Change language:

SEB Kasvuprogramm

Paragraphs

Kiirendi ambitsioonikatele ettevõtjatele, et kasvatada oma äri 10% asemel 10 korda

Rahvusvaheliste ja kohalike ekspertide juhendamisel töötavad programmis osalejad välja kõige sobivama praktilise tegevuskava, et:

 • astuda välja rutiinist ja arendada oma äriideed, innovaatilist toodet või teenust
 • laiendada olemasolevat äriideed ja leida uusi võimalusi
 • kohandada oma äri uute turunormidega, keskendudes innovatsioonile ja jätkusuutlikkusele

Meie programm on keskendunud äriteadmiste ja -oskuste arendamisele, rõhuasetusega digiajastu nõuetele: digitaalsete tehnoloogiate kasutamine, innovatsioon, kasv, turundus ja müük, samuti kaasaegne finantsplaneerimine ja kliendikesksus. Pöörame tähelepanu ka sellele, et kasv saavutatakse jätkusuutlikult.

Programmis osalenute kogemused

Kasvuprogramm alustab märtsis 2022.

 

Media
Praktilisi loenguid ja töötubasid

4

kuud

Kasvuplaani elluviimist

100

päeva

Kuni

15

ettevõtet

0 eurot

osalustasu

Kellele?

Kasvuprogramm alustab märtsis 2022.

Keskmised ja suured ettevõtted, mis on registreeritud Eestis ning mille missioon on innovatsioon ja areng

Ettevõtted, mis on tegutsenud üle kahe aasta

Ettevõtted, mille aastakäive ületab 500 000 eurot

Media
Изображение
Trainer Alar Kolk

Programmi mentor ja koolitaja

Alar Kolk

Alar on viimase 15 aasta jooksul koolitanud rohkem kui 3000 juhtivtöötajat looma veelgi paremaid ärimudeleid. Muuhulgas on Alar nõustanud selliseid globaalseid korporatsioone nagu Amadeus, FCA, Ferrero, Empower ja Google.

LinkedIn profile

Media
Изображение
Andres Haavel

Programmi 100 päeva mentor

Andres Haavel

Andres on varasemalt tegelenud kaubanduse- ja IT-ettevõtete juhtimisega ning aidanud paljudel Eesti mainekatel ettevõtetel juhtimissüsteeme välja kujundada. Juhtimisinfosüsteeme välja töötavaid meeskondi on ta juhtinud näiteks ettevõtetes nagu Swedbank,  Eesti Energia ja EMT. Andrese tugevus seisneb oskuses kaardistada keerulisi protsesse ja muuta need lihtsaks ja arusaadavaks.

 LinkedIn profile

Programmi meetodid, mis toetavad teie ettevõtte kasvu

Praktilised teadmised

Loengud ja seminarid

 • Kuus avalikku loengut, kus osalejatele antakse teoreetilisi ja praktilisi äriteadmisi
 • Igas seminaris praktiline tugi programmis osalejatele selleks, et osata loengutes saadud teadmisi kasutada
   

Kogemused

Individuaalsed kohtumised ekspertidega ja praktilised ülesanded

 • Kuus kodutööd ja kuus individuaalset kohtumist valdkonna ekspertidega
 • Ülesanded ja kohtumised ekspertidega aitavad teil pärast programmi oma äriideid arendada ja täpsustada

Ärikontaktid

Edusammude hindamise üritused

 • Neli üritust edusammude hindamiseks ärijuhtide-mentoritega
 • Üritused aitavad ideid hinnata ning saada kasulikke nõuandeid ja olulisi ärikontakte

Koostöös Euroopa Innovatsiooniakadeemia ja Empowermentiga

EIA logo

 

Tunnustatud liider tehnoloogiaettevõtluse hariduses. Mittetulunduslikud haridusprogrammid töötatakse välja maailma tippasutuste spetsialistidega, sh Stanfordi ülikool, UC Berkeley ja Google.

Loen edasi

Empowerment logo

 

Empowermenti kogenud ärimentorid aitavad kiirendada programmis loodud lahenduse kasutuselevõttu. Kasutatakse IT ja idufirmade valdkonnas tuntud välearenduse põhimõtteid.

Loen edasi

Kasvuprogrammis osalenud ettevõtted

Изображение
Graduate companies

Veel vilistlasi

Viime kokku ettevõtted, tudengid ja teaduse

Kasvuprogrammis osalevad ka äriinnovatsioonist huvitatud Tartu Ülikooli tudengid. Uuenduslike ideede arendamiseks on programmi kestel võimalus kaasata ka teadlasi.

Miks tasub kaasata tudeng ettevõtte arendamisse?

 • Tudengid panustavad värskete ideede ja teadmistega
 • Tudengid aitavad lahendada ajakriitilisi ülesandeid 
 • Ettevõttel on võimalus panustada noorte arengusse, pakkudes praktilist kogemust

 

Miks tasub tudengil osaleda SEB Kasvuprogrammis?

 • Uued teadmised digitaalse ärimudeli loomise ja ettevõtte kasvatamise kohta

 • Praktiline kogemus ja ülesannete lahendamine päriselu näidetel Eesti ettevõtetes
 • Isiklikud kontaktid Eesti ettevõtetes, võimalused koostööks tulevikus
 • Võimalus saada ülikooli õppekava ainepunkte (sõltuvalt õppekavast)

 

KKK

Kandidaatide valimisel jääb meile võimalus eelistada SEB kliente, kuid programmis osalemiseks ei pea olema SEB klient.
Programmis osaledes on hea võimalus osaleda kohtumisel ärikliendihalduriga ning koos sobivaid lahendusi leida. 

Ettevõtte kasvuprogrammis osalemise kulud  katab SEB. 
Uue põlvkonna ettevõtjate arengu toetuseks kogume osalejatelt annetusi, mis lähevad Junior Achievement Eestile. 

Kasvuprogramm koosneb kahest osast. Üle nädala toimuvad 6–8-tunnised veebiseminarid ning mentorite ja valdkonna spetsialistide juhitud töötoad. Veebiseminaride vaheliste nädalate jooksul täidavad kasvuprogrammi osalejad ülesandeid, mis võivad võtta kuni 8 tundi, ja registreeruvad individuaalsetele mentorlustundidele vastava eksperdi/mentori juures. Osalejatele antakse kõik vajalikud materjalid ja teave ning juurdepääs veebitööriistadele, mida programmi ajal kasutatakse. Programmi meeskond pakub osalejatele kogu programmi vältel praktilist tuge.

Kasvuprogrammis osalemisel pidage meeles, et iga ettevõtet esindav meeskonnaliige peab sellele pühendama umbes 8 tundi nädalas.

Suurima kasu saavutamiseks on soovitav, et ettevõtet esindaks kasvuprogrammis juhtkond või rühm inimesi (kaks kuni viis esindajat), kes suudavad teha ettevõttes uuendusi ja olulisi muudatusi.

Kasvuprogrammi eesmärk on kiirendada teie äri kasvu – ideaalis kümme korda kümne aasta jooksul. Programmis saate teadmisi ja praktilisi kogemusi, kuidas välja töötada edukas kliendisõbralik toode, mida on maailmaturul võimalik hõlpsalt müüa. Programmi lõpus töötate mentorite ja ekspertide juhendamisel välja 100-päevase arengukava, mis saab teie eesmärkide saavutamise aluseks.

Võtke meiega ühendust

SEB Tallinna Innovatsioonikeskuse juht Anette Ustal vastab meeleldi tekkinud küsimustele.

Võtke Anettega ühendust aadressil anette.ustal@seb.ee või helistades +372 5240188