Muuda keelt:
Image
People in the office

SEB Baltic Gateway

Paragraphs

Kiire ja turvaline andmevahetus pangaga

SEB Baltic Gateway on rakendusliides (API) panga ja raamatupidamistarkvara vaheliseks otseühenduse loomiseks ja andmevahetuseks. See võimaldab pangateenuseid kasutada mugavalt ja tõhusalt Teie ettevõtte tarkvara kaudu.

Raamatupidamise tarkvara otseühendus SEB-ga

Andmevahetus reaalajas ja ööpäevaringselt

Automaatne ülevaade SEB ja teiste Balti pankade kontodel toimunud tehingute kohta

SEB Baltic Gateway võimalused

Operaatori kanalis kättesaadavad teenused sõltuvad raamatupidamistarkvara pakkujast, ning otsene integreerimine võimaldab ühendada mis tahes vajaliku teenuse.

Väljavõtted ja aruanded

 • Kontoväljavõtted: eelmise päeva ja mis tahes perioodi kohta viimase kahe aasta jooksul.
 • Jooksva päeva aruanded reaalajas kontoinfo saamiseks: teavet tehingute kohta edastatakse terve päeva jooksul.
 • Info ettevõtte teiste pankade kontodel toimunud tehingute ja kontoseisu kohta (Balti riikides praegu võimalik SEB, Swedbank, Luminor ja LHV).
 • Makseterminalide aruanded müügikoha kaupa: kaardimaksete andmed.

Maksete võimalused

 • Maksete import: maksekorraldused on võimalik saata kinnitamiseks ärikliendi internetipanka.
 • Maksete algatamine: digiallkirjastatud maksekorraldused saab saata koheseks täitmiseks.
 • Toetame kõiki maksetüüpe, näiteks konsolideeritud makseid.
 • Digiallkirjastamise teenus makse algatamiseks vajaliku allkirja loomiseks.

Muud teenused

 • E-arvete edastamine: saatke klientidele e-arveid ja võtke vastu aruandeid e-arve avalduste kohta.

Valige oma ettevõtte jaoks sobivaim lahendus

Teil on võimalus valida kahe liidestamisvõimaluse vahel  – võite ühenduse luua operaatori kaudu või liidestada oma tarkvara otse pangaga. 

Operaatori kanal


Lihtne ja kulutõhus viis teenuste kasutamiseks kui töötate raamatupidamistarkvaraga, mis on SEB-ga ühendatud operaatorina:

Baasteenuste kasutamine operaatori kanali kaudu on arvelduspaketiga kliendile tasuta.

Kuidas alustada

 1. Ettevõtte juhatuse liige allkirjastab lepingu SEB ärikliendi internetipangas.
 2. Pärast lepingu allkirjastamist aktiveeritakse teenus ühe tööpäeva jooksul.
 3. Aktiveerige teenus raamatupidamistarkvaras või teavitage tarkvarapakkujat SEB-ga sõlmitud lepingust.

Otsekanal


Kui soovite liidestada oma süsteemi otse pangaga, pakume võimalust erilahenduse loomiseks, kasutades meie uudseid ja arendajasõbralikke rakendusliideseid.

Kuidas alustada

 1. Looge tehniline lahendus ja testige seda.
 2. SEB Baltic Gateway lepingu sõlmimiseks võtke ühendust pangaga.
 3. Teenused aktiveeritakse pärast lepingu allkirjastamist.

Soovite nõu pidada?

 • Võtke meiega ühendust telefonil +372 665 5100 või kirjutage aadressil info@seb.ee.
 • Võtame teiega ühendust kuni kahe tööpäeva jooksul.
 • Teeme Teile pakkumise, mis sobitub just Teie ettevõtte vajadustega.

Tehnilised nõuded

API-de kasutamiseks peab ettevõte järgima tehnilises spetsifikatsioonis kirjeldatud põhimõtteid ja nõudeid:

 • arendama ja hoidma ajakohasena tarkvara, mis võimaldab pangaga turvaliselt andmeid vahetada ning sõnumeid õiges formaadis kasutada;
 • tagama teenuste puhul, mis eeldavad lisakinnitust, elektroonilise allkirja või e-templi andmise võimaluse;
 • hankima pangalt autentimissertifikaadi, et luua
  autenditud ja turvaline ühendus;
 • tagama, et autentimissertifikaadiga seotud privaatvõti ning tarkvara ja sõnumite vahetamiseks kasutatavad süsteemid oleks turvalised ning et vahetatavad andmed oleks terviklikud ja konfidentsiaalsed.

Hinnad ja tingimused

1. SEB erakliendi internetipank
liitumine tasuta
2. SEB ärikliendi internetipank
liitumine tasuta
lepingu muutmine
- panga töötaja poolt (1) 10 eurot
- administraatori poolt internetipangas tasuta
kuuhooldustasu tasuta
automaatne päring äriregistrisse 2,24 eurot
kuuhooldustasu mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi residendile 10 eurot
3. SEB mobiilirakendus
- liitumine tasuta
- makse vastava makse teenustasu elektroonilises kanalis
4. Muud teenused mobiiltelefonis
infopäringuteenused (vastavalt operaatori hinnakirjale)
- Telia 0,38 eurot
- Elisa 0,26 eurot
- TELE2 0,26 eurot
5. Kiirteavitamine
lepingu sõlmimine/muutmine/lõpetamine tasuta
teade SMS-iga 0,20 eurot teade
teade e-postiga tasuta
6. Püsikorraldus
lepingu sõlmimine/muutmine internetipangas tasuta
lepingu sõlmimine/muutmine pangakontoris 5 eurot
lepingu lõpetamine tasuta
makse vastava makse teenustasu elektroonilises kanalis
7. Määratud maksete lisamine tasuta
8. E-arve püsimakse
lepingu sõlmimine, muutmine, lõpetamine tasuta
pangasisene makse 0,08 eurot
Euroopa tavaline makse (2) 0,19 eurot
9. E-arve edastamine (3)
lepingu sõlmimine 60 eurot
lepingu muutmine 20 eurot
lepingu kuuhooldustasu 7 eurot
lepingu kuuhooldustasu koos e-arve edastamise programmi kasutamisega 12 eurot
e-arve vastuvõtmise tasu ühe edastatud arve kohta 0,15 eurot
ettevõtte kohane kujundusmall esmakordne ja/või iga järgnev 200 eurot
püsimakse lepingute ülekandmine vastavalt kokkuleppele
10. Digikassa
lepingu sõlmimine tasuta
kuuhooldustasu tasuta
makse kogumishoiusele tasuta
11. Pangalink
liitumine 65 eurot
tehingutasu 1% ostu summast, min 0,13 eurot, max 3,20 eurot tehing
- finantsvahendusettevõttele 1,28 eurot
lepingu muutmine 15 eurot
autentimine (3)
- liitumine 65 eurot
- lepingu muutmine 15 eurot
- autentimistasu 0,08 eurot tehing, min 20 eurot kuus
12. Maksekaartide teenindamine ettevõttes
liitumine tasuta
tehingute töötlemise tasu vastavalt lepingule
terminali ettevalmistus ja paigaldus kokkuleppel kliendiga tasuta
terminali ettevalmistus ja paigaldus hiljemalt järgmiseks pangapäevaks 75 eurot
terminali kuutasu vastavalt kokkuleppele
13. Trading Station
liitumine tasuta
14. Muud teenused
Turvaseadme väljastamine
- PIN-kalkulaator 15 eurot
PIN-kalkulaatori väljavahetamine 8 eurot
esmakordse Smart-ID väljastamine pangakontoris tasuta
korduva Smart- ID väljastamine pangakontoris (4), (5) 5 eurot
15. Väliskontode haldamine SEB Eesti ärikliendi internetipanga vahendusel
Baltic Online (SEB Baltikumi pankades asuvad väliskontod)
- teenusega liitumine (6) 15 eurot
- kliendi internetipanka on liidetud ainult SEB Läti või SEB Leedu konto(d) 10 eurot kuus
- kliendi internetipanka on liidetud nii SEB Läti kui SEB Leedu kontod 15 eurot kuus
- lepingumuudatused 10 eurot
16. SEB Baltic Gateway
Otsekanal
- liitumine 50 eurot
- konto väljavõtted (v.a päevasisene) ja/või müügikohtade aruanded 10 eurot kuus
- konto aruanded päeva jooksul (reaalajas kontoinfo) 25 eurot kuus
- maksete algatamine ja/või e-arvete edastamine 25 eurot kuus
- teiste pankade kontoinfo 10 eurot kuus
- digiallkirjastamine 0.10 eurot allkiri 
Operaatori kanal
- liitumine tasuta
- Baasteenused: kontoväljavõtted ja kontoaruanded päeva jooksul, teiste pankade kontoinfo, müügikohtade aruanded ja maksete algatamine 5 eurot kuus (7)
- e-arvete edastamine 10 eurot kuus
- digiallkirjastamine 0,10 eurot allkiri
Operaatori tasud
- liitumine 50 eurot
- kuutasu vastavalt kokkuleppele
17. E-arve portaal
- E-arvete portaali pakett Basic
- liitumine tasuta
- kuutasu (7) tasuta
- e-arve saatmine e-arve portaali* kasutajale, avaliku sektori asutusele ja SEB** internetipanka kuni 5 arvet kuus tasuta (8)
- E-arvete portaali pakett Premium
- liitumine tasuta
- kuutasu 7 eurot
- e-arve saatmine e-arve portaali* kasutajale, avaliku sektori asutusele, SEB** internetipanka ja mistahes krediidiasutuse rakenduse e-arve portaali võimaluste piires (3) kuni 30 arvet kuus tasuta, iga järgnev arve 0,24 eurot

(1) Tasuline on ainult pangatöötaja tehtud lepingu muudatus, mida saab administraatori õigustega isik teha ka ise ärikliendi internetipangas.
(2) E-arve püsimakseid tehakse ainult eurodes.
(3) Hinnale lisandub käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele.
(4) Välja arvatud alaealised.
(5) Hind sisaldab käibemaksu
(6)Hind ühe liidetava ettevõtte ja ühe riigi kohta.
(7) Standard, Standard+, Premium, Premium+ ärikliendi paketti omavatele klientidele kuutasu ei rakendu.
(8) Pärast viie arve saatmist võimalus liituda E-arve portaali paketiga Premium.

* E-arve portaal tähendab AS-i SEB Pank poolt pakutavat tarkvara e-arve portaali lepingu tähenduses ning Unifiedpost AS-i poolt pakutavat arved.ee keskkonda.
** E-arve portaali Basic paketi raames saab e-arveid edastada SEB erakliendi internetipanka ja SEB ärikliendi internetipanka.