Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

TURGUDE ÜLEVAATED - 30. detsember 2020 15:00

SEB Varahalduse kuukommentaar november 2020

SEB Eastern Europe EX-RUSSIA FUND

  • Kõik meie peamised turud taastusid
  • Väljavaade paranes
  • Fondil oli läbi aegade parim kuu

Turuülevaade
Meie peamised turud toibusid kahjumist oluliselt tänu paljulubavatele uudistele COVID-19 vaktsiinist ja paranenud meeleolule arenevatel turgudel kogu maailmas.
Poola tõusis teise viiruselaine ajal eurodes 24,4%, Ungari 22,8%, Tšehhi 9% ja Rumeenia 8,8%. Poola ja Ungari ähvardasid ELi järgmise eelarve ja majanduse taastekava vetostada – nende praegused valitsused on vastu õigusriigi tingimustele. Turg usub siiski kompromissidesse, kuna mõlemad riigid saavad ELi eelarvest märkimisväärset kasu.
Türgi tõusis kohalikus vääringus 16,4% ja liir tugevnes euro suhtes 4,1%, kui president Erdoğan vallandas oma väimehe oluliselt majandusalaselt ametikohalt ning nimetas ametisse uue keskpanga presidendi, kes tõstis intresse ja teatas turusõbralikest lubadustest.
Parimaid tulemusi näitasid energeetika-, finants- ja materjalisektor, kasvades umbes 30%. Kõige nõrgemat tulemust näitas tarbekaupade sektor (+8%).

Fondi ülevaade
Meie fond kasvas 27,6%, tehes novembrist fondi ajaloo parima kuu. Lisaks edastas fond oma võrdlusindeksit 5,6% võrra. Meie aktsiate valik aitas kaasa enamiku sektorite suhtelisele tulemuslikkusele; kaotusi näitasid vaid materjali- ja IT-sektorid. Fondi suhtelise tootluse suurimad panustajad olid Poola juhtiv e-kaubanduse platvorm Allegro (alakaalus), Balkani pank Addiko ja Türgi Garanti Bankasi. Suurimat kahju tõid Koza Gold, Santander Bank Polska (alakaalus) ja fondi sularahapositsioon. Lisaks kasutasime erakordseid hindu, et vähendada oma osalust Poola ja Türgi pankades. Telekommunikatsioonisektoris väljusime Turk Telekomist ning ostsime Turkcelli ja Orange Polska aktsiaid. Ostsime Poola juhtiva jäätmekäitlusettevõtte aktsiaid atraktiivse hinnaga. Fondi keskmisest kõrgem sularahapositsioon, mis on ajutine, on taktikalise ümberpaigutamise tulemus.

Edasine strateegia
Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele, peamiselt sektorite seest. Sektorite ja riikide jaotamine on meie protsessis teisejärguline ning on eelkõige aktsiate valimise tulemus.

SEB Eastern Europe SMALL and MID CAP FUND – Lux

  • Erakordne kuu meie turgude jaoks
  • Paranenud väljavaated piirkondlikele turgudele
  • Hea fondi tootlus

Turuülevaade
Meie peamised turud toibusid kahjumist oluliselt tänu paljulubavatele uudistele COVID-19 vaktsiinist ja paranenud meeleolule arenevatel turgudel kogu maailmas. Poola tõusis teise viiruselaine ajal eurodes 24,4%, Ungari 22,8%, Tšehhi 19% ja Rumeenia 8,8%. Poola ja Ungari ähvardasid ELi järgmise eelarve ja majanduse taastekava vetostada, kuna nende praegused valitsused on vastu õigusriigi tingimustele. Türgi tõusis kohalikus vääringus 16,4% ja liir tugevnes euro suhtes 4,1%, kui president Erdoğan vallandas oma väimehe oluliselt majandusalaselt ametikohalt ning nimetas ametisse uue keskpanga presidendi, kes tõstis intresse ja teatas turusõbralikest lubadustest. MSCI Russia tõusis jõudsalt: nafta- ja finantssektor kasvas USA dollarites 20,8%. Rubla tõusis vaktsiini uudiste ja USA valimiste tõttu samuti.

Fondi ülevaade
FFond tõusis 17,7%, jäädes nii piirkondlikest suurte kui ka väikeste kapitalisatsiooniga ettevõtete indeksitest veidi maha. Suurimad panustajad absoluutarvudes olid Venemaa valdusettevõte Sistema, kes pani oma Ozoni – Venemaa suuruselt teise e-kaubanduse platvormi – lihtaktsiad avalikule esmaemissioonile, ning Balkani pangad Addiko ja NLB. Suurimat kahju tõid absoluutarvudes HMS, First Investment Bank ja X5. Ostsime sel kuul Venemaal populaarse Sistema aktsiaid, mis näitas erakordselt häid tulemusi. Samuti väljusime Detski Mirist, kuna aktsiatega kaubeldi väga heal tasemel. Ostsime Poola juhtiva jäätmekäitlusettevõtte aktsiaid atraktiivse hinnaga.

Edasine strateegia
Jätkame alt üles suunatud aktsiate valimist ja usume, et leiame Ida-Euroopa väikese ja keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtetes atraktiivsed võimalused. Sektorite ja riikide jaotamine on meie protsessis teisejärguline ning on eelkõige aktsiate valimise tulemus. 


SEB Russia Fund – Lux

  • November oli meie turgude jaoks erakordselt hea kuu
  • Fond kasvas eurodes 14%
  • Suurim panustaja – aktsiate valik materjalisektoris

Turuülevaade
MSCI EMEA tõusis 19,9%, edestades MSCI EMi ja MSCI Worldi. Venemaal, Poolal, Tšehhil, Ungaril, Türgil ja Kreekal läks novembris ülihästi – tõus ületas esmakordselt 20%. See oli märkimisväärne erinevus oktoobriga, mis tõi samade piirkondade jaoks kaasa olulisi kahjusid. See oli piirkonna suhteliselt parim kuu alates 2016. aasta detsembrist. MSCI Russia aktsiad tõusid USA dollarites 20,8%, kuna rubla tugevnes 4,1%. Novembris teatati kolmest COVID-19 vaktsiinist ja ka USA endise asepresidendi Bideni valimine presidendiks aitas turgu rahustada. Sulgemised hakkasid Euroopa pandeemiaolukorda parandama ning üllatusnäitajaid ja majandusprognoose 2021. aasta 2. poolaastaks korrigeeriti optimistlikumaks. Kulla hind langes 5,4%. Brenti toornafta kasvas 10,27 USA dollari võrra 47,17 dollarini barreli kohta. Parimaid tulemusi näitasid energeetika- ja finantssektor.

Fondi ülevaade
Fond kasvas novembris eurodes 14,13%, jõudes ette MSCI 10-40 indeksist (13,63%). Suurimat kasu tõi aktsiate valik materjalisektoris. Teised panustajad olid fondi kullakaevandamisettevõtte Poluys (suurim suhteline panustaja), mis on fondis alakaalus ja aktiivne kaal kommunikatsioonivaldusettevõttes Sistema, mis paigutas Ozoni (e-kaubanduse platvorm) edukalt New Yorgi börsile. Jaeettevõtte X5 näitas samuti suurepäraseid tulemusi (alakaalus). Kahju tõid kiire hinnamuutus Yandexis (alakaalus) kuu lõpus, Qiwi (kihlvedusid puudutavate seaduseelnõude tõttu) ja Alrosa (teemandid) taastumine. Suurendasime oma positsiooni Novatekis, Rosneftis ja Norilsk Nickelis ning vähendasime positsiooni Mailis ja Sistemas. Väljusime Detski Mirist (lastekaupade jaemüüja), mis kasvas pakkumisuudiste põhjal 20%.

Edasine strateegia
Keskendume jätkuvalt aktsiate valikule ja usume, et võime leida Venemaa turul atraktiivseid võimalusi. Sektorite ja riikide jaotamine on meie protsessis teisejärguline ning on eelkõige aktsiate valimise tulemus.

 

Käesolevat kommentaari ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena ega soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks. Lugeja kinnitab, et ei tee investeerimisotsuseid pelgalt selles dokumendis sisalduvale teabele tuginedes.
Siin avaldatu põhineb paljuski teabel, mis on hangitud heas usus osapooltelt, keda AS SEB Varahaldus peab usaldusväärseks. Kuigi AS SEB Varahaldus on omalt poolt teinud kõik mõistlikult võimaliku, et nimetatud teave oleks täpne, täielik, asjakohane ning õige, ei saa AS SEB Varahaldus garanteerida dokumendis sisalduva teabe õigsust ega vastuta ühelgi moel puuduliku teabe kasutamisest tekkivate mistahes võimalike tagajärgede eest. Enne investeerimisotsuse tegemist on soovitatav hoolikalt tutvuda investeerimisobjekti kohta avalikustatud dokumentide ja teabega (nt investeerimisfondi puhul fondi prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannetega). Maksustamise, investeerimisriskide ja muude investeerimisega seotud oluliste asjaolude kohta on soovitatav küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda teises riigis kaubeldava või seal registreeritud instrumendiga tehtavatele tehingutele.
AS-i SEB Varahaldus valitsetavate investeerimisfondide tingimused, avaliku pakkumise prospektid ja muu oluline teave on kättesaadav AS-i SEB Varahaldus veebilehel.
AS SEB Pank soovitab oma klientidel tutvuda ka teabega AS-i SEB Varahaldus poolt AS-ile SEB Pank makstavate tasude kohta ning muude investeerimistoodetega seotud oluliste asjaoludega AS-i SEB Pank veebilehel

Sotsiaalmeedia

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.