Muuda keelt:
Pilt
forest seen from the sky

Pildikaart

Paragraphs

Ettevõtte sümboolikaga pangakaart

Firmasümboolikaga pangakaart eristub töötaja isiklikest kaartidest ning toimib ettevõtte visiitkaardina.

 • Omanäoline ja esinduslik
 • Erikujundusega saate tellida nii deebet- kui ka krediitkaarte
 • Usaldusväärne Eestis ja välismaal
 • Viipemaksed kuni 150-eurostele ostudele

Firmasümboolikaga pangakaart eristub töötaja isiklikest kaartidest ning toimib ettevõtte visiitkaardina.

Kasutus- ja krediidilimiit

 
  Pildikaart deebetkaart Pildikaart krediitkaart
Kaardi kasutuslimiit Sularaha päevalimiit kuni 3500 eurot, maksete päevalimiit kuni 6500 eurot. Kuulimiidi lisamine on valikuline Kuni  6500 eurot /kalendrikuus
Krediidilimiit* - Minimaalne 300 eurot/kalendrikuus
Kasutuslimiidi muutmine Toimib kohe Toimib kohe
Krediidilimiidi muutmine - Avalduse alusel

* Kaardi krediidilimiit oleneb ettevõtte käibest ja riskiklassist.

  Krediidi tagasimaksmine

   

  • Väljavõtte kuu jooksul tehtud ostude ja raha väljavõtmiste kohta koostab pank kuu viimase päeva seisuga ning esitab Teile järgmise kuu alguses.
  • Tagasimakse päeva saate valida (5-15 kuupäev). Maksepäeval tuleb eelmisel kuul krediitkaartidega kasutatud raha täies mahus tagasi maksta.
  • Juhul, kui maksepäeval ei ole kaardiga seotud kontol vajalikku summat, hakkab puudujäävalt summalt jooksma viivis.
  • Kalendrikuu jooksul kasutatud krediidisummalt ei arvestata intressi kuni järgmise kuu maksepäevani. Iga kuu esimesel päeval avaneb uus krediidilimiit täies mahus.
  • Saate kasutada kaardiga seotud arvelduskontol olevat vaba raha.
  • Saate teha krediidilimiidi ülekannet arvelduskontole.

   

  Taotlemine

  • Pildikaarti saate tellida ärikliendi internetipangast  või SEB kontorist.
  • Pärast taotluse esitamist võtab ärikliendihaldur Teiega mõne päeva jooksul ühendust. Pangakontoris saab kaarti tellida allkirjaõiguslik isik.
  • Kaart väljastatakse SEB kontorist kaardi kasutaja isikut tõendava dokumendi alusel. Tallinnas saab kaardi kätte nelja pangapäeva ja mujal kümne pangapäeva jooksul.
  • Määrake internetipangas kaardi kuu- ja päevalimiit ning tehingud, mida kaardiga saab sooritada.
  • Kaarti posti teel tellides aktiveerige see pärast kaardi ja PIN-koodi kättesaamist ärikliendi internetipangas. Kui tellite kaardi posti teel, võetakse Teilt teenustasu hinnakirja järgi.
  • Kaart kehtib kolm aastat, seejärel valmistame Teile uue kaardi.

  Kaardi tellimiseks sisestage soovitud pilt ning peagi on Teie ettevõttel ainulaadne pangakaart.

  Sobiv pilt

  • Pildiks sobib kuni 10 MB JPEG-, GIF-, BMP-, või PNG-formaadis fail, mõõtmetega vähemalt 1036 × 664 pikslit
  • Kaardil ei tohi kasutada kujutisi, mis rikuvad kaubamärgi- või autoriõigusi
  • Kujundus ei tohi sisaldada sobimatuid motiive, riiklikke sümboleid, sobimatut alastust ega olla vastuolus heade kommete ja tavadega. Kujundusel ei tohi kujutada tubakatooteid, alkoholi, narkootikume, relvi, rahatähti, münte, poliitilisi või religioosseid avaldusi ega sümboleid
  • Kaardil ei tohi kasutada kuulsuste (muusikud, sportlased, avaliku elu tegelased jne) pilte


  Tavakaardid

  1. Mastercardi deebetkaart
  kaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
  kaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis tasuta
  pikenduskaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
  pikenduskaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis tasuta
  asenduskaardi väljastamine 3 eurot
  hooldustasu kuus 1 euro
  2. Mastercardi Businessi deebetkaart
  kaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
  kaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis tasuta
  pikenduskaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
  pikenduskaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis tasuta
  asenduskaardi väljastamine 3 eurot
  hooldustasu kuus 2 eurot
  3. Mastercard Goldi deebetkaart
  kaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
  kaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis tasuta
  pikenduskaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
  pikenduskaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis tasuta
  asenduskaardi väljastamine 3 eurot
  hooldustasu kuus 1,50 eurot
  4. Pildikaart deebetkaart eraisikutele
  kaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
  kaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis 3,50 eurot
  pikenduskaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
  pikenduskaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis 3,50 eurot
  asenduskaardi väljastamine 5 eurot
  hooldustasu kuus 1 euro
  5. Pildikaart deebetkaart juriidilistele isikutele
  kaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
  kaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis 3,50 eurot
  pikenduskaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
  pikenduskaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis 3,50 eurot
  asenduskaardi väljastamine 5 eurot
  hooldustasu kuus 2 eurot


  ISIC ja ITIC kaardid

  1. ISIC Tudeng (Student)
  väljastamine, asendus-, pikenduskaart 7,50 eurot
  esmane ISIC kaardi väljastamine ajavahemikul 15.08-30.09 tasuta
  kaardi kasutusõiguse pikendamine 6 eurot
  hooldustasu kuus 1 euro
  2. ISIC Õpilane (Scholar)
  väljastamine, asendus-, pikenduskaart
  - kuni 20. eluaastani tasuta
  - alates 20. eluaastast 7,50 eurot
  esmane ISIC kaardi väljastamine ajavahemikul 15.08-30.09 tasuta
  kaardi kasutusõiguse pikendamine alates 20. eluaastast 6 eurot
  hooldustasu kuus 1 euro
  3. ITIC Õpetaja (Teacher)
  väljastamine, asendus-, pikenduskaart 7,50 eurot
  kaardi kasutusõiguse pikendamine 6 eurot
  hooldustasu kuus 1 euro


  Muud kaardid

  Ajutine kaart
  väljastamine 3 eurot

  (1) Kontorisse tellitud kaart aktiveeritakse alati pangakontori töötaja poolt kaardi väljastamisel.


  Deebetkaartide üldised tehingu- ja teenustasud

  1. Tasumine äriettevõtetes (lisandub tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest) tasuta
  ajutise kaardiga tehing ei ole lubatud
  2. Sularaha sissemakse SEB Eesti sularahaautomaatides (1)
  - kuni 4000 eurot kalendrikuus kliendi (konto(de) omaniku) kohta deebet- ja/või krediitkaardiga tasuta
  - kui summa ületab kalendrikuu jooksul kliendi (konto(de) omaniku) kohta 4000 eurot deebet- ja/või krediitkaardiga 0,3% sissemakstavast summast
  3. Sularaha väljavõtmine SEB Eesti, SEB Läti, SEB Leedu sularahaautomaatides (2)
  juriidiline isik 0,19 eurot + 0,3% tehingusummast
  eraisik
  - kuni 1000 eurot kalendrikuus kliendi (konto(de) omaniku) kohta tasuta
  - kui summa ületab kalendrikuu jooksul kliendi (konto(de) omaniku) kohta 1000 eurot 0,3% tehingusummast
  4. Sularaha väljavõtmine Eestis teiste pankade sularahaautomaatidest
  juriidiline isik 2 eurot + 2,5% tehingusummast
  eraisik 1 euro + 2,5% tehingusummast
  ajutise kaardiga tehing ei ole lubatud
  5. Sularaha väljavõtmine välismaal (lisandub tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest)
  juriidiline isik 2 eurot + 2,5% tehingusummast
  eraisik 1 euro + 2,5% tehingusummast
  ajutise kaardiga tehing ei ole lubatud
  6. Sularaha väljamakse äriettevõttes (lisandub tasu vastavalt äriettevõtte hinnakirjale) tasuta
  7. Tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest (3)
  tehingu originaalvaluutaks on muu valuuta (v.a EUR) 1,5% tehingu summast
  8. Saldopäring (saldo; viimased tehingud)
  SEB Eesti pangaautomaadist tasuta
  teiste pankade pangaautomaatidest 0,40 eurot päring
  9. Kaardi kasutuslimiidi muutmine
  pangakontoris 2,50 eurot
  internetipangas tasuta
  10. Pangakaartide tootmine kiirkorras 40 eurot
  11. Deebetkaardi võlanõudekiri postiga 1,28 eurot
  12. Leppetrahv blokeeritud kaardi kasutamise, limiidi ületamise või õigeaegselt tasumata summade eest 65 eurot
  13. Viivis konto tegelike rahaliste vahendite ületamise eest 0,2% päevas
  14. Tehingu kviitungi päring
  tehing Eestis 4 eurot
  tehing välismaal 8 eurot
  15. Alusetu tagasinõue
  tehing Eestis 12 eurot
  tehing välismaal 16 eurot
  16. Kaardi saatmine postiga
  tavapostiga Eestisse tasuta
  tähitud postiga Eestisse 5 eurot
  tavapostiga välismaale 10 eurot
  17. Sularahaautomaadist pangakaardi väljavõtmine ja tagastamine (4) 30 eurot

  (1) Maksimaalne sissemakse limiit kalendrikuus erakliendi (konto(de) omaniku) kohta on 10 000 eurot, ärikliendi (konto(de) omaniku) kohta 15 000 eurot.
  (2) Ajutise kaardiga ei ole tehing lubatud SEB Läti ja SEB Leedu sularahaautomaatides.
  (3) Nõuded kaardiga välisvaluutas tehtud toimingute kohta laekuvad pangale rahvusvahelistelt kaardiorganisatsioonidelt (Mastercard) nende määratud kursi alusel eurodesse konverteerituna.
  (4) Tagastatakse vaid välisriikide pankade poolt väljastatud pangakaarte. Konfiskeeritud kaartide tagastamine toimub Tornimäe või Tartu pangakontoris.