Muuda keelt:

Kasutaja õiguste määramine

Paragraphs

Ettevõtte juht saab panka tulemata määrata, kes ja kui suures ulatuses ettevõtte kontosid internetipangas kasutada saab ja milline info on kasutajatele nähtav. Selleks tuleb ettevõtte juht määrata ärikliendi internetipanga lepingus administraatoriks.

Töötaja (ärikliendi internetipanga kasutaja) siseneb internetipanka oma isikliku (erakliendi internetipanga) kasutajatunnusega ning talle avaldatakse vaid ette nähtud infot. Nii säilib kontroll iga töötaja tehtud toimingute üle.

Administraator saab kasutajate õiguseid muuta internetipanga menüüpunktis „Lisateenused/Seaded“ → „Kasutajate haldamine“.

Kasutaja üldõigused Üldõigused annavad ligipääsu kõikidele internetipanga teenustele ja toodetele, mis ei ole konkreetse kontoga seotud, nt e-teenused ja ettevõtte kontaktandmed. Õigus on vajalik ka liisingu ja kaubanduse rahastamise taotlemiseks ning osade kontoga seotud lepingute sõlmimiseks koos õigusega “Lihtsamate lepingute sõlmimine”.
Koondmakseraporti õigus Annab ligipääsu koondmakse saajate nimekirja vaatamiseks. Koondkorralduse raporti nägemine on võimalik, kui lisaks koondmakse raporti õigusele on kasutajale määratud maksete tegemise ja väljaminekute vaatamise õigused.
Laenu väljamaksete taotlemise õigus Õigus täita ja esitada laenu väljamakse taotlusi (laenusumma ulatuses või osade kaupa) vastavalt pangaga sõlmitud laenulepingu tingimustele. Vajalik omada ka õigust „kasutaja üldõigused“.
Kaubanduse rahastamise taotlemise õigus Õigus esitada pangale garantiide, akreditiivide ja inkassode taotlusi ning muutmise taotlusi. Vajalik omada ka õigust „kasutaja üldõigused“.
Kontojäägi vaatamine Saab vaadata vastava konto jääki.
Laekumiste vaatamine Kontoväljavõttes kuvatakse kreeditkanded.
Väljaminekute vaatamine Kontoväljavõttes kuvatakse deebetkanded.
Ligipääs toodetele ja teenustele Saab vaadata kontoga seotud pangateenuste infot. Kui Kasutajale on antud ainult ligipääsu õigus toodetele ja teenustele, aga mitte lihtsamate lepingute sõlmimise õigust, siis Kasutaja lepingutes muudatusi teha ei saa.
Lihtsamate lepingute sõlmimine Püsikorralduste, deebet- ja virtuaalkaardi lepingu sõlmimine ja muutmine (sh blokeerimine).
Muude lepingute (nt arvelduskonto, hoius, e-arve, teavitamisteenus, pakett) sõlmimiseks ja muutmiseks on lisaks vaja ärikliendi internetipanga õigusi „Ligipääs toodetele ja teenustele“ ja „Kasutajate üldõigused“. Krediidilepingute sõlmimisel ja paljude teiste taotluste esitamisel (sh krediitkaartide väljastamise taotlusel) ei kontrollita lepingute sõlmimise õiguse ega taotluse esitaja volituste olemasolu.
Tehingute tegemine Saab vastavalt kontolt sooritada kõikvõimalikke deebettehinguid. Koondkorralduseraporti nägemine on võimalik, kui lisaks maksete tegemise õigusele on kasutajale määratud koondmakseraporti õigus.
Maksete kinnitamise allkirjakaal Kui kontol on kehtestatud allkirjapiirid, siis näitab protsendimäär, kui suure kaaluga on Kasutaja kinnitus makse sooritamiseks.
Ülekannete päevalimiit Summa, mille ulatuses on antud Kasutajal lubatud sooritada ülekandeid kontolt ühe päeva jooksul.
Ülekannete kuulimiit Summa, mille ulatuses on antud Kasutajal lubatud sooritada ülekandeid kontolt ühe kuu jooksul.
Ajutine päevalimiit
(vabatahtlik)
Summa, mille ulatuses on Kasutajal ajutiselt lubatud sooritada ülekandeid kontolt ühe päeva jooksul. Kui limiit on kehtestatud, siis tähtaja saabumiseni kontrollitakse ülekannete päevalimiidi asemel ajutist päevalimiiti.
Ajutine kuulimiit
(vabatahtlik)
Summa, mille ulatuses on Kasutajal ajutiselt lubatud sooritada ülekandeid kontolt ühe kuu jooksul. Kui limiit on kehtestatud, siis tähtaja saabumiseni kontrollitakse ülekannete kuulimiidi asemel ajutist kuulimiiti.

Kehtivad samad õigused, mis arvelduskontole, v.a.:

  1. Ligipääs toodetele ja teenustele
  2. Lihtsamate lepingute sõlmimine
Kasutajal on lubatud teha kontolt tehinguid Kasutajal on lubatud sooritada väärtpaberikontoga kõikvõimalikke tehinguid.
Kontojäägi vaatamine Kasutajal on õigus vaadata väärtpaberikonto jääki.
Kasutajal on lubatud teha kontolt tehinguid Kasutajal on õigus määrata ärikliendi internetipangas isikuid, kellel on õigus e-arve programmi kasutada.
Ligipääs toodetele ja teenustele Kasutajal on õigus näha kaupmehekonto väljavõtet.