Muuda keelt:

Pangasisene makse

Paragraphs

Pangakontorit pole vaja külastada

  • Kiire ja lihtne ülekanne, mis  jõuab saaja kontole üldjuhul kohe
  • Liituge arvelduspaketiga, et teha pangasiseseid euromakseid piiramatult tasuta
     

Pangasiseseid ülekandeid saate teha internetipangas, mobiilirakenduses või pangakontoris.

Teen makse

Teenusest

Võite teha ülekande enda kontode vahel või muule saajale SEB Pangas nii eurodes kui ka välisvaluutas. Eurodes ja välisvaluutas tehtud ülekannetele kehtivad samad teenustasud ja tingimused.

Raha kantakse saaja kontole üldjuhul kohe. Pärast kella 22 esitatud maksekorraldused täidetakse tavaliselt kohe, kuid kontoväljavõttel võivad sellised maksed kajastuda järgmise päeva kuupäevaga.

Milliseid andmeid vajab maksja Teie kontole makse tegemiseks?

Kui raha kantakse Teie arvele teiselt SEB kontolt, siis laekub raha üldjuhul kohe.

Kui ootate makset oma SEB kontole muust pangast, siis peaksite maksjale edastama:

  • enda korrektse kontonumbri IBAN-vormingus (summa kantakse selle  alusel Teie kontole)

Kuidas makseid teha?

Ülekande tegemiseks Teie või kellegi teise kontole Eesti, Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna ja Ühendkuningriigi pankades on mitu erinevat moodust – interneti kaudu, mobiilirakenduse abil või külastades meie kontorit.

  • Sisenege internetipanka, valige „Arveldamine“ → „Uus makse“, täitke elektroonilisel maksekorralduse vormil nõutud väljad ja kinnitage makse
  • Avage SEB mobiilirakendus
  • Külastage sobivat SEB pangakontorit ja võtke kaasa isikut tõendav dokument. Pidage meeles, et kõigepealt tuleb ennast kohtumisele registreerida.
 
Väljaminev makse Pangakontor Elektroonilised kanalid (k.a püsikorraldus, pangalingi makse)
1. Pangasisene makse (1)
eurodes (9) 5 eurot  0,25 eurot
välisvaluutas 5 eurot 2 eurot
kontosisene konverteerimine tasuta tasuta
2. Euroopa makse (1, 2)
tavaline makse (sh välkmakse (3)) (9) 5 eurot  0,25 eurot
ekspressmakse (4) 35 eurot 30 eurot
3. Välismakse
tavaline makse
- kulud kahasse 25 eurot 6 eurot
- täissummas saajale (5) 45 eurot 26 eurot
kiirmakse
- kulud kahasse 35 eurot 14 eurot
- täissummas saajale (5) 55 eurot 34 eurot
ekspressmakse eurodes
- kulud kahasse 35 eurot 30 eurot
- täissummas saajale (5) 55 eurot 50 eurot
ekspressmakse välisvaluutas (6)
- kulud kahasse 60 eurot 39 eurot
- täissummas saajale (5) 80 eurot 59 eurot
lisatasu makse eest kõrge sanktsiooniriskiga riiki (8) 100 eurot 100 eurot
4. Koondsummas debiteerimisega maksejuhis  (7) 0,16 eurot
maksejuhises olev pangasisene makse 0,25 eurot
maksejuhises olev Euroopa tavaline makse (sh välkmakse) (2, 3) 0,25 eurot
5. Maksetehingu täitmiseks kasutatavad valuutakursid
summa alla 10 000 euro või selle ekvivalent muus valuutas debiteerimise hetkel pangas kehtiv vastava valuuta ülekande ostu- või müügikurss debiteerimise hetkel pangas kehtiv vastava valuuta ülekande ostu- või müügikurss
summa alates 10 000 eurost või selle ekvivalent muus valuutas panga määratud turukurss, kui makse tehakse arvelduspäeval kella 9–17. Muul ajal tehtud maksel kasutatakse debiteerimise hetkel pangas kehtivat vastava valuuta ülekande ostu-või müügikurssi. panga määratud turukurss, kui makse tehakse arvelduspäeval kella 9–17. Muul ajal tehtud maksel kasutatakse debiteerimise hetkel pangas kehtivat vastava valuuta ülekande ostu-või müügikurssi.

(1) Sundsissenõuete (kohtutäituri, maksuhalduri, muu õigustatud isiku arestimiskorraldused) täitmisel kohaldub pangasaalis tehtava makse tasu.
(2) Makse eurodes, teenustasud kulud kahasse, saaja kontonumber peab olema märgitud IBAN-ina. Saaja pank asub Euroopa Liidu liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras, Šveitsis, Andorras, San Marinos, Suurbritannias, Vatikanis või Monacos.
(3) Välkmakse võimalus on ainult elektroonilistes kanalites.
(4) Eurodes algatatud makse ainult euroala riiki (Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome), kui pank on makse aktsepteerinud enne kella 17.00. Saaja pank peab olema märgitud korrektse BIC-ga ja kontonumber IBAN-ina.
(5) Saab teha ainult väljaspool lepinguriiki asuvasse saaja panka. Kui välismakse töötlemise protsessis osalevate teiste makseteenuse pakkujate tegelikud kulud on suuremad kui 20 eurot, võib pank teenustasude vahe kliendi kontolt hiljem täiendavalt maha arvestada, kuid mitte suuremas summas kui 75 eurot. Pank tagab välismakse täissummana edasikandmise panga korrespondentkontolt, kuid ei garanteeri, et makse jõuab täissummana ka saaja kontole.
(6) Kokkuleppel Markets osakonnaga.
(7) Elektroonilistest kanalitest saab koondsummas debiteerimisega maksejuhist edastada, SEB Baltic Gateway ja SEB ärikliendi internetipanga kaudu.
(8) Lisatasu rakendatakse makse töötlemisel, mis tehakse riiki, mida panga hinnangul peetakse kõrgema sanktsiooniriskiga riigiks. Kõrge sanktsiooniriskiga riikide täielik loetelu on saadaval SEB kodulehel. Lisatasu rakendub lisaks muudele hinnakirjas kirjeldatud makseteenuste tasudele. Tasu kehtib ainult äriklientidele.
(9) Palgamakse toote puhul kohaldub teenustasu toote raames tehtavale igale maksele eraldi.

Välismaksete teenustasu koosneb sõltuvalt makse tüübist kuni kolmest komponendist:
1) SEB Eesti teenustasu;
2) välispankade teenustasu;
3) teenustasu maksejuhise käsitlemise eest kiir- või ekspressmaksena.

Laekuv makse
1. Pangasisene tasuta
2. Euroopa makse (1) tasuta
3. Välismakse (2) 5,75 eurot
- SEB Grupi Baltikumi pankadest tasuta
- lisatasu makse eest kõrge sanktsiooniriskiga riiki (3) 100 eurot

(1) Laekumine eurodes, teenustasud kulud kahasse. Saaja kontonumber peab olema märgitud korrektse  IBAN-iga ja maksja pangaks Euroopa pank
(2) Laekumine on tasuta, kui maksejuhis on saatja pangast edastatud märkusega “täissumma saajale”, väljaarvatud ärikliendile laekuva makse puhul, mis laekub kõrge sanktsiooniriskiga riigist (lisateave punktis (3)).
(3) Lisatasu rakendatakse makse töötlemisel, mis tehakse riiki, mida panga hinnangul peetakse kõrgema sanktsiooniriskiga riigiks. Kõrge sanktsiooniriskiga riikide täielik loetelu on saadaval SEB kodulehel. Lisatasu rakendub lisaks muudele hinnakirjas kirjeldatud makseteenuste tasudele. Tasu kehtib ainult äriklientidele.