Internetipank

Fondid

  • Tagasivõtmis- ja väljalaskehinnad on indikatiivsed ja ei kehti täna sisestatud tehingutele. Täpsema ülevaate eri fondide tehingutsüklitest ja asjakohastest hinnapäevadest leiate asjaomase fondi osakute või aktsiate avaliku pakkumise prospektist, SEB Luksemburgi fondide puhul lisaks ka dokumendist SEB fondide Eestis pakkumise erisused (lisa 2).

    Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit Fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide täitmise kohta. Loen edasi»

Grupeerin fondid 
PensionifondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Pensioni II samba fondid
SEB Energiline Pensionifond-0,40% +1,80% +11,52% 27.020,88894EUR
SEB Energiline Pensionifond Indeks-0,35% +2,41% -27.020,66418EUR
SEB Konservatiivne Pensionifond+0,07% +0,48% +1,08% 27.020,91474EUR
SEB Optimaalne Pensionifond-0,05% +1,00% +4,50% 27.020,88075EUR
SEB Progressiivne Pensionifond-0,25% +1,34% +8,02% 27.021,09104EUR
Pensioni III samba fondid
SEB Aktiivne Pensionifond-0,57% +2,15% +15,76% 27.021,17107EUROstan Müün
SEB Tasakaalukas Pensionifond-0,04% +1,03% +4,26% 27.021,23118EUROstan Müün
StrateegiafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Fondifondid
SEB Aktiivne Fondifond (likvideerimisel)0,00% 0,00% +11,89% 27.028,91177EUR
SEB deLuxe Multi Asset Balance Fund-0,16% +0,99% +3,06% 27.0267,616EUROstan Müün
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Fund+0,09% +0,40% +1,55% 27.0255,448EUROstan Müün
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus Fund+0,03% +0,61% +0,72% 27.0260,627EUROstan Müün
SEB Dünaamiline Fondifond (likvideerimisel)0,00% 0,00% +8,88% 27.029,91987EUR
SEB Tasakaalukas Fondifond (likvideerimisel)0,00% -0,02% +3,25% 27.0211,40245EUR
Globaalne mitme varaklassi strateegia
SEB Strategy Balanced-0,10% +1,50% +3,66% 27.02119,293EUROstan Müün
SEB Strategy Defensive-0,04% +0,76% +1,28% 27.02113,916EUROstan Müün
SEB Strategy Growth-0,60% +2,82% +15,95% 27.02137,089EUROstan Müün
SEB Strategy Opportunity-0,37% +2,07% +9,56% 27.02128,137EUROstan Müün
VõlakirjafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
SEB Alternative Fixed Income0,00% -0,84% +1,93% 27.0210,314EUROstan Müün
SEB Corporate Bond Fund EUR+0,06% +1,34% +3,99% 27.021,667EUROstan Müün
SEB Danish Mortgage Bond Fund+0,31% +1,80% +3,47% 27.02142,777EUROstan Müün
SEB Dynamic Bond Fund-0,01% +0,17% +2,00% 27.02102,204EUROstan Müün
SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund+0,06% +1,63% +18,52% 27.02106,139EUROstan Müün
SEB High Yield Fund+0,07% +0,89% +13,30% 27.02151,468EUROstan Müün
SEB Short Bond Fund EUR0,00% +0,16% +0,63% 27.021,284EUROstan Müün
AktsiafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Ida-Euroopa aktsiafondid
SEB Eastern Europe ex Russia Fund-0,15% +6,97% +23,72% 27.023,239EUROstan Müün
SEB Eastern Europe Small Cap Fund-0,91% +2,44% +59,04% 27.024,159EUROstan Müün
SEB Kasvufond (likvideerimisel)0,00% -0,01% +20,98% 27.025,86336EUR
SEB Russia Fund-1,32% -3,89% +62,78% 27.0210,478EUROstan Müün
Euroopa aktsiafondid
SEB Ethical Europe Fund-0,22% +1,39% +12,97% 27.023,145EUROstan Müün
SEB Europe Fund-0,24% +1,97% +13,72% 27.024,659EUROstan Müün
SEB Nordic Fund-0,28% -0,88% +14,38% 27.0211,828EUROstan Müün
SEB Nordic Small Cap Fund-1,22% +0,76% +23,04% 27.02349,068EUROstan Müün
Põhja-Ameerika aktsiafondid
SEB US All Cap+0,38% +2,24% +19,21% 27.027,955USDOstan Müün
Arenevate turgude aktsiafondid
SEB Asia ex. Japan Fund-0,53% +3,40% +25,76% 27.029,422USDOstan Müün
SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund+0,01% +5,23% +19,64% 27.0253,368SEKOstan Müün
SEB Emerging Markets Fund-1,25% +5,27% +38,26% 27.022,695USDOstan Müün
Globaalsed aktsiafondid
SEB Global Chance / Risk Fund0,00% +4,03% +21,90% 27.021,447EUROstan Müün
Sektorfondid
SEB Concept Biotechnology fund+0,07% +7,53% +7,03% 27.02105,937EUROstan Müün
SEB Medical Fund+0,33% +5,30% +3,67% 27.026,734USDOstan Müün
SEB Technology Fund C+0,26% +2,95% +22,85% 27.020,384USDOstan Müün
Globaalsed fondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
SEB Asset Selection Fund-0,11% +0,38% -0,52% 27.0217,107EUROstan Müün
SEB Listed Private Equity Fund+0,45% +1,44% +23,77% 27.02260,371EUROstan Müün

Tähelepanu!
Alates 17. oktoobrist 2016 ei ole enam võimalik teha SEB Investment Management AB (SEB IM) valitsetavate fondide osakutega/aktsiatega tehinguid muus valuutas, kui vastava fondiosaku või aktsia baasvaluuta. Juhul, kui osaku baasvaluuta ei ole euro, siis käesoleval veebilehel avaldatud osakute/aktsiate hindade ajaloo ja mineviku tootluse numbrid ei pruugi alati olla täpsed. Tehingute teostamisel lähtutakse tegelikest andmetest, millele ebatäpsused ajalooliste hindade ja tootluse kajastamisel mõju ei oma. Samuti ei mõjuta võimalikud ebatäpsused kliendi väärtpaberiportfelli väärtust internetipangas. Täpsed ajaloolise tootluse numbrid leiab konkreetse fondi põhiteabe dokumendist.

AS SEB Pank | SWIFT kood (BIC): EEUHEE2X | Kontaktandmed | Turvalisus ja privaatsus | 24h klienditugi telefonil (+372) 665 5100, Skype'is (kasutajatunnus seb.eesti) või kiri pangale

Enne lepingu sõlmimist palume hoolikalt tutvuda tingimustega AS-i SEB Pank kodulehel. Vajaduse korral pidage nõu panga esindajaga.

28.02.2017 12:21