Muuda keelt:
Pilt
women eating breakfast and using her tablet

E-arvete edastamine internetipanka

Paragraphs

E-arve saatmine panka on mugav lahendus, mis võimaldab edastada elektroonilisi arveid teie klientidele SEB internetipanka. Lahendus sobib hästi, kui pakute teenuseid eraisikutele või ettevõtetele, kes tasuvad teie ettevõttele teenuste eest 

  • Mugav viis saata klientidele arveid otse internetipanka
  • Kliendid saavad arve tasumiseks kasutada eeltäidetud maksekorraldust
  • Arvete saatmise ja koostamisega kaasnevad väiksemad kulud
  • Täpsed ja õigeaegsed maksed, paremini prognoositav rahavoog
  • Tulu on lihtsalt hallatav

E-arve saatmine panka on mugav lahendus, mis võimaldab edastada elektroonilisi arveid teie klientidele SEB internetipanka. Lahendus sobib hästi, kui pakute teenuseid eraisikutele või ettevõtetele, kes tasuvad teie ettevõttele teenuste eest 

Kuidas alustada e-arvete saatmisega?

1.
Registreeruge nõustamisele

2.
Sõlmige e-arve edastamise leping

3.
Alustage e-arvete edastamisega sobivas kanalis

1. SEB erakliendi internetipank  
liitumine tasuta
2. SEB ärikliendi internetipank  
liitumine tasuta
lepingu muutmine  
- panga töötaja poolt (1) 10 eurot
- administraatori poolt internetipangas tasuta
kuuhooldustasu tasuta
automaatne päring äriregistrisse 2,24 eurot
kuuhooldustasu mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi residendile 10 eurot
3. SEB mobiilirakendus  
- liitumine tasuta
- makse vastava makse teenustasu elektroonilises kanalis
4. Muud teenused mobiiltelefonis  
infopäringuteenused (vastavalt operaatori hinnakirjale)  
- Telia 0,38 eurot
- Elisa 0,26 eurot
- TELE2 0,26 eurot
5. Kiirteavitamine  
lepingu sõlmimine/muutmine/lõpetamine tasuta
teade SMS-iga 0,20 eurot teade
teade e-postiga tasuta
6. Püsikorraldus  
lepingu sõlmimine/muutmine tasuta
lepingu lõpetamine tasuta
makse vastava makse teenustasu elektroonilises kanalis
7. Määratud maksete lisamine tasuta
8. E-arve püsimakse  
lepingu sõlmimine, muutmine, lõpetamine tasuta
pangasisene makse 0,08 eurot
Euroopa tavaline makse (2) 0,19 eurot
9. E-arve edastamine (3)  
lepingu sõlmimine 60 eurot
lepingu muutmine 20 eurot
lepingu  kuuhooldustasu 7 eurot
lepingu kuuhooldustasu koos e-arve edastamise programmi kasutamisega 12 eurot
e-arve vastuvõtmise tasu ühe edastatud arve kohta 0,15 eurot
ettevõtte kohane kujundusmall esmakordne ja/või iga järgnev 200 eurot
10. Digikassa  
lepingu sõlmimine tasuta
kuuhooldustasu tasuta
makse kogumishoiusele tasuta
11. Pangalink  
liitumine 65 eurot
tehingutasu 1% ostu summast, min 0,13 eurot, max 3,20 eurot tehing
- finantsvahendusettevõttele 1,28 eurot
lepingu muutmine 15 eurot
autentimine (3)  
- liitumine 65 eurot
- lepingu muutmine 15 eurot
- autentimistasu 0,08 eurot tehing, min 20 eurot kuus
12. Maksekaartide teenindamine ettevõttes  
liitumine tasuta
tehingute töötlemise tasu vastavalt lepingule
terminali ettevalmistus ja paigaldus kokkuleppel kliendiga tasuta
terminali ettevalmistus ja paigaldus hiljemalt järgmiseks pangapäevaks 75 eurot
terminali kuutasu vastavalt kokkuleppele
13. Pangaliides  
lepingu sõlmimine 65 eurot
kuuhooldustasu min 50 eurot
14. Trading Station  
liitumine tasuta
15. Muud teenused  
Turvaseadme väljastamine  
- PIN-kalkulaator 15 eurot
- klaviatuuriga ID-kaardi lugeja 17 eurot
PIN-kalkulaatori väljavahetamine  8 eurot
esmakordse Smart-ID väljastamine pangakontoris  tasuta
korduva Smart- ID väljastamine pangakontoris (4), (5) 5 eurot
16. Väliskontode haldamine SEB Eesti ärikliendi internetipanga vahendusel
Baltic Online (SEB Baltikumi pankades asuvad väliskontod)  
- teenusega liitumine (6) 15 eurot
- kliendi internetipanka on liidetud ainult SEB Läti või SEB Leedu konto(d) 10 eurot kuus
- kliendi internetipanka on liidetud nii SEB Läti kui SEB Leedu kontod 15 eurot kuus
- lepingumuudatused 10 eurot
17. SEB Baltic Gateway  
Otsekanal  
- liitumine 50 eurot
- teenuste kuutasud  
- konto väljavõtted (v.a päevasisene) ja/või müügikohtade aruanded 10 eurot
- konto aruanded päeva jooksul (reaalajas kontoinfo) 25 eurot
- maksete algatamine ja/või e-arvete edastamine 25 eurot
Operaatori kanal  
Pakett 1 - konto väljavõtted (v.a päevasisene), müügikohtade aruanded ja maksete algatamine  
- liitumine tasuta
- kuutasu (7) 5 eurot
Pakett 2 - konto väljavõtted, konto aruanded päeva jooksul, müügikohtade aruanded, maksete ja e-arvete edastamine  
- liitumine 25 eurot
- kuutasu 25 eurot
Operaatori tasud  
- liitumine 50 eurot
- kuutasu vastavalt kokkuleppele

(1) Tasuline on ainult pangatöötaja tehtud lepingu muudatus, mida saab administraatori õigustega isik teha ka ise ärikliendi internetipangas.
(2) E-arve püsimakseid tehakse ainult eurodes.
(3) Hinnale lisandub käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele.
(4) Välja arvatud alaealised.
(5) Hind sisaldab käibemaksu
(6)Hind ühe liidetava ettevõtte ja ühe riigi kohta.
(7) Ärikliendi pakette omavatele klientidele kuutasu ei rakendu. * E-arve portaal tähendab AS-i SEB Pank poolt pakutavat tarkvara e-arve portaali lepingu  tähenduses ning Fitek AS-i poolt pakutavat arved.ee keskkonda.
** Basic paketi raames saab e-arveid edastada SEB erakliendi internetipanka ja SEB ärikliendi internetipanka.