Internetipank

Fondid

  • Tagasivõtmis- ja väljalaskehinnad on indikatiivsed ja ei kehti täna sisestatud tehingutele. Täpsema ülevaate eri fondide tehingutsüklitest ja asjakohastest hinnapäevadest leiate asjaomase fondi osakute või aktsiate avaliku pakkumise prospektist, SEB Luksemburgi fondide puhul lisaks ka dokumendist SEB fondide Eestis pakkumise erisused (lisa 2).

    Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit Fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide täitmise kohta. Loen edasi»

Grupeerin fondid 
PensionifondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Pensioni II samba fondid
SEB Energiline Pensionifond+0,21% -1,41% +5,13% 26.070,88744EUR
SEB Energiline Pensionifond Indeks+0,18% -1,48% -26.070,65936EUR
SEB Konservatiivne Pensionifond+0,02% -0,46% -0,60% 26.070,91273EUR
SEB Optimaalne Pensionifond+0,02% -0,87% +0,32% 26.070,87906EUR
SEB Progressiivne Pensionifond+0,11% -0,93% +3,45% 26.071,09529EUR
Pensioni III samba fondid
SEB Aktiivne Pensionifond+0,33% -1,52% +7,80% 26.071,16952EUROstan Müün
SEB Tasakaalukas Pensionifond+0,01% -0,83% +0,38% 26.071,22918EUROstan Müün
StrateegiafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Fondifondid
SEB deLuxe Multi Asset Balance Fund-0,13% -0,36% -0,39% 26.0767,225EUROstan Müün
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Fund-0,09% -0,11% -0,44% 26.0755,743EUROstan Müün
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus Fund-0,09% -0,25% -1,21% 26.0760,635EUROstan Müün
Globaalne mitme varaklassi strateegia
SEB Strategy Balanced-0,16% -1,08% +0,51% 26.07118,903EUROstan Müün
SEB Strategy Defensive-0,09% -0,38% -0,18% 26.07114,188EUROstan Müün
SEB Strategy Growth-0,26% -2,60% +6,41% 26.07135,85EUROstan Müün
SEB Strategy Opportunity-0,21% -1,65% +3,83% 26.07127,857EUROstan Müün
VõlakirjafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
SEB Alternative Fixed Income+0,06% +0,39% +1,33% 26.0710,343EUROstan Müün
SEB Corporate Bond Fund EUR0,00% -0,24% +0,72% 26.071,681EUROstan Müün
SEB Danish Mortgage Bond Fund-0,34% -0,85% +0,32% 26.07142,487EUROstan Müün
SEB Dynamic Bond Fund-0,01% +0,03% +1,57% 26.07102,763EUROstan Müün
SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund-0,07% +0,13% +9,90% 26.07109,016EUROstan Müün
SEB High Yield Fund+0,01% +0,56% +6,49% 26.07154,869EUROstan Müün
SEB Short Bond Fund EUR0,00% +0,08% 0,00% 26.071,282EUROstan Müün
AktsiafondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
Ida-Euroopa aktsiafondid
SEB Eastern Europe ex Russia Fund+0,47% +0,98% +34,02% 26.073,597EUROstan Müün
SEB Eastern Europe Small Cap Fund+0,76% +2,71% +33,92% 26.074,363EUROstan Müün
SEB Russia Fund+1,07% +0,26% +16,92% 26.079,473EUROstan Müün
Euroopa aktsiafondid
SEB Ethical Europe Fund+0,78% -1,23% +19,65% 26.073,38EUROstan Müün
SEB Europe Fund+0,79% -1,42% +18,25% 26.074,996EUROstan Müün
SEB Nordic Fund+0,33% -1,36% +17,92% 26.0712,617EUROstan Müün
SEB Nordic Small Cap Fund-0,71% -4,50% +15,50% 26.07357,379EUROstan Müün
Põhja-Ameerika aktsiafondid
SEB US All Cap+0,27% +1,38% +11,76% 26.078,211USDOstan Müün
Arenevate turgude aktsiafondid
SEB Asia ex. Japan Fund-0,21% +4,94% +25,63% 26.0710,975USDOstan Müün
SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund+0,28% -4,91% +3,77% 26.0751,713SEKOstan Müün
SEB Emerging Markets Fund-0,29% +6,36% +30,69% 26.073,11USDOstan Müün
Globaalsed aktsiafondid
SEB Global Chance / Risk Fund+0,70% -2,56% +13,85% 26.071,447EUROstan Müün
Sektorfondid
SEB Concept Biotechnology fund-0,86% -3,79% -2,38% 26.07102,457EUROstan Müün
SEB Medical Fund-0,64% -1,92% +3,31% 26.077,114USDOstan Müün
SEB Technology Fund C+0,24% +1,69% +22,31% 26.070,421USDOstan Müün
Globaalsed fondidTootlusKuupäevNAVValuuta
1 päev1 kuu1 aasta
SEB Asset Selection Fund-0,20% +0,22% +0,10% 26.0717,19EUROstan Müün
SEB Listed Private Equity Fund+1,00% +1,26% +26,62% 26.07272,114EUROstan Müün

Tähelepanu!
Alates 17. oktoobrist 2016 ei ole enam võimalik teha SEB Investment Management AB (SEB IM) valitsetavate fondide osakutega/aktsiatega tehinguid muus valuutas, kui vastava fondiosaku või aktsia baasvaluuta. Juhul, kui osaku baasvaluuta ei ole euro, siis käesoleval veebilehel avaldatud osakute/aktsiate hindade ajaloo ja mineviku tootluse numbrid ei pruugi alati olla täpsed. Tehingute teostamisel lähtutakse tegelikest andmetest, millele ebatäpsused ajalooliste hindade ja tootluse kajastamisel mõju ei oma. Samuti ei mõjuta võimalikud ebatäpsused kliendi väärtpaberiportfelli väärtust internetipangas. Täpsed ajaloolise tootluse numbrid leiab konkreetse fondi põhiteabe dokumendist.

AS SEB Pank | SWIFT kood (BIC): EEUHEE2X | Kontaktandmed | Turvalisus ja privaatsus | 24h klienditugi telefonil (+372) 665 5100, Skype'is (kasutajatunnus seb.eesti) või kiri pangale

Enne lepingu sõlmimist palume hoolikalt tutvuda tingimustega AS-i SEB Pank kodulehel. Vajaduse korral pidage nõu panga esindajaga.

27.07.2017 21:42