Ava kodulehe mobiiliversioon

Eraklient

Sõidukiliising

Sõidukiliising

Uus sõiduk kiirelt ja mugavalt

 • Lihtne ja kiire asjaajamine
 • Hea kindlustuspakkumine
 • Klienditugi telefonil 1223

Pakume liisingut uutele ja kasutatud sõidukitele. Sõiduki liisimiseks valige esmalt soovitud sõiduk ning seejärel esitage meile liisingutaotlus. Ligikaudse liisingumakse arvutamiseks kasutage liisingukalkulaatorit.

Esitan taotluse

Tingimused

SEB pakub liisingut uutele ja kasutatud sõidukitele.

Pakume kolme erinevat tüüpi sõidukiliisingut

 • Kapitalirent või kapitalirent jäägiga sobib Teile, kui soovite saada sõiduki omanikuks
 • Kapitalirent ilma käibemaksuta sobib Teile, kui soovite liisida kasutatud sõidukit, mille müüjaks on eraisik.
 • Kasutusrent sobib Teile, kui Te ei soovi saada liisitud sõiduki omanikuks. Liisinguperioodi lõpus võite sõiduki tagastada. Tagastatav sõiduk peab olema heas korras ning selle seisukord ja kulumine peavad olema vastavuses sõidukite loomuliku ja ebaloomuliku kulumise määramise juhendiga

  Kasutusrendiga kaasneb enamasti sõiduki müüja või muu kolmanda isiku kohustus liisitud vara liisinguperioodi lõppedes jääkväärtusega tagasi osta. Kasutusrendiga võivad kaasneda piirangud liisinguvara kasutamiseks (nt läbisõidupiirang kilomeetrites).

Liisingumakse
Ligikaudset liisingumakset saate arvutada liisingukalkulaatori abil. Liisingumaksetele lisanduvad kaskokindlustuse ning kohustusliku liikluskindlustuse maksed.

Sõidukiliisingu tingimused
Lõplikud liisingutingimused sõltuvad valitud sõidukist ja kliendist. Personaalse liisingupakkumise saamiseks esitage liisingutaotlus.
 

SEB sõidukiliisingu tavatingimused
Sissemakse alates 10% sõiduki hinnast
Liisinguperioodi pikkus kuudes 12 24 36 48 60 72
Maksimaalne jääkmaksumus kapitalirendi lõpus 65% 55% 45% 35% 30% 20%
Maksimaalne jääkväärtus kasutusrendi lõpus 60% 50% 40% 30% 25% 15%
Lepingutasu 1% sõiduki hinnast, kuid vähemalt 223 eurot
Kasutatud sõidukid
 • sõiduki hind peab olema suurem kui 3 000 eurot
 • sõiduki vanus liisinguperioodi lõpus ei tohi olla üle 13 aasta
 • kui sõiduki müüja ei ole SEB koostööpartner, esita hindamisakt SEB koostööpartnerilt
   

Nõuded taotlejale

 • Olete täisealine Eesti Vabariigi kodanik või omate pikaajalist elamisluba
 • Teil on kindel, vähemalt kuuekuulise staažiga töökoht
 • Teie sissetulekust piisab olemasolevate laenukohustuste tasumiseks ja igapäevaseks toimetulekuks. Püsiva sissetulekuna arvestame töötasu ja teisi tõendatavaid regulaarseid sissetulekuid (üür, rent, toetus, stipendium jne). Kõigi laenu- ja liisingumaksete summa võib olla 30 kuni 50% netosissetulekust. Määr sõltub sissetuleku suurusest ja ülalpeetavate arvust.

Liisingut võite taotleda koos abikaasa või elukaaslasega, kes käendab liisingukohustuste täitmist. Sellisel juhul võtame arvesse mõlema sissetulekud.

Krediidi kulukuse määr tüüpnäitena

Autoliisingu krediidi kulukuse määr on 5,72 % aastas järgmistel näidistingimustel: vara hind 10 000 eurot+ km, sissemakse 15%, jääkväärtus 20%, aastane intressimäär 3% + 6 kuu Euribor, periood 60 kuud, lepingutasu 200 eurot.
Arvutamisel ei ole arvestatud võimalikke vara registreerimiskulusid, riigilõive, hindamisakti tasu ning liiklus- ja kaskokindlustuse aastamaksete suurust.

Kalkulaator

et

Taotlemine

Liisingu taotlemine

Kui olete sobiva sõiduki leidnud, esitage meile liisingutaotlus. Soovitame eelnevalt tutvuda sõidukiliisingu tingimustega.

Sobiva sõiduki leiate

Taotluse esitamiseks on mitu võimalust

 • Täitke elektrooniline taotlus internetipangas või kodulehel.
 • Täitke liisingutaotlus SEB koostööpartnerist sõidukimüüja juures, kes aitab Teid liisinguga seotud asjaajamisel ja vajalike dokumentide edastamisel
 • Saatke meile teade, kui soovite nõustamist pangakontoris. Teiega võetakse ühendust ja saate kokku leppida nõustamisaja

Liisingu taotlemisel esitage järgmised dokumendid

 • Taotlus elektrooniliselt või paberkandjal
 • Viimase kuue kuu arvelduskonto väljavõte, kui Teie sissetulek ei laeku SEB-sse
 • Käendaja täidetud isikuandmete leht, kui taotlete liisingut koos käendajaga
 • Sõiduki müügipakkumine või internetis avaldatud müügikuulutus
 • Sõiduki hindamisakt ja registreerimistunnistuse koopia, kui sõiduki müüja ei ole meie koostööpartner. Hindamisakti tellimiseks sobib valitud sõidukimargi ametlik esindus või muu ettevõte SEB koostööpartnerite hulgast

Liisingulepingu sõlmimine

 • Liisingutingimusi kokku leppides saate valida, kas soovite allkirjastada liisingulepingu koostööpartnerist automüüja esinduses, ID-kaardiga või SEB kontoris
 • Kui sõiduki müüja ei ole meie koostööpartner, peab müüja tulema SEB kontorisse müügilepingut allkirjastama

Sõiduki kättesaamine

 • Tasuge kokkulepitud sissemakse ja lepingutasu
 • Registreerige sõiduk AS-i SEB Liising nimele. Koostööpartnerist automüüja registreerib sõiduki ise. Muul juhul saate SEB-lt registreerimiseks vajaliku volikirja
 • Sõlmige kasko- ning liikluskindlustuse leping. Rohkem infot leiate alajaotusest Kindlustus

Sõiduki kättesaamiseks saate SEB Liisingult üleandmise-vastuvõtmise akti, mis tuleb pärast sõiduki kättesaamist allkirjastatuna SEB Liisingule tagastada.

Kindlustus

Liisinguga soetatud sõidukil peab olema kehtiv kindlustuskaitse. Sõlmitud peavad olema varakindlustuse (kasko) ja kohustusliku liikluskindlustuse lepingud.

Nõuded liisinguvara kaskokindlustuse kindlustuslepingule
 • kindlustusandja peab olema SEB poolt aktsepteeritud kindlustusselts
 • sõiduk peab olema kogu liisinguperioodi vältel kindlustatud vähemalt turuväärtusele vastava summa ulatuses
 • kindlustusleping tuleb sõlmida väikseima omavastutusega, mida kindlustusandja võimaldab
 • kindlustuslepingus tuleb soodustatud isikuks märkida AS SEB Liising
 • kindlustuslepingu tingimustega tuleb tagada hüvitise täies ulatuses väljamaksmine vara varguse, röövimise, tulekahju, veekahju, loodusõnnetuse, liiklusõnnetuse ning võimalike muude kahjujuhtumite toimumisel tekkida võiva kahju korral
 • kindlustusmakse peab olema tasutud õigeaegselt vastavalt kindlustuslepingule
 • kindlustusleping peab olema sõlmitud aastaseks perioodiks

Kindlustuse kehtivuse tõendamiseks esitage palun SEB-le uue kindlustuspoliisi koopia hiljemalt viis päeva enne kehtiva kindlustuspoliisi lõppu. Saate selle saata e-posti aadressil või faksiga numbril 665 5103.

Liisingu kestel

Kui Teil tekib liisingulepingu kehtivuse jooksul küsimusi või soovite esitada taotlust saatke meile teade või edastage kiri internetipanga kaudu.
Kõik liisingulepinguga seotud tasud leiate hinnakirjast.

Volikirjad sõiduki kasutamiseks

 • Kui sõiduki kasutaja ei ole kirjas sõiduki registreerimistunnistusel, saab sõiduki vastutav kasutaja taotleda talle SEB Liisingult lihtkirjalikku volikirja sõitmiseks Eesti Vabariigis ja/või notariaalset volikirja sõiduki viimiseks välisriiki
 • SRÜ riikidesse minekuks on vaja notariaalset volikirja. Lisaks sellele tuleb sõlmida kaskokindlustuse lisapoliis (juhul kui olemasolev kaskokindlustus SRÜ-s ei kehti).

Volikirjad toiminguteks Maanteeameti liiklusregistribüroos (ARK-s)
Sõiduki vastutav kasutaja saab taotleda SEB Liisingult volikirja, kui on vaja teha toiminguid ARK-s (näiteks kui soovite lisada registreerimistunnistusele kasutajaid või neid muuta, kui on vaja uut numbrimärki vms).

Volikirja taotlemine
Palun esitage volikirja taotlus meile piisava ajavaruga (notariaalse volikirja korral vähemalt kolm tööpäeva ette), et jõuaksime volikirja õigeks ajaks väljastada. 

Liisingulepingu muutmine
Lepingus muudatuste tegemiseks esitage lihtkirjalik avaldus.

Liisinguarved
Liisinguarved saadame internetipanka või e-postile. Kui soovite arve edastamise viisi muuta, teatage meile oma soovist kirja teel.
Liisinguarvete mugavaks tasumiseks soovitame e-arve püsimakse teenust.
Kehtiva liisingulepingu ja maksegraafiku info leiate internetipangast.

Kapitalirendi ja järelmaksu lõpetamine

 • Liisinguperiood lõpeb koos viimase liisingumakse tasumisega. Kui kõik liisingumaksed on tasutud ja meile teadaolevalt ei ole sõiduki kohta esitatud täiendavaid nõudeid (nt parkimistrahv, kiiruse ületamise trahv), saadame Teile liisingulepingu lõpetamise akti. Akti alusel saate sõiduki 30 päeva jooksul ARK-s ümber registreerida ning seejärel oletegi sõiduki omanik.
 • Juhul, kui olete sõlminud kapitalirendi jäägiga, tasute jääkmaksumuse koos viimase liisingumaksega. Võimalik on taotleda liisinguperioodi pikendamist jääkmaksumuse tasumiseks osade kaupa.


Kasutusrendi lõpetamine

Hinnakiri

Hinnakiri kehtiv alates 01.01.2014

  Maksumus eurodes
1. Lepingu sõlmimine  
Lepingu sõlmimine, sh
 • liisingulepingu sõlmimine
 • teenus-liisingulepingu sõlmimine
 • võlalepingu sõlmimine
1% liisingueseme soetusmaksumusest,
min 223 eurot
2. Lepingu tingimuste muutmine  
Lepingu muutmine, sh
 • liisinguperioodi pikendamine
 • maksegraafiku muutmine
 • lepingu üleandmine uuele liisinguvõtjale
 • muud lepingumuudatused
1% tasumata jääkmaksumuselt*,
min 159 eurot
Uue liisingulepingu sõlmimine lõppeva lepingu jääkväärtusele 1% lepingu summalt, min 159 eurot
Kehtiva liisingulepingu maksepäeva muutmine kliendi soovil (esmakordne muutmine tasuta) 31 eurot, esmakordne muutmine tasuta
3. Volikirjad, aktid, tõendid, muu Lisandub käibemaks
Lihtkirjalik volikiri 6 eurot
Notariaalne volikiri 63 eurot
Lepingu rikkumise ja ülesütlemise teatis 6 eurot
Liikluskindlustuse tavalepingu arve käsitlemine 6 eurot
Parkimiseeskirja rikkumisest tuleneva nõude menetlemine 19 eurot + tekkinud kulud
Liikluseeskirja rikkumisest tuleneva nõude menetlemine 19 eurot + tekkinud kulud
Vara allrendile andmise kinnitus 31 eurot
Vara väljaostuarve tühistamine / muutmine kliendi soovil 31 eurot
Saldokinnitus 10 eurot
Tõendi, nõusoleku, aruande väljastamine kliendi soovil 6 eurot
Lepingust koopia tegemine ja edastamine kliendi soovil 6 eurot
4. Liisingulepingu teenuste hinnad ühekordsel kasutamisel (teenus ei ole lepingus) Lisandub käibemaks
Kindlustusjuhtumi käsitlus 85 eurot
Rehvide vahetus ja ladustamine (üks vahetus ja 6-kuuline ladustamine) 60 eurot
Rehvide vahetus 40 eurot
Rehvide transport sama linna piires rehvide hoiustaja juurde (üks jooks ehk 4 rehvi) 20 eurot
Tehnohoolduste ja remontide maksiteenus (sh sõiduki ühekordne tehnohooldusesse viimine ja sealt toomine) 60 eurot
Arve administreerimine 6 eurot
5. Maanteeameti liiklusregistri büroo toimingud, kui toimingut teostab liisinguandja Lisandub käibemaks
Sõiduki omaniku vahetus 38 eurot + toimingukulud liiklusregistris
Registreerimismärgi vahetus 38 eurot + toimingukulud liiklusregistris
Registreerimistunnistuse duplikaat 38 eurot + toimingukulud liiklusregistris
Muudatused registreerimistunnistusel 38 eurot + toimingukulud liiklusregistris
Registreerimismärgi duplikaat 38 eurot + toimingukulud liiklusregistris
6. Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine  
Eraisiku liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine (lepingutele sõlmitud alates 01.07.2011 k.a.) Lepingu tingimuste kohaselt
Juriidilise isiku fikseeritud intressiga liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine 2,5% tasumata jääkmaksumuselt*,
min 225 eurot;
intressivahetasu krediidi ennetähtaegsest tagasimaksest tekkinud kulu ulatuses
Juriidilise isiku fikseerimata intressiga liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine (lepingutele sõlmitud enne 30.06.2011 k.a.) 2,5% tasumata jääkmaksumuselt*,
min 225 eurot;
Juriidilise isiku fikseerimata intressiga liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine (lepingutele sõlmitud alates 01.07.2011 k.a.) Lepingu tingimuste kohaselt

Kõikide liisinguvõtja taotletud teenuste osutamise eelduseks on tasutud lepingujärgsed maksed.
Hinnakirja kehtestajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.
Teenustasudele lisandub käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele ja muud riiklikud ja kohalikud maksud vastavalt kehtestatud õigusaktidele.
* Tasumata jääkmaksumus on tasumata osamaksete ja jääkväärtuse kogusumma ilma käibemaksuta.

Baasintressimäärad

 • 12 kuu EURIBOR® 0,1620
 • 6 kuu EURIBOR® 0,0540
 • 3 kuu EURIBOR® -0,0120
 • 1 kuu EURIBOR® -0,0520
 • Panga baasintress (PBI) 0,1500

SEB Liisingu partnerite pakkumised

Kontaktid

 • Klienditugi

  1223

 • E-post

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.