Internetipank

Fondid

  • Tagasivõtmis- ja väljalaskehinnad on indikatiivsed ja ei kehti täna sisestatud tehingutele. Täpsema ülevaate eri fondide tehingutsüklitest ja asjakohastest hinnapäevadest leiate asjaomase fondi osakute või aktsiate avaliku pakkumise prospektist, SEB Luksemburgi fondide puhul lisaks ka dokumendist SEB fondide Eestis pakkumise erisused (lisa 2).

    Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit Fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide täitmise kohta. Loen edasi»

Grupeerin fondid 
PensionifondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Pensioni II samba fondid
SEB Energiline Pensionifond+0,02% +0,76% +7,93% 24.040,89193EUR
SEB Energiline Pensionifond Indeks+0,03% +0,83% -24.040,6649EUR
SEB Konservatiivne Pensionifond-0,07% +0,22% +0,49% 24.040,91402EUR
SEB Optimaalne Pensionifond-0,18% +0,41% +2,39% 24.040,8812EUR
SEB Progressiivne Pensionifond+0,01% +0,74% +5,55% 24.041,09637EUR
Pensioni III samba fondid
SEB Aktiivne Pensionifond+0,04% +0,80% +10,84% 24.041,17422EUROstan Müün
SEB Tasakaalukas Pensionifond-0,19% +0,40% +2,38% 24.041,2319EUROstan Müün
StrateegiafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Fondifondid
SEB Aktiivne Fondifond (likvideerimisel)0,00% -0,01% +7,26% 24.048,91023EUR
SEB deLuxe Multi Asset Balance Fund+0,38% +0,82% +1,58% 24.0467,617EUROstan Müün
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Fund+0,01% +0,37% +0,23% 24.0455,476EUROstan Müün
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus Fund+0,14% +0,53% -0,16% 24.0460,677EUROstan Müün
SEB Dünaamiline Fondifond (likvideerimisel)0,00% -0,01% +4,79% 24.049,91817EUR
SEB Tasakaalukas Fondifond (likvideerimisel)0,00% -0,03% +0,60% 24.0411,39719EUR
Globaalne mitme varaklassi strateegia
SEB Strategy Balanced+0,40% +1,38% +3,63% 24.04119,878EUROstan Müün
SEB Strategy Defensive+0,18% +0,77% +1,40% 24.04114,242EUROstan Müün
SEB Strategy Growth+0,95% +2,59% +14,70% 24.04138,527EUROstan Müün
SEB Strategy Opportunity+0,68% +2,00% +9,08% 24.04129,204EUROstan Müün
VõlakirjafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
SEB Alternative Fixed Income+0,03% -0,31% +1,44% 24.0410,318EUROstan Müün
SEB Corporate Bond Fund EUR-0,24% +0,54% +1,96% 24.041,665EUROstan Müün
SEB Danish Mortgage Bond Fund-0,03% +1,08% +2,74% 24.04142,915EUROstan Müün
SEB Dynamic Bond Fund-0,02% +0,20% +1,58% 24.04102,443EUROstan Müün
SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund+0,35% +2,10% +14,23% 24.04107,659EUROstan Müün
SEB High Yield Fund+0,09% +0,96% +7,43% 24.04151,628EUROstan Müün
SEB Short Bond Fund EUR-0,08% 0,00% +0,16% 24.041,281EUROstan Müün
AktsiafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Ida-Euroopa aktsiafondid
SEB Eastern Europe ex Russia Fund+1,62% +3,36% +21,34% 24.043,383EUROstan Müün
SEB Eastern Europe Small Cap Fund+0,68% +2,58% +41,69% 24.044,289EUROstan Müün
SEB Kasvufond (likvideerimisel)0,00% -0,01% +8,44% 24.045,86235EUR
SEB Russia Fund+0,50% -1,34% +34,21% 24.0410,27EUROstan Müün
Euroopa aktsiafondid
SEB Ethical Europe Fund+2,19% +3,84% +16,37% 24.043,356EUROstan Müün
SEB Europe Fund+1,74% +3,70% +15,90% 24.044,964EUROstan Müün
SEB Nordic Fund+1,63% +2,97% +13,64% 24.0412,214EUROstan Müün
SEB Nordic Small Cap Fund-0,01% +3,28% +18,55% 24.04361,249EUROstan Müün
Põhja-Ameerika aktsiafondid
SEB US All Cap+0,81% +0,27% +11,94% 24.047,918USDOstan Müün
Arenevate turgude aktsiafondid
SEB Asia ex. Japan Fund+0,35% +0,10% +19,47% 24.049,738USDOstan Müün
SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund-2,08% +2,32% +20,52% 24.0454,36SEKOstan Müün
SEB Emerging Markets Fund+0,47% -0,14% +21,69% 24.042,755USDOstan Müün
Globaalsed aktsiafondid
SEB Global Chance / Risk Fund+0,48% +2,73% +18,29% 24.041,468EUROstan Müün
Sektorfondid
SEB Concept Biotechnology fund-0,08% +0,55% -3,59% 24.04100,97EUROstan Müün
SEB Medical Fund+1,65% +0,39% -1,41% 24.046,77USDOstan Müün
SEB Technology Fund C+1,29% +1,03% +20,63% 24.040,394USDOstan Müün
Globaalsed fondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
SEB Asset Selection Fund+0,82% -0,05% +1,55% 24.0416,874EUROstan Müün
SEB Listed Private Equity Fund-1,00% +2,26% +17,78% 24.04262,264EUROstan Müün

Tähelepanu!
Alates 17. oktoobrist 2016 ei ole enam võimalik teha SEB Investment Management AB (SEB IM) valitsetavate fondide osakutega/aktsiatega tehinguid muus valuutas, kui vastava fondiosaku või aktsia baasvaluuta. Juhul, kui osaku baasvaluuta ei ole euro, siis käesoleval veebilehel avaldatud osakute/aktsiate hindade ajaloo ja mineviku tootluse numbrid ei pruugi alati olla täpsed. Tehingute teostamisel lähtutakse tegelikest andmetest, millele ebatäpsused ajalooliste hindade ja tootluse kajastamisel mõju ei oma. Samuti ei mõjuta võimalikud ebatäpsused kliendi väärtpaberiportfelli väärtust internetipangas. Täpsed ajaloolise tootluse numbrid leiab konkreetse fondi põhiteabe dokumendist.

AS SEB Pank | SWIFT kood (BIC): EEUHEE2X | Kontaktandmed | Turvalisus ja privaatsus | 24h klienditugi telefonil (+372) 665 5100, Skype'is (kasutajatunnus seb.eesti) või kiri pangale

Enne lepingu sõlmimist palume hoolikalt tutvuda tingimustega AS-i SEB Pank kodulehel. Vajaduse korral pidage nõu panga esindajaga.

25.04.2017 19:36