Muuda keelt:

Igapäevased pangatoimingud

Paragraphs
 • Saate teha Eesti-siseseid, Euroopa jm rahvusvahelisi makseid
 • Riigisiseseid ja rahvusvahelisi maksekorraldusi saate salvestada ja edaspidi eeltäidetud vormi kasutada. Salvestatud saajate arv ei ole piiratud.
 • Makseid saate kinnitada ükshaaval või koondmaksena (st iga makse sooritamiseks ei ole vaja kinnituskoodi sisestada).
 • Koondmaksekorraldusega on mugav teha näiteks palgamakseid. Kontolt läheb maha üks makse ning pank kannab selle summa näidatud saajatele edasi. Koondmaksekorraldusega tehtud SEB-sisesed maksed on tasuta.
 • Makseid saab internetipanka raamatupidamisprogrammist importida.
 • Internetipanga ühilduvus erinevate majandusarvestuse tarkvaradega lihtsustab igapäevaseid toiminguid. Näiteks saate suunata makseid majandusarvestustarkvarast internetipanka ning kontoväljavõtteid majandusarvestustarkvarasse.
 • Vajadusel saab seadistada nii, et makset peab kinnitama mitu kasutajat.
 • Maksekorralduse kviitungi saab salvestada panga digitaalse allkirjaga. See võimaldab elektroonilist kviitungit kasutada makse sooritamise tõendina.
 • Saate teha tagasimakseid krediitkaardile.
 • Saate deklareerida välismakseid.
 • E-arved muudavad arvete tasumise lihtsamaks ja kiiremaks.
 • Allkirjapiir näitab summat, millest suurema makse puhul on vajalik makse sooritamiseks koguda allkirjakaalude summa.
 • Igale kontole saab määrata erisugused allkirjapiirid.
 • Igal kasutajal võib olla iga konto kohta erinev allkirjakaal.
 • Allkirjakaalud saate määrata internetipangas menüüpunkti „Kasutajad ja limiidid” → "Maksete kinnitamise reeglid" alt.

Levinumad allkirjakaalud


Üle 10 000-eurosed maksed vajavad ettevõtte juhi kinnitust.

 • Allkirjapiir 10 000 eurot, nõutav allkirjakaal 100%
 • Maksete sisestajatele määratakse allkirjakaaluks 0%
 • Ettevõtte juhile määratakse allkirjakaaluks 100%

Kõik maksed vajavad ühe raamatupidaja ja ettevõtte juhi kinnitust.

 • Allkirjapiir 0, nõutav allkirjakaal 100%
 • Raamatupidajatele määratakse allkirjakaaluks 25%
 • Ettevõtte juhile määratakse allkirjakaaluks 75%

Kõik maksed vajavad mõlema raamatupidaja kinnitust.

 • Allkirjapiir 0, nõutav allkirjakaal 100%
 • Mõlemale raamatupidajale määratakse allkirjakaaluks 50%

Maksed kuni 5 000 euroni vajavad kahe raamatupidaja kinnitust, suurema makse peab kinnitama ka pearaamatupidaja. Pearaamatupidaja saab kõiki makseid teha ka üksi.

 • Allkirjapiir 0, nõutav allkirjakaal 50%
 • Allkirjapiir 5 000 eurot, nõutav allkirjakaal 100%
 • Mõlemale raamatupidajale määratakse allkirjakaaluks 25%
 • Pearaamatupidajale määratakse allkirjakaaluks 100%

Ettevõte, kes omab (või kelle tütarettevõte omab) kontot välisriigi pangas, saab internetipanka tellida välisriigi pangas asuva konto väljavõtteid ning saata internetipanga kaudu maksejuhiseid välispanga kontolt ülekannete sooritamiseks.

Teenuse tellimiseks pöörduge ärikliendihalduri poole või lähimasse SEB kontorisse.

Makse algatamine välispangas asuvalt kontolt

 • Valige ärikliendi internetipangas välismakse vorm ning kontoks vastav konto välispangas.
 • SEB edastab koostatud maksekorralduse SWIFT MT101 formaadis teatena vastavasse välispanka, kes täidab maksekorralduse.
 • Lepingu alusel aktsepteerib välispank sellist maksekorraldust talle otse antud maksekorraldusega võrdselt.

Konto väljavõtete saamine välispangast

 • Välispank saadab väljavõtted SWIFT-i vahendusel iga päev või iga nädal SEB-le.
 • Väljavõtete nägemiseks valige konto väljavõtete alt vastav konto välispangas ning sisestage periood.
 • Eraldi teenusena on võimalik tellida välispangast pangapäevasisest saldoinfot kuni kolm korda päevas.
 • Saate tellida raamatupidamise algdokumente, konto lühiväljavõtet ja nummerdamata väljavõtet ärikliendi internetipanka. Konto väljavõtet saab tellida isik, kellel on õigus sõlmida kontoga seotud lepinguid.
 • Kontsernikonto abil saate ülevaate kontserni finantsolukorrast, sealhulgas näete käibeid, sisemisi limiite, kontsernisiseseid intresse ning päevalõpu saldot.
 • Saate muuta sisemisi limiite ja intresse ning tellida üleöödeposiidi intresside arvestuse raportit. Saate sisestada tulevikus kehtima hakkavaid sisemisi intressimäärasid ja -limiite. Samuti võimaldame seadistada valuutadevahelist balansseerimist (eraldi lepingu alusel).
 • Saate näha teistes Balti riikides asuvaid SEB arvelduskontosid ja võite teha nendelt ülekandeid. Näiteks SEB Eesti äriklient võib kohaliku internetipanga kaudu näha Lätis ja Leedus asuvaid SEB arvelduskontosid ning teha nendelt ülekandeid.
 • Kontoteabe teenusega saate lisada teistes pankades avatud kontosid, et neid SEB internetipangas hallata.
 • Teil on võimalus juhtida välispankades asuvaid kontosid. Ettevõte, kes omab (või kelle tütarettevõte omab) kontot välisriigi pangas, saab internetipanka tellida välisriigi pangas asuva konto väljavõtteid ning saata internetipanga kaudu maksejuhiseid välispanga kontolt ülekannete sooritamiseks. 
 • Arvelduskonto ning hoiuste avamine
 • Sobiva arvelduspaketi lepingu sõlmimine
 • Püsikorralduse lepingu sõlmimine ja muutmine
 • E-arve püsimakse lepingu sõlmimine
 • Deebetkaardi tellimine
 • Krediitkaardi taotluse esitamine
 • Makselahenduse (kaardimaksete vastuvõtmine ja maksete kogumine internetis) taotluse esitamine
 • Väärtpaberikonto avamine, tehingute tegemine ja väljavõtted
 • Kiirteavitamise lepingu sõlmimine SMS-i või e-kirja tellimiseks kontol toimunud tehingute kohta
 • Teenustasude ajatamine
 • Kaubanduse rahastamise (pangagarantiid, akreditiivid, inkassod) taotluse esitamine
 • Pangaliidese lepingu sõlmimine
 • Info saamine kehtivate laenulepingute, käenduste ja garantiide kohta
 • Laenu- ja liisingutaotluse esitamine
 • Liisingulepingu sõlmimine