Muuda keelt:
Image
forest seen from the sky

Pildikaart

Paragraphs

Ettevõtte sümboolikaga pangakaart

Firmasümboolikaga pangakaart eristub töötaja isiklikest kaartidest ning toimib ettevõtte visiitkaardina.

 • Omanäoline ja esinduslik
 • Erikujundusega saate tellida nii deebet- kui ka krediitkaarte
 • Usaldusväärne Eestis ja välismaal
 • Viipemaksed kuni 150-eurostele ostudele

Firmasümboolikaga pangakaart eristub töötaja isiklikest kaartidest ning toimib ettevõtte visiitkaardina.

Kasutus- ja krediidilimiit

Tingimus Pildikaart deebetkaart Pildikaart krediitkaart
Kaardi kasutuslimiit
 
Sularaha päevalimiit kuni 3500 eurot, maksete päevalimiit kuni 6500 eurot. Kuulimiidi lisamine on valikuline Kuni 6500 eurot /kalendrikuus
Krediidilimiit*
 
Puudub Minimaalne 300 eurot/kalendrikuus
Kasutuslimiidi muutmine
 
Toimib kohe Toimib kohe
Krediidilimiidi muutmine
 
Puudub Avalduse alusel

* Kaardi krediidilimiit oleneb ettevõtte käibest ja riskiklassist.

Krediidi tagasimaksmine

 

 • Väljavõtte kuu jooksul tehtud ostude ja raha väljavõtmiste kohta koostab pank kuu viimase päeva seisuga ning esitab Teile järgmise kuu alguses.
 • Tagasimakse päeva saate valida (5-15 kuupäev). Maksepäeval tuleb eelmisel kuul krediitkaartidega kasutatud raha täies mahus tagasi maksta.
 • Juhul, kui maksepäeval ei ole kaardiga seotud kontol vajalikku summat, hakkab puudujäävalt summalt jooksma viivis.
 • Kalendrikuu jooksul kasutatud krediidisummalt ei arvestata intressi kuni järgmise kuu maksepäevani. Iga kuu esimesel päeval avaneb uus krediidilimiit täies mahus.
 • Saate kasutada kaardiga seotud arvelduskontol olevat vaba raha.
 • Saate teha krediidilimiidi ülekannet arvelduskontole.

 

Taotlemine

 • Pildikaarti saate tellida ärikliendi internetipangast  või SEB kontorist.
 • Pärast taotluse esitamist võtab ärikliendihaldur Teiega mõne päeva jooksul ühendust. Pangakontoris saab kaarti tellida allkirjaõiguslik isik.
 • Kaart väljastatakse SEB kontorist kaardi kasutaja isikut tõendava dokumendi alusel. Tallinnas saab kaardi kätte nelja pangapäeva ja mujal kümne pangapäeva jooksul.
 • Määrake internetipangas kaardi kuu- ja päevalimiit ning tehingud, mida kaardiga saab sooritada.
 • Kaarti posti teel tellides aktiveerige see pärast kaardi ja PIN-koodi kättesaamist ärikliendi internetipangas. Kui tellite kaardi posti teel, võetakse Teilt teenustasu hinnakirja järgi.
 • Kaart kehtib kolm aastat, seejärel valmistame Teile uue kaardi.

Kaardi tellimiseks sisestage soovitud pilt ning peagi on Teie ettevõttel ainulaadne pangakaart.

Sobiv pilt

 • Pildiks sobib kuni 10 MB JPEG-, GIF-, BMP-, või PNG-formaadis fail, mõõtmetega vähemalt 1036 × 664 pikslit
 • Kaardil ei tohi kasutada kujutisi, mis rikuvad kaubamärgi- või autoriõigusi
 • Kujundus ei tohi sisaldada sobimatuid motiive, riiklikke sümboleid, sobimatut alastust ega olla vastuolus heade kommete ja tavadega. Kujundusel ei tohi kujutada tubakatooteid, alkoholi, narkootikume, relvi, rahatähti, münte, poliitilisi või religioosseid avaldusi ega sümboleid
 • Kaardil ei tohi kasutada kuulsuste (muusikud, sportlased, avaliku elu tegelased jne) pilte


Tavakaardid

1. Mastercardi deebetkaart
kaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
kaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis tasuta
pikenduskaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
pikenduskaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis tasuta
asenduskaardi väljastamine 3 eurot
hooldustasu kuus 1 euro
2. Mastercardi Businessi deebetkaart
kaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
kaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis tasuta
pikenduskaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
pikenduskaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis tasuta
asenduskaardi väljastamine 3 eurot
hooldustasu kuus 2 eurot
3. Mastercard Goldi deebetkaart
kaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
kaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis tasuta
pikenduskaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
pikenduskaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis tasuta
asenduskaardi väljastamine 3 eurot
hooldustasu kuus 1,50 eurot
4. Pildikaart deebetkaart eraisikutele
kaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
kaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis 3,50 eurot
pikenduskaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
pikenduskaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis 3,50 eurot
asenduskaardi väljastamine 5 eurot
hooldustasu kuus 1 euro
5. Pildikaart deebetkaart juriidilistele isikutele
kaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
kaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis 3,50 eurot
pikenduskaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
pikenduskaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis 3,50 eurot
asenduskaardi väljastamine 5 eurot
hooldustasu kuus 2 eurot


ISIC ja ITIC kaardid

1. ISIC Tudeng (Student)
väljastamine, asendus-, pikenduskaart 7,50 eurot
kaardi kasutusõiguse pikendamine 6 eurot
hooldustasu kuus 1 euro
2. ISIC Õpilane (Scholar)
väljastamine, asendus-, pikenduskaart
- kuni 20. eluaastani tasuta
- alates 20. eluaastast 7,50 eurot
kaardi kasutusõiguse pikendamine alates 20. eluaastast 6 eurot
hooldustasu kuus 1 euro
3. ITIC Õpetaja (Teacher)
väljastamine, asendus-, pikenduskaart 7,50 eurot
kaardi kasutusõiguse pikendamine 6 eurot
hooldustasu kuus 1 euro


Muud kaardid

Ajutine kaart
väljastamine 3 eurot

(1) Kontorisse tellitud kaart aktiveeritakse alati pangakontori töötaja poolt kaardi väljastamisel.


Deebetkaartide üldised tehingu- ja teenustasud

1. Tasumine äriettevõtetes (lisandub tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest) tasuta
ajutise kaardiga tehing ei ole lubatud
2. Sularaha sissemakse SEB Eesti sularahaautomaatides (1)
- kuni 4000 eurot kalendrikuus kliendi (konto(de) omaniku) kohta deebet- ja/või krediitkaardiga tasuta
- kui summa ületab kalendrikuu jooksul kliendi (konto(de) omaniku) kohta 4000 eurot deebet- ja/või krediitkaardiga 0,3% sissemakstavast summast
3. Sularaha väljavõtmine SEB Eesti, SEB Läti, SEB Leedu sularahaautomaatides (2)
juriidiline isik 0,19 eurot + 0,3% tehingusummast
eraisik
- kuni 1000 eurot kalendrikuus kliendi (konto(de) omaniku) kohta tasuta
- kui summa ületab kalendrikuu jooksul kliendi (konto(de) omaniku) kohta 1000 eurot 0,3% tehingusummast
4. Sularaha väljavõtmine Eestis teiste pankade sularahaautomaatidest
juriidiline isik 2 eurot + 2,5% tehingusummast
eraisik 1 euro + 2,5% tehingusummast
ajutise kaardiga tehing ei ole lubatud
5. Sularaha väljavõtmine välismaal (lisandub tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest)
juriidiline isik 2 eurot + 2,5% tehingusummast
eraisik 1 euro + 2,5% tehingusummast
ajutise kaardiga tehing ei ole lubatud
6. Sularaha väljamakse äriettevõttes (lisandub tasu vastavalt äriettevõtte hinnakirjale) tasuta
7. Tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest (3)
tehingu originaalvaluutaks on muu valuuta (v.a EUR) 1,5% tehingu summast
8. Saldopäring (saldo; viimased tehingud)
SEB Eesti pangaautomaadist tasuta
teiste pankade pangaautomaatidest 0,40 eurot päring
9. Kaardi kasutuslimiidi muutmine
pangakontoris 2,50 eurot
internetipangas tasuta
10. Pangakaartide tootmine kiirkorras 40 eurot
11. Deebetkaardi võlanõudekiri postiga 1,28 eurot
12. Leppetrahv blokeeritud kaardi kasutamise, limiidi ületamise või õigeaegselt tasumata summade eest 65 eurot
13. Viivis konto tegelike rahaliste vahendite ületamise eest 0,2% päevas
14. Tehingu kviitungi päring
tehing Eestis 4 eurot
tehing välismaal 8 eurot
15. Alusetu tagasinõue
tehing Eestis 12 eurot
tehing välismaal 16 eurot
16. Kaardi saatmine postiga
tavapostiga Eestisse tasuta
tähitud postiga Eestisse 5 eurot
tavapostiga välismaale 10 eurot
pakiautomaati Eestis (4) 3,20 eurot

(1) Maksimaalne sissemakse limiit kalendrikuus erakliendi (konto(de) omaniku) kohta on 10 000 eurot, ärikliendi (konto(de) omaniku) kohta 15 000 eurot.
(2) Ajutise kaardiga ei ole tehing lubatud SEB Läti ja SEB Leedu sularahaautomaatides.
(3) Nõuded kaardiga välisvaluutas tehtud toimingute kohta laekuvad pangale rahvusvahelistelt kaardiorganisatsioonidelt (Mastercard) nende määratud kursi alusel eurodesse konverteerituna.
(4) Kaardi saatmine pakiautomaati Eestis on tasuta Juuniorpaketi ja Noortepaketi omanikule.