Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Äriklient

Välismakse

Välismakse

Makse välisvaluutas või väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda

 • Kiir- ja ekspressmakse võimalus

Välismaksena tuleb teha

 • iga välisvaluutas makse (isegi juhul, kui saaja pank asub Eestis);
 • eurodes makse panka, mis asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.

SEB kliendina võite SEB kontserni pankadesse teha makseid ja saada sealt laekumisi ülikiirelt ning soodustingimustel.

Tavaline välismakse jõuab olenevalt riigist saajani kahe kuni seitsme arvelduspäevaga.

Kiirmakse jõuab tavaliselt saajani kahe kuni viie arvelduspäevaga.

Ekspressmakse jõuab saajani hiljemalt järgmisel arvelduspäeval, kui olete makse teinud tööpäeval

 • Taani krooni ja Venemaa rubla puhul enne kella 13;
 • Rootsi krooni, Norra krooni ja Šveitsi frangi puhul enne kella 15;
 • Euro, USA dollari, Suurbritannia naela ja Kanada dollari puhul enne kella 16:30.

Kui keegi soovib teile teha makset välismaalt, siis edastage maksjale

 • oma arvelduskonto rahvusvaheline kuju ehk IBAN, mille leiate internetipangast.
 • SEB Panga BIC (SWIFT-kood): EEUHEE2X;
 • SEB Panga aadress: Tornimäe 2, Tallinn, Estonia.

SEB ärikliendi internetipanga kaudu saate hallata ühest kohast kõiki oma kontosid, sealhulgas välispankades asuvaid kontosid. Internetipangas saate algatada väliskontodelt ülekandeid ja tellida väliskontode väljavõtteid.

Loen lähemalt

 1. Valige maksetüüp.

  Sellest oleneb makse kiirus ja teenustasu.

  Tavaline makse

  Olenevalt makse valuutast ja riigist, kuhu makse tehakse, jõuab tavaline makse saajani kahe kuni seitsme arvelduspäevaga, kui SEB on maksekorralduse aktsepteerinud arvelduspäeval enne kella 17.
   

  Kiirmakse

  Kiirmakse jõuab saajani kahe kuni viie arvelduspäevaga, kui SEB on maksjalt saadud maksekorralduse aktsepteerinud arvelduspäeval enne kella 15.

  Ekspressmakse

  Ekspressmakse jõuab saajani hiljemalt järgmisel arvelduspäeval, kui SEB on maksekorralduse aktsepteerinud arvelduspäeval enne järgmisi kellaaegasid:

  • Taani krooni ja Venemaa rubla puhul enne kella 13;
  • Rootsi krooni, Norra krooni ja Šveitsi frangi puhul enne kella 15;
  • Euro, USA dollari, Suurbritannia naela ja Kanada dollari puhul enne kella 16:30.
  Makse kiirust mõjutavad tegurid

  Tähtajale lisandub üks arvelduspäev, kui makse on algatatud arvelduspäeval pärast eelnimetatud kellaaega või puhkepäeval. Sellisel juhul on soodsam valida kiirmakse asemel tavaline makse ja ekspressmakse asemel kiirmakse.

  Peale maksetüübi mõjutab makse liikumise kiirust ka asjaolu, kas saaja panga korrespondentpank on sama mis SEB-l. Juhul kui korrespondentpangad ei ühti, on makse liikumise ahel pikem.
   
 2. Valige sobiv teenustasutüüp.

  Kulud-kahasse-makse (SHA) korral toimub teenustasude maksmine Euroopa Majanduspiirkonnas või sellest väljaspool arveldades erinevalt.

  • Kui makse saaja asub Euroopa Majanduspiirkonnas, siis ei tohi ükski makseahelas osalev pank võtta maksekorralduses märgitud summast maha teenustasu. Kui algatate kulud-kahasse-makse, jõuab makse saaja panka täissummas ning teie maksate SEB teenustasu ja saaja maksab oma panga teenustasu.
  • Väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda tehtava kulud-kahasse-makse korral võtab iga makseahelas olev pank summast maha oma teenustasu.
  Kulud-kahasse-makse on maailmas enim levinud teenustasutüüp.

  Täissummas-saajale-makse (OUR) puhul maksate kõik teenustasud teie. Saajani jõuab makse üldjuhul täissummas. Seda tüüpi ülekannet saate teha vaid juhul, kui makse saaja asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.
   
 3. Kui makse on muus valuutas kui saaja riigi valuuta, märkige ka saaja panga korrespondentpanga andmed.

  Vajalikud andmed – korrespondentpanga nimi, linn ja riik ning muud lisaandmed – annab makse saaja.

Lisainfo

Saaja aadressi lisamine välismaksetele
SEB peamised korrespondentpangad
Piirangud välismaksete tegemisel
Riigid, kuhu on keelatud teha välismakseid
Rublamaksete tegemise juhend
BIC-koodide otsing
Araabia Ühendemiraatide pankadesse tehtavad välismaksed
Arveldustingimused

Välismakse laekumise kiirus oleneb maksja valitud maksetüübist, asukohariigist ja valuutast.

Tavaliselt kanname laekunud raha teie kontole samal arvelduspäeval. Kui raha laekub meie panka pärast kella 16, siis kanname saabunud summa teie kontole järgmisel arvelduspäeval.

Välisvaluuta konverteerimine

Teie arvelduskontole laekuv välisvaluuta konverteeritakse teie kontovaluutasse arvelduspäeval kehtiva ülekandekursiga.

Kui soovite, et summa jõuaks teie kontole välisvaluutas, siis avage internetipangas või kontoris vastava valuuta arvelduskonto või lisage olemasolevale arvelduskontole valuutaliides.

Laekumiseks vajalikud pangarekvisiidid:

Beneficiary Customer Saaja täisnimi/nimetus ja täpne aadress
Beneficiary’s Account/Beneficiary’s IBAN Saaja rahvusvaheline kontonumber ehk IBAN SEB-s
Beneficiary’s Bank AS SEB Pank, Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia
Beneficiary’s Bank SWIFT/BIC code EEUHEE2X
Beneficiary’s Bank Correspondent SWIFT/BIC code Makse valuutale vastav SEB korrespondentpank (korrespondentpankade nimekiri)

 

Korduvad maksed võite ette ära määrata. Edaspidi on samale saajale makset tehes maksekorraldus juba eeltäidetud ning Teil tuleb sisestada vaid summa ja selgitus.

Määratud makseid saate teha:

Määratud makseid saate lisada:

Väljaminev makse Pangakontor Elektroonilised kanalid (k.a püsikorraldus, pangalingi makse)
1. Pangasisene makse (1)    
eurodes 2,30 eurot  0,16 eurot
välisvaluutas 3 eurot 2 eurot
kontosisene konverteerimine tasuta tasuta
2. Euroopa makse (1, 2)    
tavaline makse (sh välkmakse (3)) 3,50 eurot  0,38 eurot
ekspressmakse (4) 35 eurot 30 eurot
3. Välismakse    
tavaline makse    
- kulud kahasse (5) 25 eurot 6 eurot
- täissummas saajale (6) 45 eurot 26 eurot
kiirmakse    
- kulud kahasse (5) 35 eurot 14 eurot
- täissummas saajale (6) 55 eurot 34 eurot
ekspressmakse eurodes    
- kulud kahasse (5) 35 eurot 30 eurot
- täissummas saajale (6) 55 eurot 50 eurot
ekspressmakse välisvaluutas (7)    
- kulud kahasse (5) 60 eurot 39 eurot
- täissummas saajale (6) 80 eurot 59 eurot
4. Koondsummas debiteerimisega maksejuhis  (8)   0,16 eurot
maksejuhises olev pangasisene makse   tasuta
maksejuhises olev Euroopa tavaline makse   0,38 eurot
5. Maksetehingu täitmiseks kasutatavad valuutakursid    
summa alla 10 000 euro või selle ekvivalent muus valuutas debiteerimise hetkel pangas kehtiv vastava valuuta ülekande ostu- või müügikurss debiteerimise hetkel pangas kehtiv vastava valuuta ülekande ostu- või müügikurss
summa alates 10 000 eurost või selle ekvivalent muus valuutas panga määratud turukurss, kui makse tehakse arvelduspäeval kella 9-17. Muul ajal tehtud maksel kasutatakse debiteerimise hetkel pangas kehtivat vastava valuuta ülekande ostu-või müügikurssi. panga määratud turukurss, kui makse tehakse arvelduspäeval kella 9-17. Muul ajal tehtud maksel kasutatakse debiteerimise hetkel pangas kehtivat vastava valuuta ülekande ostu-või müügikurssi.

(1) Sundsissenõuete (kohtutäituri, maksuhalduri, muu õigustatud isiku arestimiskorraldused) täitmisel kohaldub pangasaalis tehtava makse tasu.
(2) Makse eurodes, teenustasud kulud kahasse, saaja kontonumber peab olema märgitud IBAN-ina. Kui saaja pank asub väljaspool Eestit, siis peab saaja pank olema märgitud korrektse BIC-iga. Saaja pank asub Euroopa Liidu liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras, Šveitsis, Andorras, San Marinos, Suurbritannias või Monacos.
(3) Välkmakse võimalus on ainult elektroonilistes kanalites – internetipank (kaasa arvatud maksete import), SEB mobiilirakendus.
(4) Eurodes algatatud makse ainult euroala riiki (Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome), kui pank on makse aktsepteerinud enne kella 17.45. Saaja pank peab olema märgitud korrektse BIC-ga ja kontonumber IBAN-ina.
(5) Kui mis tahes valuutas makse tehakse Euroopa Liidu liikmesriiki, Islandile, Norrasse, Liechtensteini, Šveitsi, Andorrasse, San Marinosse, Suurbritanniasse või Monacosse ja maksejuhisel ei ole saaja kontonumber esitatud IBAN-i kujul, võib lisaks eeltoodud teenustasudele lisanduda teenustasu summas, mis vastab 12 eurole.
(6) Saab teha ainult väljaspool lepinguriiki asuvasse saaja panka. Kui välismakse töötlemise protsessis osalevate teiste makseteenuse pakkujate tegelikud kulud on suuremad kui 20 eurot, võib pank teenustasude vahe kliendi kontolt hiljem täiendavalt maha arvestada, kuid mitte suuremas summas kui 75 eurot. Pank tagab välismakse täissummana edasikandmise panga korrespondentkontolt, kuid ei garanteeri, et makse jõuab täissummana ka saaja kontole.
(7) Kokkuleppel Markets osakonnaga.
(8) Elektroonilistest kanalitest saab koondsummas debiteerimisega maksejuhist edastada, Pangaliidese ja SEB ärikliendi internetipanga kaudu.

Välismaksete teenustasu koosneb sõltuvalt makse tüübist kuni kolmest komponendist:
1) SEB Eesti teenustasu;
2) välispankade teenustasu;
3) teenustasu maksejuhise käsitlemise eest kiir- või ekspressmaksena.

Laekuv makse  
1. Pangasisene tasuta
2. Euroopa makse (1) tasuta
3. Välismakse (2) 5,75 eurot
- SEB Grupi Baltikumi pankadest tasuta

(1) Laekumine eurodes, teenustasud kulud kahasse. Saaja kontonumber peab olema märgitud korrektse  IBAN-iga ja maksja pangaks Euroopa pank
(2) Laekumine on tasuta, kui maksejuhis on saatja pangast edastatud märkusega "täissumma saajale".

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.