muud lepingumuudatused

1% tasumata jääkmaksumuselt**, min 160 eurot

Eraisiku kapitalirendi tüüpi fikseerimata intressiga liisingulepingu osalise ennetähtaegse täitmise korral maksegraafiku muudatus ilma perioodi muutmiseta Lepingu muutmise tasu ei ole (fikseeritud intressi korral tuleb tasuda intressivahetasu)
Kehtiva liisingulepingu maksepäeva muutmine kliendi soovil 30 eurot, esmakordne muutmine tasuta
Lepingu ennistamine 160 eurot
3. Volikirjad, aktid, tõendid, arved ja muu  
Lihtkirjalik volikiri, sh volikiri Maanteeametile registrikande muutmiseks

10 eurot + km
Liisingulepingu lõppemisel / ennetähtaegsel lõpetamisel esimene volikiri tasuta

Notariaalne volikiri 75 eurot + km
Registriandmete muutmine liisinguperioodi jooksul 10 eurot + km, lisandub riigilõiv.
Liisingulepingu lõppemisel / ennetähtaegsel lõpetamisel omanikuvahetuse algatamine tasuta.
Lepingu rikkumise ja ülesütlemise teatis 5 eurot + km
Parkimiseeskirja, liikluseeskirja või muu seaduse rikkumisest tuleneva nõude menetlemine

25 eurot + km,
Lisanduvad  tekkinud kulud

Vara allkasutusse andmise nõusolek 35 eurot + km
Vara väljaostuarve tühistamine / muutmine kliendi soovil 10 eurot + km
Kliendi poolt esitatud saldoteatise kinnitamine Tasuta
Kliendi poolt esitatud perioodi käivete teatise kinnitamine 25 eurot + km
Saldokinnituse koostamine kliendi soovil 10 eurot + km
Tõendi, nõusoleku, lepingu koopia või kordusarve (vanem kui üks kuu) väljastamine kliendi soovil 10 eurot + km
Kütusekaardi väljavõtte saatmine kliendi soovil 10 eurot + km
Kliendi soovil spetsiifilise väljavõtte või aruande koostamine ja väljastamine 25 eurot + km
Sõiduki teisalduskulude nõude menetlemine

50 eurot + km
Lisanduvad tekkinud kulud

4. Liisingulepingu teenuste hinnad ühekordsel kasutamisel (teenus ei ole lepingus)  
Kindlustusjuhtumi käsitlus 85 eurot + km
Rehvide vahetus ja ladustamine (üks vahetus ja 6-kuuline ladustamine) 60 eurot + km
Rehvide vahetus 45 eurot + km
Tehnohoolduste ja remontide maksiteenus (sh sõiduki ühekordne tehnohooldusesse viimine ja sealt toomine) 60 eurot + km
Teenuse osutaja poolt esitatud nõude menetlemine

10 eurot + km,
Lisanduvad tekkinud kulud

5. Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine  
Eraisiku liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine Lepingu tingimuste kohaselt
Juriidilise isiku liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine

Kui lepingust ei tulene teisiti, on ennetähtaegse täitmise tasu 2,5% tasumata jääkmaksumuselt**, min 225 eurot, (kasutusrendi korral lisandub km), fikseeritud intressi korral tuleb tasuda ka intressivahetasu.

Kõikide liisinguvõtja taotletud teenuste osutamise eelduseks on tasutud lepingujärgsed maksed.
Hinnakirja kehtestajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.
Teenustasudele lisandub käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele ja muud riiklikud ja kohalikud maksud vastavalt kehtestatud õigusaktidele.

* Liisingueseme hind on vara ostuhind ilma käibemaksuta.
**Tasumata jääkmaksumus on tasumata osamaksete, käibemaksu laenu jäägi ja jääkväärtuse kogusumma.

 

Baasintressimäärad

Kehtivad seisuga 15.02.2018
1 kuu EURIBOR® -0,3690
3 kuu EURIBOR® -0,3280
6 kuu EURIBOR® -0,2760
12 kuu EURIBOR® -0,1910
EONIA® -0,3630
Panga baasintress (PBI) 0,0000
EURIBOR® määrade ajalugu
EONIA® määrade ajalugu

Koostööpartnerid

Liisinguprotsess sujub kõige kiiremini ja mugavamalt siis, kui ostate liisinguvara SEB koostööpartnerilt.

Kontaktid

 • Klienditugi

  665 7910

 • E-post

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.