Muuda keelt:

SEB teeninduse tugevusteks on kliendi vajaduste kaardistamine ja lahenduste pakkumine