Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Äriklient

Maksete kogumine e-arvega

Maksete kogumine e-arvega

Mugav lahendus arvete esitamiseks ja regulaarsete maksete kogumiseks

 • Maksete kogumine on automatiseeritud
 • Klientidel on mugav arveid tasuda
 • Väheneb maksmata arvete hulk
 • Elektroonilised arved säästavad loodust

E-arvete edastamine on ettevõttele mugavam ja soodsam kui paberarvete trükkimine ning postitamine. Maksjatel on arve tasumiseks võimalik otse e-arvelt algatada eeltäidetud maksekorraldus või sõlmida selle e-arvega seotud teenuse eest regulaarseks tasumiseks e-arve püsimakse leping.

E-arve on Eesti e-arve standardile vastav XML-vormingus dokument, mis on korraga nii tavapärane kui ka masinloetav arve. Pank koostab e-arve alusel eeltäidetud maksekorralduse, mille maksja saab üle vaadata ja maksmiseks kinnitada.

Maksja võib e-arve alusel sõlmida pangaga ka e-arve püsimakse lepingu: sel juhul tasub pank edaspidi e-arved automaatselt. E-arve püsimakse saab toimida ka siis, kui ettevõtte klient internetipanka ei kasuta. Sellisel juhul saadab ettevõte panka e-arve, mis tasutakse püsimaksega, ja edastab maksjale info arve kohta muul kokkulepitud viisil: näiteks e-kirja või posti teel.

E-arvete edastamiseks peab ettevõtte majandustarkvara võimaldama koostada standardile vastavaid e-arve faile. Standardile vastavaid e-arveid aktsepteerivad kõik pangad. Nii saab ettevõte mugavalt saata maksjatele e-arveid eri pankadesse.

E-arvete koostamiseks ja edastamiseks võib ettevõte kasutada ka spetsiaalse teenusepakkuja ehk operaatori abi. Sel juhul pöördub ettevõte e-arvete pangale edastamiseks operaatori poole, kes informeerib panka uuest e-arveid edastavast ettevõttest. Sel juhul jõuavad kõik e-arved panka operaatori vahendusel.
Selleks, et edastada e-arveid mitme panga klientidele, tuleb ettevõttel sõlmida vastavate pankadega e-arve edastamise leping ja saata lähtuvalt maksja e-arve aadressist e-arveid sobivasse panka. Teine võimalus on kasutada e-arvete edastamiseks operaatori teenust.

Ettevalmistus e-arvete edastamiseks

 • Selgitage välja, kas Teie ettevõtte majandustarkvara võimaldab koostada Eesti e-arve standardile vastavaid e-arveid või kas on mõistlik see rakendus välja arendada.
 • Mõelge läbi, kas soovite e-arvete edastamise kanalina kasutada pangaliidest või spetsiaalset e-arvete edastamise programmi.
 • E-arvete edastamise lepingu sõlmimiseks pöörduge oma kliendihalduri poole või lähimasse SEB kontorisse.

E-arvete edastamise protsess

 • Edastage e-arved panka lepingus kokku lepitud kanali kaudu ja tähtajaks. Maksjad saavad arvega tutvuda internetipangas ja nad võivad eeltäidetud maksekorralduselt tasuda arve või sõlmida automaatseks maksmiseks e-arve püsimakse lepingu.
 • Maksjale, kellel puudub elektroonilise kanali kasutamise võimalus, tuleb Teil lisaks panka saadetavale e-arvele saata arve ka muul kokku lepitud viisil.  Juhul kui maksja ei ole teenuse lepingu omanik tuleb Teil lisaks panka saadetavale e-arvele saata arve ka teenuse lepingu omanikule temaga kokku lepitud viisil.

E-arve edastamise programm

 • E-arveid saate edastada ja hallata spetsiaalses internetikeskkonnas.
 • Programmi kasutamiseks peab Teie ettevõttel olema pangaga sõlmitud ärikliendi internetipanga leping ning e-arve edastamise lepingus peab olema kokku lepitud e-arve edastamise programmi kasutamine.
 • Programmi pääsemiseks tuleb Teie ettevõtte esindajal sisestada isiklik internetipanga salasõna ja koodid.
 • Selle programmi abil saate edastada pangale e-arveid, vaadata edastatud e-arvete väljavõtet ning andmeid eksportida ja importida. XML-faili näidis
 • XSD - einvoice_ver1.11-seb.xsd

Kas peaksin sõlmima perioodilise või perioodivaba e-arve edastamise lepingu?
Otsuse tegemisel tuleks lähtuda arve esitamise sagedusest.

Kui periood, mille kohta esitate arveid, langeb kokku kalendrikuuga, siis sobib Teile perioodiline e-arve edastamise leping. Sel juhul saavad maksjad valida Teie määratud kuupäevade vahemikust maksepäeva, mil nad soovivad tasuda e-arveid püsimakse lepinguga.

Kui periood, mille eest esitate arvet, kõigub või kui Teil võib tekkida vajadus esitada maksjale ühes kuus rohkem kui üks arve, sobib Teile perioodivaba e-arve edastamise leping. Sel juhul saavad maksjad valida, kas tasuvad arve e-arve püsimakse lepinguga arve panka saabumisest ülejärgmisel arvelduspäeval või arve maksetähtpäeval.

Mida ma pean tegema, kui tahan olemasoleva e-arvete edastamise perioodilise lepingu muuta perioodivabaks lepinguks?
Kui soovite muuta e-arve edastamise perioodilise lepingu perioodivabaks lepinguks, saate seda teha pärast ülemineku perioodi (alates 1. veebruarist 2014). Selleks tuleb Teil esitada internetipanga kaudu või oma kliendihaldurile vabas vormis avaldus, kus on märgitud soovitud ülemineku kuupäev.

Muudatusest teavitage ka oma kliente, sest nende valitud e-arve püsimakse lepingu maksepäev sel juhul muutub.

Millist kanalit peaksin kasutama e-arvete panka edastamiseks?
Pangaliides sobib Teile siis, kui Teil on palju kliente, kellele arveid esitate; lisaks on pangaliidesel palju muid lisavõimalusi.

Kui kliente on vähem või kui Teie majandustarkvaras puudub võimalus koostada standardile vastavaid e-arveid, sobib Teile ärikliendi internetipanga e-arve edastamise programm.

Kas ma saan pakkuda oma klientidele võimalust sõlmida koos teenuselepinguga kohe ka e-arve püsimakse leping?
Selline võimalus on olemas, kui e-arve edastamise lepingus on nii kokku lepitud.

Mida ma pean tegema, kui soovin esitada e-arveid ka teiste Eesti pankade klientidele?
Selleks tuleb sõlmida e-arve edastamise leping pankadega, kelle maksjatele soovite e-arveid esitada. Saate ka kasutada niisuguse operaatori teenuseid, kes saadab e-arveid eri pankadesse Teie eest.

Millise operaatori peaksin valima?
Operaatori valimisel peaksite lähtuma enda ettevõtte vajadustest. Valitud operaator võtab pangaga ise ühendust.

1. SEB erakliendi internetipank  
liitumine tasuta
2. SEB ärikliendi internetipank  
liitumine tasuta
lepingu muutmine  
- pangakontoris (1) 10 eurot
- internetipangas tasuta
kuuhooldustasu tasuta
automaatne päring äriregistrisse 2,24 eurot
kuuhooldustasu mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi residendile 10 eurot
3. SEB mobiilirakendus  
- liitumine tasuta
- makse vastava makse teenustasu elektroonilises kanalis
4. Muud teenused mobiiltelefonis  
infopäringuteenused (vastavalt operaatori hinnakirjale)  
- Telia 0,38 eurot
- Elisa 0,26 eurot
- TELE2 0,26 eurot
5. Kiirteavitamine  
lepingu sõlmimine/muutmine/lõpetamine tasuta
teade SMS-iga 0,20 eurot teade
teade e-postiga tasuta
6. Püsikorraldus  
lepingu sõlmimine/muutmine tasuta
lepingu lõpetamine tasuta
makse vastava makse teenustasu elektroonilises kanalis
7. Määratud maksete lisamine tasuta
8. E-arve püsimakse  
lepingu sõlmimine, muutmine, lõpetamine tasuta
pangasisene makse 0,08 eurot
Euroopa tavaline makse (2) 0,19 eurot
9. E-arve edastamine (3)  
lepingu sõlmimine 60 eurot
lepingu muutmine 20 eurot
lepingu  kuuhooldustasu 7 eurot
lepingu kuuhooldustasu koos e-arve edastamise programmi kasutamisega 12 eurot
e-arve vastuvõtmise tasu ühe edastatud arve kohta 0,15 eurot
ettevõtte kohane kujundusmall esmakordne ja/või iga järgnev 200 eurot
10. Digikassa  
lepingu sõlmimine tasuta
kuuhooldustasu tasuta
makse kogumishoiusele tasuta

 

11. Pangalink  
liitumine 65 eurot
tehingutasu 1% ostu summast, min 0,13 eurot, max 3,20 eurot tehing
- finantsvahendusettevõttele 1,28 eurot
lepingu muutmine 15 eurot
autentimine (3)  
- liitumine 65 eurot
- lepingu muutmine 15 eurot
- kuuhooldustasu 20 eurot või kokkuleppel kliendiga

 

12. Maksekaartide teenindamine ettevõttes  
liitumine tasuta
tehingute töötlemise tasu vastavalt lepingule
terminali ettevalmistus ja paigaldus kokkuleppel kliendiga tasuta
terminali ettevalmistus ja paigaldus hiljemalt järgmiseks pangapäevaks 75 eurot
terminali kuutasu vastavalt kokkuleppele
13. Pangaliides  
lepingu sõlmimine 65 eurot
kuuhooldustasu min 50 eurot
14. Trading Station  
liitumine tasuta
15. Muud teenused  
Turvaseadme väljastamine  
- PIN-kalkulaator 15 eurot
- klaviatuuriga ID-kaardi lugeja 17 eurot
PIN-kalkulaatori väljavahetamine  8 eurot
16. Väliskontode haldamine SEB Eesti ärikliendi internetipanga vahendusel
Baltic Online (SEB Baltikumi pankades asuvad väliskontod)  
- teenusega liitumine (4) 15 eurot
- kliendi internetipanka on liidetud ainult SEB Läti või SEB Leedu konto(d) 10 eurot kuus
- kliendi internetipanka on liidetud nii SEB Läti kui SEB Leedu kontod 15 eurot kuus
- lepingumuudatused 10 eurot

 

17. Baltic Gateway  
Otsekanal  

- liitumine

50 eurot

- teenuste kuutasud

 

- konto väljavõtted (v.a jooksev päev)

10 eurot

- jooksva päeva väljavõtted (reaalajas kontoinfo)

25 eurot

- maksete ja/või e-arvete edastamine

25 eurot

Operaatori kanal

 

Pakett 1 - konto väljavõtted (v.a jooksev päev) ja maksete edastamine

 

- liitumine

tasuta

- kuutasu (5)

5 eurot

Pakett 2 - konto väljavõtted, maksete ja e-arvete edastamine

 

- liitumine

25 eurot

- kuutasu

25 eurot

Operaatori tasud

 

- liitumine

50 eurot

- kuutasu

vastavalt kokkuleppele

18. E-arve portaal

 

Pakett Basic

 

- liitumine

tasuta

- kuutasu

tasuta

- e-arve saatmine e-arve portaali* kasutajale ja avaliku sektori asutusele

tasuta

- e-arve saatmine SEB** internetipanka (3)

0,24 eurot

Pakett Premium

 

- liitumine

tasuta

- kuutasu (3)

7 eurot

- e-arve saatmine e-arve portaali* kasutajale ja avaliku sektori asutusele

tasuta

- e-arve saatmine mistahes krediidiasutuse internetirakendusse e-arve portaali võimaluste piires (3)

0,24 eurot

(1) Teenustasu ei laiene internetipanga administraatorite muutmisele ning ettevõtte päevalimiidi, teenustasu konto ja lepingu lõpptähtaja muudatustele.
(2) E-arve püsimakseid tehakse ainult eurodes.
(3) Hinnale lisandub käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele.
(4) Hind ühe liidetava ettevõtte ja ühe riigi kohta.
(5) Ärikliendi pakette omavatele klientidele kuutasu ei rakendu.

* E-arve portaal tähendab AS-i SEB Pank poolt pakutavat tarkvara e-arve portaali lepingu tähenduses ning Fitek AS-i poolt pakutavat arved.ee keskkonda.
** Basic paketi raames saab e-arveid edastada SEB erakliendi internetipanka ja SEB ärikliendi internetipanka.

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.