Muuda keelt:

Kindlustusseltsid

Paragraphs

Liisinguga soetatud sõidukil peab olema kehtiv kindlustuskaitse. 

Nõuded liisinguvara kindlustuslepingule

 • kindlustusandja soovitame valida SEB eelistatud kindlustusseltside hulgast
 • sõiduk peab olema kogu liisinguperioodi vältel kindlustatud vähemalt turuväärtusele vastava summa ulatuses
 • kindlustusleping tuleb sõlmida väikseima omavastutusega, mida kindlustusandja võimaldab
 • kindlustuslepingus tuleb soodustatud isikuks märkida AS SEB Liising
 • kindlustusmakse peab olema tasutud õigeaegselt vastavalt kindlustuslepingule
 • kindlustusleping peab olema sõlmitud aastaseks perioodiks

Liisinguvara kindlustamisel eelistame järgmiseid kindlustusseltse:

 • AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Eesti filiaal
 • AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal (PZU Kindlustus)
 • ADB Gjensidige Eesti filiaal
 • Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal
 • ERGO Insurance SE
 • If P&C Insurance AS
 • Inges Kindlustus AS
 • LHV Kindlustus AS
 • Salva Kindlustuse AS
 • Seesam Insurance AS
 • Swedbank P&C Insurance AS

Liisinguvara kindlustamiseks võite valida ka muu Eestis tegutsemise õigust omava kindlustusseltsi, kui sõlmitav kindlustusleping tagab samaväärse kindlustuskaitse nagu AS-i SEB Liising poolt eelistatud kindlustusandja pakutav kindlustusleping.