Internetipank

Fondid

  • Tagasivõtmis- ja väljalaskehinnad on indikatiivsed ja ei kehti täna sisestatud tehingutele. Täpsema ülevaate eri fondide tehingutsüklitest ja asjakohastest hinnapäevadest leiate asjaomase fondi osakute või aktsiate avaliku pakkumise prospektist, SEB Luksemburgi fondide puhul lisaks ka dokumendist SEB fondide Eestis pakkumise erisused (lisa 2).

    Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit Fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide täitmise kohta. Loen edasi»

Grupeerin fondid 
PensionifondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Pensioni II samba fondid
SEB Energiline Pensionifond+0,07% -0,15% +8,84% 25.050,89272EUR
SEB Energiline Pensionifond Indeks+0,14% -0,15% -25.050,66352EUR
SEB Konservatiivne Pensionifond+0,07% +0,12% +0,68% 25.050,91486EUR
SEB Optimaalne Pensionifond+0,07% -0,02% +3,00% 25.050,88205EUR
SEB Progressiivne Pensionifond+0,05% +0,02% +6,47% 25.051,0987EUR
Pensioni III samba fondid
SEB Aktiivne Pensionifond+0,07% -0,15% +12,16% 25.051,17724EUROstan Müün
SEB Tasakaalukas Pensionifond+0,06% -0,05% +2,97% 25.051,23285EUROstan Müün
StrateegiafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Fondifondid
SEB deLuxe Multi Asset Balance Fund0,00% -0,54% +1,96% 25.0567,269EUROstan Müün
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Fund0,00% +0,27% +0,65% 25.0555,657EUROstan Müün
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus Fund0,00% -0,09% +0,26% 25.0560,685EUROstan Müün
Globaalne mitme varaklassi strateegia
SEB Strategy Balanced0,00% -0,06% +4,15% 25.05119,73EUROstan Müün
SEB Strategy Defensive0,00% +0,13% +1,91% 25.05114,445EUROstan Müün
SEB Strategy Growth0,00% -0,09% +15,52% 25.05138,079EUROstan Müün
SEB Strategy Opportunity0,00% +0,02% +10,02% 25.05129,114EUROstan Müün
VõlakirjafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
SEB Alternative Fixed Income0,00% +0,11% +1,27% 25.0510,323EUROstan Müün
SEB Corporate Bond Fund EUR0,00% +0,48% +2,32% 25.051,673EUROstan Müün
SEB Danish Mortgage Bond Fund0,00% -0,31% +1,50% 25.05141,827EUROstan Müün
SEB Dynamic Bond Fund0,00% +0,14% +1,63% 25.05102,597EUROstan Müün
SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund0,00% +0,93% +14,85% 25.05108,843EUROstan Müün
SEB High Yield Fund0,00% +0,88% +8,60% 25.05153,386EUROstan Müün
SEB Short Bond Fund EUR0,00% 0,00% +0,16% 25.051,281EUROstan Müün
AktsiafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Ida-Euroopa aktsiafondid
SEB Eastern Europe ex Russia Fund0,00% +2,43% +30,91% 25.053,498EUROstan Müün
SEB Eastern Europe Small Cap Fund0,00% -0,02% +38,13% 25.054,293EUROstan Müün
SEB Russia Fund0,00% -3,39% +29,99% 25.059,96EUROstan Müün
Euroopa aktsiafondid
SEB Ethical Europe Fund0,00% +1,33% +16,34% 25.053,425EUROstan Müün
SEB Europe Fund0,00% +2,03% +16,22% 25.055,065EUROstan Müün
SEB Nordic Fund0,00% +2,38% +16,16% 25.0512,598EUROstan Müün
SEB Nordic Small Cap Fund0,00% -0,28% +18,84% 25.05363,603EUROstan Müün
Põhja-Ameerika aktsiafondid
SEB US All Cap0,00% -0,10% +12,55% 25.057,956USDOstan Müün
Arenevate turgude aktsiafondid
SEB Asia ex. Japan Fund0,00% +2,01% +27,99% 25.0510,07USDOstan Müün
SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund0,00% -1,88% +17,64% 25.0553,682SEKOstan Müün
SEB Emerging Markets Fund0,00% +1,94% +33,43% 25.052,842USDOstan Müün
Globaalsed aktsiafondid
SEB Global Chance / Risk Fund0,00% -1,63% +19,11% 25.051,452EUROstan Müün
Sektorfondid
SEB Concept Biotechnology fund0,00% -3,38% -2,40% 25.0597,425EUROstan Müün
SEB Medical Fund0,00% +0,81% +4,05% 25.056,86USDOstan Müün
SEB Technology Fund C0,00% +2,02% +24,01% 25.050,405USDOstan Müün
Globaalsed fondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
SEB Asset Selection Fund0,00% +0,70% +4,49% 25.0517,074EUROstan Müün
SEB Listed Private Equity Fund0,00% -0,78% +20,96% 25.05261,253EUROstan Müün

Tähelepanu!
Alates 17. oktoobrist 2016 ei ole enam võimalik teha SEB Investment Management AB (SEB IM) valitsetavate fondide osakutega/aktsiatega tehinguid muus valuutas, kui vastava fondiosaku või aktsia baasvaluuta. Juhul, kui osaku baasvaluuta ei ole euro, siis käesoleval veebilehel avaldatud osakute/aktsiate hindade ajaloo ja mineviku tootluse numbrid ei pruugi alati olla täpsed. Tehingute teostamisel lähtutakse tegelikest andmetest, millele ebatäpsused ajalooliste hindade ja tootluse kajastamisel mõju ei oma. Samuti ei mõjuta võimalikud ebatäpsused kliendi väärtpaberiportfelli väärtust internetipangas. Täpsed ajaloolise tootluse numbrid leiab konkreetse fondi põhiteabe dokumendist.

AS SEB Pank | SWIFT kood (BIC): EEUHEE2X | Kontaktandmed | Turvalisus ja privaatsus | 24h klienditugi telefonil (+372) 665 5100, Skype'is (kasutajatunnus seb.eesti) või kiri pangale

Enne lepingu sõlmimist palume hoolikalt tutvuda tingimustega AS-i SEB Pank kodulehel. Vajaduse korral pidage nõu panga esindajaga.

27.05.2017 9:22