Muuda keelt:
Paragraphs

Varade valitsemine

Teie investeerimiseesmärkide saavutamiseks koostame Teile sobiva finantsstrateegia. Strateegia koostamisel võtame arvesse Teie elustiili, varasid, tulusid, kulusid ja tulevikuplaane.

  • Koostame Teile personaalne investeerimissoovituse
  • Sõlmime Teiega varade valitsemise lepingu, millega lepime kokku finantsvara valitsemise tingimustes
  • Avame teile portfellikonto ja sellega seotud väärtpaberikonto
  • Soetame portfelli väärtpaberid vastavalt kokkulepitud struktuurile
  • Iganädalane investeerimiskomitee hindab tehtud investeeringuid ja otsustab vajadusel instrumentide müügi, ostu või vahetuse osas
  • Igakuiselt saadame teile personaalse investeerimisraporti ja kommentaari turgudel toimunu kohta
  • Korra aastas hindame Teie riskiprofiili ja vajadusel teeme muudatused juhitavas portfellis

Arvestame pakutavates investeerimislahendustes jätkusuutlikkusega


Investeerimisotsuste tegemisel arvestame jätkusuutlikkusega ja hindame investeeringu võimalikke kahjulikke mõjusid. Väärtpaberiportfellid, mida privaatpanganduse klientidele pakume, ei ole keskendunud küll konkreetsetele keskkonna- või sotsiaalsetele omadustele või jätkusuutlikele investeeringutele, kuid võtame jätkusuutlikkuse aspekti arvesse kõigis investeeringutes, tuginedes SEB grupi dokumendile Jätkusuutlikkusriskidega arvestamise poliitika investeerimisotsuste tegemisel ja investeerimisnõustamisel.