Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Eraklient

Kodulaen

Kodulaen

Uus kodu kindlustundega

 • Asjatundlik nõustamine erakliendihaldurilt
 • Terviklik kindlustuste pakkumine
 • Paindlikud laenu tingimused

Kodulaen sobib teile ja teie perele kodu ostmiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks.

Kodulaenu lepingu juurde soovitame sõlmida laenukaitse kindlustuse. Sellega olete kaitstud töökaotuse, töövõimetuse ja raske tervisekahjustuse puhul ning haigusest või õnnetusjuhtumist tingitud surma korral.

Kodulaenu tingimused
Laenusumma

Alates 7 000 eurot.

Laenusumma võib olla kuni 80% tagatiseks oleva eluaseme turuväärtusest. Sihtasutuse KredEx käendus kasutamisel võib laenusumma moodustada kuni 90% tagatise turuväärtusest.

Kõigi finantskohustuste igakuiste tagasimaksete summa võib olla kuni 50% netosissetulekust. Maksimaalne laenumakse suurus sõltub sissetuleku suurusest,  võetud finantskohustustest ja pereliikmete arvust.

Valuuta

Kodulaenu valuuta on euro.

Intressimäär

Kodulaenu intressimäär on seotud Euriboriga (European Interbank Offered Rate), mis on üleeuroopaline pankadevaheline intressimäär. Võimalik on valida 3, 6 või 12 kuu tagant muutuv Euribor. Euribori väärtusele lisandub kliendipõhine intressimarginaal.

Soovi korral on teil võimalik kodulaenu intress fikseerida ka pikemaks perioodiks. Fikseeritud intressimääraga kodulaen annab kindluse, et laenumaksete suurus perioodi jooksul ei muutu. Intressi fikseerimise kohta küsige täpsemat teavet oma erakliendihaldurilt.

Laenutähtaeg Kodulaenu saate võtta kuni 30 aastaks eeldusel, et kogu laen on tagasi makstud 75. eluaastaks.
Tagatis

Kodulaenu tagatiseks sobib ostetav või renoveeritav Eestis asuv eluase (korter või eramu). Tagatise hindamiseks kasutage meie aktsepteeritud kinnisvarabüroo teenust. Tagatise hindamine on üldjuhul tasuline sõltuvalt hindaja hinnakirjast.

Tagatis peab olema kindlustatud kogu laenuperioodi jooksul. Küsige soodsat ja mugavat kindlustuspakkumist erakliendihaldurilt.

Omafinantseeringu suurus on reeglina vähemalt 20%. KredExi käenduse kasutamise korral algab omafinantseering 10%-st. Täpsem info käenduse tingimuste kohta sihtasutuse KredEx kodulehelt.

Omafinantseeringu puudumisel aktsepteerime ka lisatagatist.

Kui laenu tagatiseks olev eluase ei ole teie kodu, siis võib laenusumma olla kuni 60% vara turuväärtusest.

Laenu tagasimaksmine

Kodulaenu saate tagasi maksta graafiku alusel kas annuiteedina või võrdse suurusega põhiosades.

Annuiteetgraafiku puhul on laenumakse igas kuus ühesuurune. Laenu tagasimaksmist alustades on suurem osakaal intressidel. Iga järgmise maksega suureneb põhiosa tagasimakse osakaal. Annuiteetgraafikuga on laenukoormus ühtlasemalt jaotunud ning mõõdukad kuumaksed võimaldavad kokkuvõttes suuremat laenusummat.

Võrdsetes põhiosades maksete puhul jagame laenu põhiosa kõigi maksete vahel võrdselt, millele lisandub laenujäägilt arvestatud intress (mida suurem on laenujääk, seda suurem on intress). See tähendab, et igakuise laenumakse summa on alguses suurem ning väheneb laenu lõpptähtaja lähenedes.

Kui teil on võimalik lubada laenu tagasimakseperioodi algul endale suuremaid makseid, siis on kasulikum valida võrdsetes põhiosades maksetega graafik, sest sel viisil tasute kokkuvõttes vähem intressi.

Maksepuhkus

Laenu põhiosa tagasimaksmisel on Teil võimalik taotleda kuni 18-kuulist maksepuhkust. Maksepuhkuse ajal tasute vaid intressimakseid. Sel perioodil väheneb laenujääk aeglasemalt (võrreldes perioodiga, kui maksepuhkust ei ole) ja seetõttu suureneb laenult tasutava intressi kogukulu.  

Krediidi kulukuse määr tüüpnäitena

Kodulaenu krediidi kulukuse esialgne määr on 2,45% aastas järgmistel näidistingimustel:

 • laenusumma 40 000 eurot, mis makstakse välja lepingu sõlmimisel;
 • intressimäär 2,3% aastas laenujäägilt (intressimäär koosneb kuue kuu euriborist ja marginaalist 2,3%; 3. märtsil 2017 oli kuue kuu euribor –0,237% (euribori negatiivne väärtus arvestatakse intressi arvutamisel võrdseks nulliga); lepingus fikseeritud euribor võib muutuda iga kuue kuu järel, marginaal on fikseeritud lepingu lõpuni);
 • tagastamine 30 aasta jooksul 360 igakuise annuiteetmaksena;
 • lepingu sõlmimise tasu 400 eurot, mis makstakse lepingu sõlmimisel;
 • arvelduskonto kuutasu 0,30 eurot.

Kliendi makstav tagasimaksete summa 55 665,18 eurot ja kogusumma 56 173,18 eurot.
Laenu tagatiseks tuleb seada hüpoteek kinnisvarale ja kinnisvara tuleb kindlustada. Tagatise seadmise ja kindlustamise kulusid ei ole kulukuse määras arvesse võetud.

 

Kodulaenu taotlemine
Taotluse esitamine

Lihtsaim ja mugavaim võimalus on kodulaenu taotlus täita SEB internetipangas või SEB kodulehel.

Soovi korral saate kodulaenu taotluse täita paberkandjal ja esitada lähimasse SEB kontorisse.

Koos taotlusega esitage:

 • viimase 12 kuu konto väljavõte kui Teie palk ei ole laekunud SEB-sse
 • kodulaenu põhitagatiseks oleva kinnisvara eksperthinnang, mille saate tellida meie poolt aktsepteeritud kinnisvarabüroodest. Kui võtate laenu kodu ehitamiseks või renoveerimiseks vajame lisaks ehitusprojektiga kaasnevaid dokumente (ehitusluba, projekt, tööde kalkulatsioon või hinnapakkumine, leping ehitajaga jne).

Täpsemat infot vajalike lisadokumentide kohta küsige erakliendihaldurilt.

Lepingu sõlmimine

Taotluse panka jõudmisel võtab erakliendihaldur Teiega ühendust. Laenulepingu saate allkirjastada kokkulepitud ajal.

Lepingu allkirjastamisele järgneb tagatise notariaalne vormistamine (hüpoteegi seadmine) ja varakindlustuse vormistamine.

Kui tagatis on abikaasade ühisvara, on notariaaltoimingute tegemiseks vajalik abikaasa nõusolek. Lisaks passile või ID-kaardile on notari juurde vaja kaasa võtta perekonnaseisu ja vara omandamist tõendavad originaaldokumendid.

Pärast tagatise seadmist tuleb tasuda notaritasu ja riigilõiv. Täpsed summad saate teada notaribüroost.

Laenu võtmisega seotud kulud saate ligikaudu välja arvutada, kasutades notaritasu ja riigilõivu kalkulaatorit.

Nõuded taotlejale

Laenu taotlemiseks:

 • Peate olema täisealine Eesti Vabariigi kodanik või omama pikaajalist elamisluba
 • Peab Teie kuu netosissetulek olema vähemalt 600 eurot, perel 800 eurot

Sissetulek ei tähenda ainult palka, vaid ka teisi dokumentaalselt tõestatud ja regulaarselt laekuvaid tulusid (üür, vanemahüvitis, ettevõtlusest saadav tulu jne).  

 

1. Lepingu sõlmimine  
eraisik  
- väikelaen 1,5% laenusummast, min 35 eurot
- kodulaen 1% laenusummast, min 250 eurot
- arvelduslaen 1,5% laenulimiidist, min 20 eurot
- õppelaen tasuta
- hüpoteeklaen 1% laenusummast, min 150 eurot
juriidiline isik (sh füüsilisest isikust ettevõtja ja talupidaja)  
- arvelduslaen 1% laenulimiidist, min 175 eurot
- käibekapitalilaen 1% laenusummast, min 175 eurot
- investeerimislaen 1% laenusummast, min 175eurot
- stardilaen 1% laenusummast, min 175 eurot
- renoveerimislaen korteriühistutele 1% laenusummast, min 175 eurot
2. Lepingu muutmine  
eraisik  
- väikelaen (1) 35 eurot
- kodulaen, Preemialaen (1) kuni 1% laenujäägist, min 150 eurot
- arvelduslaen (1) 15 eurot
- hüpoteeklaen (1) kuni 1% laenujäägist, min 150 eurot
- limiidilaen (1) kuni 1% laenulimiidist, min 35 eurot
- õppelaenu tagasimaksmise graafiku muutmine alates teisest graafiku muudatusest 7 eurot (2)
- teenustasud, mis kehtivad kõigi eraisiku laenutoodete, v.a õppelaenu korral  
- laenuga seotud arvelduskonto(d)e muutmine
20 eurot
- laenusaaja muutmine või vahetamine kodulaenul, hüpoteeklaenul, preemialaenul
130 eurot
- maksepäeva muutmine üks kord aasta jooksul
tasuta
- maksepäeva muutmine alates teisest maksepäeva muutmisest ühe aasta jooksul
20 eurot
- laenu põhiosa maksepuhkus

kodulaen ja hüpoteeklaen 50 eurot;

väikelaen 20 eurot
- laenusumma suurendamine  
- väikelaen
1,5% lisasummast, min 35 eurot
- kodulaen
1% lisasummast, min 250 eurot
- hüpoteeklaen
1% lisasummast, min 150 eurot
- arvelduslaen
1,5% täiendavast krediidilimiidist, min 20 eurot
- juriidiline isik (sh füüsilisest isikust ettevõtja ja talupidaja)  
- laenusumma/-limiidi suurendamine
1% juurde antud laenusummast/ -limiidist, min 175 eurot
- laenulepingu muutmine
1% laenu jäägist/limiidist, min 175 eurot
3. Leppetrahvid  
- eraisik  
- leppetrahv lepingus toodud teabe esitamise kohustuse rikkumise eest, sh tagatisvara kindlustuspoliisi esitamata jätmise eest
32 eurot
- leppetrahv laenulepingus toodud muu mitterahalise kohustuse rikkumise eest
kuni 5% kohustuse rikkumise hetkel tagastamata laenu summast
- juriidiline isik  
- leppetrahv laenulepingus toodud kohustuse rikkumise eest
kuni 5% kohustuse rikkumise hetkel tagastamata laenu summast
4. Ehitisele seatud pandi ümbervormistamine hüpoteegiks tasuta
5. Võlateatis laenusaajale  
meeldetuletus võla kohta tasuta
võlanõudekiri 5 eurot

(1) Kõik laenu muudatused, mida ei ole eraldi muudatuste punktidena hinnakirjas välja toodud (k.a tagatiste muutmine notariaalses või muus vormis).
(2) Õppelaenu tagasimaksegraafiku muutmine seoses maksepuhkusega (laenusaaja ajateenistuses viibimise ajaks või kolmeks aastaks pärast lapse sündi) – tasuta.

Kodulaenu ja hüpoteeklaenu kalkulaator

Lihtne laenu annuiteedikalkulaator

Annuiteet on muutumatu suurusega makse, mis sisaldab nii laenu põhiosa kui ka laenujäägilt arvutatud intressi. Laenu tagasimaksmist alustades on annuiteedis suurem osakaal intressidel, laenu tagastamise tähtaja lähenemisel aga laenu põhisummal.

Sisestage vajalik laenusumma, laenu tähtaeg ja intressimäär (protsentides laenujäägilt aastas). Teile väljastatakse annuiteetgraafik kogu laenu tagasimaksmise perioodiks kuude kaupa. Graafikust leiate annuiteetmakse suuruse ja saate jälgida laenu põhiosa vähenemist ning intressimaksete suurust.

Notaritasu ja riigilõivu kalkulaator

Laenusaaja meelespea ja täiendav info kinnisvaraga tagatud eraisikulaenu taotlejale

Laenu võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata.

Laenu taotledes tehke korralik eeltöö:

 • mõelge, milleks ja kui palju laenu vajate ning kust saate raha selle tagasimaksmiseks;
 • esitage meile tõene ja piisav info;
 • tehke endale selgeks, millised kulud laenu võtmisega kaasnevad;
 • arvestage võimalusega, et Teie majanduslik olukord võib halveneda ja Te peate ka selles olukorras suutma laenu tasuda;
 • lugege kõik laenudokumendid (leping, teabeleht jms) enne allkirjastamist hoolikalt läbi;
 • pole olemas lahendamatuid probleeme ja olukordi, vaid on erinevad võimalused - oleme Teie koostööpartner, kelle poole tuleb aegsasti pöörduda ka siis, kui Teil tekivad raskused laenu tasumisega.

Teil on õigus küsida infot meie laenutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne laenulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB Panga üldkontaktidel.
 

Laenutingimuste ja -lepinguga tutvudes pöörake erilist tähelepanu alljärgnevale.


1. Euroopa standardinfo teabeleht

Enne laenulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks personaalse Euroopa standardinfo teabelehe, millele märgime kokkuvõtliku info lepingu olulisemate tingimuste kohta. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt.

2. Mitme laenusaaja solidaarne vastutus

Kui laenusaajaid on mitu, siis vastutavad nad lepingu täitmisel solidaarselt: iga laenusaaja vastutab laenu tagasimaksmise ja muude lepinguga võetud kohustuste täitmise eest täies ulatuses.

3. Laenu vääring

Väljastame laenu Teie Eestis asuva elukoha vääringus ehk eurodes.

4. Laenu väljamaksmise tähtaeg ja tingimused

Enamasti maksame laenu välja Teie SEB Panga arvelduskontole pärast seda, kui kõik laenulepinguga määratud väljamakse eeltingimused on täidetud (näiteks on esitatud täiendav leping, tõend, arve vms, tagatised on vormistatud ja laenulepingu sõlmimise järgne taganemisperiood on möödas). Olenevalt finantseerimisprojektist maksame laenu välja kas ühes või mitmes osas.

Tagatised ja nende seadmise ulatus (pandisumma, käendaja vastutuse piirmäär jms) on kirjas laenulepingus. Üldjuhul on tagatiskinnisvarale seatav hüpoteegisumma 1,3 korda suurem kui laenusumma.

Kui soovime tagatiseks antava kinnisvara väärtust tõendavat eksperthinnangut, siis on Teie kohustus valida hinnangut andev ekspert(büroo) meie aktsepteeritud asjatundjate hulgast.

5. Laenulepingust taganemise õigus

Laenulepingust saate pärast allkirjastamist lepingus märgitud tingimustel seitsme päeva jooksul taganeda. Kui taganemiseavalduse esitamise päevaks oleme Teile laenu välja maksnud, siis peate hiljemalt 30 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest tagastama laenusumma ning kogunenud intressi. Kui Te 30 päeva jooksul laenu ei tagasta, siis tähendab see, et Te ei ole laenulepingust taganenud.

6. Omafinantseeringu määr

Kui võtate laenu kinnisvara ostmiseks, peab Teil olema rahaline omafinantseering, mille minimaalse summa paneme kirja ka laenulepingusse. Pank ei maksa üldjuhul laenu välja enne, kui olete omafinantseeringu tasunud.

Rahalise omafinantseeringu võib asendada pangale sobiliku lisatagatisega.

7. Tagatisvaraga seotud lisakohustused

Tagatiseks antud kinnisvara peab olema laenulepingus esitatud tingimustel kindlustatud. Selleks et saaksime veenduda kindlustuskohustuse täitmises, peate meile edastama kindlustuspoliisi.

Juhul, kui Te

 • kindlustuspoliisi meile õigeks ajaks ei edasta või
 • tagatiseks antud kinnisvara laenulepingu tingimustel ei kindlusta,

esitame Teile leppetrahvi nõude.

Kui soovite tagatiseks olevat kinnisasja anda üürile või rendile, siis tuleb

 • Teil kui laenusaajal või
 • tagatiseks antud kinnisasja omanikul

taotleda meilt enne nõusolekut. Seejuures võime küsida näha sõlmitava üüri- või rendilepingu tingimusi (lepingu projekti). Kui meilt nõusolekut ei küsita, siis võime nõuda laenusaajalt leppetrahvi.

8. Laenu kasutamise eesmärgid

Laenu anname kindla otstarbega, mille märgime laenulepingusse. Juhul, kui Te ei kasuta laenu määratud otstarbel, võime

 • Teilt nõuda leppetrahvi või
 • öelda laenulepingu erakorraliselt üles, nõudes kogu laenu kohest tasumist.

9. Intress ja selle muutumine

Intress on tasu, mida maksate laenu kasutamise eest. Intressimäär on märgitud laenulepingus.

Intressimäär võib olla fikseerimata (muutuv) või teatud perioodiks fikseeritud.

Fikseerimata intressimäär koosneb

 • muutuvast bassintressimäärast ehk euriborist ja
 • individuaalsest intressimarginaalist, mis üldjuhul laenulepingu kestuse jooksul ei muutu.

Ajavahemik, mille tagant euribori suurus võib muutuda, oleneb sellest, millise perioodi euribori olete lepingut sõlmides valinud. Näiteks kuue kuu euribori uus väärtus fikseeritakse iga kuue kuu tagant. Selline intressimäär võib iga poole aasta möödudes suureneda või väheneda.

Kui muutub intressimäär, kahaneb või kasvab ka laenu tagasimakse. See võib tähendada laenu tagasimaksmisel suuremat kulu.

Meie kogemus näitab, et laenud, mis on võetud baasintressimäära (euribori) madalseisu ajal, tulevikus suure tõenäosusega kallinevad, sest intressimäär tõuseb. Meie laenuleping ei sisalda tingimust, mis baasintressimäära tõusu korral intressimäära kerkimise mingil tasemel peataks.

Mõelge läbi, kas suudate intressimäära 2-3% kasvu korral laenumakseid endiselt tasuda. Siin on Teile abiks eluasemelaenu kalkulaator, mis võimaldab läbi mängida erinevad intressimäära muutumise stsenaariumid.

Negatiivse väärtusega baasintressimäära loeme võrdseks nulliga.

Selleks et saaksite euribori tõusu riski maandada, pakume intressimäära fikseerimist kokkulepitud perioodiks. Fikseeritud intressimäär koosneb

 • individuaalsest intressimarginaalist ja
 • fikseeritud baasintressimäärast, mille arvutame rahvusvahelistel finantsturgudel eurolaenudele noteeritud intressimäära alusel.

Kui soovite ajal, kus Teie intressimäär on fikseeritud,

 • osa laenust või kogu laenu maksegraafikuväliselt tagastada,
 • muuta fikseeritud intressimäära muutuvaks või
 • lühendada laenutähtaega,

ning turuintressimäär on eelnimetatud muudatuste tegemise hetkel madalam kui laenulepingus kokkulepitud fikseeritud intressimäär, siis on pangal õigus nõuda intressivahe tasu.

Turuintressimäär on rahvusvahelistel finantsturgudel eurolaenudele noteeritud fikseeritud intressimäär, mis on jõus kuni fikseeritud baasintressimäära kehtivuse lõpuni.

10. Laenu tagasimaksmine

Laenulepingu alusel tasutavaid makseid võtame maha Teie arvelduskontolt. Kui olete võtnud laenu koos kaaslaenusaajaga, siis on meil õigus võtta laenumakseid ka tema arvelduskontolt.

Laenu tagastamiseks ja intressi tasumiseks lepime kokku maksegraafiku.

Annuiteetgraafiku puhul tasute iga kuu ühesuuruse makse (annuiteetmakse), mis koosneb

 • laenu põhiosa tagasimaksest ja
 • intressist.

Annuiteetgraafiku puhul on laenuperioodi alguses laenumakse väiksem ja intressimakse suurem. Laenuperioodi lõpus on jaotus vastupidine. Kui muutub intressimäär või muudetakse laenutähtpäeva või kui tagastate laenu suuremate erakorraliste tagasimaksetena, siis muutub ka annuiteetmakse suurus.


Võrdsete põhiosamaksetega graafiku puhul tasute kogu laenuperioodi jooksul iga kuu ühesuurust laenu põhiosa makset, millele lisandub intress. Seetõttu on pangale makstav summa iga kuu erinev.


Meiega kokku lepitud maksepuhkuse ajal tasute ainult intressimakseid. Sel perioodil väheneb laenujääk aeglasemalt (võrreldes perioodiga, kui maksepuhkust ei ole) ja seetõttu suureneb laenult tasutava intressi kogukulu.

Teie soovi korral edastame lepingu sõlmimisel Teile tagasimaksete näidistabeli, kus on kirjas põhiosa- ja intressimaksed.

11. Ennetähtaegne tagasimaksmine

Teil on õigus kogu laen või osa sellest ennetähtaegselt tagasi maksta, kui teatate oma soovist kümme päeva ette ja maksate leppetasu. Leppetasu suurus oleneb tagatisest ja intressimäärast.

Kui tagastate hüpoteegiga tagatud laenu

 • fikseerimata intressimäära perioodil, siis võrdub maksimaalne leppetasu kolme kuu intressiga, mis arvestatakse tagastatavalt laenuosalt tagastamise päeval kehtiva intressimäära alusel. Vähemalt kolmekuulise etteteatamise korral leppetasu ei ole;
 • fikseeritud baasintressimäära perioodil, kui laenu tagastamise päeval kehtiv turuintressimäär on madalam fikseeritud baasintressimäärast, on tagastamise tasu võrdne intressivahetasuga. Vastava intressivahetasu arvestame enne tähtaega tagastatavalt summalt, tuginedes intressivahetasu määrale, mis on jõus fikseeritud baasintressimäära kehtivuse lõpuni. Intressivahetasu määr on fikseeritud baasintressimäära ja turuintressimäära vahe protsendina aasta kohta. Turuintressimäär on fikseeritud intressimäär, mis on jõus rahvusvahelistel finantsturgudel noteeritud eurolaenudele fikseeritud baasintressimäära kehtivuse lõpuni. Intressivahetasu arvutamisel lähtume tagastamise päeval kehtivast turuintressimäärast.

12. Laenulepingu tingimuste muutmine

Üldjuhul toimub lepingu tingimuste (sh intressimäära) muutmine mõlema poole nõusolekul ja see muutus fikseeritakse lepingu lisades. Tavaliselt on laenulepingu tingimuste muutmine tasuline.

13. Laenulepingu eritingimused

Kui laenuleping sisaldab kohustavaid eritingimusi, siis tuleb Teil neid eriti täpselt järgida. Ainult sel juhul saate olla kindel, et leping jääb jõusse.

14. Laenulepingu rikkumise tagajärjed ja kulud

Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda viivist. Vastava summa arvutame hilinenud maksetelt, lähtudes lepingus märgitud viivisemäärast. Kui rikute mitterahalist kohustust, siis on meil õigus määrata leppetrahv lepingus märgitud määras.

Kui Teil tekib võlg, saadame Teile esmalt meeldetuletuse. Juhul kui võlg jääb ikkagi tasumata, edastame Teile tasulise võlanõudekirja ja teavitame võlast ka lepingut tagavaid isikuid.

Võlgnevusest, mis kestab üle 45 päeva, teavitame maksehäireregistri pidajat (AS Krediidiinfo).

15. Lepingu ülesütlemine ja selle tagajärjed

Meil on õigus laenuleping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui viivitate osaliselt või täielikult vähemalt kolme järjestikuse maksega.

Kui Te laenulepingu ülesütlemise korral laenu ei tagasta, nõuame laenu tagastamist ja muude rahaliste kohustuste täitmist käendajalt või tagatisvara müügi arvelt. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda.

16. Laenulepingu sõlmimisega seotud ühekordsed kulud

Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Tutvuge ka laenude hinnakirjaga.

Kui tagate lepingu täitmist pandiga, võivad ühekordse tasuna lisanduda:

 • riigilõiv;
 • notaritasu;
 • tagatise hindamise tasu;
 • kindlustusmakse;
 • KredExi käenduse korral tagatislepingu tasu.

17. Laenuperioodi püsikulud

Laenu- ja intressimaksetele lisanduvad järgmised laenulepingu täitmisega seonduvad püsikulud:

 • arvelduskonto kuutasu;
 • tagatisvara kindlustamise kulu;
 • tagatisvara eksperthinnangu tellimisega seotud kulu, kui ilmneb vajadus eksperthinnangu järele;
 • laenukaitse kindlustuse kulu, kui Te selle kaitse olete valinud;
 • valuuta konverteerimise kulu: kui makse tähtpäeval ei ole laenu teenindamiseks määratud kontol piisavalt raha laenu valuutas, siis võime võtta makse maha muus kontol olevas rahas, konverteerides selle laenu valuutasse ülekande hetkel SEB Pangas kehtiva vahetuskursi alusel.

18. Konto avamise ja sissetulekute laekumise kohustus

Hiljemalt laenulepingu allkirjastamise päevaks peab Teil (ja kaaslaenajal) olema avatud kogu laenuperioodiks SEB Pangas arvelduskonto. Teie regulaarsest sissetulekust peab laenu teenindamiseks määratud kontole laekuma summa, mis katab vähemalt laenu kuumakse.

19. Laenusaaja maksevõime vähenemise risk

Mõelge läbi, kuidas tulete toime laenu tagasimaksmisega juhul, kui

 • üldine majanduskeskkond halveneb,
 • Teie töötasu või muu tulu väheneb ja/või
 • Teie muud kulud kasvavad.

Analüüsige, milline on Teie pere tegelik finantsseis, ja kaaluge sobiva kindlustuslepingu (näiteks SEB laenukaitse kindlustus) sõlmimist.

Kui makseraskused hakkavad tekkima, siis võtke meiega viivitamatult ühendust. Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui Teie töösuhe ootamatult katkeb või kui Teie suhtes on algatatud täitemenetlus või pangakonto on arestitud. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Selleks võib olla näiteks maksepäeva muutmine või maksepuhkus.

Maksepuhkus tähendab seda, et katkestame laenu põhiosa maksed teatud perioodiks. Seejuures võite taotleda laenu lõpptähtpäeva maksepuhkuse võrra edasi lükkamist.

20. Kaebused ja vaidlused

Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioone, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel www.seb.ee/tingimused/kaebuste-lahendamine, kuid võite alati võtta ühendust ka oma erakliendihalduriga.

Kui meie vastus ei vasta Teie ootustele ja Te leiate endiselt, et oleme rikkunud laenu andmisel Teie õigusi, siis võite nõu ning selgitusi küsida Tarbijakaitseametist (Pronksi 12, 10117 Tallinn; www.tarbijakaitseamet.ee) või Finantsinspektsioonist (Sakala 4, 15030 Tallinn; www.fi.ee).

Vaidluse lahendamiseks võite pöörduda veel Tarbijakaitseameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ET.

Baasintressimäärad

Kehtivad seisuga 19.07.2017
1 kuu EURIBOR® -0,3730
3 kuu EURIBOR® -0,3320
6 kuu EURIBOR® -0,2740
12 kuu EURIBOR® -0,1510
EONIA® -0,3620
Panga baasintress (PBI) 0,0000
EURIBOR® määrade ajalugu
EONIA® määrade ajalugu

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.