Muuda keelt:
Paragraphs

Varade valitsemine

Teie investeerimiseesmärkide saavutamiseks koostame Teile sobiva finantsstrateegia. Strateegia koostamisel võtame arvesse Teie elustiili, varasid, tulusid, kulusid ja tulevikuplaane.

  • Koostame Teile personaalne investeerimissoovituse
  • Sõlmime Teiega varade valitsemise lepingu, millega lepime kokku finantsvara valitsemise tingimustes
  • Avame teile portfellikonto ja sellega seotud väärtpaberikonto
  • Soetame portfelli väärtpaberid vastavalt kokkulepitud struktuurile
  • Iganädalane investeerimiskomitee hindab tehtud investeeringuid ja otsustab vajadusel instrumentide müügi, ostu või vahetuse osas
  • Igakuiselt saadame teile personaalse investeerimisraporti ja kommentaari turgudel toimunu kohta
  • Korra aastas hindame Teie riskiprofiili ja vajadusel teeme muudatused juhitavas portfellis