Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Eraklient

Välismaksed

Välismaksed

Maksed välisvaluutas või väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda

 • Kiired arveldused SEB Grupi pankadesse
 • Kiir- ja ekspressmakse võimalus

Makse välisvaluutas (sh makse eurodes panka, mis asub väljapool Euroopa majanduspiirkonda) tuleb teha välismaksena ning seda ka juhul, kui saaja pank asub Eestis.

Ülevaade

Tavaline välismakse jõuab olenevalt riigist saajani 2–7 arvelduspäevaga.

Kiirmakse jõuab tavaliselt saajani 2–5 arvelduspäevaga.

Ekspressmakse jõuab saaja arvelduskontole hiljemalt järgmisel arvelduspäeval, kui olete makse teinud tööpäeval:

 • Kanada dollari, Suurbritannia naela ja Venemaa rubla puhul enne kella 11
 • Taani krooni, Norra krooni ja Šveitsi frangi puhul enne kella 13
 • USA dollari, euro ja Rootsi krooni puhul enne kella 15

Kui keegi soovib Teile teha makset välismaalt

Edastage maksjale:

 • Oma arvelduskonto IBAN, mille leiate internetipangast või saate arvutada kalkulaatori abil. Eesti IBAN on 20-kohaline (Näiteks: EE901010123456789012)
 • SEB Panga BIC (SWIFT kood): EEUHEE2X
 • Panga aadress: Tornimäe 2, Tallinn, Estonia

Välismaksed

 1. Valige makse tüüp. Sellest oleneb makse kiirus ja teenustasu.
  Tavaline makse

  Tavaline makse jõuab saajani 2–7 arvelduspäevaga olenevalt riigist, kuhu makse tehakse ja makse valuutast ning eeldusel, et SEB on maksejuhise aktsepteerinud arvelduspäeval enne kella 17.

  Kiirmakse

  Kiirmakse jõuab saajani 2–5 arvelduspäevaga, eeldusel et SEB on maksjalt saadud maksejuhise aktsepteerinud arvelduspäeval enne kella 15.

  Ekspressmakse

  Ekspressmakse jõuab saaja arvelduskontole hiljemalt järgmisel arvelduspäeval, eeldusel et SEB on maksejuhise aktsepteerinud arvelduspäeval enne järgmisi kellaaegasid:

  - Kanada dollar, Suurbritannia nael ja Venemaa rubla enne kella 11;
  - Taani kroon, Norra kroon ja Šveitsi frank enne kella 13;
  - USA dollar, euro ja Rootsi kroon enne kella 15.

  Arvelduspäeval pärast eelpool toodud kellaaegasid ning puhkepäeval algatatud makse tähtajale lisandub üks arvelduspäev. Sellisel juhul on soodsam valida kiirmakse asemel tavaline makse ning ekspressmakse asemel kiirmakse.

  Peale makse tüübi mõjutab makse liikumise kiirust ka asjaolu, kas saaja panga korrespondentpank on sama mis SEB-l. Juhul kui korrespondentpangad ei ühti, on makse liikumise ahel pikem.


 2. Valige sobiv makse teenustasu liik.
  • Kulud-kahasse-makse (SHA) korral toimub teenustasude maksmine Euroopa Majanduspiirkonnas või sellest väljapool arveldades erinevalt. Kui makse saaja asub Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ja makse tehakse EMP-s käibel olevas valuutas, ei tohi ükski makseahelas osalev pank võtta maksekorralduses märgitud summast maha teenustasusid. Kui algatate kulud-kahasse-makse, jõuab makse saaja panka täissummas ning Teie maksate SEB teenustasu ja saaja maksab oma panga teenustasu. Kulud kahasse on maailmas enim levinud teenustasu liik. Kulud-kahasse-makse korral väljapoole EMP-d võtab iga makseahelas olev pank summast maha oma teenustasud.
  • Täissummas-saajale-makse (OUR) puhul maksate Teie kõik teenustasud. Saajani jõuab makse üldjuhul täissummas. Alates 22. maist 2010 saab Euroopa Majanduspiirkonna riikide vahel või Euroopa Majanduspiirkonnas käibel olevates valuutades seda tüüpi teenustasudega ülekandeid teha vaid juhul, kui makse algatamine sisaldab valuuta konverteerimist.
    
 3. Kui makse on muus valuutas kui saaja riigi valuuta, märkige ka saaja panga korrespondentpanga andmed, mille annab makse saaja (korrespondentpanga nimi, aadress (linn ja riik), muud lisaandmed).

Kui teete välismakseid rublades Venemaale, lugege täpsemalt rublamaksete tegemise juhendist.

SEB peamised korrespondentpangad
Riigid, kuhu on keelatud teha välismakseid

Arveldustingimused

SEB Grupi maksed

SEB kliendina võite SEB Grupi pankadesse teha makseid ja saada sealt laekumisi ülikiirelt ning soodustingimustel, kui saaja konto on märgitud korrektse  IBAN-i ja saaja pank korrektse BIC-iga (see tingimus ei kehti Ameerika Ühendriikide, Singapuri, Ukraina ning Venemaa pankadesse tehtavatele maksetele).

SEB Grupi pankadesse tehtavad maksed jõuavad saaja kontole samal päeval, kui makse on tehtud arvelduspäeval enne kella 15.

Riik Panga nimi BIC-kood
Läti SEB Banka UNLALV2X
Leedu SEB Bankas CBVILT2X
Rootsi SEB ESSESESS
Taani SEB Denmark ESSEDKKK
Norra SEB Norway ESSENOKX
Soome SEB Helsinki ESSEFIHX
Suurbritannia SEB London ESSEGB2L
Saksamaa SEB AG ESSEDEFF
Poola SEB Poland ESSEPLPW
Luksemburg SEB Private Bank Luxembourg ESSELULL
Šveits SEB Private Bank Switzerland ESSECHGG
Ameerika Ühendriigid SEB New York Branch ESSEUS33
Singapur SEB Singapore Branch ESSESGSG
Ukraina SEB Corporate Bank PJSC ESSEUAUK
Venemaa SEB Bank SEBPRU2P

 

Välislaekumised

Välislaekumised

Välismakse laekumise kiirus sõltub maksja valitud maksetüübist, asukohariigist ja valuutast.
Tavaliselt kanname laekumised Teie kontole samal arvelduspäeval. Kui laekumine jõuab panka pärast kella 16.00, kannab pank laekumise Teie kontole järgmisel arvelduspäeval.

Välisvaluuta konverteerimine välislaekumisel

Välisvaluuta laekumisel Teie arvelduskontole konverteeritakse valuuta kontovaluutasse arvelduspäeval kehtiva ülekandekursiga.
Kui soovite, et summa jõuaks Teie kontole laekumise valuutas, avage internetipangas või kontoris vastava valuuta arvelduskonto või lisage olemasolevale arvelduskontole valuutaliides.

Beneficiary Customer saaja täisnimi/nimetus ja täpne aadress
Beneficiary’s Account/Beneficiary’s IBAN saaja rahvusvaheline kontonumber SEB-s
Arvutage SEB arvelduskonto numbrist IBAN
Beneficiary’s Bank AS SEB Pank, Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia
Beneficiary’s Bank SWIFT/BIC code EEUHEE2X
Beneficiary’s Bank Correspondent SWIFT/BIC code SEB korrespondentpank vastavalt makse valuutale
Korrespondentpankade nimekiri

 

IBAN-i kalkulaator

IBAN-i kalkulaator

Hinnakiri

Väljaminev makse Pangasaal, telefonipanga operaator Elektroonilised kanalid (k.a püsikorraldus)
1. Pangasisene makse (10)    
eurodes 1,80 eurot (1) 0,16 eurot (2)
välisvaluutas 2 eurot 1,92 eurot
kontosisene konverteerimine tasuta tasuta
2. Euroopa makse (3) (10)    
tavaline makse 2,70 eurot (1) 0,38 eurot (2)
ekspressmakse (4) 35 eurot 30 eurot
3. Välismakse    
tavaline makse    
- kulud kahasse (5) 10 eurot 5,75 eurot
- täissummas saajale (5, 6) 29 eurot 24,92 eurot
kiirmakse    
- kulud kahasse (5) 16 eurot 12,78 eurot
- täissummas saajale (5, 6) 36 eurot 31,95 eurot
ekspressmakse (11)    
- kulud kahasse (5) 50 eurot 38,35 eurot
- täissummas saajale (5, 6) 70 eurot 57,52 eurot
4. Makse SEB gruppi  (7)    
- eurodes (8) 2,70 eurot 0,38 eurot
- muus valuutas    
- kulud kahasse  5 eurot 1,92 eurot
- täissummas saajale 10 eurot 6,39 eurot
5. Koondsummas debiteerimisega maksejuhis  (9)   0,16 eurot
maksejuhises olev pangasisene makse   tasuta
maksejuhises olev Euroopa tavaline makse   0,38 eurot
6. Maksetehingu täitmiseks kasutatavad valuutakursid    
summa alla 6500 euro või selle ekvivalent muus valuutas debiteerimise hetkel pangas kehtiv vastava valuuta ülekande ostu- või müügikurss debiteerimise hetkel pangas kehtiv vastava valuuta ülekande ostu- või müügikurss
summa alates 6500 eurost või selle ekvivalent muus valuutas panga määratud turukurss, kui makse tehakse arvelduspäeval kella 9-17. Muul ajal tehtud maksel kasutatakse debiteerimise hetkel pangas kehtivat vastava valuuta ülekande ostu-või müügikurssi. panga määratud turukurss, kui makse tehakse arvelduspäeval kella 9-17. Muul ajal tehtud maksel kasutatakse debiteerimise hetkel pangas kehtivat vastava valuuta ülekande ostu-või müügikurssi.

(1) SEB 60+ paketi omanikele telefonipanga operaatori vahendusel – 0,19 eurot.
(2) Postipanga kaardiga sularahaautomaadis 0,45 eurot.
(3) Makse eurodes, teenustasud kulud kahasse, saaja kontonumber peab olema märgitud IBAN-ina. Kui saaja pank asub väljaspool Eestit, siis peab saaja pank olema märgitud korrektse BIC-iga. Saaja pank asub Euroopa Liidu liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras, Šveitsis, või Monacos.
(4) Eurodes algatatud makse ainult euroala riiki (Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome), kui pank on makse aktsepteerinud enne kella 17.45. Saaja pank peab olema märgitud korrektse BIC-ga ja kontonumber IBAN-ina.
(5) Kui mis tahes valuutas makse tehakse Euroopa Liidu liikmesriiki, Islandile, Norrasse, Liechtensteini, Šveitsi või Monacosse ja maksejuhisel ei ole saaja kontonumber esitatud IBAN-i kujul, võib lisaks eeltoodud teenustasudele lisanduda teenustasu summas, mis vastab 12 eurole.
(6) Kui välispankade välismakse töötlemise tegelikud kulud on suuremad kui 19,17 eurot, võib pank teenustasude vahe kliendi kontolt hiljem täiendavalt maha arvestada, kuid mitte suuremas summas, kui 75 eurot. Pank tagab, et edastab välispankadele makse täissummas.
(7) SEB Grupi pankadesse tehtavad maksed jõuavad saaja kontole maksejuhise esitamise pangapäeval, kui need on panga poolt aktsepteeritud enne kella 15. Saaja pank peab olema märgitud korrektse BIC-iga ja kontonumber IBAN-ina.
(8)  Kui saaja konto asub SEB grupi pangas, on maksjal õigus, vastavalt talle sobivatele maksejuhise täitmise tingimustele (tähtaeg, teenustasud), teostada ülekanne SEB grupi maksena või Euroopa maksena.
(9) Elektroonilistest kanalitest saab koondsummas debiteerimisega maksejuhist edastada, Pangaliidese ja SEB ärikliendi internetipanga kaudu.
(10) Sundsissenõuete (kohtutäituri, maksuhalduri, muu õigustatud isiku arestimiskorraldused) täitmisel kohaldub pangasaalis tehtava makse tasu.
(11) Kokkuleppel Markets osakonnaga 

 

Välismaksete teenustasu koosneb sõltuvalt makse tüübist kuni kolmest komponendist:
1) SEB Eesti teenustasu;
2) välispankade teenustasu;
3) teenustasu maksejuhise käsitlemise eest kiir- või ekspressmaksena.

Laekuv makse  
1. Pangasisene tasuta
2. Euroopa makse (1) tasuta
3. Välismakse (2) 5,75 eurot
- SEB Grupi Baltikumi pankadest tasuta

(1) Laekumine eurodes, teenustasud kulud kahasse. Saaja kontonumber peab olema märgitud korrektse  IBAN-iga ja maksja pangaks Euroopa pank
(2) Laekumine on tasuta, kui maksejuhis on saatja pangast edastatud märkusega "täissumma saajale". Erandiks on Euroopa pangast laekunud maksejuhised märkusega "täissummas saajale", kus maksja pank ei ole näidanud valuuta konverteerimist.

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.