Change language:

Application to commercial property insurance

Paragraphs

Andmete, sh isikuandmete töötlemise nõusolek

Avalduse esitamine

Nõustudes käesoleva PZU kindlustuspakkumusega ja sõlmides AS-i SEB Liising/AS-i SEB Pank vahendusel PZU-ga kindlustuslepingu:

  1. annate kindlustusvõtjana PZU-le nõusoleku Teie kohta kindlustusavaldustes või -pakkumustes märgitud või varasema kliendisuhte ajal PZU-le esitatud kõigi andmete (sh isikuandmete) töötlemiseks (sealhulgas edastamiseks AS-ile SEB Liising ja AS-ile SEB Pank) eesmärgiga pakkuda Teile ka edaspidi PZU kindlustustooteid.
  2. kinnitate, et olete teadlik, et füüsilisest isikust kindlustusvõtjana on Teil õigus igal ajal saada PZU-lt kui isikuandmete vastutavalt töötlejalt infot oma isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta ning nõuda ebaõigete andmete parandamist, samuti nõuda igal ajal isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui seadus ei sätesta teisiti.

*PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni.
AS SEB Pank ja AS SEB Liising tegutsevad AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.Vajutades nuppu "Saadan" kinnitate, et olete nõus oma andmete töötlemisega ülaltoodud korras.