Ava kodulehe mobiiliversioon

Hinnakiri

Hinnakiri kehtiv alates 17.02.2015

Soodushinnakirjad

Kontod

  Eraisik Juriidiline isik
1. Arvelduskonto avamine (1, 2)    
- resident tasuta tasuta
- Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis  registreeritud mitteresident tasuta 100 eurot
- väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriiki registreeritud mitteresident 250 eurot 400 eurot
2. Arvelduskonto kuuhooldustasud    
- resident ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis registreeritud mitteresident tasuta tasuta
- väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriiki registreeritud mitteresident tasuta 31,96 eurot
3. Stardikonto avamine - tasuta (1)
4. Juuniorkonto avamine tasuta (1) -
5. Koondkonto avamine 1,92 eurot 6,39 eurot
6. Arvelduskonto avamine väljaspool SEB Eestit    
- teistes SEB Grupi pankades 31,96 eurot + postikulu 63,91 eurot + postikulu
- ING Grupi pankades - 127,82 eurot + postikulu
7. Investeerimiskonto avamine tasuta -

(1) Konto avamisel vormistatakse kliendile kontokaart. Juriidiliste isikute korral annab kontokaart õiguse teha kontokaardile märgitud kontole sissemakseid teenustasuga 0,3% summast, min 2 eurot.
- Esimene kontokaart konto avamisel – tasuta.
- Iga järgmine kontokaart – 0,64 eurot kaart.
(2) Hinnad kehtivad esimese arvelduskonto avamisel. Iga järgneva arvelduskonto avamine on kliendile tasuta.

Hoiused

  Eraisik Juriidiline isik
1. Tähtajaline hoius    
avamine tasuta tasuta
pangasisene ülekanne arvelduskontolt hoiusele tasuta tasuta
sissemakse hoiusele tasuta tasuta
2. Kogumishoius    
avamine tasuta tasuta
esmane sissemakse hoiuse avamisel tasuta tasuta
automaatne balansseerimine tasuta tasuta
pangasisene ülekanne kogumishoiuselt arvelduskontole samal päeval 0,5% väljamakstavast summast, min 1,60 eurot 0,5% väljamakstavast summast, min 1,60 eurot
pangasisene ülekanne kogumishoiuselt arvelduskontole kolmandal kalendripäeval või hiljem tasuta tasuta

 

Kontsernikonto

1. Kontsernikonto avamine 200 eurot
2. Hooldustasu kuus allkonto kohta 15 eurot
3. Kontserni aastahooldustasu 320 eurot
4. Kontsernikonto lepingu muutmine 20 eurot
5. Sisemiste intresside kanded, kuutasu 6 eurot
6. Kontsernikonto haldamine SEB ärikliendi internetipanga vahendusel, kuutasu 16 eurot
7. Valuutade ristkasutus kontsernis, kuutasu 65 eurot + intress
8. Päevasisene valuutade ristkasutus, kuutasu 20 eurot

Konto väljavõtted

1. Regulaarne kontoväljavõte  
eraisik  
- e-postiga kord päevas/dekaadis/kuus tasuta
juriidiline isik kord päevas/dekaadis/kuus/kalendriaastas  
- pangasaalist 0,06 eurot lk, min 1,60 eurot
- faksiga Eesti piires 0,06 eurot lk, min 0,32 eurot
- faksiga välismaale 0,06 eurot lk, min 3,20 eurot
- e-postiga tasuta
- postiga kord kuus Eesti piires 0,06 eurot lk, min 0,96 eurot
- postiga kord kuus välismaale 0,06 eurot lk, min 1,92 eurot
2. Maksete/laekumiste aruanne kord päevas/dekaadis/kuus  
e-postiga 0,32 eurot
faksiga Eesti piires 0,06 eurot lk, min 0,32 eurot
faksiga välismaale 0,06 eurot lk, min 3,20 eurot
3. Kontoväljavõte kliendi nõudmisel  
internetipangast, pangaautomaadist tasuta
pangasaalist, telefonipangast  
- tehingud kuni viimase 10 aasta kohta 0,32 eurot lk, min 1,60 eurot
- eraisikule pangasaalist kalendriaasta väljavõte üks kord aastas tasuta
4. Maksete/laekumiste aruanne kliendi nõudmisel  
pangasaalist 0,32 eurot lk, min 1,60 eurot

Enne kella 22.00 panka edastatud korrektsed maksed kajastatakse üldjuhul sama kuupäeva väljavõttel, pärast kella 22.00 järgmise kuupäeva väljavõttel.

Sularahatehingud

Eurodes  
1. Sissemakse (v.a müntides)  
oma kontole  
- eraisik 0,3% summast, min 2 eurot
- juriidiline isik 0,3% summast, min 2 eurot
juuniorkontole kuni 100 eurot kalendrikuus tasuta (koos müntidega);
0,3%, kui summa ületab 100 eurot
võõrale kontole SEB Pangas 0,4% summast, min 2,60 eurot
2. Sissemakse müntides  
oma kontole  
- eraisik 3% summast, min 2 eurot
- juriidiline isik (1) 3% summast, min 2 eurot
juuniorkontole kuni 100 eurot kalendrikuus tasuta (sh paberraha);
0,3%, kui summa ületab 100 eurot
võõrale kontole SEB Pangas 3 % summast, min 2,60 eurot
3. Sissemakse inkassatsioon  
AS G4S Eesti inkassaatorite poolt tasuta
teiste inkassatsioonifirmade poolt vastavalt kokkuleppele
4. Väljamakse (v.a mündid) (2) 0,4% summast, min 2 eurot
5. Väljamakse müntides (2) 3% summast, min 2 eurot
6. Müntide vahetamine kupüürideks 5% summast, min 2 eurot
7. Kupüüride vahetamine müntideks 5% summast, min 2 eurot
8. Kupüüride vahetamine 0,5% summast, min 1,60 eurot (arvelduskonto omanikele kuni 63,91 eurot tasuta)
9. Müntide vahetamine 5% summast, min 2 eurot
10. Kupüüride kontroll 0,19 eurot kupüür
11. Sularaha broneerimisest äraütlemise tasu 47,93 eurot
12. Broneerimata sularahasummade samal päeval väljamaksmisel lisatasu (2) 47,93 eurot

(1) Kontori otsusel võib sissemakse kanda kontole inkassatsiooni korras sularahamaksete teostamise tähtajal.
(2) Broneerimisele kuuluvad summad alates 6400 eurost või müntides alates 500 eurost. Broneerimisavaldus tuleb esitada tellimuse täitmisele eelneval pangapäeval hiljemalt kella 15.30-ks.

 

Välisvaluutas (3)  
1. Sissemakse (ka ülekandeks; v.a konverteerimisega) (1)  
RUB 1,5%, min 2 eurot
muu valuuta 0,5%, min 2 eurot
oma hoiusele (juhul, kui tähtaeg on pikem kui üks kuu) tasuta
2. Väljamakse (v.a konverteerimisega) (1)  
RUB 1,5%, min 2 eurot
muu valuuta 0,5%, min 2 eurot
3. Välissularaha ost-müük (valuutavahetus) (1) 2,60 eurot
4. Välisvaluuta broneerimine (2) tagatis 1% broneeritavast summast
5. Sularaha broneerimisest äraütlemise tasu 47,93 eurot
6. Broneerimata sularahasummade samal päeval väljamaksmisel lisatasu 47,93 eurot
7. Sama valuuta kupüüride vahetamine 0,5%, min 3,20 eurot
8. Kupüüride kontroll 0,19 eurot kupüür

(1) Pank ei arvelda, ei osta ega müü välisvaluuta münte.
(2) Broneerimisele kuuluvad summad alates 6400 euro ekvivalendist. Broneerimisavaldus tuleb esitada tellimuse täitmisele eelneval pangapäeval hiljemalt kella 15.30-ks.
(3) Välisvaluutat, mis on rikutud või maksevahendina kehtetu, pank vastu ei võta.

Sularahamaksete teostamise tähtajad

1. Sularaha sissemakse kantakse kohe kontole
2. Inkassatsiooni korras laekunud sularaha kantakse kontole järgmisel pangapäeval
3. Sularaha väljamakse kuni 6400 eurot nõudmisel
4. Sularaha väljamakse euro müntides kuni 500 eurot nõudmisel
5. Broneeritud summade (alates 6400 eurost või müntides alates 500 eurost) sularaha väljamakse kokkuleppel kliendiga

Maksed

Väljaminev makse Pangasaal, telefonipanga operaator Elektroonilised kanalid (k.a püsikorraldus)
1. Pangasisene makse    
eurodes 1,09 eurot (1) 0,16 eurot (2)
välisvaluutas 1,92 eurot 1,92 eurot
kontosisene konverteerimine tasuta tasuta
2. Euroopa makse (3)    
tavaline makse 2 eurot (1) 0,38 eurot (2)
ekspressmakse (4) 50 eurot 38,35 eurot
3. Välismakse    
tavaline makse    
- kulud kahasse (5) 9,59 eurot 5,75 eurot
- täissummas saajale (5, 6) 28,76 eurot 24,92 eurot
kiirmakse    
- kulud kahasse (5) 15,98 eurot 12,78 eurot
- täissummas saajale (5, 6) 35,15 eurot 31,95 eurot
ekspressmakse    
- kokkuleppel raha- ja kapitaliturgude müügiosakonnaga (5) 50 eurot 38,35 eurot
- täissummas saajale (5, 6) 69,17 eurot 57,52 eurot
makse SEB gruppi  (7)    
- kulud kahasse (8) 4,79 eurot 1,92 eurot
- täissummas saajale 9,27 eurot 6,39 eurot
4. Koondsummas debiteerimisega maksejuhis  (9)   0,16 eurot
maksejuhises olev pangasisene makse   tasuta
maksejuhises olev Euroopa tavaline makse   0,38 eurot
5. Maksetehingu täitmiseks kasutatavad valuutakursid    
summa alla 6500 euro või selle ekvivalent muus valuutas debiteerimise hetkel pangas kehtiv vastava valuuta ülekande müügikurss debiteerimise hetkel pangas kehtiv vastava valuuta ülekande müügikurss
summa alates 6500 eurost või selle ekvivalent muus valuutas panga määratud turukurss panga määratud turukurss

(1) SEB 60+ paketi omanikele telefonipanga operaatori vahendusel – 0,19 eurot.
(2) Postipanga kaardiga sularahaautomaadis 0,45 eurot.
(3) Makse eurodes, teenustasud kulud kahasse, saaja kontonumber peab olema märgitud IBAN-ina. Kui saaja pank asub väljaspool Eestit, siis peab saaja pank olema märgitud korrektse BIC-iga. Saaja pank asub Euroopa Liidu liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras, Šveitsis, või Monacos.
(4) Eurodes algatatud makse ainult euroala riiki (Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome), kui pank on makse aktsepteerinud enne kella 17.45. Saaja pank peab olema märgitud korrektse BIC-ga ja kontonumber IBAN-ina.
(5) Kui mis tahes valuutas makse tehakse Euroopa Liidu liikmesriiki, Islandile, Norrasse, Liechtensteini, Šveitsi või Monacosse ja maksejuhisel ei ole saaja kontonumber esitatud IBAN-i kujul, võib lisaks eeltoodud teenustasudele lisanduda teenustasu summas, mis vastab 12 eurole.
(6) Kui välispankade välismakse töötlemise tegelikud kulud on suuremad kui 19,17 eurot, võib pank teenustasude vahe kliendi kontolt hiljem täiendavalt maha arvestada, kuid mitte suuremas summas, kui 75 eurot. Pank tagab, et edastab välispankadele makse täissummas.
(7) SEB Grupi pankadesse tehtavad maksed jõuavad saaja kontole maksejuhise esitamise pangapäeval, kui need on panga poolt aktsepteeritud enne kella 15. Saaja pank peab olema märgitud korrektse BIC-iga ja kontonumber IBAN-ina.
(8)  Kui saaja konto asub SEB grupi pangas, on maksjal õigus, vastavalt talle sobivatele maksejuhise täitmise tingimustele (tähtaeg, teenustasud), teostada ülekanne SEB grupi maksena või Euroopa maksena.
(9) Elektroonilistest kanalitest saab koondsummas debiteerimisega maksejuhist edastada, Pangaliidese ja SEB ärikliendi internetipanga kaudu.

Välismaksete teenustasu koosneb sõltuvalt makse tüübist kuni kolmest komponendist:
1) SEB Eesti teenustasu;
2) välispankade teenustasu;
3) teenustasu maksejuhise käsitlemise eest kiir- või ekspressmaksena.

Laekuv makse  
1. Pangasisene tasuta
2. Euroopa makse (1) tasuta
3. Välismakse (2) 5,75 eurot
- SEB Grupi Baltikumi pankadest tasuta

(1) Laekumine eurodes, teenustasud kulud kahasse. Saaja kontonumber peab olema märgitud korrektse  IBAN-iga ja maksja pangaks Euroopa pank
(2) Laekumine on tasuta, kui maksejuhis on saatja pangast edastatud märkusega "täissumma saajale". Erandiks on Euroopa pangast laekunud maksejuhised märkusega "täissummas saajale", kus maksja pank ei ole näidanud valuuta konverteerimist.

Arvelduste täiendavad teenused

Arvelduste täiendavad teenused  
1. Maksejuhiste tühistamine  
Euroopa makse  
- kui maksejuhis on pangast välja saatmata (1) 3,20 eurot
- kui maksejuhis on pangast välja saadetud (2) 45 eurot
muu välismakse  
- kui maksejuhis on pangast välja saatmata 15 eurot
- kui maksejuhis on pangast välja saadetud (2) 45 eurot
2. Maksejuhiste muutmine (k.a väärtuspäeva muutmine kokkuleppel raha- ja kapitaliturgude müügiosakonnaga)  
Euroopa makse  
- kui maksejuhis on pangast välja saatmata (1) 3,20 eurot
- kui maksejuhis on pangast välja saadetud (2) 45 eurot
muu välismakse  
- kui maksejuhis on pangast välja saatmata 15 eurot
- kui maksejuhis on pangast välja saadetud (2) 45 eurot
3. Tõend makse edastamise kohta (regulaarne, e-posti teel) 0,50 eurot
4. Tõend makse edastamise kohta (nõudmisel) (3) 4,50 eurot
5. Järelepärimine (2)  
kuni 3 kuud 35 eurot
üle 3 kuu 65 eurot
SEB Eestis asuva konto kasutamine välispanga vahendusel  
1. Konto kasutamise aastahooldustasu MT101 alusel 160 eurot
2. Välispanga vahendusel edastatud maksejuhise (MT101) teostamine tasuta (4)
3. Konto väljavõtte (MT940) edastamine välispanka 35 eurot kuus
4. Päevasisene saldo (MT941) kuni kolm korda päevas 1 euro sõnum
5. Päevasisene väljavõte (MT942) kuni kolm korda päevas 2 eurot sõnum

(1)  Võimalik ainult juhul, kui pangast ei ole Euroopa maksete fail üleeuroopalisse maksesüsteemi välja saadetud.
(2) Lisanduvad välispankade võetud teenustasud ja konverteerimisega seotud kulud.
(3) Hinnale lisandub edastustasu vastavalt tellitud kanalile:
faks / post Eestisse –  1 euro;
faks / post välismaale –  2 eurot.
(4) Lisandub makse teenustasu elektroonilise kanali hinnakirjast lähtuvalt.

Deebetkaardid

Tavakaardid  
1. MC deebetkaart, VISA Electron deebetkaart, Maestro deebetkaart (1)  
väljastamine  
- kontoga seotud esimene kaart tasuta
- kontoga seotud iga järgmine kaart 1,92 eurot (2), (3)
pikenduskaart tasuta
asenduskaart 1,92 eurot
hooldustasu kuus 0,96 eurot
2. VISA Electron Junior (1)  
väljastamine, asendus-, pikenduskaart tasuta
hooldustasu kuus tasuta
3. MC Business deebetkaart, VISA Business deebetkaart  
väljastamine  
- kontoga seotud esimene kaart tasuta
- kontoga seotud iga järgmine kaart 1,92 eurot (3)
pikenduskaart tasuta
asenduskaart 1,92 eurot
hooldustasu kuus 0,96 eurot
4. VISA Gold deebetkaart  
väljastamine  
- kontoga seotud esimene kaart tasuta
- kontoga seotud iga järgmine kaart tasuta
pikenduskaart tasuta
asenduskaart 1,92 eurot
hooldustasu kuus 0,96 eurot
5. PILDIKAART deebetkaart eraisikutele  
väljastamine, asendus-, pikenduskaart 3,20 eurot
hooldustasu kuus 0,96 eurot
6. PILDIKAART deebetkaart juriidilistele isikutele  
väljastamine, asendus-, pikenduskaart tasuta
hooldustasu kuus 1,28 eurot
ISIC ja ITIC kaardid  
1. ISIC Tudeng (Student)  
väljastamine, asendus-, pikenduskaart 6,33 eurot
hooldustasu kuus 0,32 eurot
2. ISIC Õpilane (Scholar)  
väljastamine, asendus-, pikenduskaart  
- kuni 20. eluaastani tasuta
- alates 20. eluaastast 6,33 eurot
hooldustasu kuus 0,32 eurot
3. ITIC Õpetaja (Teacher)  
väljastamine, asendus-, pikenduskaart 6,33 eurot
hooldustasu kuus 0,64 eurot
Muud kaardid  
1. Virtuaalkaart  
vormistamine 0,64 eurot
2. Postipanga kaart  
hooldustasu kuus tasuta
3. Ajutine kaart  
väljastamine 1,92 eurot

(1) Alates 10.03.2014 ei saa tellida Maestro deebetkaarti ja Visa Electron Junior kaarti.
(2) SEB 60+ paketi omanikele – tasuta.
(3) Elektroonilistest kanalitest tellituna – tasuta.

Deebetkaartide üldised tehingu- ja teenustasud  
1. Tasumine äriettevõtetes (välisvaluutas tehtud tehingule lisandub konverteerimistasu) tasuta
postipanga kaardiga tehing ei ole lubatud
ajutise kaardiga tehing ei ole lubatud
2. Sularaha sissemakse SEB Eesti sularahaautomaatides tasuta
- kuni 6000 eurot kalendrikuus kliendi (konto(de) omaniku) kohta tasuta
- kui summa ületab kalendrikuu jooksul kliendi (konto(de) omaniku) kohta 6000 eurot 0,2 % sissemakstavast summast
3. Sularaha väljavõtmine SEB Eesti sularahaautomaatides  
juriidiline isik 0,19 eurot + 0,3% tehingusummast
eraisik  
- kuni 1000 eurot kalendrikuus kliendi (konto(de) omaniku) kohta tasuta
- kui summa ületab kalendrikuu jooksul kliendi (konto(de) omaniku) kohta 1000 eurot 0,3% väljavõetavast summast
postipanga kaardiga 0,58 eurot tehing
4. Sularaha väljavõtmine Eestis ristkasutusega ühinenud pankade sularahaautomaatidest  
juriidiline isik 0,58 eurot + 2,5% tehingusummast
eraisik 0,58 eurot + 2,5% tehingusummast
postipanga kaardiga tehing ei ole lubatud
ajutise kaardiga tehing ei ole lubatud
5. Sularaha väljavõtmine SEB Läti ja SEB Leedu sularahaautomaatidest  
juriidiline isik 0,19 eurot + 0,3% tehingusummast
eraisik tasuta
postipanga kaardiga tehing ei ole lubatud
ajutise kaardiga tehing ei ole lubatud
6. Sularaha väljavõtmine välismaal (lisandub konverteerimistasu) 0,58 eurot + 2,5% tehingusummast
postipanga kaardiga tehing ei ole lubatud
ajutise kaardiga tehing ei ole lubatud
7. Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest  
tehingu originaalvaluutaks on muu valuuta (v.a EUR) 1% tehingu summast
8. Saldopäring (saldo; viimased tehingud)  
SEB Eesti pangaautomaadist tasuta
teiste Eesti pankade pangaautomaatidest 0,32 eurot päring
9. Kaardi kasutuslimiidi muutmine  
pangakontoris, telefonipanga operaatori vahendusel 1,60 eurot
internetipangas tasuta
10. Pangakaartide tootmine kiirkorras 31,96 eurot
11. Teatis võlgnevusest postiga 1,28 eurot
12. Kaardi leiutasu/konfiskeerimise hüvituse maksmine ja/või Hädaabi teenuse kasutamine vastavalt kuludele, kuni 127,82 eurot
13. Viivis konto tegelike rahaliste vahendite ületamise eest 0,2% päevas
14. Tehingu kviitungi päring või alusetu tagasinõude esitamine  
tehing Eestis 3,20 eurot
tehing välismaal 6,39 eurot
15. Kaardi saatmine postiga  
tähitud postiga (Eesti ja välismaa) 1,28 eurot
tavapostiga (Eesti ja välismaa) tasuta
16. Reisikindlustus Gold (VISA Gold deebetkaardi valdajale) 44,48 eurot

 

Krediitkaardid

Eraisik  
1. VISA Classic krediitkaart, MC Standard krediitkaart ja MercedesCard krediitkaart (1)  
kaardi väljastamise tasu (koos hädaabi-teenusega, ka pikendamisel) tasuta
hooldustasu kuus 1,60 eurot
asenduskaart, lisakaart (väljastamine) tasuta
2. MC Gold krediitkaart ja VISA Gold krediitkaart (2)  
kaardi väljastamise tasu (koos hädaabi-teenusega, ka pikendamisel) tasuta
hooldustasu kuus 3,20 eurot
asenduskaart, lisakaart (väljastamine) tasuta
3. MasterCard Platinum (koos Priority Passi kaardiga ja reisikindlustusega Gold)  
kaardi väljastamise tasu (koos hädaabi-teenusega) 19,17 eurot
hooldustasu kuus 8,95 eurot
asenduskaart 6,39 eurot
lisakaart 19,17 eurot
pikenduskaart 19,17 eurot
4. Püsimaksega krediitkaart (MC Standard)  
hooldustasu aastas tasuta
intress 18% aastas kasutatud limiidilt
5. PILDIKAART krediitkaart  
kaardi väljastamise tasu (koos hädaabi-teenusega, ka pikendamisel) 3,20 eurot
hooldustasu kuus 1,60 eurot
asenduskaart, lisakaart 3,20 eurot
6. Püsimaksega PILDIKAART  
kaardi väljastamise tasu (koos hädaabi-teenusega, ka pikendamisel) 3,20 eurot
hooldustasu kuus tasuta
asenduskaart, lisakaart 3,20 eurot
intress 18% aastas kasutatud limiidilt
7. Kaardi leiutasu/konfiskeerimise hüvitise maksmine ja/või hädaabi-teenuse kasutamine vastavalt kuludele, kuni 127,82 eurot
Juriidiline isik  
1. MC Business krediitkaart, VISA Business krediitkaart (3) ja MC Standard krediitkaart (3)  
kaardi väljastamise tasu (koos hädaabi-teenusega, ka pikendamisel) tasuta
hooldustasu kuus 1,92 eurot
asenduskaart, lisakaart (väljastamine) tasuta
2. PILDIKAART krediitkaart  
kaardi väljastamise tasu (koos hädaabi-teenusega, ka pikendamisel) 3,20 eurot
hooldustasu kuus 1,92 eurot
asenduskaart, lisakaart 3,20 eurot
3. MC Gold krediitkaart ja VISA Gold krediitkaart (2)  
kaardi väljastamise tasu (koos hädaabi-teenusega, ka pikendamisel) tasuta
hooldustasu kuus 4,79 eurot
asenduskaart, lisakaart (väljastamine) tasuta
4. MasterCard Platinum (koos Priority Pass kaardiga ja reisikindlustusega Gold)  
kaardi väljastamise tasu (koos hädaabi-teenusega) 19,17 eurot
hooldustasu kuus 8,95 eurot
asenduskaart 6,39 eurot
lisakaart 19,17 eurot
pikenduskaart 19,17 eurot
5. Krediidilimiidi kinnitamine/pikendamine tasuta
6. Krediidilimiidi muutmine 3,20 eurot

(1) Alates 19.03.2014 ei saa tellida MercedesCard krediitkaarti.
(2) Alates 10.03.2014 ei saa eraisik ja juriidiline isik tellida VISA Gold krediitkaarti.
(3) Alates 10.03.2014 ei saa juriidiline isik tellida VISA Business ja MC Standard krediitkaarti.  

Krediitkaartide üldised tehingu- ja teenustasud  
1. Laenulimiidi kinnitamine tasuta
2. Laenulimiidi muutmine tasuta
3. Aastane intress kasutatud laenult 18%
4. Regulaarne väljavõte  
e-postiga tasuta
postiga Eesti piires 0,06 eurot lk, min 0,96 eurot
postiga välismaale 0,06 eurot lk, min 1,92 eurot
faksiga Eesti piires 0,06 eurot lk, min 0,32 eurot
faksiga välismaale 0,06 eurot lk, min 3,20 eurot
5. Ühekordne väljavõte kontorist  
kuni viimase 10 aasta kohta 1,60 eurot
6. Tasumine äriettevõtetes  
MC Standard/Business/Gold; püsimaksega krediitkaart; VISA Classic/Business/Gold tasuta
7. Sularaha väljavõtmine sularahaautomaadist või pangakontorist (k.a välismaal)  
MC Standard/Business/Gold; püsimaksega krediitkaart; VISA Classic/Business/Gold 1,92 eurot + 2,5% tehingu summast
8. Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest  
tehingu originaalvaluutaks on muu valuuta (v.a EUR) 1% tehingu summast
9. Saldopäring (saldo; viimased tehingud)  
SEB Eesti ja SEB pangaautomaatidest tasuta
teiste pankade pangaautomaatidest 0,32 eurot päring
10. Kasutuslimiidi püsiv muutmine  
pangakontoris ja telefonipanga operaatori vahendusel 3,20 eurot
internetipangas tasuta
11. Kaardi kasutuslimiidi ajutine suurendamine 1,5% lisalimiidist, min 6,39 eurot
12. Püsimaksega krediitkaardi asenduskaart tasuta
13. Pangakaartide tootmine kiirkorras 31,96 eurot
14. Pangapoolne kaardi blokeerimine 6,39 eurot
15. Teatis krediitkaardi (v.a püsimaksega) võlgnevusest postiga 5,11 eurot
16. Püsimaksega krediitkaardi võlgnevuse teatis 1,28 eurot
17. Leppetrahv blokeeritud kaardi kasutamise, limiidi ületamise või õigeaegselt tasumata summade eest kuni 63,91 eurot
18. Viivis võlgnevuselt  
eraisik intress + 7% aastas (võlaõigusseaduse kohaselt)
juriidiline isik 0,2% päevas
19. Tehingu kviitungi päring või alusetu tagasinõude esitamine  
tehing Eestis 3,20 eurot
tehing välismaal 6,39 eurot
20. Tagatishoiuse intress 1 kuu tähtajaline deposiit
21. Kaardi saatmine postiga  
tähitud postiga (Eesti ja välismaa) 1,28 eurot
tavapostiga (Eesti ja välismaa) tasuta
22. Priority Passi teenuse kasutamine 24,29 eurot kord
23. Reisikindlustus Gold (VISA Gold krediitkaardi ja MC Gold krediitkaardi valdajale) 44,48 eurot
24. Reisikindlustus Credit 63,66 eurot
25. Reisikindlustus Child 19 eurot

Elektroonilised tooted ja teenused

1. Telefonipank  
liitumine tasuta
hooldustasu kuus  
- eraisik 0,96 eurot
- juriidiline isik 1,92 eurot
2. SEB internetipank  
liitumine tasuta
3. SEB ärikliendi internetipank  
liitumine tasuta
kuuhooldustasu tasuta
automaatne päring äriregistrisse 2,24 eurot
kuuhooldustasu 9,59 eurot (2)
4. Püsikorraldus  
lepingu sõlmimine/muudatused tasuta
lepingu lõpetamine tasuta
makse vastava makse teenustasu elektroonilises kanalis
5. Määratud maksete lisamine tasuta
6. E-arve püsimakse  
lepingu sõlmimine, muutmine, lõpetamine tasuta
pangasisene makse 0,08 eurot
Euroopa tavaline makse (3) 0,19 eurot
7. E-arve edastamine (4)  
lepingu sõlmimine 60 eurot
lepingu muutmine 20 eurot
lepingu  kuuhooldustasu 7 eurot
lepingu kuuhooldustasu koos e-arve edastamise programmi kasutamisega 12 eurot
e-arve vastuvõtmise tasu ühe edastatud arve kohta 0,15 eurot
ettevõtte kohane kujundusmall esmakordne ja/või iga järgnev 200 eurot
8. Mobiilipank  
liitumine tasuta
SMS-päringu eest maksustab  
- EMT 0,38 eurot
- Elisa 0,26 eurot
- TELE2 0,26 eurot
ettemakse teenusepakkujale 0,19 eurot
mobiilimakse kaupmehele tasuta
mobiilimakse ülekanne 0,06 eurot
9. Kiirteavitamine  
lepingu sõlmimine/muutmine/lõpetamine tasuta
teade SMS-iga 0,19 eurot teade
teade e-postiga tasuta
10. Digikassa  
lepingu sõlmimine tasuta
kuuhooldustasu tasuta
makse kogumishoiusele tasuta
11. Pangalink U-POS  
liitumine kokkuleppel, min 47,93 eurot
tehingutasu 1% ostu summast, min 0,13 eurot tehing
- finantsvahendusettevõttele 1,28 eurot
kuuhooldustasu kokkuleppel, min 12,78 eurot
12. Maksekaartide teenindamine ettevõttes  
liitumine tasuta
tehingute töötlemise tasu vastavalt lepingule
terminali ettevalmistus ja paigaldus kokkuleppel kliendiga tasuta
terminali ettevalmistus ja paigaldus hiljemalt järgmiseks pangapäevaks 75 eurot
terminali kuutasu vastavalt kokkuleppele
13. Pangaliides  
partnerlahenduse kuuhooldustasu 6,39 eurot
erilahenduse sõlmimistasu 63,91 eurot
erilahenduse kuuhooldustasu min 47,93 eurot
14. Trading Station  
liitumine tasuta
15. Muud teenused  
Turvaseadme väljastamine  
- PIN-kalkulaator 12,14 eurot
- klaviatuuriga ID-kaardi lugeja 16,90 eurot
PIN-kalkulaatori väljavahetamine lukustumise korral 3,20 eurot
16. Väliskontode haldamine SEB Eesti ärikliendi internetipanga vahendusel  
Baltic Online (SEB Baltikumi pankades asuvad väliskontod)  
- teenusega liitumine (5) 15 eurot
- kliendi internetipanka on liidetud ainult SEB Läti või SEB Leedu konto(d) 10 eurot kuus
- kliendi internetipanka on liidetud nii SEB Läti kui SEB Leedu kontod 15 eurot kuus
- lepingumuudatused 10 eurot
Muudes pankades asuvad väliskontod  
- teenusega liitumine (5) 25 eurot
- väljavõtete vastuvõtmine ja kuvamine ühe konto ja valuuta kohta 15 eurot kuus
- maksejuhise edastamine 1 euro tehing

(1) Sisaldab ühte PIN-kalkulaatorit.
(2) Kuuhooldustasu rakendatakse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda registreeritud mitteresidentidest juriidilistele isikutele.
(3) E-arve püsimakseid tehakse ainult eurodes.
(4) Hinnale lisandub käibemaks 20%.
(5) Hind ühe liidetava ettevõtte ja ühe riigi kohta.

Kogumispension

1. Valikuavaldus  
valikuavalduse esitamine pangakontoris või SEB internetipangas tasuta
valikuavalduse esitamine volikirja alusel 4,79 eurot
2. Fondiosakute vahetamise avaldus  
avalduse esitamine pangakontoris või SEB internetipangas tasuta
avalduse esitamine volikirja alusel 6,39 eurot
3. Pensionikonto väljavõte või saldopäring (1)  
pangakontoris 1,28 eurot
SEB internetipangas tasuta
EVK saadetav saldoteatis kord aastas postiga või e-postiga tasuta
4. Pensionikonto koondväljavõte pangakontorist (1) 1,28 eurot
5. Tulumaksu tõend pangakontorist 1,28 eurot
6. Pärimisavaldus  
päritud fondiosakute tagasimüük 22,37 eurot
päritud fondiosakute kanne pärija pensionikontole 6,39 eurot
päritud fondiosakute tagasimüük ja kanne pärija pensionikontole 22,37 eurot
7. Väljamaksete avaldused Pangakontor SEB internetipank
ühekordse väljamakse avaldus 4,79 eurot 3,52 eurot
fondipensioni avaldus 6,39 eurot 5,11 eurot
fondipensioni muutmise avaldus 6,39 eurot 5,11 eurot

(1) Käibemaksuseadusest tulenevalt lisatakse teenustasule käibemaks 20%.

Laenud

1. Lepingu sõlmimine  
eraisik  
- väikelaen 1,5% laenusummast, min 31,96 eurot
- eluasemelaen 1% laenusummast, min 191,73 eurot
- Preemialaen 0,75% laenusummast, min 31,96 eurot
- arvelduslaen 1% laenulimiidist, min 6,39 eurot
- õppelaen tasuta
- limiidilaen 1% laenulimiidist, min 95,87 eurot
- hüpoteeklaen 1% laenusummast, min 95,87 eurot
juriidiline isik  
- arvelduslaen 1% laenulimiidist, min 63,91 eurot
- käibekapitalilaen 0,5–1% laenusummast, min 63,91 eurot
- investeerimislaen 1% laenusummast, min 63,91 eurot
- renoveerimislaen korteriühistutele 1% laenusummast, min 63,91 eurot
füüsilisest isikust ettevõtja ja talupidaja  
- arvelduslaen 1% laenulimiidist, min 31,96 eurot
- käibekapitalilaen 1% laenusummast, min 31,96 eurot
- investeerimislaen 1% laenusummast, min 31,96 eurot
2. Lepingu muutmine  
eraisik  
- väikelaen, hüpoteeklaen (1) kuni 1% laenujäägist, min 31,96 eurot
- eluasemelaen, Preemialaen (1) kuni 1% laenujäägist, min 63,91 eurot
- arvelduslaen (1) 1% laenulimiidist, min 6,39 eurot
- limiidilaen (1) kuni 1% laenulimiidist, min 31,96 eurot
- õppelaenu tagasimaksmise graafiku muutmine alates teisest graafiku muudatusest 6,39 eurot(2)
- teenustasud, mis kehtivad kõigi eraisiku laenutoodete, v.a õppelaenu korral  
- laenuga seotud arvelduskonto(d)e muutmine
12,78 eurot
- kaaslaenaja muutmine või vahetamine
127,82 eurot
- maksepäeva muutmine üks kord aasta jooksul
tasuta
- maksepäeva muutmine alates teisest maksepäeva muutmisest ühe aasta jooksul
12,78 eurot
- laenu põhiosa maksepuhkus seoses lapse sünniga
tasuta
juriidiline isik 0,5–1% laenusummast/ -limiidist, min 63,91 eurot
füüsilisest isikust ettevõtja ja talupidaja 0,5–1% laenusummast/ -limiidist, min 31,96 eurot
3. Tagatise muutmine  
eraisik  
- tagatiste muutmine notariaalse või mittenotariaalse tehinguga 127,82 eurot
juriidiline isik  
- tagatiste muutmine notariaalse tehinguga 127,82 eurot
- tagatiste muutmine mittenotariaalse tehinguga 63,91 eurot
füüsilisest isikust ettevõtja ja talupidaja  
- tagatiste muutmine notariaalse tehinguga 63,91 eurot
- tagatiste muutmine mittenotariaalse tehinguga 31,96 eurot
4. Leppetrahvid  
leppetrahv laenulepingus toodud kohustuse rikkumise eest kuni 5% kohustuse rikkumise hetkel tagastamata laenu summast
leppetrahv tagatisvara kindlustuspoliisi esitamata jätmise eest 31,96 eurot kuus
5. Vallasasja pandi ümbervormistamine hüpoteegiks tasuta
6. Teatis laenuvõlgnevusest laenusaajale posti teel  
esimene teatis 1,28 eurot
teine ja kolmas teatis 5,11 eurot

(1) Kõik lepingu muudatused, mida ei ole eraldi muudatuste punktidena hinnakirjas välja toodud.
(2) Õppelaenu tagasimaksmise graafiku muutmine seoses maksepuhkusega (laenusaaja ajateenistuses viibimise ajaks või kolmeks aastaks pärast lapse sündi) – tasuta.

Garantiid

AS-i SEB Pank poolt väljastatav garantiikiri  
1. Garantiikirja väljastamise tasu 95 eurot
2. Garantiitasu määratakse protsendimäärana iga taotleja kohta individuaalselt lähtuvalt kliendi riskist ja garantii kehtivusest
3. Kliendi nõutud sõnastusega garantiikirja väljastamise lisatasu 65 eurot
4. Garantiikirja või selle muudatuse näidise koostamine min 65 eurot
5. Maksmine garantiikirja alusel esitatud nõudel 0,1% nõude summast, min 65 eurot
6. Garantiikirja muudatuse tasu (summa suurendamisel ja kehtivusaja pikendamisel lisandub vastav garantiitasu) 65 eurot
7. Garantiikirja tühistamine 65 eurot
8. Viivis (arvestatakse ükskõik milliselt võlgnevuselt maksetähtpäevast kuni tegeliku maksmise päevani) 0,2% päevas
9. Side- ja postikulud (lisanduvad välisgarantiidele) vastavalt kuludele, min 10 eurot
AS-i SEB Pank kliendile saabunud garantiikiri  
1. Teatamine 65 eurot
2. Muudatuse teatamine 65 eurot
3. Kliendi taotlusel maksenõude esitamine garantii väljastanud pangale 65 eurot
4. Garantiikirja, selle muudatuse või nõude näidise koostamine vastavalt kuludele, min 65 eurot
5. Garantiikirja autentsuse kontrollimine 65 eurot
6. Garantiikirja tühistamise teatamine teise panka 65 eurot
7. Side- ja postikulud vastavalt kuludele, min 10 eurot

NB! Teise panga kasutamisel võivad lisanduda vastava panga teenustasud.
Täiendavate teenuste osutamisel ja/või töömahukate tehingute puhul jätab AS SEB Pank endale õiguse võtta teenustasusid lisaks hinnakirjale.

Dokumentaalne inkasso

1. Dokumentide loovutamine makse või aktsepti vastu 0,15% inkasso summast, min 65 eurot
2. Osalise maksmise tasu alates teisest maksest 65 eurot
3. Inkasso tingimuste muudatuse tasu 50 eurot
4. Maksetähtaja tasu 32 eurot
5. Dokumentide loovutamine ilma makseta või aktsepteerimiseta 50 eurot
6. Keeldumise või tühistamise tasu 65 eurot
7. Kauba omandiõiguse edasiloovutamine, kui kaup on saadetud AS SEB Pank nimele 50 eurot
8. Veksli protestimise tasu vastavalt kuludele, min 50 eurot
9. Kauba hoiustamise korraldamine vastavalt juhistele vastavalt kuludele + 0,1% inkasso summast, min 32 eurot iga jooksva kuu või selle osa kohta
10. Side- ja postikulud vastavalt kuludele, min 10 eurot
11. Viivis (arvestatakse ükskõik milliselt võlgnevuselt maksetähtpäevast kuni tegeliku maksmise päevani) 0,2% päevas

NB! Teise panga kasutamisel võivad lisanduda vastava panga teenustasud.
Täiendavate teenuste osutamisel ja/või töömahukate tehingute puhul jätab AS SEB Pank endale õiguse võtta teenustasusid lisaks hinnakirjale.

Akreditiivid

Impordiakreditiiv
1. Akreditiivi avamise ja/või edasilükatud makse tasu rahalise ettemaksuga 1% akreditiivi summast aastas, min 95 eurot kvartalis
2. Akreditiivi avamise ja/või edasilükatud makse tasu ilma rahalise ettemaksuta määratakse iga taotleja kohta individuaalselt, min 95 eurot iga kuu või selle osa eest
3. Dokumentide või nende projektide käsitlemine ja makse tasu (arvestatakse igakordsel dokumentide komplekti kontrollimisel) 0,1% dokumentide summast, min 95 eurot
4. Akreditiivi või selle muudatuse näidise koostamine vastavalt kuludele (akreditiivi avamisel tasaarvestatakse 65 eurot ületav summa)
5. Eelteate saatmine 45 eurot
6. Muudatuse tasu 65 eurot
7. Akreditiivi summa suurendamine ja kehtivusaja pikendamine avamise ja edasilükatud makse tasu
8. Veatasu (akreditiivi tingimustele mittevastavate dokumentide esitamisel, maksab tavapäraselt akreditiivi saaja) 65 eurot
9. Side- ja postikulud vastavalt kuludele, min 10 eurot
10. Makse teostamine teise panka (maksab tavapäraselt akreditiivi saaja) 32 eurot
11. Viivis (arvestatakse ükskõik milliselt võlgnevuselt maksetähtpäevast kuni tegeliku maksmise päevani) 0,2% päevas
Ekspordiakreditiiv
1. Teatamise tasu 65 eurot
2. Kinnitamise tasu vastavalt avaja panga riskile, min 95 eurot
3. Akreditiivi või selle muudatuse näidise koostamine vastavalt kuludele (akreditiivi avamisel tasaarvestatakse 65 eurot ületav summa)
4. Dokumentide või nende projektide käsitlemise tasu (arvestatakse igakordsel dokumentide komplekti kontrollimisel) 0,1% dokumentide summast, min 95 eurot
5. Eelteade 25 eurot
6. Maksmistasu negotsieerimisel (dokumentide summa maksmine kliendile enne akreditiivi maksepäeva) 0,1% negotsieeritud summast, min 65 eurot
7. Edasilükatud makse tasu 65 eurot
8. Laekumise loovutamise tasu 65 eurot
9. Diskonteerimisintress (arvestatakse kliendile makstud dokumentide summalt alates kliendile maksmise päevast kuni AS-ile SEB Pank avaja pangalt laekumise päevani, minimaalselt 10 kalendripäeva eest) määratakse iga kliendi puhul eraldi
10. Muudatusest teatamine 65 eurot
11. Keeldumis- ja/või tühistamistasu 65 eurot
12. Edasikandmise tasu (kliendil tuleb kanda ka muud tasud vastavalt ekspordiakreditiivi hinnakirjale) 0,25% edasikantud akreditiivi summast, min 95 eurot
13. Side- ja postikulud vastavalt kuludele, min 10 eurot
14. Viivis (arvestatakse ükskõik milliselt võlgnevuselt maksetähtpäevast kuni tegeliku maksmise päevani) 0,2% päevas

Akreditiivide käsitlemisel lähtutakse Rahvusvahelise Kaubanduskoja väljaandest nr 600 “Akreditiivide käsitlemise ühtlustatud tavad ja praktika” (“Uniform Customs and Practice for Documentary Credits”), Pariis 2007.
NB! Teise panga kasutamisel võivad lisanduda vastava panga teenustasud. Täiendavate teenuste osutamisel ja/või töömahukate tehingute puhul jätab AS SEB Pank endale õiguse võtta teenustasusid lisaks hinnakirjale.

Väärtpaberitehingud

Väärtpaberikonto Eraisik Juriidiline isik
Avamine ja sulgemine
1. Pangasisese väärtpaberikonto avamine tasuta tasuta
2. EVK väärtpaberikonto avamine 1,60 eurot 25 eurot
3. EVK väärtpaberikonto üleviimine teise kontohalduri juurde 15 eurot 15 eurot
4. Pandikonto avamine - 35 eurot
5. Konto sulgemine tasuta tasuta
SEB väljastatavad väljavõtted (11)
1. SEB väljastatavad väljavõtted 1,30 eurot 1,30 eurot
2. Regulaarne pangasisese väärtpaberikonto kuuväljavõte e-postiga tasuta tasuta
3. Börsitehingu kinnitus pangasaalist tasuta tasuta
EVK väljastatavad väljavõtted (11)
1. Väärtpaberikonto avamisteatis posti teel 1 euro 1 euro
2. Regulaarsete väljavõtete tellimine EVK-st 1,60 eurot 1,60 eurot
3. Päeva-, dekaadi-, kuu-  kvartali- ja aastatehingute väljavõte (7):    
- posti teel Eesti piires 1 euro 1 euro
- posti teel välismaale 2 eurot 2 eurot
- e-postiga 0,30 eurot 0,30 eurot
Tühja konto kuuhooldustasu (3,11)
1 Tühja EVK väärtpaberikonto kuuhooldustasu 0,64 eurot 4,80 eurot
2. Tühja pangasisese väärtpaberikonto kuuhooldustasu tasuta tasuta

 

Baltikumi väärtpaberid
Tehingutasu  (1) Eraisik ja juriidiline isik
1. Eesti, OMX Tallinn 0,2%, min 3,20 eurot
2. Läti, OMX Riga 0,2%, min 3,20 eurot
3. Leedu, OMX Vilnius 0,2%, min 3,20 eurot
Kuuhooldustasu (3, 11, 14) Eraisik
1. Eesti väärtpaberid kuni 6500 eurot 0,64 eurot
2. Eesti väärtpaberid 6500–65 000 eurot 2 eurot
3. Eesti väärtpaberid üle 65 000 euro 4 eurot
4. Läti väärtpaberid 0,008%, min 1 eurot
5. Leedu väärtpaberid 0,005%, min 1 eurot
Kuuhooldustasu (3, 11, 14) Juriidiline isik
1. Eesti väärtpaberid kuni 320 000 eurot 8 eurot
2. Eesti väärtpaberid 320 000–3 000 000 eurot 0,0025%
3. Eesti väärtpaberid üle 3 000 000 euro 80 eurot + 0,001% 3 000 000 eurot ületavast mahust
4. Ainult Eesti mittekaubeldavad väärtpaberid (v.a fondiosakud) (10) 4,80 eurot
5. Läti väärtpaberid 0,008%, min 8 eurot
6. Leedu väärtpaberid 0,005%, min 8 eurot

 

NB! Välisaktsiate tabelis esitatud arveldustasude hinnad kehtivad internetipanga vahendusel antud tehingukorraldustele. Muu kanali puhul lisandub  arveldustasule 5 eurot. Börsil kaubeldavaid fondiosakuid (ETF) käsitletakse kui aktsiaid.
Välisaktsiad (17) Maaklertasu (2, 15, 16) Arveldustasu (2, 16) Kuuhooldustasu (3,11)
        Miinimumtasu kuus
Põhja-Euroopa aktsiad       Eraisik Juriidiline isik
1. Norra, Oslo SE 0,2% 14 eurot 0,008% 1 euro riikide grupi kohta 4 eurot riikide grupi kohta
2. Rootsi, OMX Stockholm 0,2% 14 eurot 0,008%
3. Soome, OMX Helsinki 0,2% 14 eurot 0,008%
4. Taani, OMX Copenhagen 0,2% 14 eurot 0,008%
Lääne-Euroopa aktsiad
1. Austria, Vienna SE 0,2% 45 eurot 0,03% 1 euro riikide grupi kohta 4 eurot riikide grupi kohta
2. Belgia, Euronext Brussels 0,2% 28 eurot 0,03%
3. Iirimaa,Dublin SE (8) 0,2% 28 eurot 0,03%
4. Itaalia, Borsa Italiana 0,2% 28 eurot 0,03%
5. Hispaania, Madrid SE 0,2% 28 eurot 0,03%
6. Holland, Euronext Amsterdam 0,2% 28 eurot 0,03%
7. Portugal, Euronext Lisbon 0,2% 28 eurot 0,03%
8. Prantsusmaa, Euronext Paris 0,2% 28 eurot 0,03%
9. Saksamaa, Xetra 0,2% 14 eurot 0,025%
10. Suurbritannia, London SE (8) 0,2% 20 eurot 0,03%
11. Šveits, SIX Swiss SE 0,2% 28 eurot 0,03%
Ida-Euroopa aktsiad
1. Poola, Warsaw SE 0,2% 28 eurot 0,03% 1 euro riikide grupi kohta 4 eurot riikide grupi kohta
2. Tšehhi, Prague SE 0,2% 28 eurot 0,03%
3. Ungari, Budapest SE 0,2% 45 eurot 0,03%
Venemaa aktsiad
Venemaa, Moscow SE 0,25% 45 eurot 0,07% 15 eurot 25 eurot
Põhja-Ameerika aktsiad
1. Kanada 0,05 CAD aktsia kohta 28 eurot 0,015% 1 euro riikide grupi kohta 4 eurot riikide grupi kohta
2. USA, aktsia väärtus kuni 5 USD 0,01 USD aktsia kohta 14 eurot 0,015%
3. USA, aktsia väärtus üle 5 USD 0,2%
Muu
Muud riigid 0,75% või kokkuleppe kohaselt 75 eurot 0,05% 1 euro 4 eurot
Kauplemiskonto vastava riigi maakleritasu vastava riigi maakleritasu 0,025% 3,20 eurot 3,20 eurot

 

Võlakirjad (17) Arveldustasu (2) Kuuhooldustasu (3,11)
      Miinimumtasu kuus välisvõlakirjade kohta
Põhja-Euroopa võlakirjad     Eraisik Juriidiline isik
1. Norra 20 eurot 0,008% 1 euro riikide grupi kohta 4 eurot riikide grupi kohta
2. Rootsi 20 eurot 0,008%
3. Soome 20 eurot 0,008%
4. Taani 20 eurot 0,008%
Lääne-Euroopa võlakirjad
1. Austria 28 eurot 0,008% 1 euro riikide grupi kohta 4 eurot riikide grupi kohta
2. Belgia 28 eurot 0,008%
3. Iirimaa 28 eurot 0,008%
4. Itaalia 28 eurot 0,008%
5. Hispaania 28 eurot 0,008%
6. Holland 28 eurot 0,008%
7. Portugal 28 eurot 0,008%
8. Prantsusmaa 28 eurot 0,008%
9. Saksamaa 20 eurot 0,008%
10. Suurbritannia 28 eurot 0,008%
11. Šveits 28 eurot 0,008%
12. Eurovõlakirjad (XS algusega ISIN) 20 eurot 0,008%
Ida-Euroopa võlakirjad
1. Poola 28 eurot 0,025% 1 euro riikide grupi kohta 4 eurot riikide grupi kohta
2. Tšehhi 28 eurot 0,025%
3. Ungari 28 eurot 0,025%
Venemaa võlakirjad
Venemaa 75 eurot 0,05% 1 euro 4 euro
Põhja-Ameerika võlakirjad
1. Kanada 28 eurot 0,008% 1 euro riikide grupi kohta 4 eurot riikide grupi kohta
2. USA 20 eurot 0,008%
Muud võlakirjad
1. Muud riigid 75 eurot 0,05% 1 euro riikide grupi kohta 4 eurot riikide grupi kohta
2. SEB Panga levitatavad struktureeritud välisvõlakirjad (13) 20 eurot 0,008%
3. SEB Panga vahendatavad struktureeritud välisvõlakirjad vastava riigi arveldustasu vastava riigi kuuhooldustasu

 

Fonditehingud Arveldustasu Kuuhooldustasu (3, 11)
SEB Varahalduse valitsetavad fondid (1,17)
1. Märkimine tasuta Eesti väärtpaberite hinnakirja järgi
2. Lunastamine 3,20 eurot
3. Vahetamine 3,20 eurot
4.Märkimine fondsäästmise püsikorraldusega tasuta
SEB Asset Managementi Luksemburgis registreeritud fondid (17)
1. Märkimine 3,20 eurot tasuta
2. Lunastamine 3,20 eurot
3. Vahetamine 3,20 eurot
4.Märkimine fondsäästmise püsikorraldusega tasuta
Muud Eestis registreeritud fondid (1, 17)
1. Märkimine 3,20 eurot Eesti väärtpaberite hinnakirja järgi
2. Lunastamine 3,20 eurot
Tehingud vabatahtliku (III samba) pensionifondiga
1. Päritud osakute tagasimüük 6,39 eurot Eesti väärtpaberite hinnakirja järgi
2. Päritud osakute kanne pärija väärtpaberikontole 6,39 eurot
3. Päritud osakute tagasimüük koos kindlustuslepinguga 6,39 eurot
4. Müük kohtutäituri algatusel 3 eurot

 

Muud tehingutasud
EVK väärtpaberid ja muud Eesti väärtpaberid
1. Makse vastu tehing määratud vastaspoolega 3,20 eurot
2. Makseta tehing määratud vastaspoolega 4,80 eurot
3. Tehing EVK ja välisdepositooriumi vahel 20 eurot
4. Väärtpaberite esmamärkimine 1,60 eurot
5. Börsitehingu kinnitamine 3,20 eurot
6. Pandi registreerimine 15 eurot
7. Panditud väärtpaberite kanne 15 eurot
Välisväärtpaberid
1. SEB Eesti sisene ülekanne 4,80 eurot
2. Tehing määratud vastaspoolega (maksega, makseta) vastava riigi arveldustasu
3. Välisväärtpaberite märkimine vastava riigi arveldustasu
4. Struktureeritud võlakirjade märkimine 1,60 eurot
5. Vabatahtlikud korporatiivsündmused (12) vastava riigi arveldustasu
6. Tehingu tingimuste muutmine või korralduse tühistamine (ainult kokkuleppel pangaga) min arveldustasu või tegelikud kulud

 

Muud teenused (11, 18)
1. Osalemine aktsionäride koosolekul kokkuleppel pangaga
2. Tulumaksu ennetamine Baltikumi väärtpaberite puhul 10 eurot
3. Tulumaksu ennetamine välisväärtpaberite puhul (18) 20 eurot + tegelikud kulud
4. Enam kinnipeetud tulumaksu tagasitaotlemine Baltikumi väärtpaberite puhul 20 eurot + tegelikud kulud
5. Enam kinnipeetud tulumaksu tagasitaotlemine välisväärtpaberite puhul (18) 100 eurot + tegelikud kulud

(1) Väärtpabereid hoitakse EVK väärtpaberikontol.
(2) Lisandub välispankade võetud teenustasu, mis ületab SEB Eesti tehingutasu.
(3) Hooldustasu arvutatakse üks kord kuus ühe rahakontoga seotud väärtpaberikontodel hoitavate väärtpaberite viimase pangapäeva summaarse väärtuse alusel. Sealjuures rakendatakse tühjale EVK väärtpaberikontole hinnakirjas välja toodud minimaalset hooldustasu.
Väärtpaberite väärtuse arvutamisel lähtub pank fondiosakute puhul fondiosaku puhasväärtusest (NAV), võlakirjade puhul nominaalväärtusest, kaubeldavate aktsiate puhul turuväärtusest või pangale viimasest teadaolevast hinnast. Ülejäänud väärtpaberite puhul lähtub pank nimiväärtusest. Väärtpaberikonto hooldustasu ja väljavõtte tasu arvestatakse maha kliendi väärtpaberikontoga seotud rahakontolt kord kuus hiljemalt järgmise kalendrikuu 15. kuupäevaks.
(7) Üks kord kalendriaastas väljastab EVK väärtpaberikonto omajale igakordse taotluse alusel tasuta väärtpaberikonto saldoteatise.
(8 )Vajaduse korral lisandub Stamp Duty,  mis üldjuhul on Suurbritannias 0,5% ja Iirimaal 1%.
(10) Kui väärtpaberikontol hoitakse nii kaubeldavaid kui ka mittekaubeldavaid (v.a fondiosakud) EVK-s registreeritud Eesti väärtpabereid, siis Eesti mittekaubeldavaid (v.a fondiosakud) väärtpabereid portfelli väärtuse hulka ei arvestata.
(11) Käibemaksuseaduse järgi lisatakse teenustasule 20% käibemaks. Kuuhooldustasule käibemaksu ei lisandu, kui väärtpaberikontol on ainult investeerimisfondide seaduses sätestatud investeerimisfondi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi investeerimisfondi osakud või aktsiad.
(12) Vabatahtlikel korporatiivsündmustel osalejate tehingutasudele lisanduvad võimalikud out of pocket fees (nt notarikulud, transpordikulud), mis jagatakse korporatiivsündmusel osalejate vahel proportsionaalselt nende väärtpaberite kogusele.
(13) Struktureeritud võlakirjad, mille emitentideks on krediidiasutused ja mille esmasemissiooni on pank kliendile tutvustanud.
(14) Kuuhooldustasust vabastatakse EVK-lt saadud andmete põhjal kontod, millel hoitakse ainult pankrotis või likvideerimisel olevate Eesti äriühingute väärtpabereid. Kuuhooldustasu ei arvestata juhul, kui terve kalendrikuu jooksul on väärtpaberikontol hoitud vaid pankrotis või likvideerimisel olevaid Eesti äriühingute väärtpabereid.
(15) Maakleritehingute teenustasu protsent arvutatakse tehingusummast.
(16) Tehingule võib lisanduda vastava riigi finantstehingute maks (nt Prantsusmaa emitendi väärtpaberi ostutehingu puhul 0,2% tehingusummast).
(17) Väärtpabereid hoitakse pangasisesel väärtpaberikontol.
(18) Teatud riikide välisväärtpaberite puhul ei pruugi pank pakkuda tulumaksu ennetamist ja enam makstud tulumaksu tagasitaotlemist.

Paketid eraisikutele

Paketi nimetus Vormistamine (2)
EUR
Kuutasu
EUR
1. Juuniorpakett tasuta tasuta
2. SEB Noortepakett 0,32 eurot 0,32 eurot
3. SEB 60+ pakett (3) - tasuta
4. SEB +pakett 1,60 eurot 1,60 eurot
5. SEB Super+ pakett 2,45 eurot 2,45 eurot
6. SEB Perepakett (1) 2,95 eurot 2,95 eurot
7. SEB Stardipakett (3) - 0,64 eurot, noortele (kliendid vanuses 18–25) 0,32 eurot
8. SEB Seeniorpakett 0,32 eurot 0,32 eurot

(1) SEB Perepaketi vormistaja saab kutsuda paketti kuni 7 liiget. Liikmetele kuutasu ei laiene.
(2) Vormistamise kuu eest kliendilt kuutasu ei võeta.
(3) Paketti ei saa enam vormistada alates 01.06.2013

Paketid äriklientidele

Toodet ei pakuta mitteresidentidest juriidilistele isikutele.

Paketi nimetus Kuutasu tavahind Kuutasu soodushind (1)
1. Pakett S 6 eurot 4,80 eurot
2. Pakett M 12 eurot 9,60 eurot
3. Pakett L 22 eurot 17,60 eurot
4. Pakett XL 40 eurot 32 eurot

(1) Soodushind rakendub ärikliendile, kellel on sõlmitud pangalingi leping, maksekaartide teenindamise leping, krediitkaardi leping, laenu-, liising- või faktooringleping.

Postipanga hinnakiri

Pangatehingud  
1. Pangasisene makse (1) 1,09 eurot
2. Euroopa tavaline makse (1) 2 eurot
3. Sularaha väljavõtt (1) 0,4% summast, min 2 eurot;
4. Sularaha sissemakse oma SEB Panga kontole eraisiku või juriidilise isiku poolt pangakaardiga 0,3% summast, min 2 eurot
5. Sularaha sissemaks võõrale kontole 0,4% summast, min 2,60 eurot;
6. Kontojäägi päring  
- kui päringule järgneb pangatehing
- ühekordne päring päevas SEB Eesti kliendile
tasuta
- kui päringule ei järgne pangatehingut 0,13
7. Konto väljavõte nõudmisel 0,06 eurot lk, min 0,32 eurot
Pangalepingud  
1. Eraisiku arvelduskonto, juuniorkonto avamine tasuta
2. MC deebetkaardi, Maestro deebetkaardi ja VISA deebetkaardi väljastamine, pikenduskaart (2) tasuta
3. ISIC Tudeng (Student)  väljastamine, asendus-, pikenduskaart 6,33
4. ISIC Õpilane (Scholar) väljastamine, asendus-, pikenduskaart  
- kuni 20. eluaastani tasuta
- alates 20. eluaastast 6,33 eurot
5. ITIC Õpetaja (Teacher) väljastamine, asendus-, pikenduskaart 6,33 eurot
6. MC deebetkaardi, Maestro deebetkaardi ja VISA deebetkaardi asenduskaart (2) 1,92 eurot
7. VISA Electron  Junior  väljastamine, asendus-, pikenduskaart (2) tasuta
8. PILDIKAART deebetkaardi  väljastamine, asendus-, pikenduskaart 3,20 eurot
9. Deebetkaardi kasutuslimiidi muutmine 1,60 eurot
10. Internetipanga lepingu sõlmimine tasuta
11. E-arve püsimakse lepingu sõlmimine tasuta
12. Püsikorralduse lepingu sõlmimine tasuta
13. Juuniorpaketi vormistamine tasuta
14. SEB Noortepaketi, SEB Seeniorpaketi vormistamine 0,32 eurot
15. SEB +paketi vormistamine 1,60 eurot
16. SEB Super+ paketi vormistamine 2,45 eurot

(1) Mitte SEB Eesti kaartidega tehtud tehingutele lisandub kaardi ristkasutuse tasu.
(2) Alates 10.03.2014 ei saa tellida Maestro deebetkaarti ja Visa Electron Junior kaarti.

Täiendavad teenused

1. Koopia pangadokumendist ja selle edastamine (1) 1,28 eurot dokument
2. Dokumendi arhiivipäring (1, 2) 12,78 eurot dokument
3. Erialased konsultatsioonid 31,96 eurot tund
4. Tõendi, kinnituse väljastamine ja edastamine (1)  
konto olemasolu ja konto seisu kohta (saldokinnitus) 1,60 eurot
tõend äriregistrile 1,60 eurot
tõend intressidelt kinni peetud tulumaksu kohta tasuta
detailne päring äriregistrist 1,60 eurot
tehingu kinnitamine (pitser maksekorraldusele) 0,32 eurot
muud tõendid 3,20 eurot
5. Vastused päringutele  
maksuametile, politseile tasuta
notarile (3), kohtutäiturile (4) 4,15 eurot
audiitorfirmadele 19,17 eurot, kontsernide korral 19,17 eurot liikme kohta
6. Teatis võlgnevusest postiga  
muust võlgnevusest või maksehäirest, laenuvõlgnevusest (esimene teatis) 1,28 eurot
laenu- (teine teatis) ja krediitkaardi võlgnevusest 5,11 eurot
7. Laekumiste päringuprogrammi kasutamine 0,32 eurot kuus kasutaja kohta
8. Kaardiga tasumine maksemooduli vahendusel (sh riigilõivu tasumine riigiasutustes) 0,58 eurot
9. Kullerteenus tegelikud kulud (debiteerimine vastavalt SEB Eestile esitatud arvele)
10. ID-kaardile uute koodide väljastamine 1,92 eurot
11. ID-kaardi sertifikaatide uuendamine  
rohkem kui 105 päeva enne kehtivusaja lõppu 3,83 eurot
vähem kui 105 päeva enne kehtivusaja lõppu ja pärast sertifikaatide aegumist tasuta
12. Pensioniplaani leping  
lepingu sõlmimine tasuta
hooldustasu aastas tasuta
13. Sularaha tšekiraamatu väljastamine 10 eurot

(1) Hinnale lisandub edastustasu vastavalt valitud kanalile:
- faks/post Eestisse – 1 euro;
- faks/post välismaale – 2 eurot.
(2) Hind sisaldab dokumendist koopia tegemise tasu.
(3) Notaritele, kes esitavad päringud elektrooniliste kanalite kaudu, on vastused päringutele tasuta.
(4) Teenustasu kehtib kohtutäiturite poolt esitatud pärandvara inventuuride kohta.

AS-i SEB Liising ja AS-i Rentacar hinnakiri

Hinnakiri kehtiv alates 01.01.2014

  Maksumus eurodes
1. Lepingu sõlmimine  
Lepingu sõlmimine, sh
  • liisingulepingu sõlmimine
  • teenus-liisingulepingu sõlmimine
  • võlalepingu sõlmimine
1% liisingueseme soetusmaksumusest,
min 223 eurot
2. Lepingu tingimuste muutmine  
Lepingu muutmine, sh
  • liisinguperioodi pikendamine
  • maksegraafiku muutmine
  • lepingu üleandmine uuele liisinguvõtjale
  • muud lepingumuudatused
1% tasumata jääkmaksumuselt*,
min 159 eurot
Uue liisingulepingu sõlmimine lõppeva lepingu jääkväärtusele 1% lepingu summalt, min 159 eurot
Kehtiva liisingulepingu maksepäeva muutmine kliendi soovil (esmakordne muutmine tasuta) 31 eurot, esmakordne muutmine tasuta
3. Volikirjad, aktid, tõendid, muu Lisandub käibemaks
Lihtkirjalik volikiri 6 eurot
Notariaalne volikiri 63 eurot
Lepingu rikkumise ja ülesütlemise teatis 6 eurot
Liikluskindlustuse tavalepingu arve käsitlemine 6 eurot
Parkimiseeskirja rikkumisest tuleneva nõude menetlemine 19 eurot + tekkinud kulud
Liikluseeskirja rikkumisest tuleneva nõude menetlemine 19 eurot + tekkinud kulud
Vara allrendile andmise kinnitus 31 eurot
Vara väljaostuarve tühistamine / muutmine kliendi soovil 31 eurot
Saldokinnitus 10 eurot
Tõendi, nõusoleku, aruande väljastamine kliendi soovil 6 eurot
Lepingust koopia tegemine ja edastamine kliendi soovil 6 eurot
4. Liisingulepingu teenuste hinnad ühekordsel kasutamisel (teenus ei ole lepingus) Lisandub käibemaks
Kindlustusjuhtumi käsitlus 85 eurot
Rehvide vahetus ja ladustamine (üks vahetus ja 6-kuuline ladustamine) 60 eurot
Rehvide vahetus 40 eurot
Rehvide transport sama linna piires rehvide hoiustaja juurde (üks jooks ehk 4 rehvi) 20 eurot
Tehnohoolduste ja remontide maksiteenus (sh sõiduki ühekordne tehnohooldusesse viimine ja sealt toomine) 60 eurot
Arve administreerimine 6 eurot
5. Maanteeameti liiklusregistri büroo toimingud, kui toimingut teostab liisinguandja Lisandub käibemaks
Sõiduki omaniku vahetus 38 eurot + toimingukulud liiklusregistris
Registreerimismärgi vahetus 38 eurot + toimingukulud liiklusregistris
Registreerimistunnistuse duplikaat 38 eurot + toimingukulud liiklusregistris
Muudatused registreerimistunnistusel 38 eurot + toimingukulud liiklusregistris
Registreerimismärgi duplikaat 38 eurot + toimingukulud liiklusregistris
6. Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine  
Eraisiku liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine (lepingutele sõlmitud alates 01.07.2011 k.a.) Lepingu tingimuste kohaselt
Juriidilise isiku fikseeritud intressiga liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine 2,5% tasumata jääkmaksumuselt*,
min 225 eurot;
intressivahetasu krediidi ennetähtaegsest tagasimaksest tekkinud kulu ulatuses
Juriidilise isiku fikseerimata intressiga liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine (lepingutele sõlmitud enne 30.06.2011 k.a.) 2,5% tasumata jääkmaksumuselt*,
min 225 eurot;
Juriidilise isiku fikseerimata intressiga liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine (lepingutele sõlmitud alates 01.07.2011 k.a.) Lepingu tingimuste kohaselt

Kõikide liisinguvõtja taotletud teenuste osutamise eelduseks on tasutud lepingujärgsed maksed.
Hinnakirja kehtestajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.
Teenustasudele lisandub käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele ja muud riiklikud ja kohalikud maksud vastavalt kehtestatud õigusaktidele.
* Tasumata jääkmaksumus on tasumata osamaksete ja jääkväärtuse kogusumma ilma käibemaksuta.

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.