Muuda keelt:
Image

SEB Kasvuprogramm

Innovatsioon ühisloome kaudu

Paragraphs

Kiirendi ettevõtjatele, kes usuvad, et koostöö aitab äri uuele tasemele viia

Miks osaleda SEB Kasvuprogrammis? 

 • Hindad ettevõtte väljakutseid värskema pilguga ja töötad välja uusi lahendusi koostöös teiste juhtidega
 • Sul on võimalus luua uusi partnerlussuhteid
 • Saad teadmisi jätkusuutlikust mõtteviisist ja tehisintellekti võimalustest, et laiendada oma ettevõtte ärivõimalusi
 • Sind toetavad rahvusvahelised tippmentorid


Programmi kestvus: august - november 2024.
Programmi loengud toimuvad inglise keeles, töötoad eesti keeles.

Programmi tutvustus
Programmis osalenute kogemused
Kandideerin programmi

Media
Praktilisi loenguid ja töötubasid

4

moodulit

Tööriistad arendamiseks

uut koostöösuunda

Kuni

15

ettevõtet

Osalustasu

0 eurot

Programmi lõppedes palume teha annetuse noorte ettevõtlikkuse toetuseks Junior Achievement Eestile

Ettevõtted, kelle fookus on innovatsioon ja koostöö

Ettevõtted, kellel on ambitsioon ja soov kasvada

Ettevõtted, mis on tegutsenud üle kahe aasta

Kasvuprogrammi ajakava

19. juuni SEB innovatsioonipäev ja Kasvuprogrammi tutvustus  Tutvustame SEB Kasvuprogrammi uut hooaega ja võtame kokku Innovatsiooni Liidrite Klubi aasta. Räägime äri kasvatamisest ja uute turgude avamisest koostöömudelite abil. Päeva esimesel poolel keskendume ettevõtete omavahelises koostöös loodavale toote- ja teenuseinnovatsioonile ning päeva teisel poolel uute turgude avamisele suurorganisatsioonide võimaluste abil.
6. august Programmi kandideerimise tähtaeg Kandideerin programmi
23. august Match-make vebinar Sissejuhatavas veebiseminaris selgitame programmi kaasloovat olemust, tutvustame protsessi, juhime ootusi ja kutsume ettevõtteid SEB-s toimuvale tutvumiskohtumisele. Veebiseminari ajal esitavad osalevad ettevõtted oma probleemid (ideed). Esitluse juhised antakse ette. Kõigi osalejate kontaktid jagatakse grupiga, et julgustada edasisi vestlusi tulevaste koostööde teemal.
29. august Tutvumiskohtumine SEB Innovatsioonikeskuses Võrgustumine SEB Innovatsioonikeskuses eesmärgiga moodustada 2-4 ettevõttest koosnevad meeskonnad, kellega koos programmis edasi liikuda. Ettevõtted, kes ei leia partnerit määratakse tiimidesse korraldaja poolt.
6. september Module 1: Co-creating innovation Uurime avatud innovatsiooni võimalusi ja koosloomise potentsiaali. Kaardistame innovatsioonipüüdlusi ja määrame tulevaste projektide fookuse. Osalejad on määratlenud võimalikud probleemid, mida nad hakkavad lahendama, ja leidnud teiste osalejate hulgast ühiseks innovatsiooniprojektiks partnermeeskonna.
20. september Module 2: User-Driven innovation Tutvume kasutajakeskse innovatsiooni põhiprintsiipidega. Osalejad teavad, kuidas eristada uurivat ja valideerivat kliendiuuringut, ning oskavad valida sobivaid meetodeid oma idee arendamiseks.
4. oktoober Module 3: Conseptualisation Lõpp lahenduse kavandamine. Meeskonnad on koostanud lahenduse üldkontseptsiooni, mis on kooskõlas elujõuliste äripõhimõtete, tehnoloogilise arengu ning ärimudeli tuumikusse sisseehitatud mõjuga.
18. oktoober Module 4: Market experiments Valmib minimaalne elujõuline toode (MVP) turule toomiseks. Meeskondade juhendamine müügikõne ettevalmistamisel. Osalejad on koostanud strateegia idee väikesele sihtrühmale tutvustamiseks (või ärieksperimendiks), mis võimaldab saada valideeritud andmeid.
November Kasvuprogrammi lõpetamine Ülevaade meeskondade edusammudest programmi jooksul. Selguvad meeskonnad, kes jätkavad mentorlust SEB ekspertidega.

Programmi koolitajad

Media
Image
Jana Kukk

Jana Kukk

Jana on strateegilise disaini agentuuri Rethink kaasasutaja ja teenusedisainer ning TalTechi teenusedisaini labori d.Lab juht. Ta on tegutsenud teenusedisaini ja strateegilise juhtimise konsultatsiooni valdkonnas üle 15 aasta. Janal on doktorikraad, mille omandamise raames uuris ta äriteenuste disaini ja väärtuse kujundamist. Tema artikleid on avaldatud rahvusvahelistes erialastes väljaannetes ning ta on raamatu „Managing Complexity and Creating Innovation Through Design” kaasautor. 

LinkedIn profile

Media
Image
Jussi Hermunen

Jussi Hermunen

Jussi  tegutseb hetkel konsultatsioonifirma Digitalist Finland tegevjuhina. Varasemalt on ta vedanud Põhjamaade Ernst & Youngi innovatsioonivaldkonda ning juhtinud rahvusvahelisi loovagentuure Idean ja Fjord. Tal on üle 20 aasta kogemust teenusedisaini ja kasutajakeskse äriarenduse valdkonnas ning tema klientide hulka on teiste seas kuulnud rahvusvahelised brändid nagu Ericsson ja Adidas. Viimased 5 aastat on ta eelkõige keskendunud ärimudelite innovatsioonile toetas koostöö arendamist erinevate ärifunktsioonide vahel. 

LinkedIn profile

Media
Image

Arvydas Pleta

Arvydasel on üle 10 aasta pikkune tugev kogemus innovatsioonipõhiste programmide juhtimisel, olles näiteks SEB innovatsioonijuhi ja ettevõtte Katalista Ventures partneri rollis. Tema kogemused kiirendite, häkatonide ja koolitusprogrammide edendamisel ning erinevate ettevõtete strateegiate kujundamisel on kooskõlas tema pühendumusega sotsiaalse ettevõtluse põhimõtetele. Arvydas on olnud enam kui 200 idufirma ja VKE mentor erinevates sektorites ning 2024. aasta alguses juhtis ta oskuslikult SEB Kasvuprogrammi Leedus. Ta on teinud koostööd selliste märkimisväärsete organisatsioonidega nagu Oracle, Euroopa Innovatsiooniakadeemia, UNICEF, Telia, Tele2, Dojus Agro, Elektrum, EIKA ja Žalgiris. Lisaks jagab ta oma taskuhäälingu „Innovators in Action“ („Innovaatorid tegutsemas“) kaudu teadmisi sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni kohta.

LinkedIn profile

Media
Image

Liene Kupca

Liene on konsultant ja nõustaja, kellel on laialdased kogemused Läti ja Balti regiooni avalikus ning erasektoris. Kursuse „Futures Design“ („Tuleviku disain“) autorina ja õppejõuna teenusedisaini ja innovatsiooni magistriprogrammis — SSE Riga, Läti Kunstiakadeemia, Lapimaa Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia koostöös — toob ta organisatsioonilistesse muutustesse ainulaadse vaatenurga. Ta paistab silma muutuste juhtimisel, parandades teenuse kvaliteeti ja edendades innovatsiooni inimkeskse lähenemisviisi abil. Tema strateegiline arusaam on oluline organisatsioonidele, mille eesmärk on viia sujuvalt läbi muutusi ja edendada innovatsiooni.

LinkedIn profile

Programmi meetodid, mis toetavad teie ettevõtte kasvu

Innovaatiline äriarenduse idee

Praktilised workshopid ja kodutööd

 • Avatud innovatsiooni võimaluste mõistmine ja meetodid jätkusuutlikuks äri kasvuks. 
 • Väärtuspakkumise loomine ja testimised sihtgrupiga. 

Uus koostööpartner

Speed dating ja matchmaking

 • Ühisloome võimaluste kaardistamine ja ühiste ärivõimaluste ideestamine. 
 • Ühine pitching sessioon ning ekspertide tugi ideede edasiarendamiseks. 

Kogemus ja inspiratsioon

Inspireerivad ettekanded ja mentorlus

 • Neli loengut koos töötoaga ja neli iseseisvat kodutööd
 • Kohtumised ekspertidega, mis aitavad pärast programmi äriideid arendada ja täpsustada. 

 

Guro Røberg: Koostöö kui strateegia äri kasvuks


SEB Kasvuprogrammi avaüritusel SEB Innovatsioonikeskuses jagas design leader Guro Roberg enda kogemust ühisloomega ning andis ülevaate parimatest tavadest innovaatiliste toodete arenduses.

 • Usalduse, ühise arusaama ja loovuse arendamine innovatsiooni tekkeks
 • Innovatsioon äris – mis, kuidas ja milleks?
Media
Media
Image
Anette from SEB

Võtke meiega ühendust

SEB Innovatsiooni juht Anette Ustal vastab meeleldi tekkinud küsimustele.

Võtke Anettega ühendust aadressil anette.ustal@seb.ee või helistades +372 52 401 88 

Kasvuprogrammis osalevad ettevõtted aitavad kaasa uue põlvkonna ettevõtjate loomisele

 • Kasvuprogrammis osalemine on tasuta. Programmi lõppedes kutsume ettevõtjaid toetama Junior Achievement Eestit (JA Eesti), et seeläbi anda panus noorte ettevõtlikkuse arendamisse ja uue põlvkonna ettevõtjate loomisele.
 • JA Eesti on võtnud oma südameasjaks, et noored saaksid ettevõtjaks olemist proovida juba kooliajal olles ettevõtlusõppe eestvedajad juba 20 aastat.
 • Saadud toetus läheb ettevõtlusprogrammi arendamiseks. Näiteks on soov programmi täiendada disainmõtlemise metoodikaga ning pöörata suuremat tähelepanu keskkonnasäästlikule mõtteviisile.  
 • Kasvuprogrammis osalenud ettevõtted on kokku toetanud Junior Achievement Eestit 17 360 euroga.

KKK

Kandidaatide valimisel jääb meile võimalus eelistada SEB kliente, kuid programmis osalemiseks ei pea olema SEB klient.
Programmis osaledes on hea võimalus osaleda kohtumisel ärikliendihalduriga ning koos sobivaid lahendusi leida. 

Ettevõtte kasvuprogrammis osalemise kulud  katab SEB. 
Uue põlvkonna ettevõtjate arengu toetuseks kogume osalejatelt annetusi, mis lähevad Junior Achievement Eestile. 

Kasvuprogramm koosneb kahest osast. Üle nädala toimuvad loengud ning mentorite ja valdkonna spetsialistide juhitud töötoad. Loengute vaheliste nädalate jooksul täidavad kasvuprogrammi osalejad ülesandeid, mis võivad võtta kuni 8 tundi, ja registreeruvad individuaalsetele mentorlustundidele vastava eksperdi/mentori juures. Osalejatele antakse kõik vajalikud materjalid ja teave ning juurdepääs veebitööriistadele, mida programmi ajal kasutatakse. Programmi meeskond pakub osalejatele kogu programmi vältel praktilist tuge.

Kasvuprogrammis osalemisel pidage meeles, et iga ettevõtet esindav meeskonnaliige peab sellele pühendama umbes 8 tundi nädalas. Programm kestab 8 nädalat.

Kuna programmist sündivad ärisuunad vajavad strateegilisi otsuseid ja elluviimist, siis ootame programmist osa võtma ettevõtete juhte (vähemalt 1) + 1 tootearandaja / teenuste juht.

SEB on loonud Kasvuprogrammi, et toetada ettevõtlust ja innovatsiooni ökosüsteemi. Innovaatilised ettevõtted, mis suudavad luua kõrge lisandväärtusega tooteid ja teenuseid on tugeva majanduse alustala.